Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/20
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.28.
Iktatószám: 1449/2022
CPV Kód: 72263000-6
Ajánlatkérő: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Teljesítés helye: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 1064 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (4) bek. szerinti önkéntes alkalmazó
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: gazdasági munkaadói érdekvédelem, érdekképviselet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: 19001724242
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszki Út 53 28914
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barabás Tamás
Telefon: +36 709315590
E-mail: palyazat2020@vosz.hu
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vosz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001365292021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001365292021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (4) bek. szerinti önkéntes alkalmazó
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: gazdasági munkaadói érdekvédelem, érdekképviselet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai rendszer fejlesztése és üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR001365292021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72263000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szakmai megvalósítást támogató informatikai rendszer kifejlesztése és üzemeltetése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szakmai megvalósítást támogató informatikai rendsz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72263000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
1064 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tárgyi informatikai rendszer fejlesztése és üzemeltetése az alábbi feladatokat foglalja magában:
- Termék specifikáció véglegesítése, rendszerterv és architektúrális terv leszállítás, elfogadtatása
- Felhasználói és megrendelői, valamint adminisztrátori ügyfél utak megtervezése, megfelelő, mindene eshetőségre kiterjedő UX / UI kialakítása
- Fejlesztési és implementációs feladatok:
- Integrációs szint (middleware) implementációja
- 20-30 digitális megoldáshoz való integrált kapcsolódás, meglévő API-okon keresztül vagy egyedi integráció megvalósítása
- Egységes és egyszerű, biztonsági követelményeknek megfelelő bejelentkezési mechanizmus fejlesztése, mely a független megaoldások közötti egységes bejelentkezést is megvalósítja
- Adatbázis réteg implementációja
- Adat transzformációs logika megvalósítása a különböző szállítók és egy sztenderd logika között
- Hiányzó üzleti modulok potenciális lefejlesztése
- Felhasználói dashboard tervezése, fejlesztése, dashboardról indítható tranzakciók megvalósítása
- Információs portál fejlesztése, tartalmi elemek megjelenítése
- Lifecycle események tervezése és fejlesztése:
- Vadonatúj szolgáltatások igénybevétele
- Meglévő szolgáltatóknál többlet szolgáltatások megrendelése
- Meglévő adatok alapján új szolgáltatóknál való szolgáltatások kezdeményezése
- Szolgáltatási szintek változtatása
- Egy vagy több szolgáltatás lemondása
- Független portálokhoz való integráció, mint például www.vali.hu, illetve potenciálisan NAV és ügyfélkapú integráció
- Portál üzemeltetési modulok fejlesztése
- Pénzügyi, elszámolási, számlázási modul integrációja, illetve adot esetben alap funkcionalitás fejlesztése
- CRM modul intergációja, adott esetben ennek alap funkcionalitásának fejlesztése
- Infrastruktúra implementációhoz köthető feladatok:
- Infrastruktúrális rendszerterv kidolgozása és elfogadtatása
- Megfelelő cloud szolgáltató kiválasztása
- Fejlesztői, tesztelői és éles környezet implementálása
- Infrastruktúrális beszállítóval kapcsolatos tárgyalások lebonyolítása, beszerzés megvalósítása
- Teszteléshez köthető feladatok:
- A leszálított kód és egyéb termékek belső tesztelése átadás előtt
- Alap funkcionális teszt esetek kidolgozása, tesztelés és az ebből fakadő hibák priorizálása, javítása
- Rendszer integrációs teszt esetek kidolgozása, tesztelés és az ebből fakadó hibák priorizálása, javítása
- Felhasználói teszt esetek kidolgozása, tesztelés és az ebből fakadó hibák priroizálása, javítása
- Teljesítmény teszt esetek kidolgozása, tesztelés és az ebből fakadó hibák priorizálása, javítása
- Független biztonsági és penetrációs teszt lebonyolítása
- Egyéb nem funkcionális tesztelés lebonyolítása
- Élesítéshez köthető feladatok
- Élesítési terv, visszaállási terv megalkotása és elfogadtatása
- Élesítés megvalósítása
- Támogatáshoz köthető feladatok
- Élesítés utáni emelt szintű támogatás 3 hónapig, majd ezek után 57 hónap jótállási időszak
- Projekt menedzsment
- Megrendelői projekt boardokon való részvétel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3. pont M.2.1. pontja kapcsán bemutatott szakemberen felüli további szakember rendelkezésre állása (min.0, max. 1 fő)  5
2 A felhívás III.1.3. pont M.2.2. pontja kapcsán bemutatott szakemberen felüli további szakember rendelkezésre állása (min.0, max. 1 fő)  5
3 A felhívás III.1.3. pont M.2.3. pontja kapcsán bemutatott szakemberen felüli további szakember rendelkezésre állása (min.0, max. 1 fő)  5
4 A felhívás III.1.3. pont M.2.4. pontja kapcsán bemutatott szakemberen felüli további szakember rendelkezésre állása (min.0, max. 1 fő)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.3. pontban foglaltakkal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a szoftverfejlesztést felhő alapú adattárolással kell elvégezni.
2. A II.2.7. pontban kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a szoftverfejlesztés időtartama 12 hónap, a szoftverüzemeltetés időtartama 3 hónap. A jótállás időtartama a szoftverüzemeltetés lezárásától számított 57 hónap. A Vállalkozó a jótállás időtartama alatt köteles rendelkezésre állni és haladéktalanul biztosítani az informatikai rendszer egészének hiba és hiánymentes üzemelését, valamint felhő alapú adattárolásának biztosítását.
3. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező fejlesztési és üzemeltetési feladatok egymásra épülnek, egy egységet alkotnak. Adott esetben, ha a közbeszerzés részeként egymással szoros összefüggésben lévő részfeladatokat a különböző vállalkozók végeznék el, a különböző szerződő felek munkájának koordinálása aránytalan többletfeladatokat és nehézségeket okozna, továbbá a szerződés teljesítését is negatívan befolyásolná. A fenti indokok miatt a közbeszerzés részekre bontása szakmai és gazdasági szempontból is ésszerűtlen lenne. A fentieken túlmenően a vizionált rendszer legnagyobb előnye az, hogy végfelhasználói heterogén rendszerek között teremt meg egy ügyfélélményt növelő integrált szolgáltatási portált – így a többlet részre bontás növelné a felhasználói élmény komplexitását, amely ellentétes a portál végcéljával. Ezért az integrációs felületre való ajánlat részekre bontása nem indokolt és a végcéllal ellentétes.
4. A projekt fizikai zárásának tervezett időpontja: 2023.03.31. napja, A záró kifizetés benyújtásának határideje 2023.03.31.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2023.03.31.
A szoftverfejlesztés időtartama nem nyúlhat túl a projekt fizikai zárásának időpontján. Amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, azonban a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdéseinek hatálya alá tartozik.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) AK által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania. A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 1-7. §-ban foglaltak. irányadók.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (informatikai rendszer fejlesztése és/vagy üzemeltetése ) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a P/1. alkalmassági feltétel vonatkozásában elegendő, ha a közös ajánlattevők együttesen teljes mértékben megfelelnek az előírt minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel összeadódóan értelmezendő. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései szerint köteles igazolni. Amennyiben az ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet köteles kezesként felelősséget vállalni a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerint. AK hivatkozik a Kr. 19. § (3) és (5) bek.-re
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai rendszer fejlesztése és/vagy üzemeltetése) árbevétele a három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el legalább az általános forgalmi adó nélkül számított 350 000 000 Ft-ot , attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös ajánlattevők legalább együttesen teljes mértékben megfelelnek az előírt minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel összeadódóan értelmezhető.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Az Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb informatikai tárgyú szolgáltatását megjelölve legalább:
-a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontját év/hó/nap szerinti bontásban,
-a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a kapcsolattartó elérhetőségét a szerződés tárgyát és mennyiségét (amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható),
- továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett, és három éven belül teljesített szállításokat is figyelembe veszi a Kr. 21. § (3a) bekezdésére tekintettel. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kr.t 21/A. §-ban foglaltakra. Amennyiben a referenciaigazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak irányadók. A referencia igazolása tekintetében irányadó a Kr. 23.§-a.
M.2. Ajánlattevő mutassa be a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
- a szakember szakmai tapasztalatát és képzettségét ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (olyan tartalommal, hogy abból alkalmassági min. követelmények egyértelműen megállapíthatóak legyenek, átfedések nélküli szakmai tapasztalat kezdő/befejező időpont év/hó szerinti
bontásban),
- végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően) összességében legalább 1 db informatikai tárgyú szolgáltatás ellátására vonatkozó teljesítésekből származó referenciával.
A Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint Ajánlatkérő a 3 év (36 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő, Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett informatikai tárgyú szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A Kr. 21/A. § értelmében Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felsőfokú gazdasági és/vagy informatikai végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 36 hónap moduláris architektúra (egymásra épülő, önállóan is működő, de egymással kapcsolatban álló modulok összességéből álló rendszer) fejlesztésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M.2.2.: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felsőfokú gazdasági és/vagy műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 36 hónap rendszerintegrációs alkalmazások kialakításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M.2.3.: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felsőfokú jogi és/vagy gazdasági végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki adatvédelmi tapasztalattal rendelkezik.
M.2.4.: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felsőfokú informatikai, és/vagy gazdasági, és/vagy műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 36 hónap informatikai fejlesztési projektben szerzett vezetési és/vagy módszertani szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Az előírt szakmai gyakorlatot több projektben szerzett szakmai tapasztalattal is be lehet mutatni.
Ajánlatkérő az M.2.1-4. alkalmassági követelmény tekintetében előírt végzettségekkel/képzettségekkel egyenértékű végzettségeket/képzettségeket is elfogad.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a minden megkezdett naptári napra, 15 napot meghaladó késedelem esetén a szerződés felmondható, illetve Megrendelő elállhat a szerződéstől
Meghiúsulási kötbér: a teljes vállalkozói díj 20 %-a
Jótállás: 57 hónap, kezdő időpontja a végső teljesítésigazolás kiadásának időpontjától számítva.
A jótállási biztosíték mértéke: a nettó vállalkozói díj 2 %-a.
Előleg: maximum 30 %, ami a részszámlákban és a végszámlában arányosan kerül elszámolásra.
Fizetési feltételek: a fejlesztés időszakában 7 részszámla és 1 végszámla nyújtható be,a kiadott fizetési ütemterv szerinti készültségi foknál, az előleggel arányosan csökkentett vállalkozói díj 12,5 %-áról, az üzemeltetés időszakában havonta 1 db, összesen maximum 3 db részszámla benyújtására van lehetőség.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). AK uniós forrásból biztosítja a fedezetet, szállítói finanszírozás keretében, a támogatási intenzitás 100 %.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c)bek. alapján az EKR-ben történik. Az ajánlatok bontására irányadók az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el
akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás
időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az AK számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
2) Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind közös AT-k vonatkozásában.
3) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT erre vonatkozó megállapodását.
4) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5)–(6) bekezdés szerinti dokumentumokat kell tartalmazni [(6) bekezdés esetén nemleges tartalommal is csatolandó] - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. Felolvasólap tekintetében irányadó a Kbt. 68. § (4) bekezdése. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
5) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
6) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
7) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában szereplő 2 hónap alatt 60 napot ért.
8) FAKSZ: dr. Molnár Gábor, lajstromszám: 01271
9) Ajánlatkérő az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.)
10) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
11)Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. és a Kbt. szabályai vonatkoznak.
12) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
13) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
14) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
15) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000 Ft.
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Gránit Bank által kezelt 12100011-10004878-00000000 számú számla.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati biztosítékról szóló nyilatkozatot EKR-ben megadott űrlapon. A közlemény rovatban kérjük az EKR számot és az eljárás elnevezését feltüntetni. Részletesen a KD-ban.
16) Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.
17) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem tesz lehetővé.
18) Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
19) Jelen eljárás nyertes Ajánlattevőjének a szerződéskötés feltételeként legkésőbb a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti moratórium lejártát követően rendelkeznie kell a szerződés alapján ellátandó feladataikra vonatkozó ISO 9001 szabványnak megfelelő (vagy azzal egyenértékű) érvényes tanúsítvánnyal és a fentiek szerinti határidőig igazolniuk kell a tanúsítvánnyal. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös Ajánlattevők valamelyike rendelkezik a szerződéskötésre az előírt szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal.
20) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik a szerződés alapján ellátandó feladataikra is kiterjedő ISO 9001 szabványnak megfelelő (vagy azzal egyenértékű) tanúsítvánnyal, vagy hogy legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog vele.
21) Ajánlatkérő jelen szerződés megkötésére irányuló eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmaz az ajánlatok értékelése során. Az értékelési módszerek részletes kifejtését az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az 1. szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú mellékletének A.1. pont aa) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést.
Az ajánlatkérő a 2.1.-2.4. értékelési részszempontok esetében az abszolút értékelés, pontozás módszerét alkalmazza.
Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, valamennyi értékelési alszempont tekintetében. A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap.
22) Ajánlattevőnek az 1. értékelési szempont tekintetében részletes árajánlatot kell tennie a Részletes ártáblázat kitöltésével, amely indikatív jelleggel egyben tartalmazza az elvárt teljesítési ütemezést is.
23) . Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
24) Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (2018. évi LIV. tv. 1.§) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák