Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/162
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.08.22.
Iktatószám: 17485/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Nyíregyháza belterület 6176/3 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.09.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001038352022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001038352022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001038352022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, a Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45111100-9
45112700-2
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza belterület 6176/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A meglévő múzeum épület „A” és „B” épületének komplex fejlesztése, „C” épületének bontása. Az „A” és „B” épület két épületrész de, ténylegesen az eredeti építés idején egybeépített, egyazon technológiával épített épületrész, az eltérő megnevezést az eltérő funkciók csoportosítása adta (irodák, illetve lakások).
Az „A” épület jellemzői: pinceszint, földszint, I. emelet, II. emelet, tetőtér szintekből áll, beépített alapterület: 1431 m²; belső hasznos alapterület: 3534 m²; pince alapterülete: 339 m² Csapadékvíz elvezető csatornarendszer teljes körű felülvizsgálata, földszinti födém cseréje (szakaszosan), pincefalak és pincefödém szigetelése, energiahatékonysági beavatkozások, homlokzati vakolat és tagozatok javítása-festése, projektarányos akadálymentesítés és fogadótér átalakítása, kiállítóterek kialakítása, kapcsolódó szociális blokkokkal. Építőmesteri, szakipari, épületvillamossági, épületgépészeti munkák.
A „B” épület jellemzői: pinceszint, földszint, I. emelet, II. emelet, tetőtér szintekből áll, beépített alapterület: 223 m²; belső hasznos alapterület: 509 m²; pince alapterülete: 162 m² Az „A” épületnél meghatározott beavatkozásokon túlmenően, az „A” épülettel történő egybenyitás szükséges. A fűtési rendszer és az elektromos hálózat korszerűsítése. A tetőszerkezet felülvizsgálata és a tetőhéjazat cseréje. Építőmesteri, szakipari, épületvillamossági, épületgépészeti munkák.
A jelenlegi „A” és „B” épület fejlesztésének elvégzését követően a funkcionális egységet képező két épület alapterülete összesen 4549,79 m2 lesz.
A „C” épület jellemzői: pinceszint 289,15 m2, földszint 470,39 m2, összesen 759,54 m2
A megvalósítási helyszínen párhuzamos zajlik más megrendelő által munkák kivitelezése az EASYDOOR projekt keretében, a kivitelezési munkákat ezen munkákkal párhuzamosan kell végezni.
A további részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M2.a) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember magasépítési kivitelezési és/vagy felújítási és/vagy bővítési projektek helyszíni irányításában szerzett építési szakmai többlettapasztalata (hó, minimális értéke 0 hó, legkedvezőbb szintje 12 hó) 7
2 3. A III.1.3) M2.b) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember magasépítési kivitelezési és/vagy felújítási és/vagy bővítési projektek helyszíni irányításában szerzett építménygépészeti szakmai többlettapasztalata (hó, minimális értéke 0 hó, legkedvezőbb szintje 12 hó) 7
3 4. A III.1.3) M2.c) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember magasépítési kivitelezési és/vagy felújítási és/vagy bővítési projektek helyszíni irányításában szerzett építményvillamossági szakmai többlettapasztalata (hó, minimális értéke 0 hó, legkedvezőbb szintje 12 hó) 7
4 5. Többlet jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 9
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét kizárja. Indoka: A beszerzés tárgyának bontása szakmai szempontok alapján nem lehetséges, mert a kivitelezési munkák szoros összefüggésben vannak egymással, az elvégzendő munkák eredményeként több elemből álló, de komplex létesítmény jön létre; az egyes részfeladatok elvégzése sem időben, sem helyileg, sem műszakilag nem bontható meg, azokat csak egységes irányítás és munkarend mellett lehet hatékonyan megszervezni, melynek hiányában, eltérő vállalkozókkal csak aránytalanul nagy idő és munkaerő ráfordítással járna az összehangolt munkavégzés. A beszerzés részekre történő bontása a fentiekre tekintettel gazdaságilag és szakmailag ésszerűtlen döntés lenne. Erre figyelemmel ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
A teljesítési határidő: a munkaterület rendelkezésre bocsátásától számított 12 hónap.
Az értékelés:
Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, amely minden részszempont esetében azonos.
Az 1. RÉSZSZEMPONT ESETÉBEN: fordított arányosítás; a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet 1.aa) pont:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100;
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0;
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme;
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 2. RÉSZSZEMPONT, a 3. RÉSZSZEMPONT és a 4. RÉSZSZEMPONT ESETÉBEN: egyenes arányosítás, a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet 1.ab) pont:
P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszám.
P max: A pontskála felső határa, azaz 100;
P min: A pontskála alsó határa, azaz 0;
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az 5. részszempont esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja (arányosítás). A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedesjegyre való kerekítés mellett a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V. pont (18. old.) útmutatója alapján:
P= (Avizsgált – Alegrosszabb) / (Alegjobb – Alegrosszabb) x (Pmax-Pmin) + Pmin
Ahol:
P: a vizsgált ajánlati elemre adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100 pont)
Pmin: a pontskála felső határa (0 pont)
Alegjobb: 24 hónap
Alegrosszabb: 0 hónap
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:
- a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn;
- továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelményei a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód: Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges az ott feltüntettek szerint, azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint kerül sor. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdésére is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11), (12) és a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlattételkor ki kell töltenie a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EKR rendszerben szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4), (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)-(2a) bekezdésében, valamint 22. § (3), (4) bekezdésében foglaltakra.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M1.) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített, az előírt alkalmassági minimumkövetelmények igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a Kr. 22. § (3), (5) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
a szerződést kötő másik fél neve, székhelye;
az építési beruházás tárgya/ismertetése (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
az építési beruházás alkalmasság megítélése szempontjából releváns mennyiségi adatai (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
közös ajánlattevőként teljesített referencia esetében az ellenszolgáltatás összegéből történt részesedés aránya;
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, ÉV/HÓ/NAP pontossággal);
a teljesítés helye;
nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
a szerződéskötő másik fél vonatkozásában a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e¬mail cím)
M2.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és az M2. szerinti megfelelő pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető, valamint a jogosultság megszerzésének első időpontját év, hónap, nap pontossággal. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét az igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. Az önéletrajz csatolása ettől függetlenül is szükséges, ha a szakembert a releváns értékelési részszempont kapcsán be kívánja mutatni, illetve, ha a munkáltató személye és az előírt jogosultság megszerzésének időpontja az ajánlatba becsatolt más nyilatkozat(ok)ból nem állapítható meg.
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban nem szerepel, úgy csatolandó az előírt végzettséget illetve képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett, az ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, és hogy a jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel állnak munkaviszonyban, tagsági- vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban. Nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereknek rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik. Ha a bemutatott szakember esetében megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (M.1., M.2). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) megvalósított alábbi referenciákkal:
M.1.a) összesen legalább 2500 m2 alapterületű, többszintes épület(ek) építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére, építőmesteri, szakipari, épületvillamossági, épületgépészeti munkákat is magában foglaló vonatkozó referencia.
Az előírt referenciakövetelmény igazolható egy vagy több előírt tárgyú szerződéssel is.
Ajánlatkérő az „épület” kifejezés alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pontja szerinti fogalmat érti.
M2a.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építész szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M2b.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M2c.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontjában, 22. § (3), (4), (5) bekezdés, 24. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak és a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról szóló útmutatójában (2021. május 6., közzétéve a Közbeszerzési Hatóság honlapján 2021. május 10.).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. A szerződés finanszírozása a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási intenzitás mértéke 100,000000 %. A finanszírozás formája utófinanszírozás.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő (de legfeljebb 250.000.000,-Ft) összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a biztosíték nyújtásától.
Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben rész- vagy végteljesítés igazolás alapján 7 (hét) darab részszámlát, valamint 1 (egy) db végszámlát jogosult benyújtan 15-30-45-60-70-80-90 és 100%-os igazolt teljesítés alapján a vállalkozó díj 15-15-15-15-10-10-10 és 10%-áról.
Az előleget a végszámla összegéből kell levonni. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy jelen megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák.
Az ellenérték teljesítése teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján történik a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában és a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. Irányadó továbbá a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint „Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának."
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 0,05 %-a/nap. A késedelmi kötbér legfeljebb 20 napig kerül felszámításra.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 10 %-a. Nyertes ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek minősül.
Teljesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-a a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.
Jóltejesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-a a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.
Jótállás: a műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap + az ajánlattevő által vállalt többlet jótállási időtartam, amelyek együttesen képezik a szerződéses teljeskörű jótállás időtartamát.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőre és az elektronikus bontásra vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15-17. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Csatolandó
1.1. EKR-ben:
- Felolvasólap, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
- A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) és kc) alpontjában foglaltakról (Legkésőbb az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására)
- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
- Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
- A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat.
- A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat.
- Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről
- EEKD
1.2. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok:
- Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint.
- Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját, egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Egyéni vállalkozók esetében adószám, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám megadása kötelező.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét.
- Felelősségbiztosítás: legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára a szerződés teljes időtartamára teljes körű építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítás, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztése. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 50 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 250 millió HUF/év.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti.
- Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló együttműködési megállapodást (konzorciális szerződést).
- Nyilatkozat alkalmassági feltételeknek való megfelelésről.
- A 2., 3. és 4. értékelési részszempontra adott ajánlat alátámasztására csatolandó az adott szakember szakmai önéletrajza.
- Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatát.
2. Egyéb információk
2.1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők részére. Az ajánlattétel során az EKR rendszeren keresztül csatolt dokumentumokra .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikének alkalmazását írja elő az Ajánlatkérő.
2.2. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.
2.3. A Kbt. 71. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2.4. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a irányadó, azzal, hogy konzultációra, helyszíni bejárásra nem kerül sor.
2.5. A felhívás III.1.3) M2. pontjában meghatározott jogosultság meglétét a szerződéskötés időpontjában ajánlatkérő ellenőrzi.
2.6. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás III.1.3.) szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
2.7. Minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell az ajánlatba csatolni.
2.8. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével köti meg, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
2.9. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
2.10. A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával kijelenti és nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót
2.11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdésében szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
2.12. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2.13. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
2.14. FAKSZ: Bátyi László (lajstromszáma: 00043), Dr. Kardos Norbert (lajstromszáma: 00077).
2.15. Irányadó: Kbt., kapcsolódó végrehajtási rendeletek.
3. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont vonatkozásában 2 hónap alatt 60 napot ért.
4. Ajánlati biztosíték: 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint.
Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11744003-15402006. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum (amennyiben az pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítása, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák