Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/232
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.12.01.
Iktatószám: 23309/2021
CPV Kód: 34144210-3
Ajánlatkérő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HOROSZCOOP Külkereskedelmi Képviseleti Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: szilagyiv@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tűzoltógépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001068832021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144210-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A Debreceni Nemzetközi Repülőtér részére 2 db nagyteljesítményű, habbal oltó tűzoltógépjármű beszerzése”
Mindkét tűzoltógépjármű főbb műszaki paraméterei:
Alváz:
- Az alváznak és a felépítménynek ugyanattól a gyártótól kell származnia,
- Diesel üzemű, legalább Euro 5 besorolású,
- Motor teljesítmény: min. 700 Le,
- A jármű automata váltóval ellátott,
- Jármű méretek:
Hosszúság: max. 12.000 mm
Szélesség tükör nélkül: max. 3.000 mm
Szélesség tükrökkel: max. 3.500 mm
Magasság terheletlenül: max. 4.000 mm
Terepszög elől, hátul: min. 300
Statikus billentési szög: min. 300
- A tűzoltógépjármű végsebessége: min. 120 km/h,
Felépítmény:
- Fülke:
o Kétajtós vezetőfülke, biztonsági üvegből készült egy darabból álló szélvédővel, állítható napfényvédő rolóval,
o Korróziónak ellenálló kialakítás, átrozsdásodásra elvárt garancia legalább 6 év,
o Az ajtók nagyméretű, jó kilátást biztosító biztonsági üvegezéssel legyenek ellátva.
o A fülke ablakait fűthetően kell kialakítani,
- Málhatér:
A jármű rendelkezzen víz-, és pormentesen záródó redőnyökkel, vagy kis kinyitási helyigénnyel nyíló-záródó málhaterekkel a felszerelések szállítására.
A málhateret úgy kell kialakítani, hogy a Közbesz. dokban rögzített málha felszerelések rögzítetten, könnyen hozzáférhető módon elférjenek rajta.
A málhafelszerelés beszerzése nem része tárgyi eljárásnak.
A tűzoltótechnika leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a járóképes járműalváz, a felépítmény, valamint a málhafelszerelések kezelői alapismereteire és a kezelők által végrehajtandó ellenőrzések, karbantartások végrehajtására vonatkozó ismeretek oktatása, melyet a kezelők, a karbantartó és a javító szolgálat részére kell megtartani.
Részteljesítés esetén az oktatási feladatokat járművenként kell megtartani.
A jármű távvezérlésű szelepeinek – tűzoltótechnika – vészműködtetésének lehetőségét biztosítani szükséges. A vezetőfülkében és a szivattyútérben található tűzoltó-technikai vezérlőpaneleken a vízszivattyú aktuális nyomás, és depresszió értékeit mérő és kijelző műszereket kell elhelyezni.
A felépítmény fődarabjait – fülke, víztartály, szivattyútér – úgy kell kialakítani, hogy a szükséges javítás, vagy karbantartás esetén biztonságosan leemelhetőek, vagy eltávolíthatóak legyenek (emelési pontok).
Az ajánlattevő biztosítsa 2-2 példányban a magyar nyelvű részletes kezelési és karbantartási utasítást, – jármű – és tűzoltótechnikára külön bontva – valamint az elektromos rendszer részletes kapcsolási rajzát.
A jármű és a tűzoltótechnika vezérlőelemeit a piktogramokon felül magyar nyelvű feliratokkal is el kell látni. A feliratokat a műszerfalon, a tűzoltótechnika kezelő felületén – műszerfal, szivattyútér – a kényszerüzem működtetési helyein, valamint a jármű főkapcsolója mellett kell elhelyezni. A feliratok jól olvashatóan, és maradandó módon kerüljenek kialakításra.
A jármű átadása üzembe helyezve, a szükséges dokumentációval ellátva, a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren történjen meg.
Az ajánlattevő biztosítsa a jármű részletes műszaki paramétereit bemutató dokumentációt, amivel igazolható a jármű megfelelőssége a vonatkozó jogszabályoknak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő korábban használatba nem vett, új, azonos gyártótól származó tűzoltógépjárművek szállítását várja el a későbbi üzemeltetési szempontok miatt.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 699000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tűzoltógépjárművek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144210-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen Nemzetközi Repülőtér (4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Debreceni Nemzetközi Repülőtér részére 2 db nagyteljesítményű, habbal oltó új tűzoltógépjármű beszerzése” az alábbiak szerint:
Mindkét tűzoltógépjármű főbb műszaki paraméterei:
Alváz:
- Az alváznak és a felépítménynek ugyanattól a gyártótól kell származnia,
- Diesel üzemű, legalább Euro 5 besorolású,
- Motor teljesítmény: min. 700 Le,
- A jármű automata váltóval ellátott,
- Jármű méretek:
Hosszúság: max. 12.000 mm
Szélesség tükör nélkül: max. 3.000 mm
Szélesség tükrökkel: max. 3.500 mm
Magasság terheletlenül: max. 4.000 mm
Terepszög elől, hátul: min. 300
Statikus billentési szög: min. 300
- A tűzoltógépjármű végsebessége: min. 120 km/h,
Felépítmény:
- Fülke:
o Kétajtós vezetőfülke, biztonsági üvegből készült egy darabból álló szélvédővel, állítható napfényvédő rolóval,
o Korróziónak ellenálló kialakítás, átrozsdásodásra elvárt garancia legalább 6 év,
o Az ajtók nagyméretű, jó kilátást biztosító biztonsági üvegezéssel legyenek ellátva.
o A fülke ablakait fűthetően kell kialakítani,
- Málhatér:
A jármű rendelkezzen víz-, és pormentesen záródó redőnyökkel, vagy kis kinyitási helyigénnyel nyíló-záródó málhaterekkel a felszerelések szállítására.
A málhateret úgy kell kialakítani, hogy a Közbesz. dokban rögzített málha felszerelések rögzítetten, könnyen hozzáférhető módon elférjenek rajta.
A málhafelszerelés beszerzése nem része tárgyi eljárásnak.
A tűzoltótechnika leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a járóképes járműalváz, a felépítmény, valamint a málhafelszerelések kezelői alapismereteire és a kezelők által végrehajtandó ellenőrzések, karbantartások végrehajtására vonatkozó ismeretek oktatása, melyet a kezelők, a karbantartó és a javító szolgálat részére kell megtartani.
Részteljesítés esetén az oktatási feladatokat járművenként kell megtartani.
A jármű távvezérlésű szelepeinek – tűzoltótechnika – vészműködtetésének lehetőségét biztosítani szükséges. A vezetőfülkében és a szivattyútérben található tűzoltó-technikai vezérlőpaneleken a vízszivattyú aktuális nyomás, és depresszió értékeit mérő és kijelző műszereket kell elhelyezni.
A felépítmény fődarabjait – fülke, víztartály, szivattyútér – úgy kell kialakítani, hogy a szükséges javítás, vagy karbantartás esetén biztonságosan leemelhetőek, vagy eltávolíthatóak legyenek (emelési pontok).
Az ajánlattevő biztosítsa 2-2 példányban a magyar nyelvű részletes kezelési és karbantartási utasítást, – jármű – és tűzoltótechnikára külön bontva – valamint az elektromos rendszer részletes kapcsolási rajzát.
A jármű és a tűzoltótechnika vezérlőelemeit a piktogramokon felül magyar nyelvű feliratokkal is el kell látni. A feliratokat a műszerfalon, a tűzoltótechnika kezelő felületén – műszerfal, szivattyútér – a kényszerüzem működtetési helyein, valamint a jármű főkapcsolója mellett kell elhelyezni. A feliratok jól olvashatóan, és maradandó módon kerüljenek kialakításra.
A jármű átadása üzembe helyezve, a szükséges dokumentációval ellátva, a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren történjen meg.
Az ajánlattevő biztosítsa a jármű részletes műszaki paramétereit bemutató dokumentációt, amivel igazolható a jármű megfelelőssége a vonatkozó jogszabályoknak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő korábban használatba nem vett, új, azonos gyártótól származó tűzoltógépjárművek szállítását várja el a későbbi üzemeltetési szempontok miatt.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. Korm. rend.) 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. Korm. rend. 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (naptári napokban, a szerződés hatálybalépésétől számítva min. 60 naptári nap, maximum 430 naptári nap) 20
2 A megajánlott tűzoltógépjármű végsebessége (km/h, min. 120 km/h, max. 135 km/h)  5
3 A megajánlott tűzoltógépjármű gyorsulása 0-80 km/h-ra (mp, min. 20 mp-max.40 mp)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés módszere: 1. és 3. minőségi szempont esetén: fordított arányosítás, a 2. minőségi szempont esetén: egyenes arányosítás. Ár szempont esetén: fordított arányosítás. Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 176 - 456629
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Debreceni Nemzetközi Repülőtér részére 2 db nagyteljesítményű, habbal oltó új tűzoltógépjármű beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HOROSZCOOP Külkereskedelmi Képviseleti Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10367962243
Postai cím: Üllői Út 310-312.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
E-mail: horoszcoop@horoszcoop.hu
Telefon: +36 29550758
Internetcím(ek): (URL) www.horoszcoop.hu
Fax: +36 29550741
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 699000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
- Kraft HD Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1089 Budapest Práter U. 58. fszt. 196.
Adószám:25540211-2-42
- Rosenbauer International AG
4060 Leonding Paschingerstrasse 90
Adószám:ATU 22669609
Nyertes ajánlattevő:
HOROSZCOOP Külkereskedelmi Képviseleti Kft.
1185 Budapest Üllői Út 310-312.
Adószám:10367962-2-43.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)