Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/198
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2021.10.13.
Iktatószám:20140/2021
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Fehérgyarmat, 2309/6 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731852215
Postai cím: Kiss Ernő Utca 2
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rajnai Gáborné
Telefon: +36 205010604
E-mail: priesthungaria@gmail.com
Fax: +36 44510232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fehergyarmat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fehergyarmat.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Ipari terület kialakítása Fehérgyarmaton
Hivatkozási szám: EKR000373652021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ipari terület kialakítása Fehérgyarmaton, ezen belül üzemcsarnok építése nettó 3108,59 m2-en, kapcsolódó közműépítési, útépítési, tereprendezési és kertépítészeti munkákkal. Az építési beruházással érintett terület mérete 23.339 m2.
Épülő üzemcsarnok nagysága nettó: 3108,59 m2
Helyiséglista:
Közlekedő 30,81 m2, vezetői iroda 14,33 m2, iroda 15,48 m2, teakonyha 12,06 m2, kazán, raktár 7,68 m2, előtér 1,55 m2, takszer 0,74 m2, női öltöző 5,27 m2, női zuhanyzó 4,14 m2, női és mk WC 3,55 m2, előtér 2,7 m2, férfi WC 2,64 m2, férfi öltöző 14,4 m2, férfi zuhanyzó 5,04 m2, üzemi elektromos helyiség 11,98 m2, üzem 963,61 m2, raktár 480,40 m2, közlekedő 30,81 m2, iroda 12,37 m2, vezetői iroda 12,18 m2, teakonyha 11,7 m2, kazán, raktár 7,68 m2, előtér 1,55 II.007 takszer 0,68 m2, női öltöző 5,27 II.009 női zuhanyzó 4,14 m2, női és mk WC 3,55 m2, előtér 2,7 m2, férfi WC 2,7 m2, férfi öltöző 14,4 m2, férfi zuhanyzó 5,04 m2, üzemi elektromos helyiség 11,22 m2, üzem 1056,50 m2, raktár 349,72 m2.
Gépészet: Az épületben fűtési, használati melegvíz ellátási és technológiai célra kell földgázt biztosítani. Kondenzációs gázkazánok (2db) sötétsugárzók (12 db) kerülnek kiépítésre.
Tereprendezés, kertépítészet 16 468 m2-en: új kerítés, 1 db gyalogos és 1 db gépjármű forgalmú úszókapu épül. A telek keleti, déli és nyugati telekhatára mentén 6,25 méter széles többszintes zöldsávot, míg az északi telekhatár mentén 12 méter széles sávot határozunk meg. A keleti oldalra tervezett zöldsávot egy 30 méter széles többszintes erdősáv telepítésére alkalmas területtel egészítjük ki.
Fasor (8 m-es tőtávolsággal) + 1 fasor összesen: 68 db fa
Nagytermetű cserje (1m-es tőtávolsággal) 594 db
Közepes méretű cserje (1m-es tőtávolsággal) 579 db
GYEPSZINT Zöldsáv gyepfelülete 1649 m2
Dióliget kialakítása: 2 sor Dió (Milotai M10) (10 m-es sortávolsággal és 8 m-es tőtávolsággal) 39 db
Térvilágítás:
1 körben a porta és parkoló térvilágítása kerül kialakításra 71,5 fm nyomvonalhosszban amelyre 5 db C36 tipusu 1x36W teljesítményű lámpákat kell elhelyezni . A 2. áramkör a csarnok körül kialakított utat világítja meg 323,5 fm nyomvonalhosszban a forduló íveket követve 13 db lámpa elhelyezésével
Csapadékvíz: A tervezett üzemcsarnok és a burkolt felületek csapadékvizét befogadó hiányában, szikkasztó árokszakaszokkal fogjuk fel. Az üzemcsarnok délkeleti és északnyugati homlokzatain 14-14 db ereszcsatorna levezetés készül.
A tervezett szikkasztó árok adatai: Hossza: 354 m
Szikkasztóárok befogadó képessége: 672,6 ≈ 673 m3
Tervezett létesítmények: ø 40-es talpas betoncső áteresz: 23 m; Szikkasztóárok: 354 m, Beton lapburkolat: 28 m2; D 110 KM-PVC csatorna: 111 m; DN 200 csatorna: 266,5 m ; 50x50 cm-es beton víznyelőakna: 18 db ; 48x48 cm-es öv. víznyelőrács: 18 db;
Belső út kivitelezési adatai:
A tervezett 7,0 m széles kapubehajtó merőlegesen csatlakozik a 4127 számú Beregsurány Csengersima összekötő út aszfalt burkolatához a közút 26+790 km szelvényében jobbról. A kapubehajtó kerítésig tartó szakasza, valamint a kerítésen kívül elhelyezkedő parkolók 17 db , melyből 1 db AM és annak feltáró útja aszfaltburkolatú.
A teherkapu után a telephelyen belüli feltáró út burkolata zúzottkő. A telepi feltáró útról biztosítottuk az üzemcsarnok mögötti tűzi víz tároló megközelítését is. A feltáró út hossza 340,79 m.
A zúzottkő felületű feltáró út pályaszerkezete: 20 cm vastag homokos kavics talajjavító réteg, 25 cm vastag M 56 zúzottkő burkolat, 10 cm vastag MZ 0/4 kiékelő réteg. A „K” szegély készüljön 25x25x10/15 méretű szegélyelemekkel, C 12-32/FN minőségű beton alapgerenda megtámasztással. 11 A járdaburkolat készüljön: 20 cm vastag homokos kavics talajjavító réteg 15 cm vastag CKt stabilizált alap; 4,5 cm vastag AC-16 alap jelű aszfalt alap; 2,5 m vastag AC-8 kopó jelű aszfalt kopóréteg.
KERÉKPÁRTÁROLÓ SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN: 6 db
Ívóvíz: Tervezett létesítmények ivóvízellátása a Szatmári úton üzemelő D 160 KM PVC méretű ivóvízvezetékről megoldható. A vízmérőóra aknát a jelenlegi kerítéstől 1,0 m-re kell elhelyezni. Az üzemenként egyidejűleg működő fali tűzcsapok száma 2 db.
Szennyvíz: Az üzemcsarnok szennyvíz befogadója a Szatmári utca jobboldali földpadkájában tervezett D160 PE 80 SDR 11 P-10 méretű szennyvíz nyomóvezeték.(47m) Az épületgépészeti adatszolgáltatás szerint az üzemcsarnok Szatmári út felőli fejrészéből 2 db D 110 KG-PVC méretű gravitációs szennyvíz csatorna kiállás lesz, mely kommunális szennyvizet szállít a szociális helységekből. A szennyvíz kitörések után a falsíktól 4,40 m távolságokra egy-egy ø 80 cm méretű tisztítóaknát kell építeni.
A részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 783500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ipari terület kialakítása Fehérgyarmaton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45111290-7
45200000-9
45231220-3
45231300-8
45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Fehérgyarmat, 2309/6 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ipari terület kialakítása Fehérgyarmaton, ezen belül üzemcsarnok építése nettó 3108,59 m2-en, kapcsolódó közműépítési, útépítési, tereprendezési és kertépítészeti munkákkal. Az építési beruházással érintett terület mérete 23.339 m2.
Épülő üzemcsarnok nagysága nettó: 3108,59 m2
Helyiséglista:
Közlekedő 30,81 m2, vezetői iroda 14,33 m2, iroda 15,48 m2, teakonyha 12,06 m2, kazán, raktár 7,68 m2, előtér 1,55 m2, takszer 0,74 m2, női öltöző 5,27 m2, női zuhanyzó 4,14 m2, női és mk WC 3,55 m2, előtér 2,7 m2, férfi WC 2,64 m2, férfi öltöző 14,4 m2, férfi zuhanyzó 5,04 m2, üzemi elektromos helyiség 11,98 m2, üzem 963,61 m2, raktár 480,40 m2, közlekedő 30,81 m2, iroda 12,37 m2, vezetői iroda 12,18 m2, teakonyha 11,7 m2, kazán, raktár 7,68 m2, előtér 1,55 II.007 takszer 0,68 m2, női öltöző 5,27 II.009 női zuhanyzó 4,14 m2, női és mk WC 3,55 m2, előtér 2,7 m2, férfi WC 2,7 m2, férfi öltöző 14,4 m2, férfi zuhanyzó 5,04 m2, üzemi elektromos helyiség 11,22 m2, üzem 1056,50 m2, raktár 349,72 m2.
Gépészet: Az épületben fűtési, használati melegvíz ellátási és technológiai célra kell földgázt biztosítani. Kondenzációs gázkazánok (2db) sötétsugárzók (12 db) kerülnek kiépítésre.
Tereprendezés, kertépítészet 16 468 m2-en: új kerítés, 1 db gyalogos és 1 db gépjármű forgalmú úszókapu épül. A telek keleti, déli és nyugati telekhatára mentén 6,25 méter széles többszintes zöldsávot, míg az északi telekhatár mentén 12 méter széles sávot határozunk meg. A keleti oldalra tervezett zöldsávot egy 30 méter széles többszintes erdősáv telepítésére alkalmas területtel egészítjük ki.
Fasor (8 m-es tőtávolsággal) + 1 fasor összesen: 68 db fa
Nagytermetű cserje (1m-es tőtávolsággal) 594 db
Közepes méretű cserje (1m-es tőtávolsággal) 579 db
GYEPSZINT Zöldsáv gyepfelülete 1649 m2
Dióliget kialakítása: 2 sor Dió (Milotai M10) (10 m-es sortávolsággal és 8 m-es tőtávolsággal) 39 db
Térvilágítás:
1 körben a porta és parkoló térvilágítása kerül kialakításra 71,5 fm nyomvonalhosszban amelyre 5 db C36 tipusu 1x36W teljesítményű lámpákat kell elhelyezni . A 2. áramkör a csarnok körül kialakított utat világítja meg 323,5 fm nyomvonalhosszban a forduló íveket követve 13 db lámpa elhelyezésével
Csapadékvíz: A tervezett üzemcsarnok és a burkolt felületek csapadékvizét befogadó hiányában, szikkasztó árokszakaszokkal fogjuk fel. Az üzemcsarnok délkeleti és északnyugati homlokzatain 14-14 db ereszcsatorna levezetés készül.
A tervezett szikkasztó árok adatai: Hossza: 354 m
Szikkasztóárok befogadó képessége: 672,6 ≈ 673 m3
Tervezett létesítmények: ø 40-es talpas betoncső áteresz: 23 m; Szikkasztóárok: 354 m, Beton lapburkolat: 28 m2; D 110 KM-PVC csatorna: 111 m; DN 200 csatorna: 266,5 m ; 50x50 cm-es beton víznyelőakna: 18 db ; 48x48 cm-es öv. víznyelőrács: 18 db;
Belső út kivitelezési adatai:
A tervezett 7,0 m széles kapubehajtó merőlegesen csatlakozik a 4127 számú Beregsurány Csengersima összekötő út aszfalt burkolatához a közút 26+790 km szelvényében jobbról. A kapubehajtó kerítésig tartó szakasza, valamint a kerítésen kívül elhelyezkedő parkolók 17 db , melyből 1 db AM és annak feltáró útja aszfaltburkolatú.
A teherkapu után a telephelyen belüli feltáró út burkolata zúzottkő. A telepi feltáró útról biztosítottuk az üzemcsarnok mögötti tűzi víz tároló megközelítését is. A feltáró út hossza 340,79 m.
A zúzottkő felületű feltáró út pályaszerkezete: 20 cm vastag homokos kavics talajjavító réteg, 25 cm vastag M 56 zúzottkő burkolat, 10 cm vastag MZ 0/4 kiékelő réteg. A „K” szegély készüljön 25x25x10/15 méretű szegélyelemekkel, C 12-32/FN minőségű beton alapgerenda megtámasztással. 11 A járdaburkolat készüljön: 20 cm vastag homokos kavics talajjavító réteg 15 cm vastag CKt stabilizált alap; 4,5 cm vastag AC-16 alap jelű aszfalt alap; 2,5 m vastag AC-8 kopó jelű aszfalt kopóréteg.
KERÉKPÁRTÁROLÓ SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN: 6 db
Ívóvíz: Tervezett létesítmények ivóvízellátása a Szatmári úton üzemelő D 160 KM PVC méretű ivóvízvezetékről megoldható. A vízmérőóra aknát a jelenlegi kerítéstől 1,0 m-re kell elhelyezni. Az üzemenként egyidejűleg működő fali tűzcsapok száma 2 db.
Szennyvíz: Az üzemcsarnok szennyvíz befogadója a Szatmári utca jobboldali földpadkájában tervezett D160 PE 80 SDR 11 P-10 méretű szennyvíz nyomóvezeték.(47m) Az épületgépészeti adatszolgáltatás szerint az üzemcsarnok Szatmári út felőli fejrészéből 2 db D 110 KG-PVC méretű gravitációs szennyvíz csatorna kiállás lesz, mely kommunális szennyvizet szállít a szociális helységekből. A szennyvíz kitörések után a falsíktól 4,40 m távolságokra egy-egy ø 80 cm méretű tisztítóaknát kell építeni.
A részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki közműépítési munkák irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 2. A teljesítésbe bevont M.2.) jelű alkalmassági követelmény szerinti szakember üzemcsarnok építésének irányítása területén szerzett tapasztalatainak száma (min. 0 db - max. 5 db) 10
3 3. Jótállás vállalt időtartama (hónap, min. 24 hónap, max. 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-SB1-2017-00004
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10285 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ipari terület kialakítása Fehérgyarmaton
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11896447215
Postai cím: Bujtos Utca 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: keletutmr@gmail.com
Telefon: +36 42787910
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42786012
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 783500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetés; Építőmesteri munkák, Szakipari munkák; Épületvillamosság; Épületgépészet; Út-közmű, kertépítészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11837530215
Postai cím: Dugonics Utca 8
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@harconepites.hu
Telefon: +36 42504726
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11837530215
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 882911965 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13457701205
Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13457701205

Hivatalos név: SZOVIKER Szolgáltató, Vegyesipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11964665215
Postai cím: Jármi Út 20
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11964665215

Hivatalos név: Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11837530215
Postai cím: Dugonics Utca 8
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11837530215

Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11896447215
Postai cím: Bujtos Utca 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215

Hivatalos név: Orha Művek Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14557945215
Postai cím: Gomba utca
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14557945215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges