Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/65
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.04.04.
Iktatószám: 5283/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Deseda kemping (Hrsz.: 0443/2) és 0443/8 hrsz. – parkoló terület.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.04.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731591214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000288552022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000288552022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DESEDA Kemping átfogó rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000288552022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A kivitelezési feladat a Deseda Kemping területén a kemping átfogó rekonstrukciójára irányuló, alacsony energiafelhasználást és kedvező üzemeltetési feltételeket célzó épületek létesítése, infrastruktúra és épített környezet kialakítása 4 csillagos kemping részére, illetve a kemping előtti szintén önkormányzati tulajdonú, 0443/8 hrsz-ú területen parkoló kialakítása, a kemping bejárata előtti terület rendezésével, a mellékelt építési engedélyezési tervdokumentációban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DESEDA Kemping átfogó rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Deseda kemping (Hrsz.: 0443/2) és 0443/8 hrsz. – parkoló terület.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A kivitelezési feladat a Deseda Kemping területén a kemping átfogó rekonstrukciójára irányuló, alacsony energiafelhasználást és kedvező üzemeltetési feltételeket célzó épületek létesítése, infrastruktúra és épített környezet kialakítása 4 csillagos kemping részére, illetve a kemping előtti szintén önkormányzati tulajdonú, 0443/8 hrsz-ú területen parkoló kialakítása, a kemping bejárata előtti terület rendezésével, a mellékelt építési engedélyezési tervdokumentációban foglaltak szerint.
A jelenlegi mintegy 38.000 m2-es területen a meglévő épületek mindegyikének bontása szükséges, teljes új infrastruktúra és új épületegyüttesek létesítendők.
Recepció épület: nettó: 204,1 m2
kétszintes, a nettó 150,18 m2 földszinten
három munkaállomásos recepció 29,12 m2
back office helyiség 10,2 m2
szociális blokk, teakonyha,
Kerékpártároló, kölcsönző, szerviz 27,56 m2
1 db 2 fős, hálófülkés szolgálati lakás
A nettó 53,92 m2 emeleten
1 db 2 fős hálófülkés szolgálati lakás, szervíztér 19,47 m2 kerül elhelyezésre
Lapostetős, egyenes rétegrend szigeteléssel. A külső fal monolit vb fal, belső falak téglafalak, a födémszerkezet monolit vb födém.
Étterem: nettó:455,1 m2
Kétszintes, a nettó 278,17 m2-es földszinten:
85 fős étterem 131,05 m2
akadálymentes wc-mosdó, pelenkázó
vegyesbolt 28,25 m2
fedett terasz és fedett előtér 62,22 m2 + 45,84 m2
kerül kialakításra.
Az alagsorban
100 adagos főzőkonyha, konyhatechnológia terv szerinti konyhai berendezésekkel
raktárak, szociális blokkok, étteremhez tartozó vendég wc-k,
fedett terasz 43,98 m2
kerülnek kialakításra.
Lapostetős, egyenes rétegrend szigeteléssel. A földszinti fal 30-as téglafal 10 cm-es homlokzati hőszigeteléssel, kiszellőztetett, táblás homlokzatburkolattal, az alagsori fal monolit vb fal, a födémszerkezet monolit vb födém.
Vizesblokk: bruttó: 538,05 m2
női wc 36,9 m2
női fürdő 32,96 m2
férfi wc 34,78 m2
férfi fürdő 32,91 m2
gyermek vizesblokk 27,22 m2
akadálymentes fürdő 4,95 m2
bérelhető fürdő 2 x 3,58 m2
kültéri főzésre alkalmas fedett tér 3 db tűzhellyel 84,41 m2
kutyafürdető 5,15 m2
elektromos helyiség, gépészet, mosó helyiség, halpucoló, hulladékudvar
kerül elhelyezésre
Magastetős épület, a külső fal 30-as téglafal 10 cm-es homlokzati hőszigeteléssel.
Színpad + nézőtér: 230,5 m2
Strand: 284,66 m2
vízi élménytér 2 x 22,02 m2
élménymedence 57,75 m2
jakuzzi 12,57 m2
napozótér 158,94 m2
Mobilház 51 db 32 m2 + 12,50 m2 fedett terasz nagyságú
Könnyűszerkezet, ÉMI által minősített, jóváhagyott technológiával készített, a szükséges közművekkel ellátva.
2 db portaszolgálat, sorompóval ill. kártyás beléptetőrendszerrel
Összesen: 4.371,3 m2
Sátorhelyek:
A kemping területén szabad- mezős Sátorhelyek, parcellázott Sátorhelyek és lakókocsi állások kerülnek kialakításra a szállóvendégek számára. Közösségi tér, bográcsozóhely.
8,50 x 12,0 m 77 db
5x8 m 23 db
Közösségi célú épületek nettó alapterülete összesen: 3.900 m2.
Sportlétesítmények: öntött gumiburkolatú sportpálya felújítása 561,27 m2.
Parkolók: 2 db buszparkoló, 11 db személygépkocsi parkoló, 1 db akadálymentes parkoló, 2 db gyorstöltő, elektromos parkoló
A terület további részeit környezetalakítással rendezni kell (udvarrendezés, növénytelepítés, kerítésépítés).
Fakivágás a mellékelt fafelmérési terv szerint, fakivágási engedélyek megszerzésével 63 db.
Útépítés, zárt vízelvezető rendszerrel: (közművek, közútkezelők, régészet szakfelügyelete mellett)
Aszfaltburkolat bontása 565 m2
Kiemelt szegély bontása 32 fm
Földkiemelés pályaszerkezet helyén 387 m3
Úttükör készítés 1.135 m2
Kiemelt szegély építése 245 fm
Süllyesztett szegély építése 67 fm
Kerti szegély építése 108 fm
AC 11 kötő aszfaltréteg készítése 42,8 m3
AC11 kopó aszfaltréteg készítése 34,2 m3
6 cm beton térkő burkolat 133 m2
8 cm beton térkőburkolat 146 m2
Kihelyezendő KRESZ tábla 11 db
Kihelyezendő KRESZ kiegészítő tábla 1 db
Kihelyezendő új KRESZ tábla tartó oszlop 8 db
Útburkolati jelek felfestése 6 m2
Tereprendezés, gyepesítés 200 m2
Elektromos
Kivitelező feladata a , gépészeti, technológiai elosztó, épületfelügyeleti tervezés, ÁV mérőhely tervezés, fotovoltaikus naperőmű tervezése, hálózati csatlakozási terv elkészítése, RWA rendszerterve és kivitelezése.
Épületgépészet, közművek:
A területen található közművek régiek, elavultak, bontásuk szükséges, gáz közmű nincs.Az épületek hűtéséhez-fűtéséhez az energiát hőszivattyú biztosítja. Alternatív energiaforrásként fotovoltaikus naperőmű létesítendő.
További részletek a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdését alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2/1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 M/2/2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
3 M/2/3 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5.) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, amelyet az önéletrajz minta tartalmaz. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a szakember szerepel a kamarai névjegyzékben, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot külön igazolni nem kell és ebben az esetben a végzettség/képzettség igazolásához szükséges okiratot (pl. diploma) sem kell csatolni. A kamarai jogosultság meglétét, ajánlatkérő ellenőrzi.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot, előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) II. fejezetében rögzítettek szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell igazolni.
Ajánlattevő a Korm. r. 2.§ (1) bekezdése alapján az EEKD, valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat benyújtására köteles az ajánlatban az erre vonatkozó EKR űrlap kitöltésével. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Korm. r. III. fejezetében előírtak szerint kell igazolnia. Adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó a Korm. r. 15. § (1) bekezdése alapján az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt a Korm. r. 15. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bek. meghatározott kizáró okok. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóság tartalmáért az AT felel. Az öntisztázást tekintetében a Kbt. 64.§-a az irányadó.
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény:
SZ/1
Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők mindegyike és az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő(k) szerepeljen(ek) az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén –amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolása:
SZ/1 A névjegyzékben szereplés tényét a legkedvezőbb AT(k) esetén AK a www.mkik.hu oldalon ellenőrzi, az ajánlattevő részéről egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges azaz: az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. A nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét ATnek igazolnia kell.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A gazd. szereplő az ajánlatban a Kbt. 67.§ (1) bek. szerint csak az EEKD-ban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alk. követelmények teljesülnek (IV. rész α szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A Kbt. 69.§ (3) bek. szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelmények igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtására (ha AT az igazolásokat korábban benyújtotta, AK nem hívja fel az ATt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér): Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívásra:
M/1 ATnek (közös ATnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (2) bek. a) pontja és 22.§ (3) bek. alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év (5 éven [60 hónap] belül befejezett és 8 éven [96 hónap] belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építésre vonatkozó ref. igazolás(oka)t, melye(ke)t a szerződést kötő másik félnek kell kiállítania. Az igazolásnak tartalmazni kell legalább:
-a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap részletezettséggel),
- a teljesítés helye
-a referencia tárgya, mennyisége (az elvégzett munka rövid ismertetése oly módon, hogy abból az alk. minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
-a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége)
-nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciára vonatkozó követelmény a bemutatott szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2 A 321/2015. (X.30.) Kr.21.§ (2) bek. b) pontja alapján csatolandó AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (EKR űrlap kitöltésével). Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakemberek vonatkozásában az ajánlati felhívás II.2.14) További információ rovatban leírtak irányadók.
Az előírt alk. követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmények, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazd. szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alk. követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelmény(eke)t, amely igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén, csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:
M.1.1. legalább 800 m2 nettó alapterületű közösségi célú épület építésére vonatkozó referencia, mely tartalmazta 100 m2 vizesblokk építését és / vagy felújítását;
M.1.2. legalább 200 m2 térkő burkolat építése;
M.1.3. legalább 1 db játszótér vagy sportpálya építése, mely tartalmazott legalább 120 m2 öntöttgumi burkolat elhelyezését;
Az M/1. szerinti alkalmassági követelményt nem kötelező egy szerződéssel igazolni, de legfeljebb 3 szerződéssel igazolható.
M/2 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy / szervezet), ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő (a szakemberek között az átfedés nem megengedett) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti alábbi szakemberrel:
M/2/1) MV-É (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy a hivatkozott kormányrendelet szerinti végzettséggel egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M/2/2) MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy a hivatkozott kormányrendelet szerinti végzettséggel egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M/2/3) MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy a hivatkozott kormányrendelet szerinti végzettséggel egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtti egyenértékű végzettséget is elfogad. Az alkalmassági feltételekre bemutatott szakemberek között az átfedés nem megengedett, Egy szakember kizárólag egy alkalmassági követelmény igazolására mutatható be.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előleg mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-a .
Tartalékkeret: ajánlatkérő tartalékkeretet nem köt ki.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok:
a) késedelmi kötbér mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,5% százaléka naptári naponta
b) meghiúsulási kötbér mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a.
c) Teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a.
d) Jólteljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a.
e) Jótállás, a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap
f) Előleg - visszafizetési biztosíték: a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján, a szerződés tervezete szerint.
A biztosítékok a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatók óvadékként az előírt pénzösszegnek Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP mint számlakezelőnél vezetett 11743002-15398006-065300000 számú számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Számlázás: fizetési mérföldkövenként (9 db részszámla-1 db végszámla), a szerződésben rögzített százalékos készültségi foknak megfelelően a szerződés tervezetében rögzítettek szerint, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §-ra.
A finanszírozásra vonatkozó jogszabályi hivatkozások: 2007.évi CXXVII. tv.; 2011.évi CXCV. tv.; 2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése, Ptk. 6:155. §; 2015.évi CXLIII. tv. 135.§ (1) és (3), (5)-(8) bekezdései, továbbá a Kbt. 27/A§-a; 322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §. A részletes fizetési feltételeket és szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/04/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/04/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. A tárgyi közbeszerzési eljárásban megvalósítani kívánt kivitelezés egységet képez, ezért a részekre bontása kizárt. Az építmény és kapcsolódó létesítmények megvalósítása egymással összefüggő kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatók el egymástól, az egységes kivitelezési tervdokumentációra tekintettel. A megvalósítandó feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek.
1) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
2) Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-100 pont között. A pontkiosztás módszere: 1. egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, a 2.1; 2.2. és 2.3. értékelési szempontok (szakemberek) vonatkozásában: egyenes arányosítás.
3) AK feltételes közbeszerzési eljárás folytat le. A szerződés hatályba lépésének a feltételes a Kaposvár 0443/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése. Ajánlatkérő a szerződésben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételt alkalmaz.
4) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
5) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ATk erre vonatkozó megállapodását. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában.
6) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1)-(8) bek.eire
7) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek.e szerint és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek.ére vonatkozóan, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint nyilatkozatát, ill. szakmai ajánlatként, az árazott költségvetését excel és aláírt pdf formátumban.
8) AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.
9) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47.§ (2) bek.). Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően.
10) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is-EKR űrlap benyújtásával.
11) ATnek, adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.
12) Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (7) és Kbt. 66.§(6)bek. megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó az EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével és benyújtásával.
13) Az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló ny. vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
14) A 322/2015. (X. 30.) Kr. 26.§ alapján nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatályba lépését követően a szerződésben meghatározott időpontig, valamint a szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítással: legalább 500 000.000 Ft (forint)/káresemény és 1 000 000 000 Ft (orint)/év mértékű.
15) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.
16) FAKSZ: dr. Jakabfy Attila, lajstromszáma: 00465.
17) Ajánlatkérő az M/1 és M/2. alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
18) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 29/A. §-a alapján köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget („Üvegkapu”), melyről ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni szükséges. Továbbá az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles az Üvegkapu használatára vonatkozó követelmények megismeréséről is.
19) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
20) IV.2.6.) kiegészítése: az ajánlati kötöttséget naptári napban kell érteni (60 naptári nap)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák