Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/211
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.02.
Iktatószám: 19249/2021
CPV Kód: 98351100-9
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Pécs közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735612202
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Zsolt
Telefon: +36 205662993
E-mail: szabo.zsolt@ph.pecs.hu
Fax: +36 72224172
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000931212021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000931212021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: LIFE projekt – Okos parkolás
Hivatkozási szám: EKR000931212021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98351100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Belvárosban okos parkolás szolgáltatás nyújtása, amely magában foglalja a rendszer telepítését és üzemeltetését, amely rendszer valós időben gyűjti a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott területeken a közterületi parkolóhelyek foglaltságáról az információt és ezt hozzáférhetővé teszi az Ajánlatkérő által meghatározott módon.
Előírt feladatok a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottaknak megfelelően:
- a Belvárosban az 1A és 1B zónában 640 db szenzor, 5 db információs tábla telepítése és üzemeltetése,
- a parkolóhely foglaltsági adatok gyűjtése, feldolgozása, valós idejű átadása egy Parkolóhely és Szenzor Menedzsment Rendszerben (PSzMR), illetve egy parkolási mobil alkalmazásban történő megjelenítése,
- parkolóőrök számára fejlesztett webes megoldás kialakítása, amely segíti a monitorozott parkolóhelyek ellenőrzését,
- foglaltsági információk közterületi megjelenítése,
- a szenzorok telepítését követően a jelen szerződés aláírásától számított legfeljebb 48 hónapig tartó üzemeltetés,
- további legfeljebb 128 db szenzoros és 1 db információs táblás okos parkoló megoldás bővítésének lehetősége Pécs belváros területén opcionálisan, melyet jelen szerződés aláírásától számított 24 hónapon belül tud megrendelni, ahol az üzemeltetési feladatokat és az adatok gyűjtését, feldolgozását és valós idejű átadását a telepítésétől számított, de legfeljebb jelen szerződés aláírásától számított 48 hónapig kell biztosítania (a megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget).
Üzemeltetéséhez kapcsolódó extra szolgáltatások opcionális megrendelésének biztosítása.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: LIFE projekt – Okos parkolás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98351100-9
További tárgyak: 34926000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Belvárosban okos parkolás szolgáltatás nyújtása, amely magában foglalja a rendszer telepítését és üzemeltetését, amely rendszer valós időben gyűjti a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott területeken a közterületi parkolóhelyek foglaltságáról az információt és ezt hozzáférhetővé teszi az Ajánlatkérő által meghatározott módon.
Előírt feladatok a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottaknak megfelelően:
- a Belvárosban az 1A és 1B zónában 640 db szenzor, 5 db információs tábla telepítése és üzemeltetése,
- a parkolóhely foglaltsági adatok gyűjtése, feldolgozása, valós idejű átadása egy Parkolóhely és Szenzor Menedzsment Rendszerben (PSzMR), illetve egy parkolási mobil alkalmazásban történő megjelenítése,
- parkolóőrök számára fejlesztett webes megoldás kialakítása, amely segíti a monitorozott parkolóhelyek ellenőrzését,
- foglaltsági információk közterületi megjelenítése,
- a szenzorok telepítését követően a jelen szerződés aláírásától számított legfeljebb 48 hónapig tartó üzemeltetés,
- további legfeljebb 128 db szenzoros és 1 db információs táblás okos parkoló megoldás bővítésének lehetősége Pécs belváros területén opcionálisan, melyet jelen szerződés aláírásától számított 24 hónapon belül tud megrendelni, ahol az üzemeltetési feladatokat és az adatok gyűjtését, feldolgozását és valós idejű átadását a telepítésétől számított, de legfeljebb jelen szerződés aláírásától számított 48 hónapig kell biztosítania (a megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget).
Üzemeltetéséhez kapcsolódó extra szolgáltatások opcionális megrendelésének biztosítása.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A műszaki tartalom megvalósítására vállalt határidő (szerződés hatályba lépésétől számítva a készre jelentésig naptári napban kifejezve, 180 nap vállalás a minimális, 120 nap vállalás a maximális pontot kapja) 20
2 3. Szenzorokra vállalt többlet jótállás időtartama hónapban a minimálisan elvárt 48 hónap felett (hónap) (minimum 0, maximum további 12 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott 640 db szenzor és 5 db információs tábla mennyiségen felül Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés aláírásától számított 24 hónapon belül jogosult egyoldalú nyilatkozatával opciós jogával élni, a további legfeljebb 128 db szenzoros és 1 db információs táblás okos parkoló megoldás bővítésének lehetőségeként, Pécs belvárosi területén, ahol az üzemeltetési feladatokat és az adatok gyűjtését, feldolgozását és valós idejű átadását a telepítésétől számított, de legfeljebb a szolgáltatási szerződés aláírásától számított 48 hónapig kell biztosítania nyertes Ajánlattevőnek.
Az opció lehívására, a megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
Az opcionálisan megrendelt szenzorok kiépítésre, a megrendelést követően, az ajánlatban vállalt és Ajánlatkérő által értékelési részszempontként értékelt határidőben kivitelezett; majd az opcionálisan lehívott és kiépített szenzorok telepítésétől számított, de legfeljebb jelen szerződés aláírásától számított 48 hónapig vállalt üzemeltetésének ideje alatt az opciós mennyiség és hozzá kapcsolódó szolgáltatások elszámolása ajánlattevő ajánlatában vállalt egységárakon történik, valamennyi a szerződéstervezetben rögzített feltételek teljesülése mellett.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: LIFE17 IPE/HU/000017 – HUNGAIRY
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5. pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Ár szempont” Nettó ajánlati ár (HUF) az alábbi alszempontokból áll:
1.1 Üzemeltetési költség nettó HUF/hónap / Súlyszám 40.
1.2 Műszaki tartalom megvalósítására vállalt összeg nettó HUF /Súlyszám 30
2. Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont alapján kerül sor. Az 1. részszempont (ajánlati ár) és a 2. részszempont (műszaki kivitelezés vállalt időtartama) esetén Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét, a 3. részszempont (többlet jótállás) esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az értékelés során. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0 - 10.
3. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A részekre történő ajánlattétel sem szakmailag, sem a közpénzek hatékony felhasználásának gazdasági szempontjait figyelembe véve nem indokolt, tekintettel arra, hogy az aránytalanul többlet terhet róna AK-re, a beszerzés költségeit és a tárgyának egységét tekintve (szenzorok telepítése, üzemeltetése és kapcsolódó szolgáltatás) egyaránt, valamint a beszerzés szétbontása nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel sem.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: formanyomtatvány) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtania (KR 3. § (3) bekezdés).
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatványban. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségét. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, ill. arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a KR 8-16. §-aiban foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a KR 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges az EKR által biztosított űrlapon.
A kizáró okok és az alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lenniük az igazolni kívánt tény, adat igazolására. Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a KR 1-16. §-aira.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés tekintetében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Karakterkorlátozás miatt a VI.3. További információk pont folytatása:
19. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt. A Dok-ban szereplő szolgáltatás megnevezések mindegyike csupán a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása céljából került feltüntetésre, AK az adott termékkel egyenértékű szolgáltatás megajánlását is elfogadja. Egyenértékűnek azon szolgáltatás tekinthető, mely legalább az AK által megadott szolgáltatással azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása AT feladata. Az egyenértékűséget At-nek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az AT-nek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
20. Az egyedi szenzorokra és kapcsolódó táblákra vetített telepítési díj összege nem haladhatja meg a szenzorok és táblák üzemeltetéséért fizetett 48 hónapra vonatkozó havidíjak összegének 45 %-át, az ezt meghaladó ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenítését vonja maga után.
21. Irányadó idő: Az eljárást megindító AF-ben és a Dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.
22. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített AT-k elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert AT-k hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. AK felhívja az AT-k figyelmét [a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az AT-nek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
23.Ajánlatkérő előírja a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá adott esetben az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ajánlat részeként történő benyújtását.
24. A projekt 48 hónap megvalósításának szükséglete és okai: A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., mint főkedvezményezett partnereként Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz részt a LIFE17IPE/HU/000017 sz. pályázatban. Tehát a közbeszerzési eljárás tárgyát képező okos parkolási rendszer egy nagy EU-s LIFE programban valósul meg, a Hungairy c. pályázatban, mely egyébként széles körű, számos hazai város konzorciumi együttműködésében valósul meg.
E Hungairy pályázatnak a sajátossága, hogy ún. pilot elemeket tartalmaz, melyek lényege, hogy egy-egy város esetében olyan, nagyobb léptékű környezetvédelmi intézkedések kerülnek bevezetésre, melyek az adott városban még teljesen újak, innovatívak.
Ez nyilván azt is jelenti, hogy önmagában csak a bevezetés nem hatékony, hanem egy-egy szolgáltatás esetében a bevezetést követően folyamatosan monitoringozni, alakítani, fejleszteni szükséges a rendszert, hiszen a professzionális helyi szintű működés csak úgy alakul ki, ha a bevezetést követően van visszajelzés a működésről és ezeket a tapasztalatokat beépítjük a szolgáltatásba.
Éppen emiatt lényeges mozzanat, hogy a Hungairy projekt 2026. december 31-ig szól, tehát eleve olyan időkerettel dolgozik, hogy a visszajelzésekkel, finomításokkal folyamatosan javítani tudjuk a szolgáltatásminőséget.
Az okos parkolás ebbe illeszkedik, vagyis a kiépítést követően a visszajelzéseket, igényeket folyamatosan, az üzemeltetetés időszakában is építjük a rendszerbe.
Jellegéből adódóan tehát ez nem rövidtávú, hanem évekre, 48 hónapra elhúzódó folyamat és így illeszkedünk a LIFE pályázat időkeretéhez is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Az AT a KR. 21. § (3) bekezdés a) pontja valamint a 22. §-ban foglaltak szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) általa nyújtott legjelentősebb okos parkolás telepítési és utcai parkolást és/vagy utcai parkolás ellenőrzést támogató informatikai rendszer üzemeltetésére vonatkozó megbízásait
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (a teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja év/hónap/nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél (neve, címe, elérhetősége),
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen – telepített parkoló szenzorok száma, a parkoló szenzorok telepítésének pontos helyszíne, alkalmazás elérhetősége megadásával),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65. § (1) b), Kr. 21. § (3) a)]
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban) vett részt.
Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a KR. 22. § szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat. Ajánlatkérő a korábbi teljesítések bemutatásánál a KR. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti teljesítéseket veszi figyelembe. AK az alkalmassági feltétel esetében a KR. 24. § (1) bekezdése szerinti igazolást is elfogadja. AK a teljesítés igazolásaként a KR. 21/A § alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. Az ATnek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, a formanyomtatvány benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazolnia. Ajánlatkérő (AK) az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében lévő részletes információk megadását. ATnek a IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.
A műszaki/szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az AK felhívására – a gazdasági szereplőknek az ebben a pontban meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, ha
M.1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) rendelkezik összesen legalább 300 db, a burkolat szintjébe telepített parkoló szenzor telepítésére és hozzá kapcsolódó ellenőrzést támogató informatikai rendszer beüzemelésére, telepítésére vonatkozó megbízásait szerződésszerűen teljesített referenciával; települési vagy egyéb épített környezetben, azaz olyan közterületen, amely közvetlen közelében folyamatos, nem parkolási célú forgalom is halad.
Az alkalmassági követelménynek a darabszámok tekintetében több szerződés bemutatásával is megfelelhetnek ajánlattevők, azonban a burkolat szintjébe telepített parkoló szenzor telepítésére és hozzá kapcsolódó ellenőrzést támogató informatikai rendszer beüzemelésére, telepítésére települési vagy egyéb épített környezetben, azaz olyan közterületen, amely közvetlen közelében folyamatos, nem parkolási célú forgalom is halad feltételnek együttesen kell teljesülnie valamennyi bemutatásra került darabszámhoz kapcsolódóan a bemutatásra kerülő referenciában.
Az M.1. alkalmassági követelményhez kapcsolódva az AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az AF feladásának napját megelőző 36 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (sikeres műszaki átadás-átvétel) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban AK az AF feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe. A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)] Az alkalmassági követelményeknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben, ill. más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/11/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/11/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást a az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. . (https://ujvilag.gov.hu/ekr) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr ) 6. §-ának (1), és (6a)- (10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. §-aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (továbbiakban: AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ATt, aki a közös AT-k képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
5. Az ajánlathoz [bármely olyan irat csatolása esetén, amely AT (közös AT) és/vagy alvállalkozó és/vagy kapacitást biztosító szervezet képviselője részéről aláírásra került] adott esetben csatolni kell az AT és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy, ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó.
6. AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.
7. ATnek (közös AT-knek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
8. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
9. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint meg kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
10.A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
11. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz.
12. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett FAKSZ (név/lajstromszám): Bodorics István/00374.
13. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja
14. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.
15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
• felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével),
• Szakmai ajánlatként Árazott költségvetés az egyösszegű ajánlati ár alátámasztására. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell nyújtania a dokumentáció mellékletét képező Excel táblát (ÁRAZATLAN_költségvetés_2021_0907_PB.xlsx) értelemszerűen kitöltve, PDF formátumban, azaz az excel táblázatokat nyomtatva, cégszerűen aláírva, majd scannelve (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy - a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint – a szakmai ajánlat teljes hiánya esetén érvénytelen az ajánlat.),
• Szakmai ajánlatként Ajánlattevő nyújtsa be ajánlatában a dokumentáció mellékletét képező LIFE_spp_műszai_ajánlat_alapsablon.docx word dokumentumot értelemszerűen kitöltve, PDF formátumban, azaz a Word sablont nyomtatva, cégszerűen aláírva, majd scannelve.(Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy - a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint – a szakmai ajánlat teljes hiánya esetén érvénytelen az ajánlat.)
16.Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont alapján kerül sor. Az 1. részszempont (ajánlati ár) és a 2. részszempont (műszaki kivitelezés vállalt időtartama) esetén Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét, a 3. részszempont (többlet jótállás) esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az értékelés során. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0 - 10.
17 Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban (Az ajánlati kötöttség minimális időtartama) rögzített 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.2. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.


VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák