Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/25
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.02.05.
Iktatószám: 1883/2021
CPV Kód: 45212000-6
Ajánlatkérő: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Teljesítés helye: HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: egyéb közösségi/társadalmi tev.gyermektáboroztatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27806346
Postai cím: Váci Út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greksa Szlávna
Telefon: +36 14450215
E-mail: szlavna.greksa@erzsebettaborok.hu
Fax: +36 17004555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://erzsebetalapitvany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://erzsebetalapitvany.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Alapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb közösségi/társadalmi tev.gyermektáboroztatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR000951302020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása
A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése
A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése
Főbb mennyiségek:
Tervezési program szerinti tervdokumentáció készítése, valamint tervezői művezetés, és kivitelezés.

1. Bontás
- teljes épület bontása összesen 8104,94 lm3
- faház alépítmények bontása összesen 4067,55 m2
2. Meglévő, megmaradó épületek felújítása, átalakítása
2.1. Porta épülete
- beltéri felújítás, átalakítás összesen 59,48 m2
- műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 10,84 m2
2.2. Raktár-műhely épület
- beltéri felújítás, átalakítás összesen 321,76 m2
- műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 74,82 m2
- utólagos homlokzatszigetelés összesen 328,96 m2
2.3. Központi épület
- beltéri felújítás, átalakítás összesen 3394 m2
- műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 424,26 m2
- utólagos homlokzatszigetelés összesen 551 m2
- padlásfödém szigetelés összesen 498,35 m2
2.4. Apartman ház
beltéri felújítás, átalakítás összesen 339,01 m2
3. Fejlesztések
3.1. Új sátrak
- altábori szállássátor összesen 40 db
befogadóképesség 20 fő/sátor
összesen 2828,4 m2
- rendezvénysátor összesen 1 db
befogadóképesség 800 fő
összesen 976 m2
3.2. Új vizesblokk építése összesen 7 db
összesen 736,88 m2
A kivitelezéssel megvalósuló/.érintett (új építmény felépítése és/vagy meglévő építmény bővítése és/vagy felújítása) építmények hasznos alapterülete összesen: 8626,71 m2
4. Kültéri munkák
- térkő burkolat összesen 3564 m2
- bazaltbeton burkolat összesen 16480 m2
- kerítésépítés összesen 1745 fm
- gyepvetés összesen 70000 m2
- fa ültetés összesen 510 db
- cserje ültetése összesen 10000 db
- évelők ültetése összesen 12000 db
Ajánlatkérő gyermektáboroztatást, mint közfeladatot ellátó szervezet. A kivitelezés egy részét a gyermektáboroztatással párhuzamosan kell végezni .
A teljes mennyiséget, és részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4481118364 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8640 Fonyód, Virág u. 77. (hrsz.: 10232/18, 10232/5, 10232/9, 10232/14, 10232/15, 10232/16, 10232/17)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése
Főbb mennyiségek:
Tervezési program szerinti tervdokumentáció készítése, valamint tervezői művezetés, és kivitelezés.

1. Bontás
- teljes épület bontása összesen 8104,94 lm3
- faház alépítmények bontása összesen 4067,55 m2
2. Meglévő, megmaradó épületek felújítása, átalakítása
2.1. Porta épülete
- beltéri felújítás, átalakítás összesen 59,48 m2
- műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 10,84 m2
2.2. Raktár-műhely épület
- beltéri felújítás, átalakítás összesen 321,76 m2
- műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 74,82 m2
- utólagos homlokzatszigetelés összesen 328,96 m2
2.3. Központi épület
- beltéri felújítás, átalakítás összesen 3394 m2
- műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 424,26 m2
- utólagos homlokzatszigetelés összesen 551 m2
- padlásfödém szigetelés összesen 498,35 m2
2.4. Apartman ház
beltéri felújítás, átalakítás összesen 339,01 m2
3. Fejlesztések
3.1. Új sátrak
- altábori szállássátor összesen 40 db
befogadóképesség 20 fő/sátor
összesen 2828,4 m2
- rendezvénysátor összesen 1 db
befogadóképesség 800 fő
összesen 976 m2
3.2. Új vizesblokk építése összesen 7 db
összesen 736,88 m2
A kivitelezéssel megvalósuló/.érintett (új építmény felépítése és/vagy meglévő építmény bővítése és/vagy felújítása) építmények hasznos alapterülete összesen: 8626,71 m2
4. Kültéri munkák
- térkő burkolat összesen 3564 m2
- bazaltbeton burkolat összesen 16480 m2
- kerítésépítés összesen 1745 fm
- gyepvetés összesen 70000 m2
- fa ültetés összesen 510 db
- cserje ültetése összesen 10000 db
- évelők ültetése összesen 12000 db
Ajánlatkérő gyermektáboroztatást, mint közfeladatot ellátó szervezet. A kivitelezés egy részét a gyermektáboroztatással párhuzamosan kell végezni .
A teljes mennyiséget, és részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Minőségi kritérium:Az M/2.1. (É) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min 0 max. 60 hónap) 6
2 2. Minőségi kritérium: Az M/2.2. (MV-É) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min 0 max. 60 hónap) 6
3 3. Minőségi kritérium: Az M/2.3. (MV-ÉV) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min 0 max. 60 hónap)  6
4 4. Minőségi kritérium: Az M/2.4 (MV-ÉG) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min 0 max. 60 hónap)  6
5 5. Minőségi kritérium: Vázlatterv elkészítésének vállalt teljesítési részhatárideje a szerződés hatálybalépésétől számítottan (egész naptári napban megadva, 30 napnál kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelenséget eredményez, 10 nap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) 8
6 6. Minőségi kritérium: Engedélyezési terv elkészítésének vállalt teljesítési részhatárideje a vázlatterv elfogadásától számítottan (egész naptári napban megadva, 60 napnál kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelenséget eredményez, 30 nap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A projekt teljes megnevezése: A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése
2) AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3)A teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépésétől számítottan legkésőbb 2021.07.31-ig köteles Vállalkozó teljeskörűen elvégezni, a „VIP apartman”, gazdasági épületek, valamint sólya-móló építmények tekintetében a teljesítési határidő legkésőbb 2021.11.30. napja, - AF.-II.2.7) pontja tájékoztató jellegű. Hatály:szerződéstervezet II.10. pont szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 189 - 455305
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4481118364
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezési feladatok, műszaki irányítási részfeladatok,MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő:
FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 8086 Felcsút, Fő utca 217
25308673-2-07
Ajánlattevők:
1. FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 217
Adószám:25308673-2-07
2. LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12
Adószám:25098367-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)