Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/20
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.28.
Iktatószám: 1541/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 1035 Budapest, Szellő u. 9-11., Hrsz.: 18520/56
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.03.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: épületépítési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zalai Péter
Telefon: +36 309950407
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: 15799658241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gábor
Telefon: +36 703823195
E-mail: gabor.molnar@kk.gov.hu
Fax: +36 17952899
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001107902021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001107902021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KK BP 3 kerület Óvoda-iskola ép.energetika 00043
Hivatkozási szám: EKR001107902021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés a „Budapest oktatási intézményeinek épületenergetikai fejlesztése” című KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosító számú projekt keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KK BP 3 kerület Óvoda-iskola ép.energetika 00043
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak: 09332000-5
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1035 Budapest, Szellő u. 9-11., Hrsz.: 18520/56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Budapest oktatási intézményeinek épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Budapesti oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1035 Budapest, Szellő utca 9-11., HRSZ.: 18520/56) épületét érinti. Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra.
Tárgyi beruházás a nyílászárók cseréjét, a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, gépészeti korszerűsítést, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítést tartalmaz a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A meglévő épületet 1974-ben adták át. Földszint + 2 emeletes kialakításban. Az épület iskola funkcióval rendelkezik. Tagolt lapostetős kubussal. Jelenlegi nyílászárók fehér színű fa/műanyag szerkezetek. A külső felületképzés házgyári panel kavicsolt külső kéreggel.
A meglévő nyílászárók, új alumínium és műanyag szerkezetű, hőszigetelt szerkezetűek lesznek kívül antracit, belül fehér színben. A homlokzati hőszigetelő rendszer elhelyezésén kívül helyszínrajzi átalakítás nem lesz.
A gépészeti korszerűsítés tárgya a nyílt égésterű berendezések légellátásának biztosítása a fokozott légzárású nyílászárók beépítése következtében. A kifogástalan üzemhez szükséges levegő bejuttatását a Főzőkonyha esetén a meglévő, megmaradó, a Melegítőkonyha és a Tankonyha esetén tervezett légtechnikai rendszer végzi, gépi elszívással és friss levegő bevezetéssel. A Főzőkonyhában található főzőüstök jelenleg kéményes üzemmódban működnek, ezeket nyílt égésterű üzemre kell átalakítani a kéménybekötések bontásával.
A megújuló energiák hasznosítása érdekében az épület dél-nyugati tájolású lapostetőjén egy napelemes rendszer kerül telepítésre napelem modulokból felépítve, 15°-os dőlésszöget biztosító tartókereten elhelyezve.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység:
Homlokzati nyílászárók cseréje, beépítése kapcsolódó munkáival
Műanyag: 245 db, Aluminium: 45 db (290 db) 870 m2
Lapostető hő- és vízszigetelése kapcsolódó munkáival EPS 1.473 m2
Pincefödém hőszigetelése kapcsolódó munkáival EPS 1.300 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Polisztirol hőszigetelő lemezzel 1.234 m2
Kőzetgyapottal 275 m2
Gépészeti korszerűsítés kapcsolódó munkáival
Az energetikai felújítás miatt a földgáz felhasználói berendezés átalakítása 1 klt
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 51,84 kWp (144 db 360 Wp napelem)
Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a Közbeszerzési Dokumentumok, műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 – max. 36 hó) 9
2 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min.0- max. 36 hó) 8
3 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max 36 hó) 8
4 3.Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0- max. 24 hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00043
II.2.14) További információ:
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
A II.2.7) pontban rögzített 270 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 41/A. § (5) bekezdésének értelmében az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1) és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában(EKR űrlap alapján).
A Kr. 15.§ (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.
Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1.§ (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.
Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2) bekezdés alapján.
A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Igazolási mód:
Sz.1. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően Kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján szükséges benyújtani. Az EEKD dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával Szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11),(11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek.,41/A.§ (4)és(5) bek.,65.§(12) bek., 69.§(11a) bek.-re.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P.1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha AT vagy kap. szervezet bevonása esetén a kap. nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az AT az EEKD formanyomtatvány IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az Ajánlattevőktől. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.
P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekre. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 140.000.000,- Ft-ot.

A P.1. alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M.1.-M.2. pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány C-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.
M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell: - szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), - építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), - teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó: a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét /végzettségét, kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, c) adott esetben szakmai többlettapasztalatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata megállapítható). A párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre.

AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata, valamint adott esetben az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre); c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát is fel kell tüntetni (év/hónap/nap).
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)(7),(9),(11) bek. és 69.§(11), (11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább:
M1.1.): 650 m2 homlokzati nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát vagy referenciákat;
M1.2.): 1100 m2 homlokzat hőszigetelése tárgyú referenciát vagy referenciákat;
M1.3) 1100 m2 lapostető hő- és vízszigetelése tárgyú referenciát vagy referenciákat;
M1.4.): legalább 38 kWp teljesítményű napelemes energia rendszer kivitelezése tárgyú referenciát;

AT fenti M.1.1., M.1.2., M.1.3., M.1.4 pontokban előírt referenciákat több szerződéssel is igazolhatja.
M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:
M.2.1. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember legfeljebb 2 pozícióra jelölhető.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér:
Nettó Vállalkozói Díj(NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %.
Meghiúsulási kötbér: NVD 30 %-a.
Teljesítési biztosíték: Kbt.134.§(2)bek. alapján a NVD 5 %-a
Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól minimum 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik.
Jóteljesítési biztosíték:Kbt.134.§(3)bek. alapján a nettó VD 5 %-a.
Igényelhető előleg mértéke: – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg. Nyertes AT az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből a vonhatja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes AT köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.
Szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 sz. projekt forrásaiból történik, formája utófinanszírozás. Támogatási intenzit. mértéke 100 % amely módosulhat.
Kifizetésekre utólag, teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 4 db rész- ( 15, 35, 55, 80%-teljesítettségnél),1db végszámla. Irányadó Kbt.135.§(1),(3)és(5)-(6)bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet, AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr.32/A§-a, a késedelmi kamat tekintetében Ptk. 6:155. §-a,2015.éviCXIII. tv.,368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31), Korm.r.
Ajánlattétel,szerződés,kifizetés pénzneme: forint(HUF)
A részletes fizetési feltételeket a SZT tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.
Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].
2) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.
3) AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4) Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5) Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.
6) AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.
7) AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek-nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is.
8) AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát,vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
9) Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.
10) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés szerinti munkaterület átadás- átvétel időpontjától a szerződés teljesítésének befejezéséig legalább 95 millió HUF/év, valamint 47,5 millió HUF/kár összegű kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
AT köteles nyertessége esetén azt a munkaterület átadás – átvétel megkezdéséig megkötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani.
A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződésszegésnek minősül. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
11) Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
12) AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls(excel) formátumban is).
13) A Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.
14) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.
15) Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt.53.§(6) bek. és 135.§ (12) bekezdés, és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján.
Amennyiben a szerződéstervezet VI.1. pontjában foglalt feltétel a Szerződés aláírását követő 120 napon belül nem következik be, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
Részletesen: a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.
16) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
17) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
18) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.
19) Értékelés:a legjobb ár-érték Arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás;Pontszám:0-10,részletes ismertetés a KD-ban.
20)Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonporfit Kft. a Klebelsberg Központ nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést mint megrendelő köti meg.
21) Az eljárásban eljáró FAKSZ: Barabás Áron (lajstromszáma: 00961)
22) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító:2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.
23) AK tartalékkeretet nem biztosít.
24) Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó: 3.000.000 Ft amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással az AK 10032000-00361879-00000024 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
25) Részajánlat-tétel kizárásának indoka: Az építési beruházás egy helyszínen, egy tervdokumentáció alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. AT feladata az építmény rendeltetésszerű használatra kész állapotban történő átadása, a rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. A kiviteli tervdokumentációt nem lehetséges részekre bontani. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel.
26) AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000 Ft/kW-ot. AK e körben a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
A napelemes rendszerek fajlagos költségének kiszámítása az alábbiak szerint történik:
AK a költségek meghatározásánál az árazatlan költségvetés ’megújuló energiahasznosító bere’ munkalapon szereplő valamennyi tétel anyag és munkadíjának teljes nettó összegét veszi alapul. A teljesítmény meghatározásánál AK a teljes napelemes rendszer csúcsteljesítményét tekinti az irányadó teljesítménynek.
A fent meghatározott teljes nettó költség és a kilowattban meghatározott teljesítmény hányadosa alapján kerül meghatározásra az ajánlatban szereplő érték.

KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT FOLYTATÁS A VI.4.3. PONTBAN
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) PONT FOLYTATÁSA:
27) Helyszíni bejárás időpontja: 2022. február 10. 10:00 óra Találkozási pont: 1035 Budapest, Szellő u. 9-11.
A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint írásban tegyék fel.
28). Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy 2021.01.01. napját követően a tárgyi eljárás Ajánlatkérője a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódjaként az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján.
29) Ajánlatkérő számlákat a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.
30) AK az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.
31) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
32) A kivitelezést az érintett épület folyamatos rendeltetésszerű használatának biztosítása mellett kell végezni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák