Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/181
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.20.
Iktatószám:18133/2021
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Levéltár
Teljesítés helye:Magyar Nemzeti Levéltár telephelyére helyszíni kiszállítással 1037 Budapest, Lángliliom u. 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Levéltár
Nemzeti azonosítószám: 15309178241
Postai cím: Bécsi kapu Tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Járóka Andrea
Telefon: +36 12252886
E-mail: beszerzes@mnl.gov.hu
Fax: +36 12252875
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnl.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gyártói hardvergar és szoftverköv meghosszabbítása
Hivatkozási szám: EKR000930972021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen szolgáltatási szerződést kíván kötni a Magyar Nemzeti Levéltár részére. A szolgáltatás hardverek esetében kiterjed a gyártói garanciahosszabbításra változó időtartammal, amely magába foglalja a helyszíni garanciális hibaelhárítást, az alkatrész díjával együtt - amennyiben a gyártó szakemberének kiszállása szükséges, azaz a cserealkatrész nem a gyártó által hivatalosan CRU-nak (Customer Replacable Unit, felhasználó által cserélhető alkatrész) minősül - a kiszállás és az elvégzett javítási munka díját is.
A szolgáltatásban érintett hardver eszközök gyártóinak nem kizárólagos felsorolása:IBM, HPE, EMC, Quantum, Spectralogic, Infotrend, Eaton, APC, stb.
Szoftverek estében a szolgáltatás a gyártói szoftverkövetést (upgrade és support) jelenti.
A szolgáltatásban érintett szoftverek nem kizárólagos gyártóinak felsorolása:Red hat, VMWare, Veem, Oracle, stb.
A szolgáltatás része az emelt szintű komplex rendszertámogatás az alábbiak szerint:
1. A szerver-, tároló és mentési infrastruktúra üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások
Magyar nyelvű Hot-line 7 x 24 órás rendelkezésre állással.
Szerviz rendelkezésre állás: 7 x 24. Meghibásodás/rendellenes működés esetén (ha a hibát telefonos segítséggel nem sikerült elhárítani) szakképzett rendszermérnök helyszíni megjelenése a hibabejelentéstől számított legfeljebb 4 órán belül.
A jótállás körébe NEM tartozó meghibásodás esetén is helyszíni segítség a hibabehatárolásban, kárenyhítésben, helyreállításban
Negyedéves helyszíni karbantartás
Hardverek állapotának rendszeres ellenőrzése a hibák megelőzése végett.
A szerverek operációs rendszerének támogatása hibajavítás, optimalizálás (konfigurálásás), hibamegelőzési (security patch-ek kezelése) szempontból.
Szükséges javítócsomagok (patch) telepítése, mentések ellenőrzése, valamint az operációs rendszer és a mentő szoftver logjainak elemzése.
A rendszergazdákkal történő telefonos, indokolt esetben helyszíni konzultáció.
A mentési rendszer üzemeltetéséhez illetve optimalizálásához a rendszergazdák számára nyújtott helyszíni konzultáció.
Az Oracle adatbázisok negyedéves teszt visszaállítása és a visszaállítás ellenőrzése. A tevékenységet dokumentálni kell és a jegyzőkönyvet mindkét fél részéről alá kell írni.
Számos egyedi fejlesztésű levéltári alkalmazás és azok környezetének támogatása. (APEX, Hadoop, VIR stb.)
2. Szabadon felhasználható helyszíni konzultáció
A fentieken túl 96 órányi helyszíni -szabadon lehívható- konzultáció, amelyre az alábbi területeken jártas rendszermérnököket szükséges biztosítani:
Linux szerverek telepítése, konfigurálása legalább az alábbi szolgáltatásokkal SMB, LDAP, FTP, web, felügyeleti rendszerek integrációja
SAN tárolórendszerek telepítése, konfigurálása, teljesítményhangolása
Oracle adatbáziskezelő, illetve alkalmazások telepítése, konfigurálása, adminisztrálása, teljesítmény hangolása
LAN hálózatba integrálás, aktív eszközök konfigurálása
UPS management szoftver telepítése konfigurálása
Virtualizált szerverkörnyezet konfigurálása
Mentési rendszer EMC Networker és Veeam környezet (HW + SW) telepítése, konfigurálása szerver és kliens oldalon. További részletes leírás a közbezsezrési dokumentáció műszaki leírásában talalható.
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyártói hardvergar és szoftverköv meghosszabbítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
További tárgyak:72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Levéltár telephelyére helyszíni kiszállítással 1037 Budapest, Lángliliom u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen szolgáltatási szerződést kíván kötni a Magyar Nemzeti Levéltár részére. A szolgáltatás hardverek esetében kiterjed a gyártói garanciahosszabbításra változó időtartammal, amely magába foglalja a helyszíni garanciális hibaelhárítást, az alkatrész díjával együtt - amennyiben a gyártó szakemberének kiszállása szükséges, azaz a cserealkatrész nem a gyártó által hivatalosan CRU-nak (Customer Replacable Unit, felhasználó által cserélhető alkatrész) minősül - a kiszállás és az elvégzett javítási munka díját is.
A szolgáltatásban érintett hardver eszközök gyártóinak nem kizárólagos felsorolása:IBM, HPE, EMC, Quantum, Spectralogic, Infotrend, Eaton, APC, stb.
Szoftverek estében a szolgáltatás a gyártói szoftverkövetést (upgrade és support) jelenti.
A szolgáltatásban érintett szoftverek nem kizárólagos gyártóinak felsorolása:Red hat, VMWare, Veem, Oracle, stb.
A szolgáltatás része az emelt szintű komplex rendszertámogatás az alábbiak szerint:
1. A szerver-, tároló és mentési infrastruktúra üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások
Magyar nyelvű Hot-line 7 x 24 órás rendelkezésre állással.
Szerviz rendelkezésre állás: 7 x 24. Meghibásodás/rendellenes működés esetén (ha a hibát telefonos segítséggel nem sikerült elhárítani) szakképzett rendszermérnök helyszíni megjelenése a hibabejelentéstől számított legfeljebb 4 órán belül.
A jótállás körébe NEM tartozó meghibásodás esetén is helyszíni segítség a hibabehatárolásban, kárenyhítésben, helyreállításban
Negyedéves helyszíni karbantartás
Hardverek állapotának rendszeres ellenőrzése a hibák megelőzése végett.
A szerverek operációs rendszerének támogatása hibajavítás, optimalizálás (konfigurálásás), hibamegelőzési (security patch-ek kezelése) szempontból.
Szükséges javítócsomagok (patch) telepítése, mentések ellenőrzése, valamint az operációs rendszer és a mentő szoftver logjainak elemzése.
A rendszergazdákkal történő telefonos, indokolt esetben helyszíni konzultáció.
A mentési rendszer üzemeltetéséhez illetve optimalizálásához a rendszergazdák számára nyújtott helyszíni konzultáció.
Az Oracle adatbázisok negyedéves teszt visszaállítása és a visszaállítás ellenőrzése. A tevékenységet dokumentálni kell és a jegyzőkönyvet mindkét fél részéről alá kell írni.
Számos egyedi fejlesztésű levéltári alkalmazás és azok környezetének támogatása. (APEX, Hadoop, VIR stb.)
2. Szabadon felhasználható helyszíni konzultáció
A fentieken túl 96 órányi helyszíni -szabadon lehívható- konzultáció, amelyre az alábbi területeken jártas rendszermérnököket szükséges biztosítani:
Linux szerverek telepítése, konfigurálása legalább az alábbi szolgáltatásokkal SMB, LDAP, FTP, web, felügyeleti rendszerek integrációja
SAN tárolórendszerek telepítése, konfigurálása, teljesítményhangolása
Oracle adatbáziskezelő, illetve alkalmazások telepítése, konfigurálása, adminisztrálása, teljesítmény hangolása
LAN hálózatba integrálás, aktív eszközök konfigurálása
UPS management szoftver telepítése konfigurálása
Virtualizált szerverkörnyezet konfigurálása
Mentési rendszer EMC Networker és Veeam környezet (HW + SW) telepítése, konfigurálása szerver és kliens oldalon. További részletes leírás a közbezsezrési dokumentáció műszaki leírásában talalható.
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14900 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyártói hardvergar és szoftverköv meghosszabbítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12095144243
Postai cím: Zólyomi Út 23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: info@silicon.hu
Telefon: +36 13914455
Internetcím(ek): (URL) www.silicon.hu
Fax: +36 13914466
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12095144243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27061667
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12095144243
Postai cím: Zólyomi Út 23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12095144243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges