Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/20
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.28.
Iktatószám: 0917/2022
CPV Kód: 39314000-6
Ajánlatkérő: Ipoly-Völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Teljesítés helye: Magyarország és Szlovákia karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.;Magyarország és Szlovákia karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.;Magyarország és Szlovákia karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.;Magyarország és Szlovákia karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.;Magyarország és Szlovákia karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.;3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.;3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ipoly-Völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Nemzeti azonosítószám: 30424955112
Postai cím: Rákóczi Út 69
Város: Ludányhalászi
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3188
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Andrea
Telefon: +421 903503844
E-mail: papp.andi31@gmail.com
Fax: +36 36456200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ludanyhalaszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000003612022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000003612022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Konyhai eszköz- és buszbesz IpOLD pályázatban 2022
Hivatkozási szám: EKR000003612022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39314000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ipari és kisgépek, valamint bútorok és konyhai felszerelések beszerzése, illetve 2 db kisbusz beszerzése az Ajánlatkérő számára 15
helyszínen (Magyarország és Szlovákia):
Magyarország: Endrefalva, Ludányhalászi, Nógrádszakál, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Piliny, Rimóc, Szalmatercs,
Szécsényfelfalu
Szlovákia: Bussa (Busince), Kalonda, Óvár (Olovány), Panyidaróc (Panické Dravce), Tőrincs (Trenc)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagygépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39314000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313,SK03 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország és Szlovákia
karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ssz Megnevezés Mennyiségi egység
Endrefalva:
1. Elektromos melegen tartó pult 1 db
2. Mosogatógép 1 db
3. Gázzsámoly 1 db
4. Kombinált tűzhely 1 db
5. Ipari rozsdamentes hűtőszekrény 1 db
Nógrádszakál:
6. Hűtőszekrény 1 db
Óvár:
7. Mosogatógép 1 db
Ludányhalászi:
8. Mosogatógép 1 db
9. Mosogatógép 1 db
10. Nagykonyhai mosogató 1 db
11. Hűtőszekrény 1 db
Nagylóc:
12. Villany zsámoly 2 db
13. Villanysütő 3 rekeszes 1 db
Nógrádmegyer:
14. Hűtőszekrény 1 db
15. Fagyasztóláda 1 db
16. Gázzsámoly 1 db
17. Étel melegentartó 1 db
Nógrádsipek:
18. Gőzüzemű főzőüst (gáz üzemelésű) 1 db
19. Kombi gőzpároló 1 db
20. Burgonyakoptató 1 db
21. Burgonyakoptató állvány 1 db
22. Digitális tányérmosogató gép 1 db
Panyidaróc:
23. Mosogatógép 1 db
24. Hűtőszekrény 1 db
25. Gáz-villanysütő 1 db
Piliny:
26. Hűtőszekrény 1 db
27. Fagyasztóláda 1 db
Rimóc:
28. Elektromos főzőüst 1 db
29. Gázzsámoly 1 db
30. Gázüzemű buktatható serpenyő 1 db
Kalonda:
31. Elektromos sütő 1 db
32. Gáz főzőlap 1 db
33. Mosogatógép 1 db
34. Hűtőszekrény 1 db
35. Fagyasztó 1 db
36. Páraelszívó 1 db
Szalmatercs:
37. Hűtőszekrény 1 db
Szécsényfelfalu:
38. Hűtőszekrény 1 db
Tőrincs:
39. Mosogatógép 1 db
40. kombinált tűzhely 1 db
41. Hűtőszekrény 1 db
42. Fagyasztó 1 db
43. Páraelszívó 1 db
Bussa:
44. villanytűzhely 1 db
45. Kombi gőzpároló-hőlégkeveréses sütő/konvektomat 1 db
46. Teleszkópos folyamatos mosogatógép 1 db
47. elektromos statikus sütő ventilációval (3 ajtós) 1 db
48. gázüzemú főzőzsámoly 1 db
49. profi gáztűzhely sütővel 1 db
50. ipari rozsdamentes hűtőszekrény 1 db
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: karakterkorlát miatt lsd: II.2.14
II.2.14) További információ:
Forrás: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076 sz. támogatási szerződés

II.2.1)
Elnevezés: Kisgépek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39711200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313,SK03 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország és Szlovákia
karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ssz Megnevezés Mennyiségi egység
Endrefalva:
1. Kávéfőző gép 1 db
2. Mikrohullámú sütő 1 db
Nógrádszakál:
3. Gofrisütő 1 db
4. Melegszendvics sütő 1 db
5. Kenyérpirító 1 db
6. Vízforraló 1 db
7. Mikrohullámú sütő 1 db
8. Kávéfőzőgép 1 db
Óvár:
9. Univerzális konyhai robotgép tartozékokkal 1 db
Ludányhalászi:
10. Egyetemes konyhagép 1 db
11. Habverő segédgép 1 db
12. Húsdaráló 1 db
13. Mikrohullámú sütő 3 db
14. Kávéfőzőgép 2 db
Nagylóc:
15. Botmixer 1 db
16. Egyetemes konyhagép 1 db
17. Daráló 1 db
18. Dagasztó 1 db
Nógrádmegyer:
19. Ipari húsdaráló 1 db
20. Kiskonyhai szeletelő 1 db
21. Mikrohullámú sütő 1 db
Nógrádsipek:
22. Húsdaráló 1 db
Panyidaróc:
23. Konyhai robotgép 1 db
Szalmatercs:
24. Gofrisütő 1 db
25. Melegszendvics sütő 1 db
26. Kenyérpirító 2 db
27. Vízforraló 2 db
28. Mikrohullámú sütő 2 db
Szécsényfelfalu:
29. Mérleg 1 db
Bussa:
30. Konyhai robotgép 1 db
31. Húsdaráló a robotgéphez 1 db
32. 30l tartalék tál tartozékokkal 1 db
33. Elektromos zöldségszeletelő 1 db
34. nagykonyhai asztali fritőz 1 db
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: karakterkorlát miatt lsd: II.2.14
II.2.14) További információ:
Forrás: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076 sz. támogatási szerződés

II.2.1)
Elnevezés: Étkező bútorok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39141000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország és Szlovákia
karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ludányhalászi:
1. Étkezőasztal 8 db
2. Étkező szék 32 db
Kalonda:
3. Sarok konyhaszekrény felső rész beépített páraelszívóval 1 db
4. Sarok konyhaszekrény-tárolóbútor 1 db
Tőrincs:
5. Étkező szék 60 db
6. Asztal 12 db
Szécsényfelfalu:
7. Szék 200 db
8. Asztal 25 db
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: karakterkolát miatt lsd: II.2.14.
II.2.14) További információ:
Forrás: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076 sz. támogatási szerződés

II.2.1)
Elnevezés: Konyhai felszerelések
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39220000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313,SK03 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország és Szlovákia
karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ssz Megnevezés Mennyiségi egység
Endrefalva:
1. Főző- és tároló edény 6 db
2. Evőeszközkészlet 5 db
3. Fazék készlet 1 db
4. Abrosz 25 db
5. Székhuzat 200 db
Nógrádszakál:
6. Főző- és tároló edény 3 db
7. Főző- és tároló edény 1 db
8. Evőeszköz készlet 2 db
Óvár:
9. Rozsdamentes edény 2 db
10. Rozsdamentes edény 2 db
11. Rozsdamentes edény 2 db
12. Rozsdamentes edény 1 db
13. Rozsdamentes edény 2 db
14. Rozsdamentes edény 2 db
15. Merőkanál 2 db
16. Merőkanál 2 db
17. Tésztaszűrő 1 db
18. Tésztaszűrő 1 db
19. Levesestál 3 db
20. Tepsi 3 db
21. Drótos habszedő 1 db
Ludányhalászi:
22. Lábas fedővel 1 db
23. Magas lábas fedővel 1 db
24. Tányér 160 db
25. Tányér 160 db
26. Tányér 160 db
27. Tányér 60 db
28. Tányér 60 db
29. Evőkés 220 db
30. Evőkanál 220 db
31. Evővilla 220 db
32. Pohár 160 db
33. Pohár 160 db
34. Levestál 30 db
35. Levesestál 10 db
36. Kispecsenyés 30 db
37. Nagypecsenyés 30 db
38. Leves szedőkanál 30 db
39. Pecsenyés tál kanál 40 db
40. Pecsenyés villa 40 db
41. Kenyérkosár 30 db
42. Szervízkocsi 1 db
43. Merőkanál 5 db
44. Merőkanál 5 db
45. Merőkanál 5 db
46. Merőkanál 5 db
47. Műanyag tálca 40 db
48. Csontozókés 5 db
49. Csontozókés 5 db
Nógrádmegyer:
50. Kézi zöldséghámozó 1 db
51. Késkészlet 1 db
52. Fazék 1 db
53. Lábas 1 db
54. Evőkanál 200 db
55. Evővilla 200 db
56. Evőkés 200 db
57. Tányér 200 db
58. Tányér 200 db
59. Tányér 200 db
60. Vizes pohár 200 db
Nógrádsipek:
61. Fazék fedővel 1 db
62. Fazék fedővel 1 db
63. Főzőedény fedővel 1 db
64. Főzőedény fedővel 1 db
65. Főzőedény fedővel 1 db
66. GN 1/1 edény 6 db
67. GN 1/1 edény 6 db
68. GN 1/1 edény 6 db
69. GN 1/1 edény 6 db
70. GN 1/1 fedő 10 db
71. GN 1/2 edény 6 db
72. GN 1/2 edény 6 db
73. GN 1/2 edény 6 db
74. GN 1/2 fedő 6 db
75. teás kanál 100 db
76. villa 100 db
77. kanál 100 db
78. kés 100 db
79. villa 100 db
80. pohár 100 db
81. tányér 100 db
82. tányér 100 db
83. tányér 100 db
Panyidaróc:
84. Fazék 1 db
85. Fazék 1 db
86. Fazék 1 db
87. Fazék 1 db
88. Fazék 1 db
89. Fazék 1 db
90. Serpenyő 1 db
91. Teflon serpenyő 1 db
92. Kanál 120 db
93. Villa 120 db
94. Kés 120 db
95. Levesestál 15 db
96. Szedőkanál 15 db
97. Pohár 120 db
98. Pohár 120 db
99. Borospohár 120 db
100. Mélytányér 120 db
101. Lapos tányér 120 db
102. Kistányér 120 db
103. Kiskanál 120 db
104. Kávés csésze 120 db
Piliny:
105. Badella 6 db
106. Lábas fedővel 2 db
107. Lábas fedővel 2 db
108. GN 2/1 Tepsi 6 db
Kalonda:
109. Kanál 80 db
110. Villa 80 db
111. Kés 80 db
112. Levesestál 10 db
113. Szedőkanál 10 db
114. Pohár 80 db
115. Pohár 80 db
116. Borospohár 80 db
117. Mélytányér 80 db
118. Lapostányér 80 db
119. Kistányér 80 db
120. Kiskanál 80 db
121. Kávéscsésze 80 db
122. Pecsenyéstál 10 db
123. Fazék 2 db
124. Fazék 2 db
125. Serpenyő 3 db
126. Fakanál kicsi 5 db
127. Fakanál nagy 5 db
128. Késkészlet 2 db
129. Szűrőkanál 2 db
130. Keverőtál 1 db
131. Tésztaszűrő 1 db
Szalmatercs:
132. Fazék készlet 1 db
133. Lábas készlet 1 db
134. Evőeszközkészlet 100 db-os 1 db
Szécsényfelfalu:
135. Abrosz 25 db
136. Székhuzat 200 db
137. GN 1/1 edény 10 db
138. GN 1/1 edény 5 db
139. GN 1/1 edény 10 db
140. GN 1/1 edény 5 db
141. GN 1/1 edény 5 db
142. GN 1/1 edény 5 db
143. GN 1/2 edény 5 db
144. GN 1/3 edény 5 db
145. GN 1/3 edény 5 db
146. GN 1/4 edény 5 db
147. GN 1/4 edény 5 db
148. GN fedő 1/1 55 db
149. GN fedő 1/2 25 db
150. Chafting edény (leveshez) 2 db
151. Chafting edény 5 db
152. Tálca 36 db
153. Jénai levesestál 36 db
154. Pohár 500 db
155. Pohár 500 db
156. Pohár 400 db
157. Badella 6 db
Tőrincs:
158. Fazék 1 db
159. Fazék 1 db
160. Fazék 1 db
161. Fazék 1 db
162. Fazék 1 db
163. Fazék 1 db
164. Kanál 120 db
165. Villa 120 db
166. Kés 120 db
167. Levesestál 15 db
168. Szedőkanál 15 db
169. Pohár 120 db
170. Pohár 120 db
171. Borospohár 120 db
172. Mélytányér 120 db
173. Lapos tányér 120 db
174. Kistányér 120 db
175. Kiskanál 120 db
176. Kávés csésze 120 db
Bussa:
177. mélytányér 250 db
178. lapostányér 250 db
179. gyémátbevonatos késélező 1 db
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: karakterkorlát miatt lsd: II.2.14
II.2.14) További információ:
Forrás: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076 sz. támogatási szerződés

II.2.1)
Elnevezés: Konyhai elszívó és klímaberendezések
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39141500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország és Szlovákia
karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Piliny:
1. Klíma berendezés 1 db
2. Klíma berendezés 1 db
3. Konyhai elszívórendszer 2 db
Rimóc:
4. Kétmodulos kompakt elszívőernyő hővisszanyerővel 1 db
5. Befúvóventillátor 1 db
6. Szűrő a elszívó ventilátorhoz 1 db
7. Elszívó ventilátor 1 db
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: karakterkorlát miatt lsd: II.2.14.
II.2.14) További információ:
Forrás: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076 sz. támogatási szerződés

II.2.1)
Elnevezés: Kisbusz beszerzés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34114400-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab 9 személyes kisbusz szállítására, valamint üzembe és forgalomba helyezésére kell ajánlatot tenni az eljárást megindító
felhívásban és a műszaki mellékletben foglaltak szerint. Ajánlatkérő kizárólag új járművet fogad el, ami alatt azt érti, hogy a jármű
forgalomba hozatalára korábban még nem került sor és azt tesztjárműként korábban nem használták. A beszerzendő járműnek közúti
közlekedésre alkalmasnak, forgalomba helyezhetőnek kell lennie, azaz az ajánlat tárgyát képezi a jármű üzembe, valamint forgalomba
helyezése és az ezek kapcsán felmerülő valamennyi adminisztratív feladat ellátása. A járművet forgalomba helyezve kell átadni. A
jármű műszaki paramétereit és részletes felszereltségét, valamint a szerződés keretén belül szállítandó tartozékok listáját a műszaki
leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: karakterkorlát miatt lsd: II.2.13
II.2.14) További információ:
Forrás: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076 sz. támogatási szerződés

II.2.1)
Elnevezés: Kisbusz beszerzés
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34114400-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab 9 személyes kisbusz szállítására, valamint üzembe és forgalomba helyezésére kell ajánlatot tenni az eljárást megindító
felhívásban és a műszaki mellékletben foglaltak szerint. Ajánlatkérő kizárólag új járművet fogad el, ami alatt azt érti, hogy a jármű
forgalomba hozatalára korábban még nem került sor és azt tesztjárműként korábban nem használták. A beszerzendő járműnek közúti
közlekedésre alkalmasnak, forgalomba helyezhetőnek kell lennie, azaz az ajánlat tárgyát képezi a jármű üzembe, valamint forgalomba
helyezése és az ezek kapcsán felmerülő valamennyi adminisztratív feladat ellátása. A járművet forgalomba helyezve kell átadni. A
jármű műszaki paramétereit és részletes felszereltségét, valamint a szerződés keretén belül szállítandó tartozékok listáját a műszaki
leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: karakterkorlát miatt lsd: II.2.13
II.2.14) További információ:
Forrás: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076 sz. támogatási szerződés

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll. Ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a
321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 1. § alapján az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen
igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát. Felhívjuk a
figyelmet a Kr 3.§ -ra is. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az
ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69.
§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt(ket) felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások
benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet
úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások
benyújtására. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely
kizáró ok az eljárás során következett be. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §, 10. §, 12.§, 14. §, 15.§ (1) és 16. §
szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 15.
§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
Vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt
alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)
bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 69. § (11a) bekezdését. Ajánlatkérő az igazolások benyújtásra
kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti
adatbázisok adatait.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi gazdasági alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód- minden részajánlati körben: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD IV.rész "alfa" mező kitöltésével kell előzetesen igazolnia alkalmasságát, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Hivatkozunk: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3), (5) bek. is. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is. A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az adott Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban az EEKD-ben tett nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezettségének, úgy kizáró ok hatálya alá kerül.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződéses, előszerződésben vagy
más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a
Kbt. 65. § (11) bekezdésére is. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az
ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására csatolandó dokumentumok:
M/1: Az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése
a) pontjának megfelelően, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett, legjelentősebb konyhai
nagygépek (1. rész), konyhai kisgépek (2. rész), konyhai bútorok (3. rész), konyhai eszközök (4. rész), kisbusz (5-6.rész) szállítására vonatkozó
referenciájának ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bek. megfelelően a nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell a
szerződés teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát és mennyiségét,
azon adatokat, melyből az M1 követelményrendszer teljesülése megállapítható, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap bármelyikében befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább
1. rész tekintetében: 4 db mosogatógép, 5 db hűtőszekrény
2. rész tekintetében: 3 db mikrohullámú sütő, 1 db kávéfőzőgép
3. rész tekintetében: 150 db szék
4. rész tekintetében: 50 db edény, 200 db evőeszköz, 200 db pohár
5. rész tekintetében: 1 db klíma berendezés
6. rész tekintetében: 1 db kisbusz
7. rész tekintetében: 1 db kisbusz szállításából származó egy vagy több szerződésből szerződésszerűen teljesített referenciával.
Amennyiben az ajánlattevő a 7. és 8. rész tekintetében is tesz ajánlatot, Ajánlatkérő egyetlen kisbusz szállítására vonatkozó referenciát is elfogad.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fedezet: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076 sz. támogatási
szerződés. Utófinanszírozás. A támogatás intenzitása: 100,0000 %.
A szerződés teljesítésére vonatkozóan Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § alkalmazandó rendelkezéseire.
Ajánlatkérő 1-5. részek esetén egy részszámla és a végszámla benyújtására jogosult. A részszámla a szerződés teljes értékének 50 %-os értékét meghaladó teljesítését követően állítható ki, a leszállított eszközök leszállítását és üzembe helyezését követően teljesítésigazolás alapján állítható ki. A végszámla a maradék eszközök 100 %-nak leszállítását és üzembe helyezését követően teljesítésigazolás alapján állítható ki. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a 6-7. részek esetén a végszámla benyújtására jogosult a szerződésszerű teljesítését követően. Ajánlatkérő a teljes nettó vételár 10 %-a mértékű előleget biztosít.
Nyertes ajánlattevő a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. tv-ben foglaltak szerint állítja ki, melynek mellékleteként csatolnia kell az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolást. A kifizetés és elszámolás forintban (HUF) történik a Ptk. 6:130.§ (1) (2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napos határidővel, átutalással.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/késedelmes nap, max. 20
nap (20 %). Meghiúsulási kötbér: az érintett szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. A részletes fizetési
feltételek lsd közbeszerzési dokumentum.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Formai kötöttség: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltett egységes, EKR
igénybevételével bonyolítja. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl
formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
2. Cégszerűség és képviseleti jogok ellenőrzése: Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő (kapacitást nyújtó szervezet) tekintetében a
képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre
jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot
aláíró személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti,
cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata. Folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3. A benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat, valamint egyéb további
információkat, amely jelen pont terjedelme nem enged kifejteni, a Dokumentáció tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell: -
felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal, - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan - Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (nemlegesen is).
4. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását.
5. A minősített ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm.rendelet 30.§ (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki,
illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg,
így a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.
8. Az ajánlatok értékelési szempontja esetében:a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.
9. Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek ajánlathoz csatolni kell 1-5. részek: az adott részre vonatkozóan a közb. dok. 3. kötetének kitöltött példányát vagyis az ajánlati ár meghatározása táblázatot, valamint csatolni szükséges a megajánlott termékekre vonatkozó magyar nyelvű fényképes termékleírást megjelölve rajta, hogy mely rész mely sorszámú tételhez tartozik. A 6-7. rész tekintetében csatolandó a megajánlott jármű műszaki paramétereit, felszereltségét és az egyes tartozékokat tartalmazó műszaki specifikáció valamint ártáblázat.
10. Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell, hogy a megajánlott jármű új és hivatalos márkakereskedői hálózatból kerül szállításra, valamint szakszervizzel rendelkezik.
11. Teljesítési helyszínek (1-5. rész):
Magyarország:
- Endrefalva Község Önkormányzata 3165 Endrefalva, Besztercebányai út 53.
- Nógrádszakál Községi Önkormányzat 3187 Nógrádszakál, Madách út 18.
- Ludányhalászi Község Önkormányzata 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
- Nagylóc Község Önkormányzata 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4.
- Nógrádmegyer Község Önkormányzata 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 79.
- Nógrádsipek Közsés Önkormányzata 3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.
- Piliny Község Önkormányzata 3134 Piliny, Losonci út 25.
- Rimóc Község Önkormányzata 3177 Rimóc, Madách tér 1.
- Szalmatercs Község Önkormányzata 3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.
- Szécsényfelfalu Község Önkormányzata 3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 30.
Szlovákia:
- Bussa Önkormányzat 991 22 Busince, Zeleznicná 4.
- Kalonda Önkormányzat 985 31 Kalonda, Mierová 67.
- Óvár Önkormányzat 991 22 Olováry, Olováry c. 129.
- Panyidaróc Önkormányzat 985 32 Panické Dravce, Panické Dravce 280.
- Tőrincs Önkormányzat 985 32 Trenc, Trenc c. 11.
12. Feltételes közbeszerzési eljárás: Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. megfelelően feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási okirat módosításának jóváhagyása és az esetleges saját forrás biztosítása, továbbá kiköti a Kbt 135. § (12) bekezdésének alkalmazását is. Ajánlatkérő kiköti, hogy a részajánlatok közötti fedezetet egymás között átcsoportosíthatja.
13. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Majorosné Kanyó Mária lajstromszám: 00183
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt XXI. FEJEZET
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák