Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/181
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.20.
Iktatószám:18070/2021
CPV Kód:72250000-2
Ajánlatkérő:Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelyén, 1054 Budapest, Akadémia u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85122565
Postai cím: Akadémia Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozterulet-felugyelet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
FÖRI IKSZR üzemeltetése, karbantartása
Hivatkozási szám: EKR001166792020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő érdekkörében, illetve kezelésében működő Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer (IKSZR) szoftvermodulok üzemeltetési, karbantartási feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében 12 hónap határozott időtartamra, amely üzemeltetési és karbantartási feladatok teljes köre kizárólag a forráskód birtokában, és kizárólag a GVSX Szolgáltató Kft., mint az alapszoftver és mint a FÖRI IKSZR szoftvermodulok tekintetében kizárólagos joggal rendelkező Vállalkozó által végezhetők el. (Üzemeltetési feladatok) Ezen belül:
Műszaki-technológiai rendszerfelügyelet keretében elvégzendő feladatok:
- IKSZR központ (Data Center, Eseményelemző modul, Proxy szerver, Webkliens, Adatbázis) folyamatos üzemeltetése, esetleges meghibásodásainak soron kívüli elhárítása;
- IKSZR tehergépjármű ellenőrző központi szoftver moduljának folyamatos üzemeltetése, esetleges meghibásodásainak soron kívüli elhárítása;
- TOBI online interfész működésének FÖRI oldali biztosítása, esetleges meghibásodásainak elhárítása;
- Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság havonta frissülő tehergépjárműveket tartalmazó interfész állományának betöltése, esetleges meghibásodásainak elhárítása,
- Szoftverek működésének (elérhetőségének) ellenőrzése (IKSZR elérhetőség, kamerarendszer központi szoftvere, monitorozó rendszer);
- Érintett alkalmazások és ha szükséges a kapcsolódó operációs rendszer(ek) biztonsági frissítéseinek szükség szerinti telepítése (ha ez a rendszer folyamatos üzemszerű működését lényegesen befolyásolná, akkor csökkent forgalmú időszakban);
- Hibabejelentések fogadása, a hibabejelentő rendszer folyamatos üzemeltetése;
- A rendszer szoftvereit – központi és kliens – érintő verziókövetés biztosítása, különös tekintettel a jogszabály változásokra és a külső interfészek módosulására éves szinten max. 20 munkaóra felhasználással.
- IKSZR új szoftververziók a Megrendelő által kért időpontban történő telepítése, tesztelése, szükség szerint Megrendelő által biztosított alapszoftver frissítés;
- Alkatrész igénnyel járó meghibásodások, bővítések esetén Megrendelő által biztosított, Vállalkozó által meghatározott alkatrészek beépítésénél szakfelügyelet biztosítása;
- A vállalási árnak tartalmaznia kell további 10 mobil IKSZR kliens központra kapcsolását és üzemelésének biztosítását is (licenc költség, hardverbővítés nem értendő bele, csak a működtetés).
A FÖRI rendészeti központtal kapcsolatos feladatok:
- végponti eszközök kliens szoftverének jogszabálykövetése (csak a jogszabály változásból eredő szoftvermódosítás, a felhasználói igényekből fakadó fejlesztések, módosítások eseti fejlesztési szerződés alapján történhetnek);
- végponti és IKSZR központi hardver elemek hibaelhárítása, javítása esetén szakfelügyelet biztosítása
Az üzemeltetéssel érintett IKSZR komponensek működési környezete:
Feltöltő modul
2 db Mikrotik S-31DLC20D SFP modult
1 db Router BOARD FTC11 kültéri média konverter
1 db Router BOARD SXTG-2HnD wifi AP
1 db Comnet CNMC2SFP modul
Interfész szerver számítógép
1 db alkalmazásszerver (Asus RS300-E7/RS4)
Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition R2 x64 SP1
IKSZR rendszer központi elemei
4 db alkalmazásszerver (DELL)
2 db Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition
2 db Központi switch
1 db Tűzfal
1 db szünetmentes tápegység
Ajánlatkérő üzemeltetői, felhasználói tevékenységének támogatásával összefüggő feladatok:
Vállalkozó kompetens képviselőjének havonta 1 munkanap időtartamban személyesen vagy csoportmunka támogató szoftveren keresztül rendelkezésre kell állnia üzemeltetői és/vagy felhasználói tanácsadásra. A tanácsadási időkeretet Megrendelő minimum 4 órás csomagokban hívhatja le, a Vállalkozó előzetes értesítése alapján.
Megrendelő az üzemeltetett rendszerelemekhez kapcsolódó Vállalkozó által specifikált elemeket rendeli meg.
További részletek az Ajánlattételi dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64680000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: FÖRI IKSZR Data Center üzemeltetése, karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
További tárgyak:72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén, 1054 Budapest, Akadémia u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő érdekkörében, illetve kezelésében működő Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer (IKSZR) szoftvermodulok üzemeltetési, karbantartási feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében 12 hónap határozott időtartamra, amely üzemeltetési és karbantartási feladatok teljes köre kizárólag a forráskód birtokában, és kizárólag a GVSX Szolgáltató Kft., mint az alapszoftver és mint a FÖRI IKSZR szoftvermodulok tekintetében kizárólagos joggal rendelkező Vállalkozó által végezhetők el. (Üzemeltetési feladatok) Ezen belül:
Műszaki-technológiai rendszerfelügyelet keretében elvégzendő feladatok:
- IKSZR központ (Data Center, Eseményelemző modul, Proxy szerver, Webkliens, Adatbázis) folyamatos üzemeltetése, esetleges meghibásodásainak soron kívüli elhárítása;
- IKSZR tehergépjármű ellenőrző központi szoftver moduljának folyamatos üzemeltetése, esetleges meghibásodásainak soron kívüli elhárítása;
- TOBI online interfész működésének FÖRI oldali biztosítása, esetleges meghibásodásainak elhárítása;
- Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság havonta frissülő tehergépjárműveket tartalmazó interfész állományának betöltése, esetleges meghibásodásainak elhárítása,
- Szoftverek működésének (elérhetőségének) ellenőrzése (IKSZR elérhetőség, kamerarendszer központi szoftvere, monitorozó rendszer);
- Érintett alkalmazások és ha szükséges a kapcsolódó operációs rendszer(ek) biztonsági frissítéseinek szükség szerinti telepítése (ha ez a rendszer folyamatos üzemszerű működését lényegesen befolyásolná, akkor csökkent forgalmú időszakban);
- Hibabejelentések fogadása, a hibabejelentő rendszer folyamatos üzemeltetése;
- A rendszer szoftvereit – központi és kliens – érintő verziókövetés biztosítása, különös tekintettel a jogszabály változásokra és a külső interfészek módosulására éves szinten max. 20 munkaóra felhasználással.
- IKSZR új szoftververziók a Megrendelő által kért időpontban történő telepítése, tesztelése, szükség szerint Megrendelő által biztosított alapszoftver frissítés;
- Alkatrész igénnyel járó meghibásodások, bővítések esetén Megrendelő által biztosított, Vállalkozó által meghatározott alkatrészek beépítésénél szakfelügyelet biztosítása;
- A vállalási árnak tartalmaznia kell további 10 mobil IKSZR kliens központra kapcsolását és üzemelésének biztosítását is (licenc költség, hardverbővítés nem értendő bele, csak a működtetés).
A FÖRI rendészeti központtal kapcsolatos feladatok:
- végponti eszközök kliens szoftverének jogszabálykövetése (csak a jogszabály változásból eredő szoftvermódosítás, a felhasználói igényekből fakadó fejlesztések, módosítások eseti fejlesztési szerződés alapján történhetnek);
- végponti és IKSZR központi hardver elemek hibaelhárítása, javítása esetén szakfelügyelet biztosítása
Az üzemeltetéssel érintett IKSZR komponensek működési környezete:
Feltöltő modul
2 db Mikrotik S-31DLC20D SFP modult
1 db Router BOARD FTC11 kültéri média konverter
1 db Router BOARD SXTG-2HnD wifi AP
1 db Comnet CNMC2SFP modul
Interfész szerver számítógép
1 db alkalmazásszerver (Asus RS300-E7/RS4)
Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition R2 x64 SP1
IKSZR rendszer központi elemei
4 db alkalmazásszerver (DELL)
2 db Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition
2 db Központi switch
1 db Tűzfal
1 db szünetmentes tápegység
Ajánlatkérő üzemeltetői, felhasználói tevékenységének támogatásával összefüggő feladatok:
Vállalkozó kompetens képviselőjének havonta 1 munkanap időtartamban személyesen vagy csoportmunka támogató szoftveren keresztül rendelkezésre kell állnia üzemeltetői és/vagy felhasználói tanácsadásra. A tanácsadási időkeretet Megrendelő minimum 4 órás csomagokban hívhatja le, a Vállalkozó előzetes értesítése alapján.
Megrendelő az üzemeltetett rendszerelemekhez kapcsolódó Vállalkozó által specifikált elemeket rendeli meg.
További részletek az Ajánlattételi dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Havi nettó vállalkozási díj (nettó HUF/hó) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5. ponthoz: A Kbt. 100. § (5) bekezdése értelmében egy ajánlattevő ajánlattételre történő felhívása esetén a Kbt. 76. § (5) bekezdése nem alkalmazandó, amelyre tekintettel az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.
Továbbá Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az eljárás típusára tekintettel nem határoz meg alkalmassági feltételeket.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, tekintettel arra, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel, az ajánlattételre felhívott GVSX Szolgáltató Kft.-vel köthető meg, mivel az IKSZR szerzői joga, forráskódja az ajánlattevő kizárólagos tulajdonát képezi és az ellátandó feladatok a forráskód hiányában nem végezhetők el más gazdasági szereplő által.
A Budapest Közút Zrt. - 2015. szeptember 30. napját megelőzően BKK Közút Zrt., - mint Ajánlatkérő a „A 2013-EU-50003-P számú, ” CROCODILE” elnevezésű projektben megvalósításra kerülő A4.3.1/I Integrált adat-gyűjtő modul kliensfelületének létrehozása, továbbá a meglévő rendszerek integrációjának elmélyítése” (Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási
Rendszer – (IKSZR)) tárgyában közbeszerzési eljárást bonyolított le. A GVSX Szolgáltató Kft-vel (Vállalkozó)- a fent meghatározott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével - a szerződést 2015. augusztus 24. napján írta alá. Az
Alapszerződés 9. pontja értelmében Vállalkozó a Budapest Közút Zrt. részére a létrehozott IKSZR alapkomponensét képező szoftverhez korlátozás-mentes és kizárólagos felhasználási jogot biztosított. A szerződés ugyanakkor nem biztosított jogot a Budapest Közút Zrt. részére, hogy harmadik személy számára felhasználási jogot adjon az IKSZR szoftver tekintetében. A szerződés teljesítése során az IKSZR szoftverének forráskódja nem került átadásra, azzal
továbbra is a Vállalkozó rendelkezett. Az IKSZR forgalomfigyelő kamerák, rendszámolvasást végző mérőpontok, forgalomszámláló mérőhelyek, időjárás monitoring állomások, parkolási létesítmények és egyéb közforgalmú parkolók elektronikusan gyűjtött adatait képes feldolgozni video- és adatközpontjában, szoros együttműködésben a közúti forgalomirányító központtal, melynek adatait szintén integrálja. A Fővárosi Közgyűlés a 33/2016. (I.27.) Főv.Kgy.
határozatában arról döntött, hogy 2016. április elsejével a közútkezelői és a közlekedéshez kapcsolódó
közszolgáltatási közfeladatokat a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) bevonásával, a feladatok racionalizálásával átcsoportosítja és a stratégiai jellegű közútkezelői feladatokat a BKK Zrt., az operatív jellegű közútkezelői feladatokat Budapest Közút Zrt., az ellenőrzési feladatok egy részét a FÖRI látja el. A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján 2016. április 01. napjától a FÖRI látja el a teherforgalmi közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő behajtási engedéllyel nem rendelkező gépjárművek helyszíni ellenőrzését és szankcionálását és az ezzel kapcsolatos hatósági feladatokat. A FÖRI fenti feladatainak hatékony ellátására 2016-2020. évben több technikai fejlesztés is megvalósult az IKSZR rendszeren, így elkészült az IKSZR tehergépjármű online behajtás információs rendszer modulja (a továbbiakban: TOBI), a FÖRI IKSZR Sebességmérő modulja, amely közvetlen interfész kapcsolaton keresztül ad fel szabálysértési vélelmeket a Közlekedésbiztonsági Automatizált Feldolgozó Információs Rendszer (KAFIR) részére, valamint a FÖRI IKSZR Data Center, amelynek Üzemeltetése 2018. évtől kezdődően fizikailag is külön helyszíneken – a Budapest Közút Zrt. Szabó Ervin téri objektumában, illetve a FÖRI szervertermében történik. Mivel az üzemeltetési és karbantartási feladatok teljes köre továbbra is kizárólag a forráskód birtokában, a GVSX Szolgáltató Kft., mint az alapszoftver és mint a FÖRI érdekkörében és kezelésében működő IKSZR Data Center szoftvermodulok és komponensek tekintetében kizárólagos joggal rendelkező gazdasági szereplő által látható el, Ajánlatkérő a jelen eljárásban ajánlattételre hívja fel a kizárólagos joggal rendelkező GVSX Szolgáltató Kft.-t jelen eljárás keretében.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16184 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: FÖRI IKSZR Data Center üzemeltetése, karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88071642
Postai cím: Fáy Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@gvsx.hu
Telefon: +36 17840796
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14755617241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64680000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64680000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88071642
Postai cím: Fáy Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14755617241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2021/07/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges