Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/185
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.24.
Iktatószám:18296/2021
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Budaörs Város Önkormányzata Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:2040 Budaörs, Szabadság u. 134.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budaörs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730105213
Postai cím: Szabadság Út 134
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cser Krisztina
Telefon: +36 23447878
E-mail: kozbeszerzes@budaors.hu
Fax: +36 23447891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budaors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
Hivatalos név: Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15390053213
Postai cím: Szabadság Út 134
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cser Krisztina
Telefon: +36 23447878
E-mail: kozbeszerzes@budaors.hu
Fax: +36 23447891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budaors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Budaörs Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001098312021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001098312021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szoftver licenszek biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001098312021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az alábbi szoftverek licencének biztosítása felhasználási szerződés keretében:
Cikkszám - Termék - Mennyiség (db)
79P-01717 - OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV D 1Y Ent vagy ezzel egyenértékű - 195
312-03719 - ExchgSvrStd ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP vagy ezzel egyenértékű - 1
9EA-00544 - WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AP CoreLic vagy ezzel egyenértékű - 12
7NQ-00146 - SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AP CoreLic vagy ezzel egyenértékű - 7
9EA-00542 - WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 16Lic D 1Y AP CoreLic vagy ezzel egyenértékű - 3
W06-01123 - CoreCAL ALNG LicSAPk OLV D 1Y Ent DvcCAL vagy ezzel egyenértékű - 220
A szerződést a nyertes ajánlattevővel a Budaörsi Polgármesteri Hivatal köti meg. Jelen eljárás keretében a Budaörsi Polgármesteri Hivatal V3072969 számú OVS szerződésének 2. évi megrendelése kerül beszerzésre.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét. A beszerzés részekre bontása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki ésszerűséggel. A közbeszerzési dokumentumok vonatkozó, műszaki követelményeket tartalmazó rendelkezései alapján is megállapítható, hogy a feladatok sem műszakilag, sem gazdaságilag nem választhatóak külön.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szoftver licenszek biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi szoftverek licencének biztosítása felhasználási szerződés keretében:
Cikkszám - Termék - Mennyiség (db)
79P-01717 - OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV D 1Y Ent vagy ezzel egyenértékű - 195
312-03719 - ExchgSvrStd ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP vagy ezzel egyenértékű - 1
9EA-00544 - WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AP CoreLic vagy ezzel egyenértékű - 12
7NQ-00146 - SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AP CoreLic vagy ezzel egyenértékű - 7
9EA-00542 - WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 16Lic D 1Y AP CoreLic vagy ezzel egyenértékű - 3
W06-01123 - CoreCAL ALNG LicSAPk OLV D 1Y Ent DvcCAL vagy ezzel egyenértékű - 220
A szerződést a nyertes ajánlattevővel a Budaörsi Polgármesteri Hivatal köti meg. Jelen eljárás keretében a Budaörsi Polgármesteri Hivatal V3072969 számú OVS szerződésének 2. évi megrendelése kerül beszerzésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft-ban) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Amennyiben bárhol az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is érthető.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban.
2. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 114. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint saját nyilatkozatot, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, vagy ha a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok szerinti valamely körülmény fennáll, az ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdése tekintetében az ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a szerződés teljesítésére való képességével kapcsolatos információkat. Ajánlattevő az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A 321/2015. (X. 30.) Korm rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése, legalább az alábbi
tartalommal: a teljesítés ideje (kezdés- ill. befejezés év/hó/nap); a szállítás tárgya és az ellenszolgáltatás összege; a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, referenciáról információt adó személy: neve, beosztása, telefonszáma, telefaxszáma vagy e-mail címe); valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti módon igazolva.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az ajánlatkérő 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) végzett, összesen nettó 15 millió Ft értékű szoftver illetve szoftver licenc szállítására vonatkozó referenciával, továbbá ha a referencia tartalma szerint a teljesítés nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben a esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
A Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy késedelme esetén kötbért fizet. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden naptári nap után a késedelmes teljesítéssel érintett áru ellenszolgáltatása ÁFA nélkül számított értékének (nettó vételár) 1 %-a, de legfeljebb a késedelmes teljesítéssel érintett áru ellenszolgáltatása ÁFA nélkül számított szerződéses érték (nettó vételár) 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér:
A Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy - olyan okból, amelyért felelős - a szerződés
meghiúsulása esetén kötbért fizet. A szerződés nyertes ajánlattevő általi meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a szerződés teljes ellenszolgáltatása ÁFA nélkül számított értékének (nettó vételár) 20 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi igazolást követően kiállított, formai és tartalmi szempontból szabályszerű számla alapján, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek mellett a nyertes ajánlattevő által az ajánlatban megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 2013. évi V. törvény (Ptk.) Ptk. 6:48. § -a az irányadó.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít
Nyertes ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem követelmény.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződéstervezetben leírtak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/10/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/10/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c) bekezdései alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Irányadó: Kbt. 68. § (6) bek., 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (1)-(3) bekezdései.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022 szeptember
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés).
2. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https:/ /ekr.gov.hu/portal/tamogatas
3. Az ajánlattevőknek az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41./A. § (1) bekezdésében foglaltakra.
4. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró, kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazás mellett a meghatalmazott közjegyző által kiállított aláírás mintáját, vagy amennyiben jogszabály megengedi, a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját is.
5.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók. Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást.
6. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdés, a Kbt.41/A. § (4) bekezdés és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés alapján vizsgálja.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés, Kbt. 66. § (6) bekezdés, a Kbt. 65. § (7) bekezdés és a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés és Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is.
8. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot (EKR űrlap). A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet. 11.§ (1) bekezdés alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlatban benyújtani.
9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (EKR űrlap), hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevő köteles nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni.
10. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja. Ajánlatkérő egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdései és 69. § (6) bekezdésben foglaltak alkalmazására.
12. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
13. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget ajánlattevőnek kell viselnie.
14. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (Kbt. 57. § (2) bekezdés).
15. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
16. Ajánlattevőnek ajánlatában titoktartási és üzleti titokról szóló-, a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átláthatósági nyilatkozatot, valamint adatvédelmi nyilatkozatot kell tennie.
17. Az eljárás során a kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re küld értesítést.
18. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldése napját
követő tíz napos időtartam lejártáig.
19. Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazása indokolása: Ajánlatkérő a Kbt. 76. (5) bekezdés alapján választotta. Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
20. Az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátum: olvasható és nem szerkeszthető .pdf; . zip; .rar formátum.
21.Eljárásba bevont FAKSZ: Dr. Herbák Henrietta (00506).További adatai: I.1 pontban.
22. Az ajánlatot a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
23.Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket az EKR-ben a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.
24. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban megjelöltek teljesítéséhez szükséges. A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott "Táblázat a tételes árajánlathoz" ártáblázatot beárazva, az ajánlatban csatolni kell. A felolvasólapra az Összesen nettó Forintban árat kell feltűntetni.
25. Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges