Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/34
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.18.
Iktatószám:2347/2021
CPV Kód:72514000-1
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:Vállalkozó saját telephelye, Megrendelő székhelye: MNB Főépület, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.03.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: 10011953244
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ketlerné Koósz Gabriella
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000131292021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000131292021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Légtár - üzemeltetés támogatás, szoftverfejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000131292021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72514000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Légtár rendszer üzemeltetési támogatása és szoftverfejlesztési szolgáltatása KBF/877/2020”
Vállalkozási keretszerződésben a Magyar Nemzeti Bank épületüzemeltetéssel, karbantartással és eseti javítással kapcsolatos feladatainak informatikai támogatását biztosító Légtár rendszerének szoftverkövetése és támogatása 3 évre, valamint üzemeltetési és szoftverfejlesztési támogatása – 360 embernap opcionális keretben, esetlegesen a licencek bővítése és az ehhez kapcsolódó szoftverkövetés biztosítása.
Részletek a műszaki követelményspecifikációban és a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Légtár - üzemeltetés támogatás, szoftverfejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72514000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó saját telephelye, Megrendelő székhelye: MNB Főépület, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződésben a Magyar Nemzeti Bank épületüzemeltetéssel, karbantartással és eseti javítással kapcsolatos feladatainak informatikai támogatását biztosító Légtár rendszerének szoftverkövetése és támogatása 3 évre, valamint üzemeltetési és szoftverfejlesztési támogatása – 360 embernap opcionális keretben, esetlegesen a licencek bővítése és az ehhez kapcsolódó szoftverkövetés biztosítása.
Mennyisége:
1) Légtár rendszer üzemeltetési támogatása 36 hónap;
2) ArchiCAD szoftver licenc, követés és támogatás (4db)- 3 év;
3) Légtár/ArchiFM szoftver támogatás (tartalma: Egyidejű archifm.net Karbantartó licenszek: 6 db, Egyidejű archifm.net Eszközfelelős licensz: 1 db, Egyidejű archifm.net Épületüzemeltetési menedzser licensz: 1 db, Eszközönkénti archifm.net mobile licenszek: 11 db) – 3 év;
4) Légtár eseti szoftverfejlesztési támogatás – 360 embernap;
5) Opcionális ArchiFM licenc - facility manager – 1 db + licenc követési díja – 3 év;
6) Opcionális ArchiFM licenc – karbantartási – 2 db + licencek követési díja – 3 év;
7) Opcionális ArchiFM licenc – eszközfelelős – 1 db + licenc követési díja – 3 év;
8) Opcionális ArchiFM licenc – mobile – 10 db + licencek követési díja – 3 év;
Részletek a műszaki követelményspecifikációban és a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés hatálya alatt összesen legfeljebb:
1) Légtár eseti szoftverfejlesztési támogatás – 360 embernap;
2) Opcionális ArchiFM licenc - facility manager – 1 db + licenc követési díja – 3 év;
3) Opcionális ArchiFM licenc – karbantartási – 2 db + licencek követési díja – 3 év;
4) Opcionális ArchiFM licenc – eszközfelelős – 1 db + licenc követési díja – 3 év;
5) Opcionális ArchiFM licenc – mobile – 10 db + licencek követési díja – 3 év.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: Indokolás a legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében: Ajánlatkérő beszerzési igényének a műszaki követelményspecifikációban, konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru és szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja és ez biztosítja a Kbt. alapelvek érvényesülését.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62. §(1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
1.Előzetes igazolás, igazolási mód:
Ajánlattevőnek az EKR-ben kitöltött EEKD formanyomtatvány benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá (Kbt.67.§ (1),(2) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bek.,4-7.§ szerint).
EEKD benyújtására vonatkozóan közös ajánlattétel esetén a Rendelet 3.§(5) bekezdés, alkalmasság igazolására bevonásra kerülő kapacitást nyújtó szervezet esetében a Rendelet 3.§ (3) bekezdése irányadó.
Nyújtson be az ajánlattevő nyilatkozatot - elektronikus űrlap kitöltésével - a Kbt.67.§(4) bek. vonatkozásában azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában (Rendelet 15.§ (2) bek.).
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolására (Rendelet 15.§(1) bek.).
Ajánlattevő elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkozzon folyamatban levő változás bejegyzési eljárásról, nemleges tartalommal is, és a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Rendelet 13.§).
Magyarországi letelepedésű ajánlattevő tekintetében a Rendelet 8.§-a szerinti igazolásokat, írásbeli nyilatkozatokat fogadja el az ajánlatkérő.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Rendelet 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, Ajánlatkérő a Rendelet VI. Fejezetét alkalmazhatja.
Minősített ajánlattevők esetében alkalmazandó a Rendelet 30.§ (3) bekezdése.
A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt (Kbt.65.§(1)bek. c) pont, Rendelet 26. § (1) bek. a) pont). A nyilvántartásba szereplés tényét ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a céginformációs szolgálattól kérhető cégjegyzékadatokból, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nyújtsa be igazolásként a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot, és jelölje meg az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető.
2. Igazolás az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) bekezdés szerinti felhívására: Ajánlattevőnek a Rendelet 1.§(2)bekezdésének megfelelően, a III. Fejezetében (8,10,12-16.§) foglaltak szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő nem kéri igazolás benyújtását a Kbt.69.§(11)bek. szerinti esetben, ekkor a gazdasági szereplőnek a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisok elérhetőségét kell megadni az EKKD-ban, azok kivételével, amelyek ellenőrzését az Ajánlatkérő számára a Rendelet III. fejezete előírja. A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén az Ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.). Öntisztázás a Kbt.64.§(1),(2)bek.-nek megfelelően lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő ajánlatában köteles a GP1. alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt. 67.§ (1) bekezdés). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt. 67.§ (3) bekezdése, Korm.rend.3.§ (3) bekezdése szerint. Ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell csatolni a GP1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételre vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazható. A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§ (11a) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): GP1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte összesen legalább a 15 000 000 Ft-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét. (Kbt. 65. § (1) bekezdés a ) pontja, Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés c) pontja).
Közbeszerzés tárgya szerinti árbevételnek minősül: ArchiFM létesítmény gazdálkodási rendszer fejlesztése és üzemeltetési támogatása
Alkalmazandók a Kbt.65.§(7),(8),(11) bekezdéseiben, valamint a Korm.rend.19.§(3),(7) bekezdéseiben foglaltak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT ajánlatában köteles az MSZ1., MSZ2. szerinti valamennyi alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt.67. § (1) bek.). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt.67.§(3) bek., Korm.rend. 3.§(3) bek. szerint. Az MSZ1., MSZ2. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69.§(4) bek. szerinti felhívására kell csatolni az alábbiak szerint:
MSZ1. alkalmassági követelmény igazolása: A jelen eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített szolgáltatás /szolgáltatások igazolása Korm.rend. 21.§ (3) bek. a) pont, 22.§ (1) bek. a) vagy b) pontja szerint. Kbt. 140.§ (9 )bekezdése alkalmazható.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az MSZ1. pontban előírt alkalmassági követelményre vonatkozóan:
- szolgáltatás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés, azaz a közbeszerzés tárgyával megegyező szolgáltatás megállapítható legyen;
- teljesítés mennyisége (konzorciumi/alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mértékét/mennyisége);
—teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap részletezettséggel);
—szerződést kötő másik fél megnevezése;
—nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Kbt.69.§(11a) bek. fennállása esetén az AK a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a)bek.).
MSZ2. alkalmassági követelmény igazolása: Azoknak a szakemberek megnevezése és azon pozíció és alkalmassági követelmény megjelölése, melynek igazolására az adott szakember bevonásra kerül aki(ke)t ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (elektronikus űrlap), (321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (3) bekezdés b) pontja),
— államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló dokumentum,
— szakember szakmai tapasztalatát bemutató, általa aláírt szakmai önéletrajz, amelyben az adott szakember bemutatja szakmai tapasztalatait és nyilatkozik arról, hogy anyanyelvi szinten vagy felsőfokon beszél magyarul, Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre,
— annak igazolására, hogy az ajánlattevő valóban rendelkezik a megnevezett szakemberrel, be kell nyújtania szakember által sajátkezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy az AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az általa igazolt alkalmassági követelménynek megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberként, az alkalmassági követelményhez tartozó pozícióban részt vesz, továbbá nincs más olyan kötelezettsége, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): MSZ1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) minimum 2 db, legalább 2 éves folyamatos támogatásra vonatkozó, közbeszerzés tárgyával megegyező tárgyú, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Közbeszerzés tárgya szerinti referenciának minősül: ArchiFM létesítmény gazdálkodási rendszer fejlesztése és üzemeltetési támogatása
A bemutatott referencia szolgáltatás esetében a teljesítés megkezdésének kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap). A referenciaként bemutatni kívánt teljesítés időtartamának befejező időpontjának a vizsgált 3 éves (36 hónapos) időtartamba bele kell esnie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (11), (12) bekezdéseiben, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében, 28.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők közül az együttes megfelelés lehetősége érdekében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt.65.§ (6) bekezdés).

MSZ2. Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, alább felsorolt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt, teljesítésben részt vevő szakemberrel:
MSZ2.1. legalább 1 fő projektvezető, aki államilag elismert felsőfokú, pénzügyi vagy gazdasági szakirányú vagy informatikai (azaz informatikus vagy mérnök vagy matematikus vagy gazdasági) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel bír, és legalább 60 hónap pénzügyi intézményi, államigazgatási IT rendszer tervezése, implementálása és bevezetése területen szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik, és aki anyanyelvi szinten vagy felsőfokon beszél magyarul;
MSZ2.2.legalább 1fő .NET fejlesztő, aki államilag elismert felsőfokú, pénzügyi vagy gazdasági szakirányú vagy informatikai (azaz informatikus vagy mérnök vagy matematikus vagy gazdasági) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel bír, és minimum 36 hónap .NET fejlesztési, és legalább 12 hónap létesítmény gazdálkodási rendszertervezés, fejlesztés és támogatás területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, és aki anyanyelvi szinten vagy felsőfokon beszél magyarul.
Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők közül az együttes megfelelés lehetősége érdekében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt.65.§ (6) bekezdés).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (11), (12) bekezdéseiben, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében, 28.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés; Kbt. 135. (1), (6) bekezdés, Kbt. 27/A.§-a. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes Ajánlattevő a teljesítésigazolás kézhezvételét követően nyújthat be számlát. Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, kifizetés átutalással történik.
A részletes szabályokat a Dokumentáció IV. fejezetében csatolt Szerződéstervezet ismerteti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/03/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/03/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017.(XII.19.) Korm.rend.15.§ (2) bek.). Az elektronikus úton benyújtott ajánlatok Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdődően az ajánlattevők számára elérhetővé teszi az EKR-en keresztül (Kbt.68.§ (1), (1b), (1c) bekezdései).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárás lefolytatása a 424/2017 (XII. 19.) Kormányrendelet (továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu. (azonosító: EKR000131292021) címen történik. Az ajánlattételhez regisztráció szükséges.
2. Jelen eljárás közbeszerzési dokumentumai korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikusan elérhetők az eljárás iránt érdeklődést jelző ajánlattevőnek, és az ajánlatok benyújthatók a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000131292021 /reszletek címen.
3. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság alapítását, projekttársaság létrehozását (Kbt.35.§ (8) bekezdés).
4. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 30.§ (4) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását (GP1.,MSZ1., MSZ2.).
5. Az értékelés alapja a mindösszesen nettó ár, melyet magyar forintban kell megadni, és a felolvasólapon fel kell tüntetni.
6. Amennyiben valamely nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, a nyilatkozatot az űrlap elektronikus kitöltésével kell megtenni.
7. Az ajánlati ár összetételének részletezésére ajánlattevőnek be kell nyújtania a dokumentációban rendelkezésre bocsátott Ártábla iratmintát tételesen beárazva aláírt .pdf és szerkeszthető formátumban is.
8. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot, utóbbit nemleges tartalommal is, valamint a Dokumentációban előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat.
9. Nyertes ajánlattevőnek/Vállalkozónak a szerződés aláírásának időpontjában harmadik személynek okozott károk fedezetét is magába foglaló teljes körű általános és szolgáltatói felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, legalább 30.000.000. Ft/év (harmincmillió forint/év) értékhatárig terjedően. Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, ez esetben a Vállalkozó kötelezhető a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére. A felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvény, egyéb igazoló dokumentum másolata a szerződés mellékleteként csatolásra kerül. Ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás vállalásáról és ajánlatban nyilatkoznia kell.
10. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
11. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, kötbérek részletesen a Dokumentáció részét képező szerződéstervezetben.
12. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép a szerződéskötéstől, ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13. A Kbt. 55.§ (7) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
14. A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.
15. FAKSZ: Székely Márta (lsz:00065), Horváth Éva (lsz:00399)
16. A Magyar Nemzeti Bank a szerződéseit elsődlegesen elektronikus úton írja alá. Részletek a dokumentációban.
17. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattételt, egységes tartalmának megbontása gazdasági, műszaki, minőségi szempontból ésszerűtlen, negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítés más körülményeire.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazza, illetőleg jogosult a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint eljárni.
19. A részletes feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák