Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/56
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.03.23.
Iktatószám:4278/2021
CPV Kód:48190000-6
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:HU;HU;HU;HU;HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft.;H-Didakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság;WEBváltó Számítástechnikai és Internet-adatbanki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv (ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatosné Bíró Erzsébet
Telefon: +36 206614940
E-mail: biro.erzsebet@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (ügynökség)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IKT képzési programcsomag
Hivatkozási szám: EKR000772062020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Piacképes, kurrens végzettséget nyújtó IKT képzési programcsomagok biztosítása felsőoktatási hallgatóknak I.
1. rész: Linux alapú vagy azzal egyenértékű Hallgatói laborok telepítésével,beüzemelésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése,valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása
1. Hallgatói laborok telepítése,beüzemelése,üzemeltetési szolgáltatás biztosítása
9db,min 8,max 15fő oktatására alkalmas hallgatói labor kiépítése(telepítés,beüzemelés) 6 intézm. részére,Telepítési sablonok átadása 6 intézm. részére,e-Learning tananyag biztosítása 6 intézm. részére,6 hó hallgatói laborra vonatk. támogatás,üzemeltetői szolg. nyújt. 8 intézm. részére Szakterületek:Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek,Linux rendszermérnöki ismeretek,Linux OpenStack adminisztrátori ismeretek,Linux vállalati alkalmazásfejlesztés
2. Certifikált vizsgalehetőségek biztosítása
162db vizsga voucher:86db Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek,25db Linux rendszermérnöki ismertek,20db Linux OpenStack adminisztrátori ismeretek,31db Linux vállalati alkalmazásfejlesztés ismeretek
3. Szakmai felkészítés biztosítása az intézmények érintett oktatói részére
16 fő oktató számára szakmai felkészítés:Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek 4fő,Linux rendszermérnöki ismertek 5fő,Linux OpenStack adminisztrátori ismeretek 4fő,Linux vállalati alkalmazásfejlesztés ismeretek 3fő
2. rész: LabVIEW alapú vagy azzal egyenértékű Hallgatói laborok telepítése,beüzemelése,Academic Licencek megújítása,valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása
1. Hallgatói laborok telepítése,beüzemelése,Academic Licencek megújítása,továbbá támogatás,aktív szoftver szolgáltatás(SSP) biztosítása
21db Hallgatói labor(139db myRIO és 153db myDAQ munkaállomás) kiépítése és a laborok használatához kapcs. tananyag biztosítása 11 intézm. részére A hallgatói laborok működéséhez szükséges regisztrált 10db Academic Licenc megújítása és 1db új Academic Licenc,11 intézm. részére A hallgatói laborokhoz és licenchez támogatás,aktív szoftver szolg.(SSP) 11 intézm. részére
2. Certifikált vizsgalehetőségek biztosítása
125db vizsga voucher:78db LabVIEW Fejlesztő (CLD),47db LabVIEW Architect (CLA)
3. Szakmai felkészítés biztosítása az intézmények érintett oktatói részére
35fő oktató számára szakmai felkészítés:LabVIEW Core 3 tananyag 23fő,LabVIEW Advanced Architectures tananyag 12fő
3. rész: Cisco alapú vagy azzal egyenértékű hallgatói laborcsomagok szállítása,konfigurálása,kiépítése és kezelése,valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása
1. Cisco alapú vagy azzal egyenértékű hallgatói laborcsomag szállítása,konfigurálása,kiépítése és kezelése:
19db Hallgatói laborcsomag szállítása és beüzemelése(konfigurálás,kiépítés és kezelés):2db CCNA standard core csomag,4db CCNA security standard core csomag,2db CCNA security standard core ASA only csomag,7db CCNP standard core csomag,4db IoT gyakorlati alkalmazásához szüks. eszközcsomag 12fős labor részére csomagban
12 oktatási intézményben egyenként min 8,max 12fő oktatására alkalmas hallgatói labor kialakításában való részvétel.
2. Cisco alapú vagy azzal egyenértékű certifikált vizsgalehetőségek biztosítása
390db egyszeri ingyenes vizsgalehetőség:290db 200-301 CCNA vagy 200-201 CBROPS vizsga,50db 350-401 CCNP ENCOR vizsga,50db 300-410 CCNP ENARSI vizsga
3. Cisco alapú vagy azzal egyenértékű szakmai felkészítés biztosítása az intézmények érintett oktatói részére
58fő oktató részére szakmai felkészítés:IoT Fundamentals kurzus tananyag 5fő,CCNAv7 1-3 kurzus tananyag 11fő,CBROPS kurzus tananyag 11fő, CCNA Security kurzus tananyag 5fő,CCNP Enterprise:Core Networking kurzus tananyag 13fő,CCNP Enterprise:Advanced Routing kurzus tananyag 13fő
4. rész: Oracle Workforce Development Program Student Learning Subscription vagy azzal egyenértékű képzési program oktatási segédlet hozzáférés nyújtása,valamint vizsgalehetőség biztosítása
1. Oracle Workforce Development Program Student Learning Subs
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 536757733 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - Linux
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Miskolc, Nyíregyháza, Eger, Veszprém, Pécs, Debrecen, Dunaújváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Linux alapú, vagy azzal egyenértékű Hallgatói laborok telepítésével, beüzemelésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása
1. Hallgatói laborok telepítése, beüzemelése, üzemeltetési szolgáltatás biztosítása
9 db, minimum 8, maximum 15 fő oktatására alkalmas hallgatói labor kiépítése (telepítés, beüzemelés) 6 intézmény részére (Gábor Dénes Főiskola: 2 db, Miskolci Egyetem: 1 db, Nyíregyházi Egyetem: 1 db, Eszterházy Károly Egyetem: 1 db, Pannon Egyetem: 2 db, Pécsi Tudományegyetem: 2 db)
2 intézményben (Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem) már van kiépített labor.
A hallgatói laborok kiépítése során telepítési sablonok átadása 6 intézmény részére
A hallgatói laborok használatához e-Learning tananyag biztosítása 6 intézmény részére
6 hónap hallgatói laborra vonatkozó támogatás, üzemeltetői szolgáltatás nyújtása 8 intézmény részére
Érintett szakterületek: Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek, Linux rendszermérnöki ismeretek, Linux OpenStack adminisztrátori ismeretek, Linux vállalati alkalmazásfejlesztés
2. Certifikált vizsgalehetőségek biztosítása
Ajánlattevő feladata 162 db tudásanyag megszerzését alátámasztó vizsga voucher biztosítása, amelynek keretében
- 86 db Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek,
- 25 db Linux rendszermérnöki ismertek,
- 20 db Linux OpenStack adminisztrátori ismeretek,
- 31 db Linux vállalati alkalmazásfejlesztés ismeretek,
elsajátításáról megszerezhető tanúsítvány elérését biztosítja.
3. Szakmai felkészítés biztosítása az intézmények érintett oktatói részére
Ajánlattevő feladata tudásanyag megszerzését segítő szakmai felkészítés biztosítása 16 fő oktató számára az alábbiak szerint:
- Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek témakörben 4 fő oktató számára,
- Linux rendszermérnöki ismertek témakörben 5 fő oktató számára,
- Linux OpenStack adminisztrátori ismeretek témakörben 4 fő oktató számára,
- Linux vállalati alkalmazásfejlesztés ismeretek témakörben 3 fő oktató számára,
Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. szerint az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az olyan Linux alapú rendszerek (disztribúciók) (pl.: Red Hat, Ubuntu, SuSe, Fedora) alapulvételével kiépített oktatási laborkörnyezetet, amely alkalmas az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő oktatások, vizsgák lebonyolítására, és amely révén az előírt tudásanyag elsajátítható, képesítés megszerezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M.2.1 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 A III.1.3) M.2.2 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001, "Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása”
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott 10 hónap a Szakmai felkészítés biztosítása feladat teljesítési határideje.
Az egyes feladatokra meghatározott teljesítési határidők:
1. Hallgatói laborok telepítése, beüzemelése, üzemeltetési szolgáltatás biztosítása
a) Hallgatói labor kialakítása, e-Learning tananyag, Telepítési sablonok átadása: az intézményekkel kötött Együttműködési megállapodás hatályba lépését követő 30 munkanapon belül.
b) Támogatás, üzemeltetői szolgáltatás biztosítása: A beüzemelést követő 6 hónapon keresztül.
2. Certifikált vizsgalehetőség biztosítása: Ajánlatkérő egyedi megrendelését követő 10 munkanapon belül. Az egyedi megrendelések megküldésére a szerződés hatálya alatt kerülhet sor, a voucherek felhasználása a szerződés hatályán túlnyúlhat.
3. Szakmai felkészítés biztosítása: Az érintett személyek elérhetőségének kézhezvételétől számított 10 hónapon belül, de legkésőbb a szerződés hatályának lejártát megelőző hónap utolsó napjáig. Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül átnyújtja Ajánlattevő részére a felsőoktatási intézmények érintett oktatóinak elérhetőségét.
A szerződés hatályának lejárta: 2022.02.28. napja.

II.2.1)
Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - LabVIEW
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Debrecen, Eger, Kecskemét, Nyíregyháza, Zalaegerszeg, Veszprém, Pécs, Szeged, Győr, Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
LabVIEW alapú, vagy azzal egyenértékű Hallgatói laborok telepítése, beüzemelése, Academic Licencek megújítása, valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása
1. Hallgatói laborok telepítése, beüzemelése, Academic Licencek megújítása, továbbá támogatás, aktív szoftver szolgáltatás (Standard Service Program – SSP) biztosítása
21 db Hallgatói labor (139 db myRIO és 153 db myDAQ munkaállomás) kiépítése és a laborok használatához kapcsolódó tananyag biztosítása 11 intézmény részére
A hallgatói laborok működéséhez szükséges regisztrált 10 db Academic Licenc megújítása és 1 db új Academic Licenc biztosítása, 11 intézmény részére
A hallgatói laborokhoz és licenchez támogatás, aktív szoftver szolgáltatás (Standard Service Program – SSP) biztosítása 11 intézmény részére
Érintett 11 intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Neumann János Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Pannon Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, Óbudai Egyetem
2. Certifikált vizsgalehetőségek biztosítása
Ajánlattevő feladata 125 db tudásanyag megszerzését alátámasztó vizsga voucher biztosítása, amelynek keretében az alábbi tanúsítványok elérését biztosítja:
- 78 db LabVIEW Fejlesztő (Cetfified LabVIEW Developer – CLD),
- 47 db LabVIEW Architect (Certified LabVIEW Architect – CLA),
3. Szakmai felkészítés biztosítása az intézmények érintett oktatói részére
Ajánlattevő feladata 35 fő oktató számára tudásanyag megszerzését segítő szakmai felkészítés biztosítása az alábbiak szerint:
- LabVIEW Core 3 tananyag 23 fő oktató számára,
- LabVIEW Advanced Architectures tananyag 12 fő oktató számára
Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. szerint az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az olyan virtuális műszer (VirtualInstrument, VI) megvalósítására alkalmas grafikus programozási környezet (pl.: SCADUS, TestStand) alapulvételével kiépített oktatási laborkörnyezetet, amely alkalmas az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő oktatások, vizsgák lebonyolítására, és amely révén az előírt tudásanyag elsajátítható, képesítés megszerezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M.2.3 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
2 A III.1.3) M.2.4 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001, "Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása”
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott 10 hónap a Szakmai felkészítés biztosítása feladat teljesítési határideje.
Az egyes feladatokra meghatározott teljesítési határidők:
1. Hallgatói laborok telepítése, beüzemelése, Academic Licencek megújítása, valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása
a) Hallgatói laborok kiépítése: az intézményekkel kötött Együttműködési megállapodás hatályba lépését követő 30 munkanapon belül,
b) Academic Licencek megújítása: meglévő licence megújítása esetén a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül, új licence biztosítása esetén a Hallgatói laborok beüzemelésével egyidejűleg,
c) Támogatás, aktív szoftver szolgáltatás (Standard Service Program – SSP) biztosítása: A labor beüzemelést követő 6 hónapon keresztül.
2. Certifikált vizsgalehetőségek biztosítása: Ajánlatkérő egyedi megrendelését követő 10 munkanapon belül. Az egyedi megrendelésekre a szerződés hatálya alatt kerülhet sor, a voucherek felhasználása a szerződés hatályán túlnyúlhat.
3. Szakmai felkészítés biztosítása: Az érintett személyek elérhetőségének kézhezvételétől számított 10 hónapon belül, de legkésőbb a szerződés hatályának lejártát megelőző hónap utolsó napjáig. Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül átnyújtja Ajánlattevő részére a felsőoktatási intézmények érintett oktatóinak elérhetőségét.
A szerződés hatályának lejárta: 2022.02.28. napja.

II.2.1)
Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - Cisco
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Eger, Gödöllő, Budapest, Nagykanizsa, Pécs, Veszprém, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cisco alapú, vagy azzal egyenértékű hallgatói laborcsomagok szállítása, konfigurálása, kiépítése, és kezelése, valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása
1. Cisco alapú, vagy azzal egyenértékű hallgatói laborcsomag szállítása, konfigurálása, kiépítése, és kezelése:
19 db Hallgatói laborcsomag szállítása és beüzemelése (konfigurálás, kiépítés és kezelés):
- 2 db CCNA standard core csomag
- 4 db CCNA security standard core csomag
- 2 db CCNA security standard core ASA only csomag
- 7 db CCNP standard core csomag
- 4 db IoT gyakorlati alkalmazásához szükséges eszközcsomag 12 fős labor részére csomagban
Ajánlattevő feladata az oktatási intézményekben (12 intézményben) egyenként minimum 8, maximum 12 fő oktatására alkalmas hallgatói labor kialakításában való részvétel is.
Érintett intézmények: Eszterházy Károly Egyetem, Szent István Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, Milton Friedman Egyetem, Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar, Pannon Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Szegedi Tudományegyetem
2. Cisco alapú, vagy azzal egyenértékű certifikált vizsgalehetőségek biztosítása
Ajánlattevő feladata 390 db egyszeri ingyenes vizsgalehetőség biztosítása:
- 290 db 200-301 CCNA (Cisco Certified Network Associate) vagy 200-201 CBROPS (Cisco Certified CyberOps Associate) vizsga
- 50 db 350-401 CCNP ENCOR (Cisco Certified Network Professional: Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies) vizsga
- 50 db 300-410 CCNP ENARSI (Cisco Certified Network Professional: Implementing Cisco Enterprise Routing and Services) vizsga
3. Cisco alapú, vagy azzal egyenértékű szakmai felkészítés biztosítása az intézmények érintett oktatói részére
Ajánlattevő feladata 58 fő oktató részére szakmai felkészítés biztosítása:
- IoT Fundamentals kurzus tananyag - 5 fő oktató számára,
- CCNAv7 1-3 kurzus tananyag - 11 fő oktató számára,
- CBROPS kurzus tananyag -11 fő oktató számára,
- CCNA Security kurzus tananyag - 5 fő oktató számára,
- CCNP Enterprise: Core Networking kurzus tananyag - 13 fő oktató számára,
- CCNP Enterprise: Advanced Routing kurzus tananyag - 13 fő oktató számára,
Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. szerint az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az olyan TCP/IP hálózatok, menedzselhető hálózati eszközök alapulvételével kiépített oktatási laborkörnyezetet, amely alkalmas az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő oktatások, vizsgák lebonyolítására, és amely révén az előírt tudásanyag elsajátítható, képesítés megszerezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M.2.5 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 A III.1.3) M.2.6 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001, "Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása”
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott 10 hónap a Szakmai felkészítés biztosítása feladat teljesítési határideje.
Az egyes feladatokra meghatározott teljesítési határidők:
1. Hallgatói laborcsomag szállítása, konfigurálása, kiépítése, és kezelése: az intézményekkel kötött Együttműködési megállapodás hatályba lépését követő 30 munkanapon belül,
2. Certifikált vizsgalehetőségek biztosítása: Ajánlatkérő egyedi megrendelését követő 10 munkanapon belül. Az egyedi megrendelésekre a szerződés hatálya alatt kerülhet sor, a voucherek felhasználása a szerződés hatályán túlnyúlhat.
3. Szakmai felkészítés biztosítása: Az érintett személyek elérhetőségének kézhezvételétől számított 10 hónapon belül, de legkésőbb a szerződés hatályának lejártát megelőző hónap utolsó napjáig. Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül átnyújtja Ajánlattevő részére a felsőoktatási intézmények érintett oktatóinak elérhetőségét.
A szerződés hatályának lejárta: 2022.02.28. napja.

II.2.1)
Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - Oracle
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Eger, Nyíregyháza, Pécs
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Oracle Workforce Development Program Student Learning Subscription, vagy azzal egyenértékű képzési program oktatási segédlet hozzáférés nyújtása, valamint vizsgalehetőség biztosítása
1. Oracle Workforce Development Program Student Learning Subscription vagy azzal egyenértékű képzési program oktatási segédlet hozzáférés nyújtása
478 db Oracle Workforce Developement Program Student Learning Subscription (Oracle WDPSLS) vagy azzal egyenértékű emeltszintű oktatási program hozzáférés biztosítása 8 intézmény részére (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Óbudai Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem)
70 db Oracle WDP e-tananyag (hosszú) vagy azzal egyenértékű emeltszintű oktatási program hozzáférés biztosítása 2 intézmény részére (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Óbudai Egyetem)
Érintett szakterületek: MYSQL adatbáziskezelés, Oracle adatbáziskezelés, Cloud Controll, adattárház, üzleti intelligencia, JAVA programozás, SQL, PL/SQL programozás, adatbázis alkalmazás fejlesztés
2. Certifikált vizsgalehetőségek biztosítása
499 db Oracle vagy azzal egyenértékű, az alábbiakban részletezett típusú és szintű vizsga voucher biztosítása:
- 194 db Oracle certification novice level exams (Java és Adatbázis alapokra felkészítő)
- 80 db Oracle certification proctored exams (alapvető SQL tudásra felkészítő)
- 225 db Oracle certification protored exams (haladó Java és Adatbázis alapokon túlmutató tudás, mesterszint előtti)
Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. szerint az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az olyan oktatási programcsomagot, amely révén az Ajánlatkérő által előírt tudásanyag az adatbáziskezelő rendszerre elsajátítható, képesítés megszerezhető. Adatbáziskezelő rendszer alatt Ajánlatkérő a többfelhasználós, hálózatos környezetben, adatbázisokhoz való hozzáférést, rendszeres és a felhasználói folyamatok zavartalan működést biztosító szoftveralkalmazást (pl.: MySQL, MS-SQL, MariaDB) érti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M.2.7 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001, "Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása”
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott 30 munkanap az e-tananyag hozzáférés biztosítás feladat teljesítési határideje.
Az egyes feladatokra meghatározott teljesítési határidők:
1. e-tananyag (képzési program oktatási segédlet) hozzáférés biztosítása: az intézményekkel kötött Együttműködési megállapodás hatályba lépését követő 30 munkanapon belül.
2. Certifikált vizsgalehetőség biztosítása: Ajánlatkérő egyedi megrendelését követő 10 munkanapon belül. Az egyedi megrendelésekre a szerződés hatálya alatt kerülhet sor, a voucherek felhasználása a szerződés hatályán túlnyúlhat.
A szerződés hatályának lejárta: 2022.02.28. napja.

II.2.1)
Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - Microsoft
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Tantermi képzés esetén a nyertes ajánlattevő által meghatározott helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Microsoft alapú, vagy azzal egyenértékű szakmai felkészítés biztosítása az intézmények érintett oktatói részére
Ajánlattevő feladata 40 fő részére Microsoft Imagine Academyben elérhető vonatkozó tudásanyag átadását, valamint a hallgatók certifikált vizsga letételét segítő felkészítés nyújtása a megjelölt témával egyenértékű vagy újabb verziójú tananyag biztosításával:
- „Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3” tananyag - 5 fő oktató számára
- „Programming in C#” tananyag - 6 fő oktató számára
- „Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications” tananyag - 7 fő oktató számára
- „Installing and Configuring Windows Server 2012” tananyag - 1 fő oktató számára
- „Administering Windows Server 2012” tananyag - 1 fő oktató számára
- „Installation, storage and Compute with Windows Server 2016” tananyag - 2 fő oktató számára
- „Networking with Windows Server 2016” tananyag - 2 fő oktató számára
- „Querying Microsoft SQL Server 2014” tananyag - 2 fő oktató számára
- „Administering Microsoft SQL Server Databases 2012/2014” tananyag - 3 fő oktató számára
- „Querying Data with Transact-SQL” tananyag - 4 fő oktató számára
- „Developing SQL Databases” tananyag - 1 fő oktató számára
- „Implementing a SQL Data Warehouse” tananyag - 2 fő oktató számára
- „Developing Microsoft Azure and Web Services” tananyag - 1 fő oktató számára
- „Securing Windows Server 2016” tananyag - 2 fő oktató számára
- „Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases” tananyag - 1 fő oktató számára
A teljesítés során ajánlattevő feladata az oktatók szakmai felkészítése online és tantermi képzés formájában.
Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. szerint az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti azt az oktatási programcsomagot, amely alkalmas az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő szakmai felkészítés biztosítására és amely révén a Microsoft Imagine Academy-ben elérhető vonatkozó tudásanyag (Web fejlesztés, kiszolgáló-szerver konfiguráció, installáció, fejlesztés, adatbázis-kezelő rendszer adminisztráció, fejlesztés, lekérdezés, adattárház építés, implementálás) elsajátítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M.2.8 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001, "Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása”
II.2.14) További információ:
Szakmai felkészítés biztosításának teljesítési határideje: Az érintett személyek elérhetőségének kézhezvételétől számított 10 hónapon belül, de legkésőbb a szerződés hatályának lejártát megelőző hónap utolsó napjáig. Ajánlatkérő az érintett személyek elérhetőségét legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül átadja nyertes Ajánlattevő részére.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 207 - 502053
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - Linux
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80233505
Postai cím: Neumann János Utca 1/E
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 14500921
Internetcím(ek): (URL) http://www.ulx.hu
Fax: +36 13305672
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34352000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33982800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - LabVIEW
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: H-Didakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94198641
Postai cím: Délceg Utca 32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
E-mail: info@hdidakt.hu
Telefon: +36 304609638
Internetcím(ek): (URL) www.hdidakt.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 179805582
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 231294773
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - Cisco
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/03/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82798950
Postai cím: Petzvál József Utca 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@netvisor.hu
Telefon: +36 13712700
Internetcím(ek): (URL) www.netvisor.hu
Fax: +36 12041664
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 167645482
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 230981160
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Cisco alapú szakmai felkészítés biztosítása az intézmények érintett oktatói részére. HTTP Alapítvány, 1123 Budapest, Csörsz utca 45., 18255803-2-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - Oracle
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: WEBváltó Számítástechnikai és Internet-adatbanki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76975406
Postai cím: Soroksári Út 32-34. E. ép. 6. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: info@webvalto.hu
Telefon: +36 12019947
Internetcím(ek): (URL) www.webvalto.hu
Fax: +36 12019947
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48115776
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40499000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - Microsoft
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 018832 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. ajánlati rész - IKT képzési programcsomagok I. – Linux
Ajánlattevő: Corollis kft, Magyarország 1054 Budapest, Kálmán Imre Utca 1., adószám: 24274232241
Nyertes ajánlattevő:
ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft., Magyarország 1117 Budapest, Neumann János Utca 1/E., adószám: 10375543243
2 . ajánlati rész - IKT képzési programcsomagok I. – LabVIEW
Ajánlattevő: Leg-Oktat Kft., Magyarország 1046 Budapest, Wesselényi Út 17., adószám 26261896241
Nyertes ajánlattevő: H-Didakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1162 Budapest, Délceg Utca 32., adószám: 14347289242
3. ajánlati rész: - IKT képzési programcsomagok I. – Cisco
Ajánlattevő: Euroway Networking Infokommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 2142 Nagytarcsa, Csonka János Utca 1/A. A/2. ép., adószám: 13287041213
Nyertes Ajánlattevő: NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1119 Budapest, Petzvál József Utca 56., adószám: 14023059243
4 . ajánlati rész: - IKT képzési programcsomagok I. – Oracle
Ajánlattevő: TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1077 Budapest, Izabella Utca 5. pinceszint 1., adószám: 11856403242
Ajánlattevő: Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 56., adószám: 2315004124
Ajánlattevő: IQSOFT - John Bryce Oktatóközpont Kft., Magyarország 1139 Budapest, Váci Út 91., adószám: 12501522241
Nyertes ajánlattevő: WEBváltó Számítástechnikai és Internet-adatbanki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 1095 Budapest, Soroksári Út 32-34. E. ép. 6. em., adószám: 11939656243

5. ajánlati rész: - IKT képzési programcsomagok I. – Microsoft
Az eljárás 5. részében a Traning360 Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 56., adószám: 23150041-2-43 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.
Ajánlatkérő az ajánlat bírálatát és értékelését nem végezte el a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjára tekintettel.
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) 12. pontjában előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, tekintettel arra, hogy csak egy ajánlat került benyújtásra az adott rész vonatkozásában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdés alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)