Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/31
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.15.
Iktatószám:1769/2021
CPV Kód:34970000-7
Ajánlatkérő:Országos Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:M0 különböző telephelyei a műszaki leírás 2. pontjában foglalt helyszínek szerint, Veszkény 85. sz. főút 2 db VÉDA rendszerbe illeszkedő ellenőrzési infrastruktúra kialakítása
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.03.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Juhász Klára
Telefon: +36 19994082
E-mail: nagynejk@kr.police.hu
Fax: +36 14327400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000899152020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000899152020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VÉDA rendszer bővítése
Hivatkozási szám: EKR000899152020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34970000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Teljes mennyiség: 32 db forgalmi sávon, illetve leálló sávon 10 helyszínen.
Az M0 autóúton, illetve Veszkény Községnél a 85. számú főúton fix telepítési helyű több célú eszközpark (a továbbiakban: ellenőrző eszközök) kialakítása, a műszaki leírásban megfogalmazott funkcionalitásokkal, az ott meghatározott helyszíneken.
Az M0 autóúton a már meglévő Változtatható Jelzésképű Táblák (továbbiakban: VJT) tartószerkezetein kell elhelyezni az új, több célú eszközöket, a 85. számú főúton Veszkény község közelében a tartószerkezet tervezése, engedélyeztetése, és megvalósítása is Ajánlattevő feladata.
A kiépítendő eszközparknak kommunikálnia kell a VÉDA rendszer központi részével, a KAFIR-ral.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: VÉDA eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34970000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: M0 különböző telephelyei a műszaki leírás 2. pontjában foglalt helyszínek szerint, Veszkény 85. sz. főút 2 db VÉDA rendszerbe illeszkedő ellenőrzési infrastruktúra kialakítása
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az M0 autóúton, illetve Veszkény Községnél a 85. számú főúton fix telepítési helyű több célú eszközpark (a továbbiakban: ellenőrző eszközök) kialakítása, a műszaki leírásban megfogalmazott funkcionalitásokkal, az alábbi helyszíneken.
Az M0 autóúton a már meglévő Változtatható Jelzésképű Táblák (továbbiakban: VJT) tartószerkezetein kell elhelyezni az új, több célú eszközöket, a 85. számú főúton Veszkény község közelében a tartószerkezet tervezése, engedélyeztetése, és megvalósítása is ajánlattevő feladata.
A kiépítendő eszközparknak kommunikálnia kell a VÉDA rendszer központi részével, a KAFIR-ral.
Teljes mennyiség: 32 db forgalmi sávon, illetve leálló sávon 10 helyszínen.
A mennyiségi elvárás a kamerák számának tekintetében minden esetben irányonként minimálisan 1 db kamera, amely akár több funkciót is megvalósíthat. A 8 db, M0-ás autóúton lévő helyszín esetében minimálisan összesen 16 darab kamera, a 2 db, a 85. sz. főúton kijelölt helyszín esetében összesen legalább 2 db kamera, tehát a minimális mennyiségi elvárás 18 db kamera.
A beszerzés tárgya a fentiek alapján megjelölt helyszíneken kialakítandó eszközpark beszerzése. Az eszközparknak el kell látnia a műszaki leírásban meghatározott valamennyi funkciót, amely megvalósulhat a minimális mennyiségi elváráson túl nagyobb számú többcélú eszközzel is.
Az ellenőrző eszközöknek az átadáskor a következő funkciókat kell megvalósítania a műszaki leírásban részletezettek szerint:
• Sebességmérés
• Rendszámfelismerés
• Forgalomszámlálás elősegítése
• Jármű kategorizálás
• A leállósáv igénybevételére vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése (csak az M0 autóúton)
• Biztonsági öv használatára vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése
• A járműről készített felvételek továbbítása.
Az M0 autóútra tervezett ellenőrző eszközök telepítési helyei a következők:
1. M0 autóút jobb oldal 8+485 km szelvény 3+1 sáv, javasolt telepítési hely: VJT
2. M0 autóút bal oldal 8+495 km szelvény 3+1 sáv, javasolt telepítési hely: VJT
3. M0 autóút jobb oldal 20+050 km szelvény 3+1 sáv, javasolt telepítési hely: VJT
4. M0 autóút bal oldal 22+250 km szelvény 3+1 sáv, javasolt telepítési hely: VJT
5. M0 autóút jobb oldal 42+480 km szelvény 2+1 sáv, javasolt telepítési hely: VJT
6. M0 autóút bal oldal 42+610 km szelvény 2+1 sáv, javasolt telepítési hely: VJT
7. M0 autóút jobb oldal 56+240 km szelvény 3+1 sáv, javasolt telepítési hely: VJT
8. M0 autóút bal oldal 56+300 km szelvény 3+1 sáv, javasolt telepítési hely: VJT
- A 85. sz. főúton Veszkény község közelébe tervezett ellenőrző eszközök telepítési helyei:
9. 85. sz. főút jobb oldal 37+700* km szelvény 1 sáv, új kiépítés
10. 85. sz. főút bal oldal 38+150* km szelvény 1 sáv, új kiépítés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a hardverekre a minimálisan kötelező 36 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap, előny a magasabb megajánlás, csak egész hónap ajánlható meg) 15
2 Többletjótállás mértéke a szoftverekre a minimálisan kötelező 12 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap, előny a magasabb megajánlás, csak egész hónap ajánlható meg) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseire.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek - illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek - az ajánlatában a Korm. r. 3. § (1) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő e körben hivatkozik a Korm. r. 6. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Korm. r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: GP/1. Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a Korm.r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az alábbi felsorolásban szereplő, egy vagy több pontnak megfelelő:
a. jármű sebesség ellenőrzésére szolgáló és/vagy rendszám azonosító kamerás rendszer,
b. forgalom ellenőrzésére szolgáló képfeldolgozó eszközökből álló rendszer,
c. forgalomszámláló rendszer
gyártásából és/vagy szállításából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a 3. § (1) bekezdésének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész "alfa" szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a GP/1. szerinti nyilatkozat benyújtásával kell igazolnia, hogy megfelel GP/1 pontban előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdéseire, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): GP/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az alábbi felsorolásban szereplő, egy vagy több pontnak megfelelő:
a. jármű sebesség ellenőrzésére szolgáló és/vagy rendszám azonosító kamerás rendszer,
b. forgalom ellenőrzésére szolgáló képfeldolgozó eszközökből álló rendszer,
c. forgalomszámláló rendszer
gyártásából és/vagy szállításából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében nem éri el a legalább 160 000 000 HUF-t.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. §(6) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően.
A Korm. r. 3. § (5) bekezdésének megfelelően közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az alábbi felsorolásban szereplő, egy vagy több pontnak megfelelő, legalább 10 db kamerát magában foglaló:
a. jármű sebesség ellenőrzésére szolgáló és/vagy rendszám azonosító kamerás rendszer,
b. forgalom ellenőrzésére szolgáló képfeldolgozó eszközökből álló rendszer,
c. forgalomszámláló rendszer
gyártásának és/vagy szállításának teljesítését igazoló referenciával.
Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 21/A. §-ára.
Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész α (alfa) szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
M1) szerinti referencia nyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Korm. r. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni. A referencia nyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az ajánlattevő alkalmassága), mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsájtó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Korm. r. 3. § (3) bekezdésének megfelelően, ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsájtó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább az alábbi felsorolásban szereplő, egy vagy több pontnak megfelelő, legalább 10 db kamerát magában foglaló:
a. jármű sebesség ellenőrzésére szolgáló és/vagy rendszám azonosító kamerás rendszer,
b. forgalom ellenőrzésére szolgáló képfeldolgozó eszközökből álló rendszer,
c. forgalomszámláló rendszer
gyártásának és/vagy szállításának teljesítését igazoló referenciával.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referencia munkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referencia igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a KKD részeként kiadott Adásvételi szerződés tervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelmesen szállított termék nettó értékének 1 %-a/nap, maximális mértéke a késedelmesen szállított termék nettó értékének 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés nettó értéke, mértéke annak 20 %-a.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, Ptk. 6:155. §- ra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a. A gazdasági és műszaki szempontok vizsgálata során ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
b. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
c. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben (!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az ajánlatkérő mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
d. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.ekr.gov.hu
e. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
f. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
g. Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
h. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.
i. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
j. Ajánlattevőnek az ESPD II. D. szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. §(6) bekezdés a) és b) pontja szerint.
k. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
l. Ajánlattevő nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása.
m. Ajánlattevő nyújtsa be a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
n. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 3 000 000 Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető – ajánlattevő választása szerint - átutalással az ajánlatkérő bankszámlájára (10023002-01451715-00000000), vagy az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kézfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje megegyezik az ajánlattételi határidővel. A rendelkezésre bocsátás időpontjának az ajánlatkérő számláján történő jóváírás minősül, tehát az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidőig be kell érkeznie. A további információkat a KKD 16. pontja tartalmazza.
o. Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Bódis Rita Gabriella (lajstrom száma: 01164).
p. A nyertes ajánlattevő - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6)bekezdésben foglaltakra- átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
q. Az ajánlattételi határidőre az EKR rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
r. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli.
Az ajánlatok értékelése során valamennyi szempont esetén adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, a 2. és 3. részszempontok esetén az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit.
Az értékelés részletes szabályait a KKD tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában meghatározott időn belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák