Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/192
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.10.05.
Iktatószám:18756/2021
CPV Kód:30230000-0
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:elektronikus közigazg. inform. és távközl közszolg
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10585560244
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 301391808
E-mail: kulcsar.krisztina@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közigazg. inform. és távközl közszolg

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BSO133 Mesterséges intelligencia kioszk oszlop
Hivatkozási szám: EKR000164762021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési oszlop a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058 projekthez kapcsolódóan.
400 db Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési oszlop (KIOSK)
A 400 db kioszkot a következő halmazokra történő megbontások szerinti darabszámban szükséges legyártani:
— akadálymentes kioszk: mozgató motorral rendelkezik (lift)
— nem akadálymentes: fix magasságú, nem rendelkezik mozgató motorral (lift)
— vezetékes hálózati működésre alkalmas
— mobilhálózati működésre is alkalmas (a vezetékes mellett): 4G
Csak vezetékes hálózati használatra alkalmas, akadálymentes: 200 db
Vezeték nélküli hálózati használatra is alkalmas, akadálymentes: 150 db
Csak vezetékes hálózati használatra alkalmas, nem akadálymentes 50 db
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott határidőknek megfelelően el kell készítenie és
jóváhagyásra be kell nyújtania a szállítandó kioszk típusok gyártmányterveit. A gyártmányterveket az
ajánlatkérésben megadott formaterv vázlatok, valamint a megadott elvek mentén kell elkészíteni.
Gyártás csak a jóváhagyott gyártmánytervek birtokában indulhat el. Jóváhagyott gyártmánytervek nélkül
legyártott kioszkok átvételét Ajánlatkérő megtagadhatja.
A jóváhagyott gyártmányterv alapján a sorozatgyártás megkezdése előtt nyertes Ajánlattevő kétféle kioszk
típusból elkészít egy-egy prototípust:
— 1 db akadálymentes, vezetékes és vezeték nélküli hálózatra is alkalmas eszköz
— 1 db nem akadálymentes, csak vezetékes hálózati használatra alkalmas
Ajánlatkérő elvárása, hogy a prototípusokat nyertes Ajánlattevőnek be kell mutatnia Ajánlattevő
szakembereinek. A prototípusnak minden elemében meg kell egyeznie a szállítandó, sorozatgyártásra kerülő
berendezéssel.
A prototípusok az elfogadás után Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, és nem képezik részét a 400 db
leszállítandó eszközök körének.
A helyszínre szállítás és üzembe helyezés Nyertes Ajánlattevő feladata.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő elvárását a leszállítandó eszközökkel kapcsolatosan teljeskörűen és részletesen a műszaki leírás 2.
pontja tartalmazza, figyelemmel az alábbi, főbb feltételekre:
— ügyintézési oszlop (szabadon álló test, rögzítést/támasztékot nem igényel, Műszaki leírás 5.3)
— érintőképernyővel rendelkezik és
— beépített számítógép vezérléssel rendelkezik:
O Frontend PC
O Backend PC
— az alábbi, beépített periféria eszközzel rendelkezik:
O Tápellátás
O Kommunikációs eszközök (WAN és LTE)
O RFID chipkártyaolvasó
O Passport & MRZ olvasó
O Kamerarendszer (arcképkészítésre és dokumentumfotózásra)
O Világítás
O Ujjnyomat szkenner
O POS terminál
O Nyugtanyomtató
O Érintőképernyő és érintőceruza
O Hangszóró és mikrofon
O Külső szkenner/nyomtató csatlakoztatásához hálózati kapcsolati képesség
O LCD aláíró pad
O A kioszk emelését és süllyesztését végző eszköz (lift)
Amennyiben a műszaki leírás a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozik a hivatkozás mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1034981000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BSO133 Mesterséges intelligencia kioszk oszlop
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest területe. A szerződéstervezet 4. pontjában meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
400 db Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési oszlop (KIOSK)
A 400 db kioszkot a következő halmazokra történő megbontások szerinti darabszámban szükséges legyártani:
• akadálymentes kioszk: mozgató motorral rendelkezik (lift)
• nem akadálymentes: fix magasságú, nem rendelkezik mozgató motorral (lift)
• vezetékes hálózati működésre alkalmas
• mobilhálózati működésre is alkalmas (a vezetékes mellett): 4G
csak vezetékes hálózati használatra alkalmas, akadálymentes: 200 db
vezeték nélküli hálózati használatra is alkalmas, akadálymentes: 150 db
csak vezetékes hálózati használatra alkalmas, nem akadálymentes 50 db
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott határidőknek megfelelően el kell készítenie és jóváhagyásra be kell nyújtania a szállítandó kioszk típusok gyártmányterveit. A gyártmányterveket az ajánlatkérésben megadott formaterv vázlatok, valamint a megadott elvek mentén kell elkészíteni.
Gyártás csak a jóváhagyott gyártmánytervek birtokában indulhat el. Jóváhagyott gyártmánytervek nélkül legyártott kioszkok átvételét Ajánlatkérő megtagadhatja.
A jóváhagyott gyártmányterv alapján a sorozatgyártás megkezdése előtt nyertes Ajánlattevő kétféle kioszk típusból elkészít egy-egy prototípust:
- 1 db akadálymentes, vezetékes és vezeték nélküli hálózatra is alkalmas eszköz
- 1 db nem akadálymentes, csak vezetékes hálózati használatra alkalmas
Ajánlatkérő elvárása, hogy a prototípusokat nyertes Ajánlattevőnek be kell mutatnia Ajánlattevő szakembereinek. A prototípusnak minden elemében meg kell egyeznie a szállítandó, sorozatgyártásra kerülő berendezéssel.
A prototípusok az elfogadás után Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, és nem képezik részét a 400 db leszállítandó eszközök körének.
A helyszínre szállítás és üzembe helyezés Nyertes Ajánlattevő feladata.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő elvárását a leszállítandó eszközökkel kapcsolatosan teljeskörűen és részletesen a műszaki leírás 2. pontja tartalmazza, figyelemmel az alábbi, főbb feltételekre:
- ügyintézési oszlop (szabadon álló test, rögzítést/támasztékot nem igényel, Műszaki leírás 5.3)
- érintőképernyővel rendelkezik és
- beépített számítógép vezérléssel rendelkezik:
o Frontend PC
o Backend PC
- az alábbi, beépített periféria eszközzel rendelkezik:
o Tápellátás
o Kommunikációs eszközök (WAN és LTE)
o RFID chipkártyaolvasó
o Passport & MRZ olvasó
o Kamerarendszer (arcképkészítésre és dokumentumfotózásra)
o Világítás
o Ujjnyomat szkenner
o POS terminál
o Nyugtanyomtató
o Érintőképernyő és érintőceruza
o Hangszóró és mikrofon
o Külső szkenner/nyomtató csatlakoztatásához hálózati kapcsolati képesség
o LCD aláíró pad
o A kioszk emelését és süllyesztését végző eszköz (lift)
Amennyiben a műszaki leírás a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozik a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés megkötésétől számított 4 hónapon belül az előírt 100 db feletti vállalt leszállított kioszk oszlopok többlet darabszáma (db-ban egész számban megadva) (minimum 0 db, maximum 100 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058
II.2.14) További információ:
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a Kbt. 76 § (2) c) szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Az 1. részszempont a fordított arányosítás, a 2. részszempont az arányosítás módszerével kerül értékelésre a dokumentációban megadottak szerint. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján az elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.
A II.2.5. pontban a 2. értékelési részszempont kapcsán további információ:
Az értékelési részszempont kapcsán csak a prototípusokon felüli mennyiséget szükséges megajánlani, a prototípus nem képezi részét a 400 db leszállítandó eszköz körének.
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 100 darabnál kedvezőbb (magasabb, több darabszámra vonatkozó) vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad.


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 084 - 213997
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1022044 Rész száma: Elnevezés: Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési oszlop a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058 projekthez kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1034981000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban Ajánlattevő:
1. T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.), adószáma: 12928099-2-44
2. Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, (1134 Budapest Róbert Károly Krt. 70-74.), adószáma: 13978774-2-41
3. Streamnet Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (1138 Budapest Váci Út 182 25958/13), adószáma: 26490171-2-41
4. SmartUp Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, (1033 Budapest Szőlőkert Köz 6.), adószáma: 25449172-2-41
5. 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, (1037 Budapest Montevideo Utca 8.), adószáma: 12011069-2-44
Nyertes Ajánlattevő:
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.), adószáma: 12928099-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-nak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)