Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/10
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.14.
Iktatószám: 26454/2021
CPV Kód: 32420000-3
Ajánlatkérő: MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: HU110,HU213,HU222,HU231,HU233,HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Networker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (4) bekezdése szerint
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Távközlési szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23843862244
Postai cím: Róbert Károly Körút 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Réti Lajos György
Telefon: +36 202690157
E-mail: reti.lajos.gyorgy@mvm.hu
Fax: +36 12020891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvmnet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mvmnet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (4) bekezdése szerint
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Távközlési szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hálózati csomópontok kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000953052021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32420000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. - továbbiakban Ajánlatkérő - hálózatfejlesztési tevékenységéhez szükséges, a „Műszaki követelményben” szereplő előírásoknak megfelelő 5 db PoP (hálózati csomópont) kialakítása az alábbi helyszíneken:
1. Sásd MÁV állomás
2. Dombóvár MÁV állomás
3. Celldömölk MÁV állomás
4. Pápa MÁV állomás
5. Karcag E-ON ÜIK, telefonközpont (5300 Karcag, Madarasi út 54.)
Optikai kábel/szerelvény és kiegészítők leszállítása az MVM NET Zrt. raktárába - 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14 .

Az ajánlattevő feladatai az egyes PoP-okhoz kapcsolódóan összefoglalva, de nem kizárólag (összhangban a műszaki leírás „Hálózati csomópontok kialakításához szükséges eszközök és az üzembehelyezéshez szükséges feladatok leírása” c. dokumentum 2.2. pontjában meghatározottakkal):
-- Az ajánlatkérő által kijelölt helyszíneken elvégzendő feladatokhoz szükséges terv/tervek elkészítése, tulajdonosi engedélyeztetése
- Távközlési szekrények beszerzése, illetve kijelölt helyszínre szállítása
- Áramellátó rendszer beszerzése, távközlési szekrényekbe szerelése, beüzemelése, valamint a beüzemeléshez szükséges erősáramú betáplálás biztosítása épületen belül kijelölt áramvételezési ponttól
- Épületen/helyiségen belüli nyomvonal (kábeltálca/kábelcsatorna építése optikai kábel/erősáramú kábel számára
- Akkumulátor felügyelet beszerzése és telepítése
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése
- Megvalósulási dokumentáció készítése
- Optikai fényvezető kábel, illetve a hozzá tartozó tartozékok (Szerelvények, rendező, kötéslezáró stb..) beszerzése, illetve az ajánlatkérő telephelyére szállítása.
tozó tartozékok (Szerelvények, rendező, kötéslezáró stb..) beszerzése, illetve az ajánlatkérő telephelyére szállítása.
Ajánlattevő az általa szállított berendezésekhez, eszközökhöz azok gyártásának a szerződés hatálya alatt történő megszűntetését követően legalább 5 évig biztosítson tartalék alkatrész (egység) utánpótlást, vagy azzal egyenértékű terméket, terméktámogatást.
A műszaki előírásban nem részletezett követelmények tekintetében a vonatkozó, ITU-T ajánlásokban és ETSI (https://www.etsi.org/), IEC (https://www.iec.ch/homepage), EN (https://www.en-standard.eu) és MSZ (https://prod.mszt.hu/hu-hu/) szabványokban, valamint az RFC ( https://www.ietf.org/standards/rfcs/) előírásokban foglaltak az irányadók.
Ajánlattevő köteles a szállításra kerülő eszközökre min. 5 év teljes körű jótállást biztosítani.
A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolgokkal mindenben egyenértékű megajánlást is elfogad, amely maradéktalanul kielégíti a műszaki leírásban meghatározott paramétereket. Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologtól való eltérésről az ajánlatában nyilatkoznia kell, és az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítania/igazolnia kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Amennyiben a helyettesítő termék műszaki egyenértékűsége nem állapítható meg, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 42298198 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hálózati csomópontok kialakítása GINOP-3.4.3-VEKOP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32422000-7
További tárgyak: 32428000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU213,HU222,HU231,HU233,HU322 A teljesítés fő helyszíne: 7370 Sásd, Rákóczi utca 36.
7200 Dombóvár, Földvár út 35
9500 Celldömölk, Kinizsi utca 6.
8500 Pápa, Béke tér 2.
5300 Karcag, Madarasi út 54.
1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sásd MÁV állomás
- Helyszínen elvégzendő feladatokhoz szükséges terv/tervek elkészítése, tulajdonosi engedélyeztetése (Alaprajz, erősáramú leágazás megtervezése, épületen belüli erősáramú kábelnyomvonal, optikai kábelnyomvonal.)
- 1 db (600x600) 42U távközlési rack beszerzése és meglévő épületen belül kijelölt helyiségbe telepítése
- Épületen/helyiségen belüli kábeltálca építése optikai kábel/erősáramú kábel számára
- Erősáramú betáplálás biztosítása a helyszínen kijelölt vételezési ponttól –kismegszakító beépítésével -az elhelyezett távközlési szekrénybe
- Erősáramú dugaljsáv beszerzése és kiépítése a telepített szekrénybe
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése
- Megvalósulási dokumentáció készítése
- Optikai fényvezető kábel, illetve a hozzá tartozó tartozékok (Szerelvények, rendező, kötéslezáró stb..) beszerzése, illetve az ajánlatkérő telephelyére szállítása.
Dombóvár MÁV állomás
- Helyszínen elvégzendő feladatokhoz szükséges terv/tervek elkészítése, tulajdonosi engedélyeztetése (Alaprajz, erősáramú leágazás megtervezése, épületen belüli erősáramú kábelnyomvonal, optikai kábelnyomvonal.)
- 2 db (800x800) 47U távközlési rack beszerzése és meglévő épületen belül kijelölt helyiségbe telepítése
- Épületen/helyiségen belüli kábeltálca építése optikai kábel/erősáramú kábel számára
- Erősáramú betáplálás biztosítása a helyszínen kijelölt vételezési ponttól –kismegszakító beépítésével -az elhelyezett távközlési szekrénybe
- AC PDU beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- 48V DC áramellátó beszerzése és beszerelése a telepített szekrénybe szerelése
- Megadott számú akkumulátor beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Inverter beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Erősáramú dugaljsáv beszerzése és a telepített szekrénybe szerelés
- IMSB 1808-housekeeping akkumulátor felügyelet beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése
- Megvalósulási dokumentáció készítése
- Optikai fényvezető kábel, illetve a hozzá tartozó tartozékok (Szerelvények, rendező, kötéslezáró stb..) beszerzése, illetve az ajánlatkérő telephelyére szállítása.
Celldömölk MÁV állomás
- Helyszínen elvégzendő feladatokhoz szükséges terv/tervek elkészítése, tulajdonosi engedélyeztetése. (Alaprajz, erősáramú leágazás megtervezése, épületen belüli erősáramú kábelnyomvonal, optikai kábelnyomvonal.)
-
- Épületen/helyiségen belüli kábeltálca építése optikai kábel/erősáramú kábel számára
- Erősáramú betáplálás biztosítása a helyszínen kijelölt vételezési ponttól –kismegszakító beépítésével -az elhelyezett távközlési szekrénybe
- AC PDU beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- 48V DC áramellátó beszerzése és beszerelése a telepített szekrénybe szerelése
- Megadott számú akkumulátor beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Inverter beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Erősáramú dugaljsáv beszerzése és a telepített szekrénybe szerelés
- IMSB 1808-housekeeping akkumulátor felügyelet beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése
- Megvalósulási dokumentáció készítése.
Pápa MÁV állomás
- Helyszínen elvégzendő feladatokhoz szükséges terv/tervek elkészítése, tulajdonosi engedélyeztetése (Alaprajz, erősáramú leágazás megtervezése, épületen belüli erősáramú kábelnyomvonal, optikai kábelnyomvonal.)
- Kijelölt helyiség épületgépészeti hőterhelés/hőtechnikai számításának elkészítése, meglévő klímaberendezések hűtési teljesítményének megfelelősség vizsgálata a telepítendő eszközök disszipációjának figyelembevételével
- 2 db (800x800) 47U távközlési rack beszerzése és meglévő épületen belül kijelölt helyiségbe telepítése
- Épületen/helyiségen belüli kábeltálca építése optikai kábel/erősáramú kábel számára
- Erősáramú betáplálás biztosítása a helyszínen kijelölt vételezési ponttól –kismegszakító beépítésével -az elhelyezett távközlési szekrénybe
- AC PDU beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- 48V DC áramellátó beszerzése és beszerelése a telepített szekrénybe szerelése
- Megadott számú akkumulátor beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Inverter beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Erősáramú dugaljsáv beszerzése és a telepített szekrénybe szerelés
- IMSB 1808-housekeeping akkumulátor felügyelet beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése
- Megvalósulási dokumentáció készítése.
Karcag E-ON ÜIK, telefonközpont (5300 Karcag, Madarasi út 54)
- 1 db (600x600) 47U távközlési rack beszerzése és meglévő épületen belül kijelölt helyiségbe telepítése
- Inverter beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Megadott számú akkumulátor beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Meglévő GAMATRONIC áramellátó bővítése megadott számú töltőfiókkal
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése.
Optikai kábel/szerelvény és kiegészítők leszállítása az MVM NET Zrt. raktárába - 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14az alábbiak szerint:
- TENIO-B6-S12-8-N-96 96 szál leágazó kötésre – 2 db.
- Felfogató szerelvény, fali TENIO kötéslezárókhoz – 2 db.
- Kábelmegfogató szerelvény max. 16mm-es kábelhez SKG3-5/8-tól – 4 db.
- 8x12 Fve (kül-beltéri oprikai kábel) – 120 fm
- Optikai kábel tartalék tartó keret – 2 db.
- 4U kompakt modulos, tartó kerettel lévő optikai rendező – 2 db.
- Kompakt mod., 3U 35mm, 12/12/12xE2000/APC – 6 db.
- Kompakt modul alk., vaklemez, 3U35mm – 18 db.
További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak, összhangban a műszaki leírás „Hálózati csomópontok kialakításához szükséges eszközök és az üzembehelyezéshez szükséges feladatok leírása” c. dokumentum 2.2. pontjában meghatározottakkal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szerződésben meghatározott jótállás (60 hónap) időtartamán felül vállalt többlet jótállás (min 0 - max 24 hónap) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 97
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001
II.2.14) További információ:
A részajánlattétel kizárásának indoka:
A beszerezni kívánt eszközök és tevékenységek specialitásai, illetve a beszerzési tárgyak egymással való szoros összefüggése miatt a részajánlattételt a beszerzés tárgyának, illetve tárgyainak jellege nem teszi lehetővé, annak ellenére, hogy a beszerzés tárgyát képező eszközök, és tevékenységek földrajzilag különböző helyen találhatók, viszont az ajánlatkérő által üzemeltetett egységes távközlési rendszer bővítéséhez szükségesek, amely rendszer az állami és kormányzati informatikai szolgáltatások távközlési infrastruktúráját biztosítja kimagaslóan magas rendelkezésreállás mellett . A több éven át fejlesztett és optimalizál komplex üzemeltetési rendszer más eltérő eszközökkel és tevékenységgel való bővítése aránytalanul magas további beruházásokat igényelne (üzemeltetési személyzet bővítése, oktatás és további üzemeltetési biztonsági tartalék beszerzése, raktárkészlet aránytalan növelése, további tárolási kapacitás bővítése, stb), így a gazdasági ésszerűség felborulna, az üzemeltetési feladatok minőségbiztosítási rendszernek megfelelő ellátása akadályozva lenne, valamint a projekt időbeliségének kockázatát aránytalanul megnövelné.
Részajánlattétel lehetősége esetén a különböző szállítói teljesítések következtében a kormányzati távközlési rendszerhez több éven át fejlesztett és optimalizált komplex üzemeltetési rendszerbe további eszközök integrálása válhat szükségessé, amely integrálási feladat további nem kívánt költségnövekedést (szoftverfejlesztés, üzemeltetési feladat növekedés, oktatás és szükség esetén további létszám növekedés) és további nem kívánt kockázatnövekedést (csökkentett menedzsment funkcionalitással történő beintegrálás, esetleg be nem integrálhatóság) eredményez, amely további aránytalan időbeliség növekedést okozhat (szoftverfejlesztés, integrálás, tesztelés, tesztüzem, üzembevitel).
II.2.13) pont kiegészítése:
A nettó vállalkozói díj kifizetése az Európai Unió alapjából történő támogatásból, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló, a „Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése” elnevezésű, GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú pályázat költségvetése terhére, utófinanszírozás keretében kerül elszámolásra. A támogatás intenzitása 100%.
II.2.5. pont kiegészítése:
AK az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10. Az 1. ért. szempont esetében egyenes arányosítás, a 2. ért. szempont esetében fordított arányosítás a pontszámítás módszere.
Az ajánlatok értékelési szempontjainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az 1. értékelési szempont esetében AK Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szintként további 24 hónap jótállási időtartamot határoz meg.
1. értékelési szempont tekintetében az ajánlati felhívás II.1.4. pontjában meghatározott 60 hónapos (5 éves) jótálláson felül vállalt, min. 0 hónap, maximum 24 hónap vállalásokat értékeli.
A II.2.7. pontban megjelölt időtartam a hirdetményminta megfelelő kitöltése miatt került megadásra, mivel a szerződéskötés pontos időpontja nem ismert. A teljesítés végső dátuma – a projekt zárására tekintettel – 2022. február 28.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 167 - 437269
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hálózati csomópontok kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Networker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25112737243
Postai cím: Béla király Út 13/A B. ép. fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: mail@networker.hu
Telefon: +36 303116957
Internetcím(ek): (URL) www.networker.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38612854
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42298198
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő: Networker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1125 Budapest ,Béla király út 13/A B. ép. fszt. 3. adószáma: 25112737-2-43.
Ajánlattevő: Teltrans Távközlési és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Budafoki Út 60, adószáma: 13682501243
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)