Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/177
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.14.
Iktatószám:17592/2021
CPV Kód:72200000-7
Ajánlatkérő:Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Teljesítés helye:2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MÓDUSZ OFFICE-HOLDING Informatikai és Ügyviteli zRt.
Ajánlatkérő típusa:Magánegyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly Utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sarkadi Anita
Telefon: +36 302831982
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu
Fax: +36 23414617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-mate.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Magánegyetem
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Jegyzőkönyv-készítő szoftver beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000755272021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Követelmények a jegyzőkönyvkészítő szoftverrel szemben:
1. Android operációs rendszer, kiszolgáló szerver: felhő alapú
2. Táblagépen (min. 10” méretű) és PC-n fusson a szoftver
3. Kifejlett és növendék szarvasmarhákra vonatkozó élettani és viselkedési adatok felvételére alkalmas legyen felhasználószám és időbeli korlátozás nélkül.
- telephelyeken szenzoros mérések által rögzített, majd szoftveres elemzést követően nyert, illetve klinikai diagnózisok útján keletkezett digitális adatok,
- viselkedési megfigyelések adatai,
- digitális fotók,
4. Strukturáltan történő megjelenítése a fentieknek.
5. Szükséges funkciók:
- alap funkciók
- automatikus adatgyűjtőkből (precíziós állattartásban alkalmazott szenzorok) adatfogadás
- általános adatexport, adatimport kezelés
- adattárolás
A szükséges funkciók részletezése:
I. Alapfunkciók:
1. Azonosító adatok:
Az állatokról feljegyzett (és a telepi adatbázisból importált – pl. RISKA rendszer) és megfigyelt klinikai és termelés-élettani mutatók, azonosító adatok felvétele, meghatározott paraméterek kitöltése (pl. jegyzőkönyv típus, dátum, időrend, jegyzőkönyvet felvevő kutató neve, egyedi azonosító ENAR szám, termelési, reprodukciós státusz stb.)
2. Szöveges és numerikus adatfelvétel.
Szöveges és numerikus adatok rögzítése. Az egyes kísérletes munkák előrehaladtával más-más adatok felvétele válik aktuálissá, illetve más adat rögzítése válik szükségessé.
3. Strukturált képfeltöltés
A jegyzőkönyvben lévő adatoknak fényképekkel is kiegészíthetőknek kell lennie, a felvett adatokat bizonyítandó és az esetleges téves adatfelvétel későbbi korrigálását elősegítendő.
4. Fotókra vízjel
Az említett fotókra vízjelet lehessen rakni, ez a fotók készítésének helyét és idejét és a tulajdonosát kell, hogy tartalmazza.
5. Aláírás tableten
A tableten történő aláírás szükséges, ugyanis ez teszi hitelessé a jegyzőkönyv tartalmát. Fontos, hogy egy előre definiált PDF dokumentum is generálandó legyen belőle.
6. PDF generálás
A jegyzőkönyvből lezárás után PDF generálás funkció is szükséges, az egyes jegyzőkönyvek hivatalos formában való továbbítása céljából.
II. Adatfogadás adatgyűjtőkből
A növendék és tejtermelő szarvasmarhák vizsgálata különböző automatikus, kutatásra kifejlesztett, illetve precíziós állattartásban alkalmazott adatgyűjtő eszközökkel történik, amely adatok megőrzése szükséges az egyedekhez rendelten. Ennek a jegyzőkönyv önálló szakaszaként kell történnie, vagy akár különálló jegyzőkönyvként az azonosító adatok hozzárendelésével (az adatok mennyiségétől függően). Ezek az adatok az állatok mozgásprofiljára vonatkozó, illetve egyedi élettani adatok kellenek, hogy legyenek, többek között az aktivitás, a szívritmus, a szívritmus-változékonyság vegetatív idegrendszeri működést reprezentáló mutatói (HF, LF/HF, RMSSD), a bendő pH, bendő hőmérséklet, illetve a kérődzéssel töltött időintervallumok.
III. Általános adatexport
A jegyzőkönyv meghatározott adatait (fotó, aláírás kivételével) egy excel fájlba kell exportálni, oly módon, hogy az adatok az exportáláshoz kiválaszthatóak legyenek.
IV. Általános adatimport
A jegyzőkönyv rugalmas változtatása érdekében egy interface kialakítása szükséges külső adatok felvételéhez Excel táblázatból, vagy későbbiekben használatos adatgyűjtőkből.
V. Adattárolás
A jegyzőkönyvekben felvett adatok tárolása jegyzőkönyv formában dátummal és időponttal azonosítva történjen, vagy az állatok egyedi azonosításához kötve a különböző időpontban felvett jegyzőkönyvek sorrendjében kialakított adatbázisban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18077600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Jegyzőkönyv-készítő szoftver beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Követelmények a jegyzőkönyvkészítő szoftverrel szemben:
1. Android operációs rendszer, kiszolgáló szerver: felhő alapú
2. Táblagépen (min. 10” méretű) és PC-n fusson a szoftver
3. Kifejlett és növendék szarvasmarhákra vonatkozó élettani és viselkedési adatok felvételére alkalmas legyen felhasználószám és időbeli korlátozás nélkül.
- telephelyeken szenzoros mérések által rögzített, majd szoftveres elemzést követően nyert, illetve klinikai diagnózisok útján keletkezett digitális adatok,
- viselkedési megfigyelések adatai,
- digitális fotók,
4. Strukturáltan történő megjelenítése a fentieknek.
5. Szükséges funkciók:
- alap funkciók
- automatikus adatgyűjtőkből (precíziós állattartásban alkalmazott szenzorok) adatfogadás
- általános adatexport, adatimport kezelés
- adattárolás
A szükséges funkciók részletezése:
I. Alapfunkciók:
1. Azonosító adatok:
Az állatokról feljegyzett (és a telepi adatbázisból importált – pl. RISKA rendszer) és megfigyelt klinikai és termelés-élettani mutatók, azonosító adatok felvétele, meghatározott paraméterek kitöltése (pl. jegyzőkönyv típus, dátum, időrend, jegyzőkönyvet felvevő kutató neve, egyedi azonosító ENAR szám, termelési, reprodukciós státusz stb.)
2. Szöveges és numerikus adatfelvétel.
Szöveges és numerikus adatok rögzítése. Az egyes kísérletes munkák előrehaladtával más-más adatok felvétele válik aktuálissá, illetve más adat rögzítése válik szükségessé.
3. Strukturált képfeltöltés
A jegyzőkönyvben lévő adatoknak fényképekkel is kiegészíthetőknek kell lennie, a felvett adatokat bizonyítandó és az esetleges téves adatfelvétel későbbi korrigálását elősegítendő.
4. Fotókra vízjel
Az említett fotókra vízjelet lehessen rakni, ez a fotók készítésének helyét és idejét és a tulajdonosát kell, hogy tartalmazza.
5. Aláírás tableten
A tableten történő aláírás szükséges, ugyanis ez teszi hitelessé a jegyzőkönyv tartalmát. Fontos, hogy egy előre definiált PDF dokumentum is generálandó legyen belőle.
6. PDF generálás
A jegyzőkönyvből lezárás után PDF generálás funkció is szükséges, az egyes jegyzőkönyvek hivatalos formában való továbbítása céljából.
II. Adatfogadás adatgyűjtőkből
A növendék és tejtermelő szarvasmarhák vizsgálata különböző automatikus, kutatásra kifejlesztett, illetve precíziós állattartásban alkalmazott adatgyűjtő eszközökkel történik, amely adatok megőrzése szükséges az egyedekhez rendelten. Ennek a jegyzőkönyv önálló szakaszaként kell történnie, vagy akár különálló jegyzőkönyvként az azonosító adatok hozzárendelésével (az adatok mennyiségétől függően). Ezek az adatok az állatok mozgásprofiljára vonatkozó, illetve egyedi élettani adatok kellenek, hogy legyenek, többek között az aktivitás, a szívritmus, a szívritmus-változékonyság vegetatív idegrendszeri működést reprezentáló mutatói (HF, LF/HF, RMSSD), a bendő pH, bendő hőmérséklet, illetve a kérődzéssel töltött időintervallumok.
III. Általános adatexport
A jegyzőkönyv meghatározott adatait (fotó, aláírás kivételével) egy excel fájlba kell exportálni, oly módon, hogy az adatok az exportáláshoz kiválaszthatóak legyenek.
IV. Általános adatimport
A jegyzőkönyv rugalmas változtatása érdekében egy interface kialakítása szükséges külső adatok felvételéhez Excel táblázatból, vagy későbbiekben használatos adatgyűjtőkből.
V. Adattárolás
A jegyzőkönyvekben felvett adatok tárolása jegyzőkönyv formában dátummal és időponttal azonosítva történjen, vagy az állatok egyedi azonosításához kötve a különböző időpontban felvett jegyzőkönyvek sorrendjében kialakított adatbázisban.
Felhasználók várható száma 100 fő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12679 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Jegyzőkönyv-készítő szoftver beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MÓDUSZ OFFICE-HOLDING Informatikai és Ügyviteli zRt.
Nemzeti azonosítószám: 10209248242
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: irtech@modusz.hu
Telefon: +36 14594082
Internetcím(ek): (URL) www.modusz.hu
Fax: +36 14777077
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209248242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18077600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MÓDUSZ OFFICE-HOLDING Informatikai és Ügyviteli zRt.
Nemzeti azonosítószám: 10209248242
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209248242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges