Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25009/2022
CPV Kód: 34351100-3
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye: Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789934251
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopcsányi Tibor
Telefon: +36 14125763
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001750672022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001750672022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gumiabroncsok beszerzése 2023-2024 évekre
Hivatkozási szám: EKR001750672022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34351100-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kiemelt gumiabroncsok
Abroncs típus, méret, minimális terhelési index (LI), minimális sebességindex (SI) / A Szerződés teljes időtartama alatt évente tervezett beszerzési mennyiség (db/év)
Nyári 185/65 R15 (min. LI: 80; min SI: T): 155 db
Téli 185/65 R15 (min. LI: 80; min. SI: T): 155 db
Nyári 205/55 R16 (min. LI: 90; min. SI: T): 300 db
Téli 205/55 R16 (min. LI: 90; min. SI: T): 300 db
Nyári 205/60 R16 (min. LI: 91; min. SI: V): 65 db
Téli 205/60 R16 (min. LI: 91; min. SI: H): 65 db
Nyári 205/65 R16 C (min. LI: 105; min. SI: V): 50 db
Téli 205/65 R16 C (min. LI: 105; min. SI: H): 50 db
Összesen: 1140 db/év, 2280 db/2 év
Egyéb abroncsok
Abroncs típus, Tervezett beszerzés mennyiség (db/év)
Egyéb, nem kiemelt típusú téli és nyári gumiabroncsok: 460 db/év, 920 db/2 év
Mindösszesen gumiabroncs: 3200 db/2 év
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. A beszerzés tárgyának részletes leírását, a további feladatokat a Műszaki Leírás dokumentum tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gumiabroncsok beszerzése 2023-2024 évekre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34351100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kiemelt gumiabroncsok
Abroncs típus, méret, minimális terhelési index (LI), minimális sebességindex (SI) / A Szerződés teljes időtartama alatt évente tervezett beszerzési mennyiség (db/év)
Nyári 185/65 R15 (min. LI: 80; min SI: T): 155 db
Téli 185/65 R15 (min. LI: 80; min. SI: T): 155 db
Nyári 205/55 R16 (min. LI: 90; min. SI: T): 300 db
Téli 205/55 R16 (min. LI: 90; min. SI: T): 300 db
Nyári 205/60 R16 (min. LI: 91; min. SI: V): 65 db
Téli 205/60 R16 (min. LI: 91; min. SI: H): 65 db
Nyári 205/65 R16 C (min. LI: 105; min. SI: V): 50 db
Téli 205/65 R16 C (min. LI: 105; min. SI: H): 50 db
Összesen: 1140 db/év, 2280 db/2 év
Egyéb abroncsok
Abroncs típus, Tervezett beszerzés mennyiség (db/év)
Egyéb, nem kiemelt típusú téli és nyári gumiabroncsok: 460 db/év, 920 db/2 év
Mindösszesen gumiabroncs: 3200 db/2 év
A fenti mennyiségek tervezett mennyiségek. A tervezett legmagasabb egyedi megrendelés becsült mennyisége 820 db gumiabroncs.
A szerződés keretösszege nettó: 94.002.050 Ft, ezen keretösszeg 30%-a opcióként kezelendő, azaz Ajánlatkérő 65.801.435 Ft+ÁFA összegig vállal megrendelési kötelezettséget.
AK prémium gumiabroncsoknak a fokozott igénybevétel (megkülönböztetett jelzésű járművek) miatt a 1222/2009 EK rendeletben előírtak szerint nedves úton tapadás kategóriájában legalább „A” minősítéssel rendelkező abroncsokat tekinti.
AK standard gumiabroncsoknak az általános igénybevétel, a 1222/2009 EK rendeletben előírtak szerint nedves úton tapadás kategóriájában legalább „B” minősítéssel rendelkező abroncsokat tekinti.
Prémiumnak tekintett gyártmányok: Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin
Standardnak tekintett gyártmányok: Firestone, Uniroyal, Kleber, BFGoodrich, Hankook
Mind a prémium, mind a standard gyártmányokból bármely kiemelt vagy egyéb típusú gumiabroncs rendelhető.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell
A beszerzés tárgyának részletes leírását, a további feladatokat a Műszaki Leírás dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelezően előírt 12 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (legalább további 0, legfeljebb további 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg (beleértve az opcióként kezelendő értéket is) nem merülne ki a 24 hónapos időszak alatt, akkor Ajánlatkérő a lejárat előtt tett egyoldalú jognyilatkozatával a szerződés keretösszegének kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónappal a szerződést egyszer meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a felhívás II.2.5. pontjához:
Az ár értékelési szemponthoz a következő értékelési alszempontok tartoznak:
Prémium márkák (kedvezmény átlaga, %) - 50 súlyszám
Standard márkák (kedvezmény átlaga, %) - 40 súlyszám

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):
M/1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait a Kr. 22. § (1) bekezdés szerint meghatározott formában igazolva, azaz az ajánlattevő (adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;
- a teljesítés időtartamát, [legalább év-hónap (amennyiben az időtartam vizsgálata szempontjából szükséges: év-hónap-nap) pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával];
- a teljesített szállítás tárgyát és mennyiségét, olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
A Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A Kr. 21/A. § irányadó.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább 1500 db gumiabroncs szállításra vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
Az M1. alkalmassági minimumkövetelmény legfeljebb 3 szerződéssel teljesíthető.
Ajánlatkérő az elmúlt három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe, azonban a Kr. 21/A. § értelmében elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérő a megrendelésenként kiállított számlát – a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján – a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalás útján fizeti ki.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: HUF.
Késedelmi kötbér:
a) Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult nyertes Ajánlattevővel szemben, ha olyan okból, amiért nyertes Ajánlattevő felelős – nyertes Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés szerinti kimutatást nem küldi meg az ott megjelölt határidőben. A késedelmi kötbér mértéke ez esetben minden késedelemmel érintett naptári nap után 20.000,- Ft.
b) Amennyiben olyan okból, amiért nyertes Ajánlattevő felelős, nyertes Ajánlattevő bármely teljesítéssel (kivéve előző pontban foglalt eset) késedelembe esik, késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A kötbér alapja a megrendelésben szereplő termékek nettó ellenértéke. Mértéke: naptári naponként a kötbéralap 1 %-a, maximum a kötbéralap 25 %-a.
Meghiúsulási kötbér:
Meghiúsulási kötbér (megrendelés): alapja a nem teljesítéssel érintett termékek nettó vételárának 30%-a. Ajánlatkérő ez esetben egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását, a meghiúsulási kötbér a nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé.
Meghiúsulási kötbér (szerződés):
Ha a Szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg/lehetetlenül el, amiért a nyertes ajánlattevőként szerződő fél felelős - a jelen szerződés szerinti teljes nettó keretösszeg fel nem használt része 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a keretösszeg megemelésre kerül, akkor a kötbér alapja a megemelt nettó keretösszegből fel nem használt összeg.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155 § rendelkezéseire.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Részszámlázás biztosított, a nyertes ajánlattevő megrendelésenként egy darab számlát állíthat ki, függetlenül attól, hogy a megrendelt számú gumiabroncsot hány tételben és mennyi idő alatt szállította az átadópontra.
AK a kiállított számla összegét az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére forintban (HUF), 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/01/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/01/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §-nak megfelelően történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2024
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Póczosné Jákfalvi Szilvia, lajstromszáma: 00267, Görbe Ágnes, lajstromszáma: 00375
2. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
3. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
5. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményeket, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatok vonatkozásában a Kbt. 40-41/C. §-a szabályozza.
6. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan az EKR űrlapon. Az EEKD II. rész C. pontjában tett „nem” válasz megjelölése esetén az EKR űrlapot úgy szükséges benyújtani, hogy annak tartalma nem állhat ellentétben az EEKD-ban tett nyilatkozattal.
7. A nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetben) a szerződéskötést megelőzően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezet mellékletét képező, a Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesülésére vonatkozó részletes átláthatósági nyilatkozatot.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül (további információk a közbeszerzési dokumentumokban).
10. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
11. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók.
12. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) és f) pontjával kapcsolatosan.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
14. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
15. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 14125819, e-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
16. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
17. Értékelés módszere: ár-szempont (kedvezmény mértéke): egyenes arányosítás, minőségi szempont: egyenes arányosítás.
18. III.2.2) pont: Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az elektronikus számlákat.
19. A beszerzés tárgya egy egységet képez, a feladat nem választható szét részekre. Az ajánlat értékelésének szempontjából úgy kapható összességében a legjobb ajánlat, ha az árubeszerzés egy szerződés keretén belül történik.
20. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában a Kbt. 35. § (8) bekezdésére tekintettel.
21. Szakmai ajánlatként (Kbt. 3. § 37. pont) a Részletes kereskedelmi ajánlatot szükséges benyújtani, amelyben – egyenértékű termék esetén – meg kell adni az egyenértékű termék megnevezését.
22. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a termékek átadása, mely átadópontokon fog megtörténni. (az átadópontokat Budapesten és valamennyi megyeszékhelyen szükséges biztosítani)
23. Az Ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által meghatározott, Ajánlattevő által megajánlott gyártmányok - az Ajánlattételi felhívás megküldésének napján aktuális gyártói vagy importőri árlistáit (az ajánlatkérő által meghatározott prémium és standard márkákra vonatkozóan egyaránt) excel formátumban (a gyártó vagy importőr által megadott formában) az ajánlat mellékleteként benyújtani.
24. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arra vonatkozóan, hogy a szerződés időtartama alatti listaárak változásáról ajánlatkérőt haladéktalanul tájékoztatja és az aktuális listát excel formátumban benyújtja.
25. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arra vonatkozóan, hogy az ajánlata szerinti termékeket a részletes kereskedelmi ajánlat tartalmazza, továbbá, hogy a megajánlott termékek a műszaki leírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek.
26. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. Pontszámítás módszere az 1.1-1.2. és 2. értékelési alszempont esetén egyenes arányosítás. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.
27. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell nyújtania az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatot.
28. Előzetes piaci konzultáció száma: EKR001656422022
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák