Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/213
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.04.
Iktatószám: 21545/2021
CPV Kód: 32323500-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye: Kecskemét, Kurucz krt. 16. V. emelet 507. számú helyiség Pécs, Ágoston tér 6. földszint, 9. számú helyiség Szeged, Bocskai u. 14. „A” épület, földszint 8. számú helyiség Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8. Hungária Biztosító épülete I. em. 108. számú helyiség Budapest, Mester u. 7. I. emelet 1. számú helyiség
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Elektrotechnik Szerviz Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789934251
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopcsányi Tibor
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Videotechnikai elemző központok létrehozása
Hivatkozási szám: EKR000690962021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32323500-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Schengeni határátkelőhelyeken lévő videó megfigyelő és képrögzítő rendszerek hatékony felhasználása érdekében videó elemző központokat kell létrehozni.
Az elemző központok számára kijelölt helyiségekben Ajánlatkérő biztosítja a szükséges áramellátást és informatikai végpontot, valamint a megfelelő bútorozást. A videó elemző munkaállomásokat ezekbe a helyiségekbe kell telepíteni.
A videotechnikai elemző központ működéséhez szükséges, helyszínenként 1-1 db munkaállomást (amely nem tartalmazza a monitort) Ajánlatkérő biztosítja.
Ajánlattevőnek biztosítania kell a videotechnikai elemző központ működéséhez szükséges további összetevőket mind az öt helyszínen:
o Monitorok:
 szállítandó mennyiség összesen: 10 db
 minden munkaállomáshoz 2-2 db 24 collos biztonságtechnikai monitort szükséges üzembe helyezni
o Szünetmentes áramforrás:
 szállítandó mennyiség összesen: 5 db
 a munkaállomások és monitorok zavartalan üzemeléséhez szünetmentes áramforrást kell biztosítani, amely legalább 20 perc működést tesz lehetővé
 A 3000VA látszólagos teljesítményű szünetmentes tápegységgel szemben támasztott minimális követelményeket részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő által biztosított 5 db munkaállomásra telepíteni kell a megfigyelőrendszerek eléréséhez szükséges SeMSy III. Enterprise Workstation szoftvert és azokon be kell állítani Ajánlatkérő által kért jogosultságokat.
A fixen telepített elemző munkaállomásokon kívül biztosítani kell a megfigyelőrendszerek elérhetőségét összesen 6 db vezetői mobil eszközön (laptop). Ezen esetekben is a hardver eszközöket Ajánlatkérő biztosítja, Ajánlattevő által biztosítandó további hardver igény nem merül fel. Az elvégzendő feladat kizárólag fenti szoftver telepítése, beüzemelése, illetve igény esetén rövid felhasználói tájékoztatás megadása.
Fentiek alapján, az 5 db fixen telepített munkaállomást és a 6 db vezetői hozzáférést figyelembe véve összesen 11 db SeMSy III. Enterprise Workstation szoftverlicence biztosítását kéri Ajánlatkérő.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17398000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Videotechnikai elemző központok létrehozása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32323500-8
További tárgyak: 33195100-4
31154000-0
51314000-6
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Kecskemét, Kurucz krt. 16. V. emelet 507. számú helyiség
Pécs, Ágoston tér 6. földszint, 9. számú helyiség
Szeged, Bocskai u. 14. „A” épület, földszint 8. számú helyiség
Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8. Hungária Biztosító épülete I. em. 108. számú helyiség
Budapest, Mester u. 7. I. emelet 1. számú helyiség
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Schengeni határátkelőhelyeken lévő videó megfigyelő és képrögzítő rendszerek hatékony felhasználása érdekében videó elemző központokat kell létrehozni.
Az elemző központok számára kijelölt helyiségekben Ajánlatkérő biztosítja a szükséges áramellátást és informatikai végpontot, valamint a megfelelő bútorozást. A videó elemző munkaállomásokat ezekbe a helyiségekbe kell telepíteni.
A videotechnikai elemző központ működéséhez szükséges, helyszínenként 1-1 db munkaállomást (amely nem tartalmazza a monitort) Ajánlatkérő biztosítja.
Ajánlattevőnek biztosítania kell a videotechnikai elemző központ működéséhez szükséges további összetevőket mind az öt helyszínen:
o Monitorok:
 szállítandó mennyiség összesen: 10 db
 minden munkaállomáshoz 2-2 db 24 collos biztonságtechnikai monitort szükséges üzembe helyezni
o Szünetmentes áramforrás:
 szállítandó mennyiség összesen: 5 db
 a munkaállomások és monitorok zavartalan üzemeléséhez szünetmentes áramforrást kell biztosítani, amely legalább 20 perc működést tesz lehetővé
 A 3000VA látszólagos teljesítményű szünetmentes tápegységgel szemben támasztott minimális követelményeket részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő által biztosított 5 db munkaállomásra telepíteni kell a megfigyelőrendszerek eléréséhez szükséges SeMSy III. Enterprise Workstation szoftvert és azokon be kell állítani Ajánlatkérő által kért jogosultságokat.
A fixen telepített elemző munkaállomásokon kívül biztosítani kell a megfigyelőrendszerek elérhetőségét összesen 6 db vezetői mobil eszközön (laptop). Ezen esetekben is a hardver eszközöket Ajánlatkérő biztosítja, Ajánlattevő által biztosítandó további hardver igény nem merül fel. Az elvégzendő feladat kizárólag fenti szoftver telepítése, beüzemelése, illetve igény esetén rövid felhasználói tájékoztatás megadása.
Fentiek alapján, az 5 db fixen telepített munkaállomást és a 6 db vezetői hozzáférést figyelembe véve összesen 11 db SeMSy III. Enterprise Workstation szoftverlicence biztosítását kéri Ajánlatkérő.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár, mint értékelési szempont alkalmazásának indoka az alábbi: Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott termékek felelnek meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A meghatározott minimumszintet meghaladó minőségi elvárása Ajánlatkérőnek nincsen, az ajánlat kiválasztásának egyéb értékelési szempontjának alkalmazásától további előnyöket nem várhat, Ajánlatkérő számára az ár a legfontosabb, legmeghatározóbb tényező.
2. A részajánlattétel lehetősége nem biztosított, mivel a beszerzési igényben szereplő összetevők egy egységet képeznek, így a részekre bontás műszaki és gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne.
3. Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartamon a szerződés hatályba lépésétől számított 90 naptári napot ért.
4. Ajánlatkérő a felhívás II.2.3) pontját az alábbiak szerint pontosítja:
• NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Kecskemét, Kurucz krt. 16. V. emelet 507. számú helyiség
• NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Pécs, Ágoston tér 6. földszint, 9. számú helyiség
• NAV Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Szeged, Bocskai u. 14. „A” épület, földszint 8. számú helyiség
• NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8. Hungária Biztosító épülete I. em. 108. számú helyiség
• NAV KI Rendészeti Főosztály
Budapest, Mester u. 7. I. emelet 1. számú helyiség

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14314 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KIK-01655/2021 Rész száma: Elnevezés: Videotechnikai elemző központok létrehozása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Elektrotechnik Szerviz Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13995607206
Postai cím: Szabad sajtó Utca 73/A 20948
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: info@et-szerviz.hu
Telefon: +36 62556586
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13995607206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19634625
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17398000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: B Consulting Service Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10387355242
Postai cím: Kőrösi Csoma Sándor Út 18-20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: solt.marlok@bconsulting.hu
Telefon: +36 12626678
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12622404
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10387355242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 19376962 Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: B Consulting Service Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10387355242
Postai cím: Kőrösi Csoma Sándor Út 18-20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10387355242

Hivatalos név: Elektrotechnik Szerviz Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13995607206
Postai cím: Szabad sajtó Utca 73/A 20948
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13995607206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § b) pontja szerinti adat:
A nyertes ajánlattevő adószáma: 13995607-2-06
A nyertest követő ajánlattevő adószáma: 10387355-2-42
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges