Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/43
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.03.03.
Iktatószám: 3613/2021
CPV Kód: 45213312-3
Ajánlatkérő: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 3300 Eger,6447/4 hrsz (Kertész út - Csákány utca kereszteződése);3300 Eger,Csákány utca,6426/1 hrsz.;3300 Eger,6430/4 hrsz.;3300 Eger,Kertész út,6334/4 hrsz.;3300 Eger,Frank Tivadar u. 6468. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75840822
Postai cím: Dobó István Tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rátkai Attila
Telefon: +36 36523738
E-mail: ratkai.attila@ph.eger.hu
Fax: +36 36523777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eger 6447/4 hrsz-ú telken parkolóház építés
Hivatkozási szám: EKR000492702019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213312-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Eger 6447/4 hrsz, telken parkolóház építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42416100-6
További tárgyak: 45111000-8
45111290-7
45112710-5
45223300-9
45223500-1
45223810-7
45231220-3
45231300-8
45233120-6
45233161-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger,6447/4 hrsz (Kertész út - Csákány utca kereszteződése);3300 Eger,Csákány utca,6426/1 hrsz.;3300 Eger,6430/4 hrsz.;3300 Eger,Kertész út,6334/4 hrsz.;3300 Eger,Frank Tivadar u. 6468. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Eger 6447/4 hrsz, telken (Kertész út - Csákány utca kereszteződése) Megépítendő egy többszintes, „gyorsrámpás” rendszerű (a járművek a szintek közötti közlekedést biztosító rámpán is parkolnak) parkolóház, közlekedőkkel, kiegészítő vizesblokkal és felügyeleti helyiséggel, 2 db akadálymentes lépcsőház, akadálymentes liftekkel (2 db) ellátva.
Beépített bruttó terület: 2447,01 m2
Szintszám: 3 szint.
Parkoló kimutatás:
Földszint: 76 db
I. emelet: 86 db
II. emelet:86 db
Tetőszint: 5 db
Parkolóhelyek összesen: 253 db, melyből akadálymentes parkoló: 6 db, családi parkoló: 6 db.
5db 22 kVA-es elektromos töltőhely és 1db 50 kVA-es elektromos gyorstöltőhely az építkezéssel egy időben kialakításra kerül, továbbá 26 parkolóhely esetében biztosítani kell az OTÉK által elő-írt, későbbiekben bontás nélkül kiépíthető elektromos gépjármű töltőállomás megvalósíthatóságának lehetőségét (mindösszesen 5 db + 1 db + 26 db = 32 db).
Elhelyezett kerékpártámaszok:
Földszinten:5 db
Kerékpártámaszok összesen: 5 db
Nettó alapterületi adatok:
földszint: 2268,33 m2,
1. emelet: 2243,30 m2,
2. emelet: 2226,36 m2,
tetőszint: 123,17 m2,
Mindösszesen nettó alapterület: 6861,66 m2.
Előregyártott vasbeton teherhordó szerkezet és monolit vasbeton teherhordó szerkezetek (vasbeton sáv/talpalapok, alaplemez, falak, falpanelek, szendvicspanelek, pillérek, födémek, födémpanelek, attikák, lépcsőlemezek: monolit vasbeton teherhordó szerkezet: 979 m3, előregyártott vasbeton teherhordó szerkezet: 1405 m3) készülnek: összesen 2384 m3.
A homlokzatok közlekedőmagoknál látszóbeton felülettel, a bejáratok sávjában porszórt horganyzott acél zártszelvény hátszerkezetű fém expandált lemez felülettel, a többi homlokzati részen a vasbeton szerkezetek és nyílások elé horganyzott acél fogadószerkezetre rögzített tűzihorganyzott acélháló (növényfuttató szerkezet) kerül, a homlokzat elé a talajba ültetett csavarodva kúszó növényekkel felfuttatva. Ezen homlokzati burkolatokhoz összesen 8,37 t acél tartószerkezet készítendő.
A parkolótér és a lépcsőházak természetes szellőzését az épület szerkezeti kialakításnak köszönhetően szabad nyílások biztosítják, a legalsó szintről CO2 elszívást gépi úton, érzékelőről vezérelve kell kiépíteni.
2 db akadálymentes személyfelvonót (8 fő vagy 630 kg terhelhetőségű) kell beépíteni.
A szükséges munkagödör kiemelését (a munkagödör-földkiemelés mennyisége: 5565 m3) vízzáró munkatér-határolás (vízzáró szádfalas munkatér-határolás) mellett a mértékadó talajvízszint alá lemélyítve kell megvalósítani.
Vállalkozó feladata az építési munkaterületen meglévő közművek kiváltását elvégezni, ideértve különösen a meglévő gáznyomásszabályozó elbontását és a kapcsolódó közép- és kisnyomású gázelosztó vezeték kivitelezését, valamint a meglévő közcélú elektromos hálózat kiváltását.
Valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata.
Valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
A munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak illetve a tervezett állapotnak megfelelő helyreállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
A megkötendő kivitelezési szerződés a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot eléréséig, illetve a jótállási/szavatossági időtartamok lejártáig hatályos.
A feladat ennél részletesebb bemutatását (részletes műszaki leírást) az ajánlati dokumentáció, különösen az annak részeként kiadott kivitelezési dokumentáció, műszaki leírások és árazatlan költségvetés tartalmazza.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 46. § (3) bek-ben foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02546 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Eger 6447/4 hrsz, telken parkolóház építés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17256391
Postai cím: Arany János Utca 2. 2. em. 5.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: info@zeron.hu
Telefon: +36 709406011
Internetcím(ek): (URL) www.zeron.hu
Fax: +36 12660593
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1649700692
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213312-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42416100-6
További tárgyak: 45111000-8
45111290-7
45112710-5
45223300-9
45223500-1
45223810-7
45231220-3
45231300-8
45233120-6
45233161-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger,6447/4 hrsz (Kertész út - Csákány utca kereszteződése);3300 Eger,Csákány utca,6426/1 hrsz.;3300 Eger,6430/4 hrsz.;3300 Eger,Kertész út,6334/4 hrsz.;3300 Eger,Frank Tivadar u. 6468. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Eger 6447/4 hrsz, telken (Kertész út - Csákány utca kereszteződése) Megépítendő egy többszintes, „gyorsrámpás” rendszerű (a járművek a szintek közötti közlekedést biztosító rámpán is parkolnak) parkolóház, közlekedőkkel, kiegészítő vizesblokkal és felügyeleti helyiséggel, 2 db akadálymentes lépcsőház, akadálymentes liftekkel (2 db) ellátva.
Beépített bruttó terület: 2447,01 m2
Szintszám: 3 szint.
Parkoló kimutatás:
Földszint: 76 db
I. emelet: 86 db
II. emelet:86 db
Tetőszint: 5 db
Parkolóhelyek összesen: 253 db, melyből akadálymentes parkoló: 6 db, családi parkoló: 6 db.
5db 22 kVA-es elektromos töltőhely és 1db 50 kVA-es elektromos gyorstöltőhely az építkezéssel egy időben kialakításra kerül, továbbá 26 parkolóhely esetében biztosítani kell az OTÉK által elő-írt, későbbiekben bontás nélkül kiépíthető elektromos gépjármű töltőállomás megvalósíthatóságának lehetőségét (mindösszesen 5 db + 1 db + 26 db = 32 db).
Elhelyezett kerékpártámaszok:
Földszinten:5 db
Kerékpártámaszok összesen: 5 db
Nettó alapterületi adatok:
földszint: 2268,33 m2,
1. emelet: 2243,30 m2,
2. emelet: 2226,36 m2,
tetőszint: 123,17 m2,
Mindösszesen nettó alapterület: 6861,66 m2.
Előregyártott vasbeton teherhordó szerkezet és monolit vasbeton teherhordó szerkezetek (vasbeton sáv/talpalapok, alaplemez, falak, falpanelek, szendvicspanelek, pillérek, födémek, födémpanelek, attikák, lépcsőlemezek: monolit vasbeton teherhordó szerkezet: 979 m3, előregyártott vasbeton teherhordó szerkezet: 1405 m3) készülnek: összesen 2384 m3.
A homlokzatok közlekedőmagoknál látszóbeton felülettel, a bejáratok sávjában porszórt horganyzott acél zártszelvény hátszerkezetű fém expandált lemez felülettel, a többi homlokzati részen a vasbeton szerkezetek és nyílások elé horganyzott acél fogadószerkezetre rögzített tűzihorganyzott acélháló (növényfuttató szerkezet) kerül, a homlokzat elé a talajba ültetett csavarodva kúszó növényekkel felfuttatva. Ezen homlokzati burkolatokhoz összesen 8,37 t acél tartószerkezet készítendő.
A parkolótér és a lépcsőházak természetes szellőzését az épület szerkezeti kialakításnak köszönhetően szabad nyílások biztosítják, a legalsó szintről CO2 elszívást gépi úton, érzékelőről vezérelve kell kiépíteni.
2 db akadálymentes személyfelvonót (8 fő vagy 630 kg terhelhetőségű) kell beépíteni.
A szükséges munkagödör kiemelését (a munkagödör-földkiemelés mennyisége: 5565 m3) vízzáró munkatér-határolás (vízzáró szádfalas munkatér-határolás) mellett a mértékadó talajvízszint alá lemélyítve kell megvalósítani.
Vállalkozó feladata az építési munkaterületen meglévő közművek kiváltását elvégezni, ideértve különösen a meglévő gáznyomásszabályozó elbontását és a kapcsolódó közép- és kisnyomású gázelosztó vezeték kivitelezését, valamint a meglévő közcélú elektromos hálózat kiváltását.
Valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata.
Valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
A munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak illetve a tervezett állapotnak megfelelő helyreállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
A megkötendő kivitelezési szerződés a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot eléréséig, illetve a jótállási/szavatossági időtartamok lejártáig hatályos.
A feladat ennél részletesebb bemutatását (részletes műszaki leírást) az ajánlati dokumentáció, különösen az annak részeként kiadott kivitelezési dokumentáció, műszaki leírások és árazatlan költségvetés tartalmazza.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 46. § (3) bek-ben foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1649700692
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17256391
Postai cím: Arany János Utca 2. 2. em. 5.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: info@zeron.hu
Telefon: +36 709406011
Internetcím(ek): (URL) www.zeron.hu
Fax: +36 12660593
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/02/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„A Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén az alábbi egyösszegű átalánydíj (vállalkozói díj) illeti meg:
1 712 803 550,- Ft (azaz egymilliárd- hétszáztizenkétmillió-nyolcszázháromezer-ötszázötven forint + 27 % (azaz huszonhét százalék) ÁFA, összesen bruttó 2 175 260 509,- Ft (azaz kettőmilliárd- egyszázhetvenötmillió-kettőszázhatvanezer-ötszázkilenc forint) A vállalkozói díj, mint átalánydíj a kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. egészét is tartalmazza az árajánlatnak megfelelően, amelynek jogi természetével a Felek tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt – a II.1.7. pontban foglalt kivétellel - Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján, Vállalkozó költségvetése szerint került meghatározásra.”
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 480 napon belül (kötbérterhes határidő) köteles teljesíteni. A szerződés aláírásával a Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerződéskötéskor látható teljesítési időszak a teljesítésre elegendő. A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás legfeljebb 30 napos időtartama nem számít bele, abba csak a műszaki átadás-átvételi eljárás első napja, azaz a megkezdésének napja számít bele, tehát Vállalkozó a fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni. A teljesítési véghatáridő a műszaki átadás-átvételi eljárás első napja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A föld- és előkészítő munkálatok során feltárásra került, hogy az előzetes bejárás eredményeként megvizsgált, valamint a közműtérképeken és ennek megfelelően a terven is feltüntetett közművek elhelyezése a valóságban eltérő, továbbá a korábban elvégzett kármentesítés ellenére a talaj szennyezett. Ezért az eddig nem ismert közművezetékek kiváltása, valamint a tervezettől eltérő kialakítása és talajcsere vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1649700692 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1712803550 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben