Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/236
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.12.07.
Iktatószám: 23876/2021
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU211,HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÉKDU1_Aba Tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000293822020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: ÉKDU1_Aba Tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45232100-3
45232150-8
45232151-5
45232430-5
45233223-8
45233228-3
45247130-0
45262220-9
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Pincehely, Tamási, Kistormás, Kölesd, Aba
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Kormány a 339/2014. (XII. 19.) rendeletében AK feladatait meghatározza:
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak:
Pincehely:
A vízműtelepen egy 600 m3/d (30 m3/h) teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán ésammóniummentesítő) berendezés telepítése, új vízkezelő épület- és a kapcsolódó létesítmények (kút; udvartérimedence; vasiszap-ülepítő; udvartéri vezetékhálózat; szervizút) építése valósul meg.
A projekt keretén belül sor kerül a vízbázis bővítésére, egy új kút létesítésére, illetve a meglévők (4., 5. sz.)felújítására, a búvárszivattyúk cseréjére. A 4. sz. kút nyersvízvezetékkel bekötésre kerül a vízműtelepre,szükséges ezzel együtt a 4. sz. kút elektromos ellátásának átalakítása.
Tamási:
A fejlesztés keretében egy 2700 m3/d (135 m3/h) teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán ésammónium-mentesítő) berendezés telepítése és a kapcsolódó létesítmények (víz-kezelő épület, dekantálómedence, tisztavíz tároló, kutak, udvartéri vezetékhálózat) építése valósul meg.
A vízműtelep és az ellenyomó medencék között expressz vezeték építendő ki.
A meglévő kutak kútszivattyú cseréje tervezett (8 db kút), két kút melléfúrásos felújítása és 1 db új kút fúrásaszükséges.
A projekt keretében szükséges vízhálózat építése, átépítése bekötésekkel összesen: 541 fm NA100nyomóvezeték építése és összesen 7 035 fm NA100-as csőátmérőnél nagyobb (NA150, NA200, NA300)nyomóvezeték építése (DN=NA), és 55 202 fm hálózattisztítás.
Kölesd
A tervezett megoldás szerint a jelenleg működő két önálló vízellátó rendszer (Kölesd-Kistormás és Kölesd-Borjád településrész) összekapcsolásra kerül és a fogyasztók vízellátása Kölesd felől, egy újonnan létesítendő vízműtelepről fog megvalósulni, egy 5 047 fm hosszú távvezetékkel.
A vízműtelepen egy 14 m3/h teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán és ammóni-ummentesítő)berendezés telepítése, új vízkezelő épület- és a kapcsolódó létesítmények (víz-tároló medence; dekantálómedence; udvartéri vezetékhálózat;) építése valósul meg.
A projekt keretén belül sor kerül egy új kút létesítésére, valamint a hálózat mosatására 23 443 fm hosszon.Hálózatrekonstrukció keretében sor kerül a meglévő Kölesdi ivóvízhálózat legrosszabb állapotú, illetve nem megfelelő átmérőjű vezetékszakaszainak kiváltására új D110 KPE ge-rincvezetékekkel.
Aba
A vízműtelepen egy 1000 m3/d (46 m3/h) teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán-ammónium-,valamint arzén mentesítő),új vízkezelő épület- és a kapcsolódó létesítmények (zagyvíz ülepítő;udvartéri vezetékhálózat; szervizút) építése valósul meg.
Szükséges a vízműtelep villamosenergia-ellátásának fejlesztése betáp oldalon.
A projekt keretén belül sor kerül 3 db hálózati szivattyú és a négy meglévő kút esetén a búvárszivattyúkcseréjére.
Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az engedélyesés kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal. A nyertesajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltakhelyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészetilétesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozottmagyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.
A szerződés teljesítése során szükséges a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É és VZ-TERjogosultsággal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötésidőpontjára a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletszerinti MV-É és VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember(ekk)el.
Részletesen: KD.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 és KEHOP-2.1.2-15-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 208 - 506813

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ÉKDU1_Aba Tervezés és kivitelezés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/10/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5845020000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint
Az eljárás ajánlattevői:
Ajánlattevő neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.
Adószám: 13748429-2-20
Kktv. szerinti minősítés: Középvállalkozás
Ajánlattevő neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8086 Felcsút 0311/5. hrsz.
Adószám: 12671003-2-07
Kktv. szerinti minősítés: Nem tartozik a törvény hatálya
Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2225 Üllő Belterület hrsz 3753
Adószám: 13125811-2-44
Kktv. szerinti minősítés: Nem tartozik a törvény hatálya
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/01 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45232100-3
45232150-8
45232151-5
45232430-5
45233223-8
45233228-3
45247130-0
45262220-9
71320000-7
71322000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Pincehely, Tamási, Kistormás, Kölesd, Aba
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány a 339/2014. (XII. 19.) rendeletében AK feladatait meghatározza:
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak:
Pincehely:
A vízműtelepen egy 600 m3/d (30 m3/h) teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán ésammóniummentesítő) berendezés telepítése, új vízkezelő épület- és a kapcsolódó létesítmények (kút; udvartérimedence; vasiszap-ülepítő; udvartéri vezetékhálózat; szervizút) építése valósul meg.
A projekt keretén belül sor kerül a vízbázis bővítésére, egy új kút létesítésére, illetve a meglévők (4., 5. sz.)felújítására, a búvárszivattyúk cseréjére. A 4. sz. kút nyersvízvezetékkel bekötésre kerül a vízműtelepre,szükséges ezzel együtt a 4. sz. kút elektromos ellátásának átalakítása.
Tamási:
A fejlesztés keretében egy 2700 m3/d (135 m3/h) teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán ésammónium-mentesítő) berendezés telepítése és a kapcsolódó létesítmények (víz-kezelő épület, dekantálómedence, tisztavíz tároló, kutak, udvartéri vezetékhálózat) építése valósul meg.
A vízműtelep és az ellenyomó medencék között expressz vezeték építendő ki.
A meglévő kutak kútszivattyú cseréje tervezett (8 db kút), két kút melléfúrásos felújítása és 1 db új kút fúrásaszükséges.
A projekt keretében szükséges vízhálózat építése, átépítése bekötésekkel összesen: 541 fm NA100nyomóvezeték építése és összesen 7 035 fm NA100-as csőátmérőnél nagyobb (NA150, NA200, NA300)nyomóvezeték építése (DN=NA), és 55 202 fm hálózattisztítás.
Kölesd
A tervezett megoldás szerint a jelenleg működő két önálló vízellátó rendszer (Kölesd-Kistormás és Kölesd-Borjád településrész) összekapcsolásra kerül és a fogyasztók vízellátása Kölesd felől, egy újonnan létesítendő vízműtelepről fog megvalósulni, egy 5 047 fm hosszú távvezetékkel.
A vízműtelepen egy 14 m3/h teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán és ammóni-ummentesítő)berendezés telepítése, új vízkezelő épület- és a kapcsolódó létesítmények (víz-tároló medence; dekantálómedence; udvartéri vezetékhálózat;) építése valósul meg.
A projekt keretén belül sor kerül egy új kút létesítésére, valamint a hálózat mosatására 23 443 fm hosszon.Hálózatrekonstrukció keretében sor kerül a meglévő Kölesdi ivóvízhálózat legrosszabb állapotú, illetve nem megfelelő átmérőjű vezetékszakaszainak kiváltására új D110 KPE ge-rincvezetékekkel.
Aba
A vízműtelepen egy 1000 m3/d (46 m3/h) teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán-ammónium-,valamint arzén mentesítő),új vízkezelő épület- és a kapcsolódó létesítmények (zagyvíz ülepítő;udvartéri vezetékhálózat; szervizút) építése valósul meg.
Szükséges a vízműtelep villamosenergia-ellátásának fejlesztése betáp oldalon.
A projekt keretén belül sor kerül 3 db hálózati szivattyú és a négy meglévő kút esetén a búvárszivattyúkcseréjére.
Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az engedélyesés kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal. A nyertesajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltakhelyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészetilétesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozottmagyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.
A szerződés teljesítése során szükséges a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É és VZ-TERjogosultsággal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötésidőpontjára a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletszerinti MV-É és VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember(ekk)el.
Részletesen: KD.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5845020000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti feltétel:
1.5. A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági mini-mumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
M.2.1.: Susán Zoltán
M.2.2.: Czimmerman László
M.2.3.: Czimmerman László
M.2.4.: Puszti Richárd
Módosított feltétel:
1.5. A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági mini-mumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
M.2.1.: Bíró Ferenc
M.2.2.: Czimmerman László
M.2.3.: Czimmerman László
M.2.4.: Puszti Richárd
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Jelen pont megjelölése kizárólag a hirdetmény feladhatóságának érdekében került megjelölésre, jelen szerződésmódosításra ténylegesen a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján került sor.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5845020000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5845020000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben