Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/211
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.02.
Iktatószám: 21263/2021
CPV Kód: 79410000-1
Ajánlatkérő: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Mű
Teljesítés helye: AT,CZ0,HR,HU,RO,SK,TR
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Equinox Consulting Korlátolt Felelosségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: közfeladatot ellátó szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: kereskedelem fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Mű
Nemzeti azonosítószám: 24220099241
Postai cím: Kacsa Utca 17.-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +361 0000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hepa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hepa.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: közfeladatot ellátó szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kereskedelem fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex szakértőifeladatok támogatási programokhoz
Hivatkozási szám: EKR000734152021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79410000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Külpiaci Növekedési Támogatás, Külpiacrajutási Támogatás és Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás c. konstrukciók végrehajtásához kapcsolódó szakértői feladatok az alábbi fő feladatcsoportok szerint strukturálva:
A.) Szerződéskötési és –módosítási folyamat támogatása
B.) A pályázatok megvalósulásának nyomon követése
C.) Egyéb, a támogatott projektek kezeléséhez kapcs. feladatokban való közreműködés.
1.)A Külpiaci Növekedési Támogatás c. konstrukció végrehajtásához kapcsolódó szakértői feladatok
A program megvalósulási területe: Az Eximbank Zrt. által meghatározott 1-5-ös országkockázati besorolású, vagy olyan 6-os országkockázati besorolású államok, amelyben működik magyar külképviselet.
Igényelt szakértelem: hazai és nk-i pénzügyi, hazai és nk-i jogi, építés-műszaki, értékbecslői, egyéb mérnöki, minőségellenőri, pályázatértékelői, projektmenedzsmenti, projektmonitoringra vonatkozó, továbbá a pályázatok tárgya szerinti szakértelem (mezőgazdasági, ipari, turisztikai, ICT és egyéb szolgáltatási területek). A több mint 71 milliárd forint elszámolható keretösszeggel meghirdetett, részben kutatás-fejlesztési tevékenységeket érintő részben határon túl megvalósuló projektre vonatkozó pályázati felhívásra több mint 160 támogatási kérelem érkezett be, amelyek közül az Ajánlattételi felhívás közzétételéig több mint 45 pályázat részesült támogatásban.
Ellátandó feladatok:
1.A.) Szerződéskötési és –módosítási folyamat támogatása
Tervezetten szerződéskötés: 60 db; szerződésmódosítás: 150-200 db.
A szerződéskötések 285 milliótól - 3.000 millió forintösszegig terjedő támogatási összegben várhatóak, több mint 50 különböző vállalkozással.
A támogatott projektek megvalósulási helyszínei tervezetten II.2.3. pontban jelölve.
A beruházások több mint fele tervezetten Romániában, Szerbiában és Horvátországban valósul meg.
1.B.) A pályázatok megvalósulásának nyomon követése
2024.12.31.-ig terjedő időszakban, tervezetten 60 db, beruházási (eszközbeszerzés és ingatlan építés/felújítás/bővítés), valamint kutatás-fejlesztési tárgyú, br 0,5-7,5 milliárd forint volumenű pályázat alábbi struktúrában történő nyomonkövetése:
300-350 pénzügyi és tartalmi jelentés benyújtása várható, és ezeknek lehet akár több hiánypótlása is.
1.C.) Egyéb, a támogatott projektek kezeléséhez kapcsolódó feladatokban való közreműködés
1.C.1.) A szerződő cégcsoportja és tulajdonosa(i) felépítésének áttekintése, tulajdonosa(i) értékelése
1.C.2.) A szerződő/tulajdonos tőkeerejének, befektető-bevonási szándékának, hitelképességének vizsgálata
1.C.3.) A projekt műszaki szempontú ellenőrzése
1.C.4.) A határon átnyúló üzleti kapcsolatok léptékének vizsgálata
1.C.5.) A projektek tartalmának változásával kapcsolatos műszaki, pénzügyi kérdések vizsgálata
1.C.6.) A projektek megvalósításával és változtatásával kapcsolatos szabályossági (állami támogatási szabályok, Áht, Ávr.) megfelelősségi vizsgálatok végzése
2. A Külpiacrajutási Támogatás c. konstrukció végrehajtásához kapcsolódó szakértői feladatok
A program megvalósulási területe: Mog.
Igényelt szakértelem: hazai és nemzetközi pénzügyi, hazai és nemzetközi jogi, minőségellenőri, pályázatértékelői, projektmenedzsmenti, projektmonitoringra vonatkozó, továbbá a pályázatok tárgya szerinti szakértelem (marketing).
Ellátandó feladatok:
2.B.) A pályázatok megvalósulásának nyomon követése
2021.09.01–2023.03.31. időszakban, tervezetten 80 db, „Hazai vállalkozások külpiaci versenyben való helytállásának elősegítése” tárgyú pályázat alábbi struktúrában történő nyomonkövetése
2.C.) Egyéb, a támogatott projektek kezeléséhez kapcs. feladatokban való közreműködés
3. A Nyugat-Balkán Beruházási Tám c. konstrukció végrehajtásához kapcsolódó szakértői feladatok
A program megvalósulási területe: Magyarország és Szerbia.
a ténylegesen ellátandó ellenőrzési feladatok körét AK határozza meg, szükséges építőmérnöki/építészmérnöki ingatlan értékbecslői végzettség és gyakorlat valamint felsőfokú magyar, angol,szerb, román, horvát nyelvtudás. továbbiak a KDba
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 300000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Komplex szakértőifeladatok támogatási programokhoz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79410000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: AT,CZ0,HR,HU,RO,SK,TR A teljesítés fő helyszíne: Albánia, Ausztria, Brazília, Bulgária, Csehország, Horvátország, Indonézia, Kína, Montenegró, Németország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szingapúr, Szlovákia, Törökország, Uganda, Ukrajna, USA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.) A Külpiaci Növekedési Támogatás c. konstrukció végrehajtásához kapcsolódó szakértői feladatok
A program megvalósulási területe: Az Eximbank Zrt. által meghatározott 1-5-ös országkockázati besorolású, vagy olyan 6-os országkockázati besorolású államok, amelyben működik magyar külképviselet.
Igényelt szakértelem: hazai és nemzetközi pénzügyi, hazai és nemzetközi jogi, építés-műszaki, értékbecslői, egyéb mérnöki, minőségellenőri, pályázatértékelői, projektmenedzsmenti, projektmonitoringra vonatkozó, továbbá a pályázatok tárgya szerinti szakértelem (mezőgazdasági, ipari, turisztikai, ICT és egyéb szolgáltatási területek). A több mint 71 milliárd forint elszámolható keretösszeggel meghirdetett, részben kutatás-fejlesztési tevékenységeket érintő részben határon túl megvalósuló projektre vonatkozó pályázati felhívásra több mint 160 támogatási kérelem érkezett be, amelyek közül az Ajánlattételi felhívás közzétételéig több mint 45 pályázat részesült támogatásban.
Ellátandó feladatok:
1.A.) Szerződéskötési és –módosítási folyamat támogatása
Tervezetten szerződéskötés: 60 db; szerződésmódosítás: 150-200 db.
A szerződéskötések 285 milliótól - 3.000 millió forintösszegig terjedő támogatási összegben várhatóak, több mint 50 különböző vállalkozással.
A támogatott projektek megvalósulási helyszínei tervezetten II.2.3. pontban jelölve.
A beruházások több mint fele tervezetten Romániában, Szerbiában és Horvátországban valósul meg.
1.B.) A pályázatok megvalósulásának nyomon követése
2024. 12. 31.-ig terjedő időszakban, tervezetten 60 db, beruházási (eszközbeszerzés és ingatlan építés/felújítás/bővítés), valamint kutatás-fejlesztési tárgyú, bruttó 0,5-7,5 milliárd forint volumenű pályázat alábbi struktúrában történő nyomonkövetése:
300-350 pénzügyi és tartalmi jelentés benyújtása várható, és ezeknek lehet akár több hiánypótlása is.
1.B.1.) pályázat dokumentáció áttekintése
Ajánlattevő feladata a támogatási kérelem részként benyújtott dokumentáció (kiemelten műszaki dokumentáció, árajánlatok, üzleti terv), valamint az időközi és záró pénzügyi és tartalmi jelentés benyújtott dokumentáció (kiemelten műszaki dokumentáció, időközi és záró beszámoló, pénzügyi beszámolók) adatainak, szükség esetén végrehajtott helyszíni bejárás/ellenőrzés/elmérés során benyújtott adatok és információk összevetése, az előrehaladás mértékének megítélése.
1.B.2.) helyszíni felmérés és/vagy ellenőrzés
A felmérés/ellenőrzés dokumentáltsággal kapcsolatos elvárások:
- a felmért/ellenőrzött tételek részletes bemutatása
- az áttekintett dokumentumok pontos felsorolása,
- feltárt eltérések részletes bemutatása
- az eltérések kezelésére vonatkozó intézkedési tervre való javaslattétel.
1.B.3.) helyszíni dokumentáció, értékelés minimum 5 A4 oldal terjedelemben
1.B.4.) terv-tény összevetés munkamódszer alkalmazásával
1.C.) Egyéb, a támogatott projektek kezeléséhez kapcsolódó feladatokban való közreműködés
1.C.1.) A szerződő cégcsoportja és tulajdonosa(i) felépítésének áttekintése, tulajdonosa(i) értékelése
1.C.2.) A szerződő/tulajdonos tőkeerejének, befektető-bevonási szándékának, hitelképességének vizsgálata
1.C.3.) A projekt műszaki szempontú ellenőrzése
1.C.4.) A határon átnyúló üzleti kapcsolatok léptékének vizsgálata
1.C.5.) A projektek tartalmának változásával kapcsolatos műszaki, pénzügyi kérdések vizsgálata
1.C.6.) A projektek megvalósításával és változtatásával kapcsolatos szabályossági (állami támogatási szabályok, Áht, Ávr.) megfelelősségi vizsgálatok végzése
2. A Külpiacrajutási Támogatás c. konstrukció végrehajtásához kapcsolódó szakértői feladatok
A program megvalósulási területe: Magyarország
Igényelt szakértelem: hazai és nemzetközi pénzügyi, hazai és nemzetközi jogi, minőségellenőri, pályázatértékelői, projektmenedzsmenti, projektmonitoringra vonatkozó, továbbá a pályázatok tárgya szerinti szakértelem (marketing).
Ellátandó feladatok:
2.B.) A pályázatok megvalósulásának nyomon követése
2021.09.01 – 2023.03.31. időszakban, tervezetten 80 db, „Hazai vállalkozások külpiaci versenyben való helytállásának elősegítése” tárgyú pályázat alábbi struktúrában történő nyomonkövetése:
2.B.1.) A kedvezményezettek által beszerzett ingóságok meglétének/állapotának felmérése, dokumentálása Magyarországon
2.B.2.) A projektek keretében megvalósuló tevékenységek folyamatos ellenőrzése, dokumentálása Magyarországon.
2.B.3.) Eszközök értékbecslése, biztosítéki szempontú megítélés
2.B.4.) Biztosítékok megfelelőségének vizsgálata, kifizetési igénylések megfelelőségének vizsgálata
2.B.5.) Készletellenőrzés és gazdasági átvilágítás a kedvezményezett cégeknél, Magyarországon.
2.B.6.) Előzetes-, tervezett- vagy rendkívüli helyszíni ellenőrzések lebonyolítása magyar nyelven
A fent írt 2.B.1. – 2.B.6. feladatok a kiválasztott projekteknél 1 alkalommal tervezettek.
2.C.) Egyéb, a támogatott projektek kezeléséhez kapcsolódó feladatokban való közreműködés
2.C.1.) A szerződő cégcsoportja és tulajdonosa(i) felépítésének áttekintése, tulajdonosa(i) értékelése
2.C.2.) A projekt műszaki szempontú ellenőrzése
2.C.3.) A határon átnyúló üzleti kapcsolatok léptékének vizsgálata
2.C.4.) A projektek tartalmának változásával kapcsolatos műszaki, pénzügyi kérdések vizsgálata
2.C.5.) A projektek megvalósításával és változtatásával kapcsolatos szabályossági (állami támogatási szabályok, Áht, Ávr.) megfelelősségi vizsgálatok végzése
3. A Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás c. konstrukció végrehajtásához kapcsolódó szakértői feladatok
A program megvalósulási területe: Magyarország és Szerbia.
Igényelt szakértelem (a megvalósulási helyre vonatkozóan is): pénzügyi, jogi, építés-műszaki, értékbecslői, egyéb mérnöki, minőségellenőri, pályázatértékelői, projektmenedzsmenti, projektmonitoringra vonatkozó, továbbá a pályázatok tárgya szerinti szakértelem (mezőgazdasági, ipari, turisztikai, ICT és egyéb, szolgáltatási területek).
Ellátandó feladatok tervezetten 7 db projekt vonatkozásában:
3.A.) Szerződéskötési és –módosítási folyamat támogatása
3.A.1.) a kedvezményezettekkel megkötendő támogatási szerződések, valamint a módosításra szoruló támogatási szerződések szövegének véglegesítése szolgáltatás / áru / építési beruházás beszerzés tárgyban.
3.A.2.) közreműködés a szerződéskötési feltételek megvalósulásának helyszíni ellenőrzésében Szerbiában 2021.09.01-től 2028.12.31-ig terjedő időtartam alatt.
3.A.3.) szerződéses biztosítékok megfelelőségének vizsgálata, átutalási előfeltételek megvalósulásának ellenőrzése
3.B.) A pályázatok megvalósulásának nyomon követése
Továbbiak a VI.4. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2. 1. pontban írt alkalmassági feltétel szerinti projektvezető szakember 60 hónapon felüli többlettapasztalata (naptári hónap) 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.
2.) Az ajánlati árat nettó HUF-ban, Szakértői díj (nettó Ft/óra(60 perc)) értékre kell megadni.
3.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a teljesítési kötelezettség a tárgyi kbt eljárásban meghatározott programok fenntartási időszakának végéig fennáll. 2028.12.31-i teljesítési véghatáridő elvárást ajánlatkérő ezen feltételhez igazodóan határozta meg. Ezen teljesítési véghatáridőig vegyes intenzitással merülhetnek fel a pályázatok megvalósulásának nyomon követésével, különböző helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok. Ajánlatkérő számára kiemelten fontos, hogy adott program vonatkozásában egységes módszertan mellett, következetes eljárás mellett történjenek meg a helyszíni ellenőrzések.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 143 - 380477
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Komplex tanácsadási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/10/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Equinox Consulting Korlátolt Felelosségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14306880214
Postai cím: Damjanich Utca 6. II. lház. 3. em. 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: info@equinoxconsulting.hu
Telefon: +36 304846933
Internetcím(ek): (URL) www.equinoxconsulting.hu
Fax: +36 14300853
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 300000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 300000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 2 fő felsőfokú végzettségű projektvezető és 3 fő felsőfokú építő-, építész vagy gépészmérnök végzettségű műszaki ellenőr, nyelvtudással

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: Equinox Consulting Korlátolt Felelosségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 7400 Kaposvár Damjanich Utca 6. II. lház. 3. em. 2.
Adószáma: 14306880-2-14
Erőforrás szervezet:
PR Solutions Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Székhelye: Pomáz, Majoránna u. 6.
Adószáma: 27036776-2-13
Erőforrás szervezet:
Vargha András egyéni vállalkozó
Budaörs, Liliom u. 26.
Adószáma: 66972679133
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt 148 § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)