Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/1
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.03.
Iktatószám: 26275/2021
CPV Kód: 80500000-9
Ajánlatkérő: Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány
Teljesítés helye: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: vagyonkezelő alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 19251589143
Postai cím: Zugligeti Út 9-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Nikolett
Telefon: +36 707734699
E-mail: nikolett.molnar@momealapitvany.hu
Fax: +36 13921155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mome.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000316992021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000316992021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: vagyonkezelő alapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Oktatási innováció fejlesztés, tananyagfejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000316992021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Ajánlatkérő fenntartásában lévő Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) részére Oktatási innováció fejlesztés, tananyagfejlesztés, nemzetközi képzés fejlesztési tevékenységek ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Oktatási innováció fejlesztés, tananyagfejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata oktatási innováció fejlesztési, tananyagfejlesztési, nemzetközi képzés fejlesztési tevékenység ellátása, majd megvalósítása tanácsadási tevékenység formájában, amely az alábbi területeket érinti:
Nyertes ajánlattevő feladata a MOME oktatásfejlesztési stratégiájához illeszkedő design képzési, művészeti akadémiai képzési és felnőttképzési feladatok ellátása különös tekintettel:
● képzési keretrendszerek kialakítása,
● képzésfejlesztéshez,
● induló szakindításhoz kapcsolódó szakértői feladatok ellátása,
● tananyagfejlesztésben való szakértői közreműködés, ehhez kapcsolódó kutatások elvégzése,
● képzési akkreditációban való szakértői közreműködés,
● idegen nyelvű és nemzetközi képzés fejlesztés,
● oktatási innovációs módszertan fejlesztésében szakértői részvétel,
● felnőttképzési képzési portfólió fejlesztésében való szakértői részvétel,
● felnőttképzési és akadémiai képzési tananyagok, valamint képzési tartalom fejlesztésében való szakértői részvétel.
Nyertes ajánlattevő feladata az alábbi oktatásfejlesztési feladatokhoz szükséges szakértői hozzájárulás nyújtása és az alábbi eredménytermékek létrehozása:
Design és művészeti képzés fókuszú kutatási anyag összeállítása, nemzetközi benchmark, piackutatás, best practice elemzés, oktatási keretrendszer kutatás (3 lépték: közép-európai, európai, globális kontextusba): Kutatást összegző tanulmány
Jövőkutatás (Társadalomkutatás, + felsőoktatási kontextus, művészeti és design felsőoktatási kontextus): Kutatást összegző tanulmány
Tananyagfejlesztési stratégia és koncepcióalkotás 2030-ig: Tananyagfejlesztési stratégia és koncepció 2030-ig
Oktatási innovációs módszertanok fejlesztése: Oktatási módszertan akadémiai oktatási programokra, módszertani segédletek és összefoglalók, “train-the-trainer” program kidolgozása és az oktatók továbbképzése, Oktatási módszertan felnőttképzési oktatási programokra, módszertani segédletek és összefoglalók, “train-the-trainer” program kidolgozása és az oktatók továbbképzése
Idegen nyelvű és nemzetközi képzés fejlesztés, új nemzetközi joint MA képzés fejlesztése és indítása: új tananyag, új oktatási tematika, új képzési modul
Képzési akkreditációs feladatok ellátása: képzési akkreditációs dokumentumok
Távoktatási képzési modulok fejlesztése: távoktatási képzési modulok, távoktatási platform fejlesztésében szakértői hozzájárulás, távoktatási anyagok fejlesztésében szakértői hozzájárulás
Posztgraduális, poszt-doktori és szakirányú képzések fejlesztése: képzési koncepciók, oktatási módszertanok
Oktatásmódszertani innovációk fejlesztése: oktatási módszertani útmutatók
Felnőttképzési keretrendszer koncepció fejlesztés: felnőttképzési keretrendszer koncepció, stratégiai tanácsadási hozzájárulás a koncepció egyetemi képzési portfóliójába való integráláshoz, a keretrendszer implementálásához kapcsolódó szakértői tanácsadás
Online felnőttképzési programok kidolgozása:
új MOME Open képzések fejlesztése: felnőttképzési modulok leírása, módszertani leírások, képzési tematikák, az egyes képzésekhez kapcsolódó tananyagok
Executive képzések fejlesztése: executive modulok leírása, módszertani leírások, képzési tematikák és az egyes képzésekhez kapcsolódó tananyagok
A MOME-n jelenleg 800 hallgató 21 egyetemi szakon tanul egyetemi alap- vagy mesterképzés keretében az alábbi területeken: animáció, elmélet, ékszertervezés, építészet, formatervezés, fotográfia, tárgyalkotás, médiadesign, kerámiatervezés, menedzserképzés, pedagógusképzés, tárgyalkotás, tervezőgrafika, divat és textiltervezés.
Összes szakértői nap: 1747 db (1 szakértői nap=8óra)
Elvárt szakemberek: junior, szenior, expert.
A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésének napjától 36 hónap időtartamban, de legkésőbb 2026. augusztus 31. napjáig (ezen dátumon a 36 hónap teljesítés nem nyúlhat túl, tehát a 2026. augusztus 31. napi határidő a teljesítés véghatárideje).
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/2/a. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági feltétel szerinti tárgyú, az alkalmasság igazolásán felüli többlet gyakorlati ideje (hónap, Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb érték 36 hónap, minimum 0 hónap)  15
2 3. Az M/2/b. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember a felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségét design és/vagy egyéb művészeti képzés szakirányon szerezte (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EU-s forrás vagy RRF vagy más forrás
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatályba lépésének napjától számítva legfeljebb 36 hónapig, de legkésőbb 2026. augusztus 31. napjáig értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
1)Előzetes igazolás: Kbt. 67. § (1) bek., ill. a 321/2015 Kr. 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EKD), alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra benyújtás. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felhívására vagy az ajánlat benyújtásakor kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
2)Az ajánlattevőnek a Kbt. 69. § (1) bek., ill. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015 Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az EKD - 321/2015 Kr. 4-7. §-ának megfelelően kitöltött - formanyomtatványának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok. A kizáró okok igazolásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolásának módját a közbeszerzési dokumentum (KD) részletesen rögzíti.
3)Ajánlatkérő a 321/2015 Kr. 2.§ (3) bek. a) pontja alapján előírja, hogy az ajánlattevő az EKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő csak az EKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
4) A kizáró okok igazolására felhívott ajánlattevő a kizáró okok hiányát a 321/2015 Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 13. §, 14. §, 16. § -ának megfelelően köteles igazolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező!). A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
5) Öntisztázás lehetősége: Kbt. 64. § (1)-(2) bek.
6)A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
7) A Kbt. 74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: Kbt. 69.§ (1) ill. a 321/2015 Kr. 1.§ (1) EKD, alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra benyújtás. 321/2015 Kr. 2. § (5) AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EKD IV. részében (’α’ azaz ’alfa’ pont elfogadása)
M/1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a 321/2015 Kr. 21.§ (3) a) és (3a) a) alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, és a 321/2015 Kr. 22. § (1) bekezdés a) vagy b) pont szerint kiállított referenciaigazolás vagy nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015 Kr. 21. § (3) b) alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése a releváns képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatának benyújtása.
Ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozato(ka)t, valamint a szakember(ek) által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzo(ka)t, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint a szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember jelenlegi beosztását, a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony/egyéb foglalkoztatási viszony stb.).
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek.-ben foglaltakra.
A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, egy vagy több szerződés alapján az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 1 db oktatási tananyagfejlesztési tevékenység végzésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő oktatási tananyagfejlesztési tevékenység alatt az alábbiakat érti: kurzusokhoz és/vagy felnőttképzéshez és/vagy felnőttoktatáshoz és/vagy felső – és/vagy középiskolai oktatáshoz és/vagy szakképzéshez és/vagy bármilyen egyéb tudástranszferhez kapcsolódó tananyagfejlesztés és/vagy oktatási stratégia kidolgozása.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/2/a. legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségű, és legalább 3 év (36 hónap) idegen nyelvű képzés fejlesztése tekintetében szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M/2/b. legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségű, és legalább 3 év (36 hónap) képzési akkreditációs feladat készítése és/vagy oktatási módszertani útmutató készítése tekintetében szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
A szakemberek között lehetséges az átfedés.
Ajánlatkérő idegen nyelvű képzés fejlesztése alatt az alábbiakat érti: olyan új szakok és/vagy felsőoktatási és/vagy felnőttképzési oktatási programok kidolgozása és. bevezetésének előkészítése értendő, amelyek hivatalos oktatási nyelve nem magyar.
Ajánlatkérő képzési akkreditációs feladat készítése alatt az alábbiakat érti: az oktatásfejlesztés során felmerülő új szakok, képzések akkreditációs folyamatának megtervezése, lebonyolítása és koordinációja. (Az akkreditáció olyan értékelést jelent, amely a képzés minőségét garantálja. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság mérlegel, majd dönt arról, hogy egy felsőoktatási intézmény tervezett szakja megfelel-e a követelményeknek, indítható-e a pályázó intézményben.).
Ajánlatkérő oktatási módszertani útmutató készítése alatt az alábbiakat érti: olyan szakmai kutatáson alapuló, írott módszertani segédlet készítése, amely hozzájárul az egyetemi oktatók folyamatos szakmai fejlődéséhez, annak érdekében, hogy az adott felsőoktatási képzés jövőbeni oktatási stratégiájához kapcsolódva a legmegfelelőbb és legnaprakészebb pedagógiai és oktatás módszertani képességekkel és módszerekkel rendelkezzenek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi, hibás, teljesítés elmaradására kikötött kötbér:
késedelmi kötbér: minden késedelemmel érintett napra a késedelemmel érintett negyedév szerinti Vállalkozói Díj 0,5 %-ával megegyező mértékű késedelmi kötbér;
hibás teljesítési kötbér: a hiba kiküszöböléséig naponta a késedelemmel érintett negyedév szerinti Vállalkozói Díj 0,5 %-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbér;
teljesítés elmaradására kikötött kötbér: a Vállalkozói Díj 30 %-ával megegyező összeg.
A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg – adott, késedelemmel érintett Szerződéses Feladat vonatkozásában – az érintett negyedév szerinti Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő összeget (kötbérmaximum). A hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg – adott, hibás teljesítéssel Szerződéses Feladat vonatkozásában – az érintett negyedév szerinti Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő összeget (kötbérmaximum).
Nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegést követ el különösen, és az Ajánlatkérő jogosult jelen Szerződést azonnali hatályú felmondani, vagy attól elállni, ha a nyertes ajánlattevő által fizetendő kötbér összege eléri az 5.2. pont szerinti kötbérmaximumot.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: Kbt. 135.§ (1), (5), (6), (11) bek.; Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., 6:155.§. Fizetés módja: átutalás. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla AK-höz való beérkezésétől számított 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre negyedévente az adott negyedévi teljesítésre figyelemmel. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Részletes információk: közbeszerzési dokumentum, szerződéstervezet.
A Kbt. 27/A. § alapján az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A támogatás intenzitása: 100 %
A finanszírozás módja (szállítói /utófinanszírozás vagy egyéb) a közbeszerzési eljárás megindításakor nem ismert.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§/424/2017. kr. 15. §: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával az EKR automatikusan végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan (azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek) az AT-k részére elérhetővé teszi (AT-k neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek, fedezet összege).Az ajánlatok felbontásáról és az adatok ismertetéséről az AK jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított 5 napon belül megküld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az EKR-re vonatkozó általános információkat a közbeszerzési dokumentumok (KD) – Útmutató az ajánlattevők részére c. fejezete tartalmazza részletesen.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatokat és a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, a képviseletet igazoló közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányt, vagy kamarai jogtanácsos vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKRr. és Kbt. tartalmazzák.
3) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja, amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, AK ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
4) Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arányú ajánlat. (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere: 1. értékelési részszempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. részszempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A. 1. ab) szerinti egyenes arányosítás módszere, 3. értékelési részszempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 2. sz. melléklet B. pontja szerinti pontkiosztás módszere. Az értékeléssel kapcsolatos részletes információkat a KD tartalmazza.
5) Jelen felhívásban ajánlatkérő az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: M/1., M/2.
6) Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő ajánlati biztosítékot és nem biztosítja előleg igénybevételének lehetőségét.
7) Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
8)A közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a közbeszerzési dokumentum Útmutató az ajánlattevőknek II. 1. pontja tartalmazza.
9)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§(2)e) szerinti eredménytelenségi okot.
10) Az ajánlati árat részletező táblázat (Táblázat) csatolandó.
11) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
12) FAKSZ: Dr. Varga Katalin, lajstromszám: 00661.
13) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) nyil.)
14) AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15) A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53. § (6) bekezdése és 135. § (12) bekezdése alapján került sor (AK támogatásra irányuló igényt nyújtott be). AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy eltérő szakmai és/vagy elszámolhatósági tartalommal történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételhez köti. AK a szerződés hatályba lépésének napjáról a nyertes ajánlattevőt a szerződésben megjelölt kapcsolattartón keresztül elektronikus úton haladéktalanul köteles egyoldalú értesítéssel tájékoztatni. A szerződés hatályba lépése a szerződésre vonatkozó hazai vagy uniós forrás terhére megkötendő támogatási szerződés hatályba lépéséről szóló AK-i értesítéstől számított 5. nap, amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap.
Fentiek ellenére AK bármikor jogosult arra, hogy a fenti feltétel teljesülésétől eltekintsen, és egyoldalú nyilatkozattal a szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva – saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján – úgy ítéli meg, hogy a szerződés szerinti ellenszolgáltatási díj teljes fedezetét biztosítani tudja. A szerződés ebben az esetben az AK írásbeli egyoldalú jognyilatkozatának nyertes ajánlattevővel való közlésének napját követő 5. napon (amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanapon) lép hatályba.
Amennyiben a fenti feltétel(ek) a szerződés aláírását követő 6 (hat) hónapon belül nem teljesül(nek), a szerződés megszűnik. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő az AK-val szemben a fenti ok(ok)ból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
16) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
17) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatások egymással összefüggenek és funkcionálisan kapcsolódnak egymáshoz, így a beszerzés részekre bontása egyrészt a közbeszerzési eljárás célját jelentős mértékben hátráltatná, másrészt funkcionálisan sem értelmezhető. A közbeszerzés tárgyát képező feladatok teljesítésére kifejezetten erre szakosodott gazdasági szereplők képesek, amelyek a feladatokat teljeskörűen el tudják végezni. A beszerzés tárgyát olyan feladatok, folyamatok képezik, amelyek egymásra épülnek (így képzési keretrendszer kialakítása, magának a képzésnek a fejlesztése, ezekhez kapcsolódó kutatások végzése, szakértői közreműködés stb.), a folyamat végén egy egységes koncepciót alkotva. A teljesítés végén egy olyan egységes képzéscsomag jön létre, amelyet Ajánlatkérő egységes minőségben, egységes szakértői bázisra építve kíván kialakítani. Ajánlatkérő számára szakmai szempontból a feladat egy szerződés alapján történő megvalósítása elengedhetetlen az oktatási koncepciója egységességének, egymásra épülő folyamataira tekintettel. Ajánlatkérő nem tud meghatározni a beszerzés tárgya tekintetében olyan részfeladatokat, amelyek műszaki és gazdasági szempontból indokolnák, hogy a feladatok több szerződés alapján valósuljanak meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák