Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24746/2022
CPV Kód: 50112000-3
Ajánlatkérő: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Elsősorban Ajánlatkérő központi telephelyén (4031 Debrecen, István út 136.) ill. az Ajánlattevő javítóműhelyében. Adott esetben Ajánlatkérő szolgáltatási területén.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10678750209
Postai cím: István Út 136
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aksd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aksd.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001754072022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001754072022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtő és szállító célgépek javítása
Hivatkozási szám: EKR001754072022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hulladékgyűjtő és szállító célgépek, pótkocsik, munkagépek szervizelése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtő és szállító célgépek javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
További tárgyak: 50112100-4
50112200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Elsősorban Ajánlatkérő központi telephelyén (4031 Debrecen, István út 136.) ill. az Ajánlattevő javítóműhelyében. Adott esetben Ajánlatkérő szolgáltatási területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérők által üzemeltetett, 3,5 tonnát meghaladó össztömegű hulladékgyűjtő és
szállító célgépek, pótkocsik, valamint 3 db., a mellékletben szereplő munkagép
szervizelése.
A szervíztevékenység komplex, magába foglalja:
- a hajtáslánc, karosszéria, elektromos rendszer, hidraulikus- és pneumatikus rendszerek, speciális felépítmények, egyéb gépjármű fődarabok, elemek felújítását, javítását, karbantartását,
- az esetlegesen szükségessé váló helyszíni műszaki mentést (nem beleértve a meghibásodott jármű vontatását-szállítását),
- a szükséges alkatrészek- és segédanyagok meghatározását, igény esetén beszerzését,
- egyes, saját műhelyben legyártható alkatrészek legyártását,
- készenlét tartását,
- hatósági vizsgákra felkészítést és a hatósági vizsgáztatás lebonyolítását.
Tömörítős gépjárművek: 29 db
Gyűjtő konténeres gépjárművek: 3 db
Konténeres gépjárművek: 14 db;
Görgős konténer szállító gépjárművek: 11 db
Úttisztító gépjárművek: 8 db;
Platós gépjárművek: 2 db;
Pótkocsik: 9 db
Munkagépek: 3 db
A szolgáltatás leírása:
2.1. Elsődleges hiba meghatározás
A megrendelő által jelzett meghibásodás esetén elsődlegesen a megrendelő központi telephelyén, indokolt esetben (mozgásképtelenség, fék, vagy kormányberendezés meghibásodása) a szolgáltatási területen elsődleges diagnózis felállítása. Ez a telephelyen a jelzést követő 30 percen belül meg kell, hogy történjen a műhelyvezető, vagy a kijelölt helyettese által. A telephelyen kívüli helyszín esetében a 30 perces határidő megnő a kiszállás indokolt átfutási idejével.
Az elsődleges hiba meghatározás során javaslatot kell tenni a következő kérdésekben:
- a jármű további közlekedésre, munkavégzésre alkalmas állapotban van-e,
- a hiba jellegére és a szerviz kapacitására tekintettel lehetséges-e az azonnali hibaelhárítás,
- az adott hiba kijavítására szükséges-e a javítás egyedi ütemezése, vagy egy későbbi,
egyéb javítási feladattal együtt kerüljön elvégzésre?
2.2 Javítás
A megrendelő számára végzett munkák ütemezése, a műhely és humán kapacitás allokálása a megrendelő preferenciái, az alkatrészek rendelkezésre állása figyelembevételével, a megrendelő és a szolgáltató közötti egyeztetéssel történik. A javítandó, illetve javításból visszaadott gépjármű átadás-átvétele a Megrendelő központi telephelyén történik. A gépjármű-transzfert a Megrendelő telephelye és a javítás helyszíne (alapesetben a Szolgáltató által használt szervízműhely) között a Szolgáltató saját személyzetével köteles lebonyolítani.
2.3 Alkatrész beszerzés, gyártás
A szükséges alkatrészek, segédanyagok beszerzése, vagy gyártása tekintetében vállalkozó előzetesen tájékoztatja (igény és lehetőség szerint több változatra kiterjedően)
Megrendelőt:
- a beszerzési igény indokairól,
- a beszerzendő alkatrész/anyag részletes specifikációjáról, lehetséges alternatívákról,
- beszerzési áráról,
- a beszerzés átfutási idejéről.
A Megrendelő döntése szerint:
- a beszerzéssel megbízza a Vállalkozót, vagy
- a beszerzést saját maga intézi, vagy
- dönt a beszerzési javaslat elvetéséről.
2.4 Harmadik féllel történő javíttatás
A külső szervizekben (szervízszolgáltatóknál) történő javíttatást, egyéb szervíztevékenységet alapesetben a Megrendelő képviselője koordinálja. A Szolgáltató a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés alapján járhat el ilyen esetekben.
2.5 Helyszíni műszaki mentés
Az igényelt helyszíni műszaki mentés magában foglalja a 2.1 pontban taglalt „elsődleges hiba meghatározás”-t, illetve a jármű önjáró módon, vagy vontatással történő, biztonságos szervízműhelybe juttatásához szükséges szerelési műveletek elvégzését.
2.6 Készenlét tartása
A Szolgáltató a Megrendelő erre vonatkozó igénye esetén készenlétet biztosít november 15. – március 15. közötti időszakban a téli síkosságmentesítés járművei folyamatos üzemkészségének biztosítása érdekében. A készenlét (ügyelet) tartása a megadott időszakban a Megrendelő kérésére kerül megszervezésre.
2.7 Operatív kapcsolattartás
A Megrendelő és a Szolgáltató közötti egyeztetések a következők szerint történnek:
- napi szintű egyeztetés a Megrendelő telephelyén,
- eseti meghibásodás esetén a gépjármű elsődleges hiba meghatározás, vagy a javításra
átadás során a Megrendelő telephelyén, illetve helyszíni műszaki mentés esetén a külső helyszínen,
- eseti egyeztetés bármelyik fél kezdeményezésére, a tárgytól függően a Megrendelő telephelyén, vagy a Szervízműhely területén, A Megrendelő részéről a koordinációval megbízott személy (-ek), a Szolgáltató részéről a Szervízműhely vezetője, távolléte esetén az általa megbízott személy végzi a tevékenységgel kapcsolatos egyeztetéseket. A koordináció a napi szintű egyeztetések tekintetében kizárólag személyes részvétellel kell, hogy történjen. Az egyéb koordinációk módja a Felek döntése szerint személyes részvétel, telefon, e-mail, írott feljegyzés, stb. lehet.
2.8 Rendelkezésre állás
A szervízszolgáltatás fentebb részletezett tevékenységei tekintetében Szolgáltató a következők szerint biztosítja a rendelkezésre állást:
- általános szervíztevékenység (elsődleges hiba meghatározás, koordinációs egyeztetés,
javítás, anyagbeszerzés, gyártás, stb.), vizsgáztatás: munkanapokon 6-14 óra időszakban,
- helyszíni műszaki mentés munkanapokon 6 – 18 óra időszakban,
- készenlét tartása a Megrendelő által igényelt napokon 6-18 óra időszakban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Javítóműhely távolsága Ajánlatkérő központi telephelyétől (Debrecen, István u. 136.) burkolt közforgalmú úton történő megközelítés esetén (km)  18
2 3. Garanciális képviselői státusz a megadott gyártók által előállított felépítmények vonatkozásában (M-U-T, Stummer, Meiller, Seres) által készített felépítmények vonatkozásában (db)  12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részekre bontás kizárása tekintetében: A részekre bontás kizárása tekintetében: Ajánlatkérő kizárja a részajánlattételi lehetőséget. Indokolás: a megrendelő műszaki szakszemélyzetének kapacitás korlátai nem teszik lehetővé a több szolgáltatóval -eltérő helyszíneken- történő hatékony koordinációt, a szolgáltatás természete, egységessége és ajánlattevő által teljesítendő feladatok egymásra épülése és egymást kiegészítő jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, a megbontás életszerűtlen és szakmailag elképzelhetetlen, továbbá a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel Kbt. 61. § (4).
A II.2.7. ponthoz:
Az eljárás alapján megkötendő szerződés időben a szerződés aláírásának napjától 24 hónapig hatályos. A Szerződés bármilyen indokkal, bármelyik fél általi felmondása legrövidebb 90 napos határidővel történhet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlattevőnek elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakaszának kitöltése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § és 2. § (5) bekezdése alapján. Ajánlattevőnek továbbá a kiadott nyilatkozatmintát szükséges kitölteni.
Ajánlatkérő figyelembe veszi a 321/2015. (X 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontját és a 19. § (3) bekezdését.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében,
Amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §, 10.§,12.
§,14. §,16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására
Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában nyilatkozatot szükséges csatolni. Ahol Ajánlatkérő valamely irat benyújtását írta elő, ott az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot
Tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak alapján az érvényesség feltétele egyértelműen megállapítható. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 1. §-a alapján az ajánlattevő ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakaszának kitöltése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára, amelynek alapján ajánlattevőtől az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan kérhető időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése alapján ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 321/201215 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdésben Az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében, annak uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárásban történő benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata, illetve részvételi jelentkezése tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom. Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokban erre a kötelezettségre utalni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya (hulladék-gyűjtő és szállító gépjárművek javítása, szervizelése) szerinti árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 300 000 000 HUF-ot.
VI.3) További információk FOLYTATÁSA:
Számlák és munkalapok készítése, adattartalom
A nyertes ajánlattevő az általa kiállított számlán a szolgáltatási díjat a következő tagolásban köteles feltüntetni: rendszámonként az összesített alkatrész költség és az összesített munkadíj külön-külön.
A számla mellékletét képező, számítógéppel előállított munkalapok gépjárművenként kerülnek kitöltésre az adott számlázási időszakra vonatkozóan. A munkalapokon szerepeltetni kell a felhasznált alkatrészeket és azok árát tételesen, a gépjármű javítását végző dolgozók neveit és az általuk az adott munkanapon, az adott gépjármű javításával teljesített munkaórát.
Javítókönyvek vezetése
A nyertes ajánlattevő helyszíni munkairányítója köteles a gépjárművek szervízkönyveinek vezetésére. A szervízkönyv kitöltött lapjának 1 példánya a kiállított számla mellékletét képezi.
A szerződéstervezetekkel érintett gépjárműállomány ismertetése a közbeszerzési dokumentum részeként tekintendő xls. formátumú mellékletben található. A közzétett lista a közbeszerzési eljárás előkészítése idején aktuális információkat tartalmazza. A beszerzéssel érintett gépjármű állomány az új beszerzések, bérlések, illetve selejtezések következtében folyamatosan változik. A jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés minden, az adott tevékenységi kör ellátását végző, 3,5 tonnát meghaladó össztömegű járműre vonatkozik.
FAKSZ: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa (lajstromszám: 00090) Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81.
17) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban. A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (becsatolandó a szakember saját kezű aláírással ellátott önéletrajza, megjelölve benne az adott személy végzettségét/képzettségét, At.-vel való jogviszonyának ismertetését (alv., munkaviszony, stb.) az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata) - Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megnevezett szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt és a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Csatolandó a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum is.
M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával. Az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet 3. számú melléklet 1;2;3;4;5;6.a.), b.);7; pontjaiban előírt feltételek a következőkben részletezett kiegészítésekkel.
A rendelkezésre álló oldalról zárt és fedett műhely és raktárterület együttesen minimum 700 m2 legyen, amelyben a következő műhelyrészek kell, hogy rendelkezésre álljanak:
At.-nek nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik
- olyan zárt és fedett műhely és raktárterülettel, amely alkalmas egyidejűleg minimum 7 db gépjármű beállására és a szükséges javítások elvégzésére. A műhelyrészekben 3 db. gépjármű beálló esetén az 5,4 m belmagasság, a többi esetben a 3,75 m belmagasság biztosított kell legyen.
- 1 db elektromos kukásautó töltésére alkalmas 15kW töltőállomás.
- további min. 6 db 26 tonna össztömegű kukás gépjármű átmeneti tárolására és a szükséges biztonságos manőverezésre alkalmas területtel.
A gépjármű beállásra kijelölt műhelyrészek kialakítása alkalmas kell, hogy legyen az ismertetett gépjárműállományból mindegyik gépjármű befogadására.
Az iroda és szociális rendeltetésű helyiségeket a fent megadott alapterületen felül kell biztosítani.
M3. At.-nek nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet 3. számú mellékletben előírt feltételeken túl a következőkkel:
— fékpad 1 db,
— futóművizsgáló pad 1 db,
— csápos emelő 2 T, 1db
— aknaperem emelő 3 db,
— bakdaru 2 T 1 db,
— villástargonca 2,5 T, 1 db,
— elektromos kerékanya leszerelő, 1 db,
— OBD diagnosztikai műszer Mercedes, MAN, Renault típusokra, legalább évente aktualizálva 1 db,
— sűrített levegős rendszer minden műhelyrészbe elvezetve a kéziszerszámok működtetéséhez.
Az igazolás módja: Irányadó a Kr. 3. §, Kr. 21. § (3) bekezdés b) és i) pontja, a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdés, Kbt. 66-67. §, Kbt. 69. §.
Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bekezdés alapján ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott műszaki ill. szakmai alkalmassági követelménynek. AK előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont és (5) bekezdés). Közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t köteles kitölteni és benyújtani. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy mindegyike az általa külön-külön kitöltött EEKD-ban az alkalmassági feltétel vonatkozásában előzetesen és csak arról nyilatkozik, amelyet az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (Kr. 3. § (2) bekezdés). Ajánlattevőnek elegendő a IV. rész „alfa” szakaszának kitöltése.
Utólagos igazolás: Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést és csak azon alkalmassági követelmények vonatkozásában kell az igazolásokat benyújtani, melynek tekintetében igénybe vették.
A szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy AT ezen műszaki paraméterekkel rendelkezzen, hiszen ezek nélkül nem lehet a feladatot megfelelően ellátni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik 10 olyan fő járműfenntartó dolgozói létszámmal, akiknek a szolgáltatás elvégzésére szolgáló telephelyen rendelkezésre kell állniuk a következők szerint:
— autószerelő 4 fő, ebből minimum 3 fő gépjármű technikus végzettséggel, vagy mester minősítéssel,
— autóelektromos mester 1 fő,
— karosszéria lakatos szakmunkás 2 fő,
— gépi forgácsoló szakmunkás 1 fő,
— egyéb fémipari szakmunkás 2 fő. (ez a követelmény helyettesíthető az autó szerelő, autóelektromos, vagy karosszéria lakatos létszám többlettel)
A szakmai irányítás, felügyelet tekintetében az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet 3. - 6.§ -ban foglaltak az irányadók.
Alkalmatlan At.,ha nem rendelkezik a szervizponton alkalmazott munkavállalók közül minimum 3 fő C+E kategóriákra érvényes jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel.
M2.Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik:
- olyan zárt és fedett műhely és raktárterülettel, amely alkalmas egyidejűleg minimum 7 db gépjármű beállására és a szükséges javítások elvégzésére. A műhelyrészeknek biztosítani kell 3 db. gépjármű beálló esetén az 5,4 m belmagasságot, a többi esetben a 3,75 m
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik továbbá:
- 1 db elektromos kukásautó töltésére alkalmas 15kW töltőállomással,
- további min. 6 db 26 tonna össztömegű kukás gépjármű átmeneti tárolására és a szükséges, biztonságos manőverezésre alkalmas szabad területtel.
A műszaki paraméterek meghatározása esetében olyan kukás gépjárműveket vettek alapul, amelyek magassága 3600 mm, ezen túlmenően biztosítani kell további magasságot a felépítmény felső részén végzendő szerelési munkálatokhoz, illetve a fülkebillentéshez. Ezek a járművek jellemzően 2,5 m szélességűek, ezen túlmenően biztosítani kell a biztonságos és szakszerű munkavégzéshez szükséges szabad távolságot mindkét oldalon.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet 3. számú mellékletben előírt feltételeken túl a következőkkel:
— fékpad 1 db.,
— futóművizsgáló pad 1 db.,
— csápos emelő 2 T,, 1 db
— aknaperem emelő 3 db.,
— bakdaru 2 T 1 db.,
— villástargonca 2,5 T, 1 db.,
— elektromos kerékanya leszerelő, 1 db.,
— OBD diagnosztikai műszer Mercedes, MAN, Renault típusokra, legalább évente aktualizálva 1 db.,
— sűrített levegős rendszer minden műhelyrészbe elvezetve a kéziszerszámok működtetéséhez.
A felsorolt kapacitások (infrastruktúrális, eszközpark, humán kapacitás) a nyertes ajánlattevő rendelkezésére kell, hogy álljanak. Ezek terhére harmadik személy részére nyertes ajánlattevő csak abban az esetben végezhet javítást, amennyiben a Megrendelő által jelzett javítási igényen felül arra szabad kapacitása van. A nyertes ajánlattevő által a felsorolt erőforrásokkal harmadik személy részére végzett szolgáltatás nem eredményezheti az Ajánlatkérő eszközein végzett javítási munkák átfutási idejének növekedését.
A korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65.§ (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, eltekint a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásától. Ajánlattevőnek az alk. feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dok-ot (EEKD), amelyben AK az alk.követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítési határidők elmulasztás késedelmi kötbér megfizetését vonja maga után, mértéke: a késedelemmel érintett szerz-es mennyiség (az adott munkamegrendelőben szereplő szolg.) nettó ellenértékének 1 %-a/nap.
Eseti munka meghiúsulásának megállapítása esetén az Ak. meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a nem teljesítéssel érintett szerz-es mennyiség (az adott munkamegrendelőben szereplő szolg.) nettó ellenértékének 25 %-a.
A szerz. meghiúsulásának megállapítása esetén a kötbér mértéke a meghiúsulás időpontjában a szerz-es időtartamból még hátralévő időtartamra arányosított rész (nem teljesítéssel érintett szerz-es mennyiség) nettó ellenértékét alapul véve 25%.
A nyertes ajánlattevő az elvégzett javításokról, és a beszerzett anyagokról hetente 1 alkalommal jogosult számlát kiállítani
A hét munkanapjain befejezett javítási munkákra (javításból használatra visszaadott) gépjárművekre vonatkozóan.
Ak. a At. részére – az Ak. által igazolt teljesítést követően – a számla kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül, a Kbt. 135.§(1), (5)–(6) bekezdéseinek, a Ptk.6:130. § (1)–(2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével átutalással fizet.
A Kbt. 27/A. § * Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat 2 szeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására.
A nettó rezsióradíj számításával kapcsolatos tudnivalók:
1. Pont: Javítási tevékenység:
A díjszámítás alapjául szolgáló óraszám a fizikai munkavállalók által, a szolgáltatás végzése során teljesített idő. Az irányítási, adminisztratív tevékenységek nem kerülnek külön elszámolásra, ezek ellenértéke a rezsióradíjban érvényesül. A munkanapokon 6.00–14.00 óra időszakon kívüli (jellemzően ügyelet, műszaki mentés) javítások esetén vállalkozó a rezsióradíj 50 %-al növelt értékét jogosult kiszámlázni.
— Anyagkezelési költség:
A beszerzett anyagok, alvállalkozói teljesítmények esetében Vállalkozó jogosult 10 % anyagkezelési költség felszámítására.
— Készenlét (ügyelet) tartása:
Vállalkozó az ügyelet biztosításáért külön díjat nem számol fel. Számlázás csak tényleges szerelési munka végzése esetén történik az 1. pontban leírtaknak megfelelően.
— Helyszíni műszaki mentés:
A Vállalkozó műszaki mentés esetén csak tényleges szerelési munka végzése esetén számol fel díjat az 1. pontban leírtaknak megfelelően.
Műszaki vizsgáztatás:
Vállalkozó a Műszaki vizsgáztatás bonyolítását díjmentesen végzi.
A jelen eljárásban nevesített szolgáltatások elvégzéséért a Vállalkozó az előző pontokban felsorolt díjakon kívül egyéb címen nem jogosult díjat felszámolni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. §-a (1)–(4) és (6) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. §-a (1)–(4) és (6) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
IV.2.6. PONTHOZ AZ AJÁNLATKÉRŐ AZ EGY HÓNAPOT 30 NAPTÁRI NAPNAK TEKINTI.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A részekre bontás kizárása tekintetében: Ajánlatkérő kizárja a részajánlattételi lehetőséget. Indokolás: a szolgáltatás természete, egységessége és ajánlattevő által teljesítendő feladatok egymásra épülése és egymást kiegészítő jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, a megbontás életszerűtlen és szakmailag elképzelhetetlen, továbbá a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel Kbt. 61. § (4).
1) Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt (EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése) követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
2.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése].
3. A P1.) M1)-M3) pontokban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4.) Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr. 13. §-a alapján vizsgálja.
5) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját.
7) Amennyiben bármely,az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
8) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
9) Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti - megfelelően kitöltött - felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
10) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
11) AK 3 000 000,- Ft értékű ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt ír elő.
Számlaszám: 10911004-00000003-50290007. A közlemény rovatba beírandó: Ajánlati biztosíték - gépjármű Szerviz.
12) Az ajánlathoz kell csatolni a közbeszerzési dokumentáció melléklete szerinti nyilatkozatokat.
13) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
14) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek Elbírálásra a dokumentációban foglaltak szerint. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Értékelési szempont: Pontozás két tizedes jegy pontossággal történik.
Az 1. sz. minőségi értékelési szempont, és ajánlati ár részszemp. fordított arányosítás, 2. részszemp. pontkiosztás. 2. résszempont: Gyártók: M-U-T, STUMMER, MEILLER, SERES. Gyártónként a feltétel teljesülése esetén 2,5 pont jár, így a lehetséges pontszámok: 0; 2,5; 5; 7,5; 10.
Az 1. számú minőségi értékelési részszempont esetében („javítóműhely távolsága Ajánlatkérő központi telephelyétől (Debrecen, István u. 136.) burkolt közforgalmú úton történő megközelítés esetén (km)) a km megadása csak egész számmal történhet, ha és amennyiben az útvonaltervező kimutatása alapján nem egész szám jönne ki, minden esetben felfelé kerekítve kell egész számot beírni (pl. 2,4 km esetén 3 km beírása), ellenkező esetben a vállalás nem megfelelő.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.
A szerződéskötés feltétele: a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a tevékenységével okozott károk megtérítésére min. 300 MFt/káresemény limitértékű felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. At. köteles erről ajánlatában nyilatkozni.
15)A nyertes ajánlattevő a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatási elemek tekintetében az alábbi garanciális feltételeket biztosítja az eszközök rendeltetésszerű használata esetén:
— elvégzett javításra 6 hónap,
— beszerzett alkatrészek vonatkozásában a jogszabályi feltételek szerint,
— gyártott alkatrészek vonatkozásában a jogszabályi feltételek szerint,
— külső szervizzel (harmadik fél, alvállalkozó) végeztetett javítás esetén 6 hónap.
A nyertes ajánlattevőnek az M1) alkalmassági követelményben meghatározott 10 fő járműfenntartó dolgozói létszámon felül további 11 fő járműfenntartó dolgozót kell igénybe vennie a szerződés teljesítéséhez, amellyel a szerződéskötéskor rendelkeznie kell. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést megelőzően be kell nyújtania Ajánlatkérő részére a teljesítéskor igénybe venni kívánt szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzát. Ennek elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
Az ajánlattevőknek szakmai ajánlat keretében be kell nyújtaniuk:
A minőségi értékelési szempontokra vonatkozó nyilatkozatokat (Közbeszerzési Dokumentum 13-14. sz. melléklete szerint) a felolvasólapon tett megajánlások alátámasztására. A „javítóműhely távolsága Ajánlatkérő központi telephelyétől (Debrecen, István u. 136.) burkolt közforgalmú úton történő megközelítés esetén (km)” értékelési szempont vonatkozásában a nyilatkozaton kívül csatolandó a távolság megállapításának alátámasztásához a dokumentumok (amennyiben nem a cégjegyzékben bejegyzett székhely, telephely vagy fióktelep a kiindulás helyszíne, akkor felek között fennálló szerződés, megállapodás, eseti megbízási szerződés is csatolandó a megajánlás alátámasztására). Továbbá szakmai ajánlat keretében csatolandó a Nyilatkozat garanciális képviselői státusz vonatkozásában.
A szakember szakmai önéletrajza nem képezi a szakmai ajánlat részét!
16) A nyertes ajánlattevő adminisztrációs feladatai:
Árajánlat készítés
A nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő ilyen irányú igénye (amennyiben a prognosztizált költség meghaladja az 500 000 Ft nettó értéket) esetén előzetes kalkulációt (javítási árajánlat) állít össze az előzetes hibafeltárás alapján, az egyes javítások várható költségéről. A kalkuláció tartalmazza a szükséges alkatrészeket, azok árát, illetve a várható munkadíjat.
FOLYTATÁS A III.1.2. PONTBA:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák