Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/102
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.31.
Iktatószám: 9502/2021
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: közszolgáltató támogatásból megvalósuló beszerzése
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gáz- és hőenergia termelése, szállítása, elosztás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76212013
Postai cím: Fő Utca 52
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zanatyné Uitz Zsuzsanna
Telefon: +36 82529230
E-mail: uitz.zsuzsa@kaposho.hu
Fax: +36 82529234
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kaposho.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: közszolgáltató támogatásból megvalósuló beszerzése
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Gáz- és hőenergia termelése, szállítása, elosztás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biomassza fűtőmű
Hivatkozási szám: EKR000684802020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében biomassza fűtőmű kivitelezése és meglévő távhőhálózathoz történő integrálása
Létesítmények:
Faapríték tüzelésű fűtőmű (építmény mindösszesen 1710,80 m2):
— fejépület,
— aprítéktároló,
— kazánház,
— aprítékadagoló (éklétrás tároló: kapacitás 24 óra).
Távhővezeték (1900 nyomvonal fm)
— DN300, előreszigetelt földbefektetett távhővezeték kiépítése a fűtőmű és a 301. jelű hőközpont között, közművesített, városias környezetben.
Optikai kábel összeköttetés létesítése (1900 nyomvonal fm)
— a távhővezeték nyomvonalán optikai kábel összeköttetés kiépítése a fűtőmű és a 301. jelű hőközpont között.
Fűtőmű:
— teljesítmény: 15 MW (2x7,5 MW),
— névleges paraméterek:
Tmax:108 oC.
Pn: 16 bar
Tüzelőanyag: EN14961-1 1.tábl/1.1.fejezete szerinti bármely fásszárú anyag (fa apríték)
Méret: P63 (lehetőség szerint a fimon frakció nélkül)
Hamutartalom: A5,0
Nedvesség: M40 (M30 – M50)
Tüzelőanyag igény: 20 000 – 24 000 t/év
Tárolókapacitás: 5nap (csúcsigényre vetítve).
Feladatok:
— kazán, és hozzátartozó behordó berendezés beszerzése beépítése,
— gépészeti, épületgépészeti munkák elvégzése,
— villamos- és irányítástechnikaiszerelés,
— közművezeték fektetés,
— folyamatirányítás kiépítése,
— megvalósulási tervdokumentáció, gépkönyvek, kezelési és karbantartási utasítások (magyar nyelven) garanciális dokumentumok átadása,
— próbaüzem: a műszaki leírásban részletezettek szerint. A műszaki átadás-átvétel a fűtőmű próbaüzemének sikeres teljesítését követően zárulhat,
— betanítás: min.8 fő, min.2 mn, mely a próbaüzem ideje alatt megvalósulhat.
Ütemezés:
— Építés, telepítés
O munkaterület átadása:
— fűtőmű területén: szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül,
— 301. jelű hőközpont területén: fűtési időszakot követően (2021. május),
— távhővezeték és optikai kábel fektetéséhez közterületen: a közterületfoglalási engedély szerint.
O munkavégzés (korlátozások):
— közterületen végzendő távhővezeték és optikai kábel fektetési tevékenység a közterület foglalási engedély szerinti időpontokban valósulhatnak meg. Az országos közutakat érintő kivitelezési munkát a téli útüzemeltetési időszakban – november 10. és március 15. között – végezni tilos,
— 301. jelű hőközpontot érintő kivitelezési munkák a fűtési időszakon kívül (május-szeptember) végezhető,
— a fűtőmű próbaüzeméhez a távfűtési vezetéknek már üzemelnie kell, és az optikai kábelnek is el kell készülnie,
— A fűtőmű próbaüzemének hőenergiát termelő szakaszaira kizárólag fűtési időszakban – csak 2021.11.1-2022.2.28. vagy 2022.11.1-2023.2.28. között – kerülhet sor.
O befejezés
— A szerződéskötéstől számított 680. – a II.2.7 pont hirdetményminta szövege szerinti munkanap helyett – naptári nap (ha ez nem munkanapra adódik, akkor az ezt követő első munkanap), azzal, hogy nem lehet későbbi 2022. december 31. napjánál (TSZ módosításban kezdeményezett befejezési határidő).
AK rögzíti, hogy amennyiben a TSZ e tekintetében további módosításra kerül, úgy a szerződést a Kbt.141.§(4)a) alapján módosítják, azonban a teljesítési véghatáridő ebben az esetben sem haladhatja meg a II.2.7) pontban rögzített – de munkanap helyett naptári napokban értendő – időtartamot.
— AK – az előző felsorolásban rögzített korlátozásokkal – előteljesítést elfogad,
— Jótállás: min. 24 hó
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4138000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Biomassza fűtőmű kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45232140-5
45251200-3
45251250-8
45262680-1
45310000-3
45331110-0
48151000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár, Kaposfüredi út hrsz 5374/32
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Létesítmények:
Faapríték tüzelésű fűtőmű (építmény mindösszesen 1710,80 m2):
- fejépület,
- aprítéktároló,
- kazánház,
- aprítékadagoló (éklétrás tároló: kapacitás 24 óra).
Távhővezeték (1900 nyomvonal fm)
- DN300, előreszigetelt földbefektetett távhővezeték kiépítése a fűtőmű és a 301. jelű hőközpont között, közművesített, városias környezetben.
Optikai kábel összeköttetés létesítése (1900 nyomvonal fm)
- a távhővezeték nyomvonalán optikai kábel összeköttetés kiépítése a fűtőmű és a 301. jelű hőközpont között.
Fűtőmű:
- teljesítmény: 15 MW (2x7,5 MW).
- névleges paraméterek:
Tmax:108 oC.
Pn: 16 bar
Tüzelőanyag: EN14961-1 1.tábl/1.1.fejezete szerinti bármely fásszárú anyag (fa apríték)
Méret: P63 (lehetőség szerint a fimon frakció nélkül)
Hamutartalom: A5,0
Nedvesség: M40 (M30 – M50)
Tüzelőanyag igény: 20.000 – 24.000 t/év
Tárolókapacitás: 5nap (csúcsigényre vetítve).
Feladatok:
- kazán, és hozzátartozó behordó berendezés beszerzése beépítése,
- gépészeti, épületgépészeti munkák elvégzése,
- villamos- és irányítástechnikaiszerelés,
- közművezeték fektetés,
- folyamatirányítás kiépítése,
- megvalósulási tervdokumentáció, gépkönyvek, kezelési és karbantartási utasítások (magyar nyelven) garanciális dokumentumok átadása,
- próbaüzem: a műszaki leírásban részletezettek szerint. A műszaki átadás-átvétel a fűtőmű próbaüzemének sikeres teljesítését követően zárulhat.
- betanítás: min.8 fő, min.2 mn, mely a próbaüzem ideje alatt megvalósulhat.
Ütemezés:
- Építés, telepítés
o munkaterület átadása:
 fűtőmű területén: szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül;
 301. jelű hőközpont területén: fűtési időszakot követően (2021. május);
 távhővezeték és optikai kábel fektetéséhez közterületen: a közterületfoglalási engedély szerint.
o munkavégzés (korlátozások):
 közterületen végzendő távhővezeték és optikai kábel fektetési tevékenység a közterület foglalási engedély szerinti időpontokban valósulhatnak meg. Az országos közutakat érintő kivitelezési munkát a téli útüzemeltetési időszakban – november 10. és március 15. között - végezni tilos;
 301. jelű hőközpontot érintő kivitelezési munkák a fűtési időszakon kívül (május-szeptember) végezhető;
 a fűtőmű próbaüzeméhez a távfűtési vezetéknek már üzemelnie kell, és az optikai kábelnek is el kell készülnie;
 A fűtőmű próbaüzemének hőenergiát termelő szakaszaira kizárólag fűtési időszakban – csak 2021.11.01-2022.02.28. vagy 2022.11.01-2023.02.28. között – kerülhet sor.
o befejezés
 A szerződéskötéstől számított 680. – a II.2.7 pont hirdetményminta szövege szerinti munkanap helyett – naptári nap (ha ez nem munkanapra adódik, akkor az ezt követő első munkanap), azzal, hogy nem lehet későbbi 2022. december 31. napjánál (TSZ módosításban kezdeményezett befejezési határidő).
AK rögzíti, hogy amennyiben a TSZ e tekintetében további módosításra kerül, úgy a szerződést a Kbt.141.§(4)a) alapján módosítják, azonban a teljesítési véghatáridő ebben az esetben sem haladhatja meg a II.2.7) pontban rögzített – de munkanap helyett naptári napokban értendő – időtartamot.
 AK – az előző felsorolásban rögzített korlátozásokkal – előteljesítést elfogad.
- Jótállás: min. 24 hó
AK felhívja AT figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az alábbi – ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli – esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be: AK pályázati támogatás összegének megemelésére és a teljesítési határidő módosítására vonatkozóan támogatási szerződés módosítást kezdeményezett, amely el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása, olyan körülmény, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt.53.§ (6)). AK ezt a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként is kiköti (Kbt.135.§ (12)).
Részekre történő ajánlattétel biztosítása mellőzésének indoka:
A közbeszerzés tárgya egy komplex, de egységes feladategyüttest képez, melynek ésszerű megbontása nem lehetséges. AK úgy ítéli meg, hogy a részekre történő ajánlattétel biztosítása esetén fennáll annak a kockázata, hogy a szerződés teljesítése technikailag túlságosan bonyolult vagy indokolatlanul drágább lesz, illetve, hogy az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését.
AK – a dokumentációban részletezettek szerint – a teljesítést, kizárólag elszámolástechnikai okból, I. és II. részteljesítésre bontotta, mely azonban a megvalósítandó tartalom egységes teljesítésére vonatkozó előírást, nem érinti, a részekre történő ajánlattétel mellőzésének indokolását nem befolyásolja.
A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a termékek egyértelmű meghatározása érdekében történtek, AK egyenértékű megajánlást elfogad (Kr.46.§(3)-(6)). Az egyenértékűség igazolása az AT-t terheli, melyre vonatkozó előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Vállalt jótállási idő (hónap; min24/max48) 10
2 3. M.2.3) és M.2.4) pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembereken felül a teljesítésbe bevonásra kerülő további – az M .2.3) vagy M2.4) pontban előírtnak megfelelő képesítésű – hegesztők száma 10
3 4. Az M2.1) vagy az M2.2) szerinti szakember - a vonatkozásában előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli - erőmű és/vagy fűtőmű és/vagy min. DN300-s távhővezeték építését és/vagy átépítését tartalmazó munkákban szerzett többlet tapasztalata (db; min0/max3) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP -5.3.2-17-2017-00009
II.2.14) További információ:
Becsült értéknél – II.1.5, II.2.6 pontokban – technikai érték került megadásra.
II.2.5 pont esetében:
- 3. ész esetén: (fő; min0/max5)
- Pontszám 0-10-ig;
- Módszer:
o 1.é.sz.: fordított arányosítás;
o 2-4.é.sz: arányosítás;
- AK a 2-4. értékelési szempontok esetében
o a Kbt.77.§(1) szerint megadta az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét (max), amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10) ad. o a Kbt.77.§(1) szerint megadta az adott ajánlati elem azon elvárást (min), amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. - A 3. és a 4. értékelési szempont esetében a szakember megnevezését tartalmaznia kell az ajánlatnak. Megnevezés elmaradása nem minősül pótolható hiányosságnak.
- AK felhívja a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha AT a felolvasólapon a legkedvezőbbként értékeltnél magasabb mértékű vállalást tesz, de ezt nem sikerül alátámasztania, AK még abban az esetben is köteles az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha egyébként a legkedvezőbbként értékelt mértékkel egyező mennyiséget az alátámasztó irat magában foglalja!
- Az é.sz. szerinti vállalásokra vonatkozó előírások, fogalommagyarázatok az AD 3.2.2 pontjában találhatók.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 195 - 470710
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Biomassza fűtőmű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/05/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Király Utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL) www.szabadics.hu
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3542503958
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4138000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: UAB Enerstena (Ateities ave. 30A, LT-52163 Kaunas, Lithuania) - adószám: LT514653219 - AF III.1.2) P1); AF III.1.3) M1.2);
Triut Építőipari Kft. (1144 Budapest, Füredi utca 74-76.) Adószám: 11387963-2-42 AF III.1.3) M1.1); AF III.1.3) M2.2), M2.3),
M2.4)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban ajánlatot benyújtó Ajánlattevők:
SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8800 Nagykanizsa Király Utca 4. 13748429-2-20 (nyertes ajánlattevő)
Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150. 28733232-4-03
TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft., Magyarország 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond Út 34. 12067541-2-13
Tarinox Kft, Magyarország 7030 Paks, Orgona Utca 10. 23007510-2-17
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)