Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 8864/2022
CPV Kód: 24111500-0
Ajánlatkérő: Tolna Megyei Balassa János Kórház
Teljesítés helye: Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.: cseppfolyós oxigén orvosi gáz: "A", "B" és "D" ép 1. tartály: „A” és „B” épület között, 2. tartály: „D” épület mentőbejárat;Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5.-7.: Intézeti Gyógyszertár;Tolna Megyei Balassa János Kórház: 1-6 tétel esetében: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5.-7.: Intézeti Gyógyszertár, 7-12 tétel esetében: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 2.: Szülészet udvara;Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri B.Á.u. 5-7.: Dewar e, űrtart 3l cseppf N2: Bőr-nemi gond, Dewar e, űrtart 4l cseppf N2: Bőrgyógy. o., Dewar e, űrtart 8l cseppf N2 Onkológiai o.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolna Megyei Balassa János Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15416308217
Postai cím: Béri Balogh Ádám Utca 5-7.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Barbara
Telefon: +36 74501500
E-mail: kozbeszerzes@tmkorhaz.hu
Fax: +36 74501660
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001262072021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001262072021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi gázok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001262072021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24111500-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"Orvosi gázok beszerzése a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére" az alábbiak szerint 4. ajánlati részben:
1. ajánlati rész: Cseppfolyós oxigén orvosi gáz
2. ajánlati rész: Palackos orvosi oxigén gáz
3. ajánlati rész: Palackos egyéb ipari gáz
4. ajánlati rész: Cseppfolyós orvosi nitrogén
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. ajánlati rész: Cseppfolyós oxigén orvosi gáz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.:
cseppfolyós oxigén orvosi gáz: "A", "B" és "D" ép
1. tartály: „A” és „B” épület között,
2. tartály: „D” épület mentőbejárat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Orvosi gázok beszerzése a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére
Cseppfolyós oxigén orvosi gáz:
150 000 m3 cseppfolyós oxigén orvosi gáz 2 db oxigéntartállyal, és az azokhoz tartozó elpárologtatókkal.
A megadott mennyiségek tekintetében ajánlatkérőt legfeljebb +20% mértékben opciós jog illeti meg. Lásd részletesen a II.2.11. pontban.
A beszerzendő termékek tárgyára és mennyiségére vonatkozó további adatokat a közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírás, illetve ajánlati lap tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségeket Ajánlatkérő részletesen a VI.3) További információk pontban ismerteti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opció meghatározása:
A közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírásban, illetve ajánlati lapban megjelölt 12 havi alapmennyiséghez képest az ajánlatkérőt legfeljebb +20% mértékben opciós jog illeti meg az ajánlatban benyújtott ajánlati lapon rögzített ajánlati árral, változatlan feltételek mellett. A legfeljebb +20% mértékű opciós mennyiség tekintetében lehívást az ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával (a szerződés 12 havi alap időszakában és a meghosszabbítás max. 12 havi időtartamában összesen +20% mértékig) jogosult, de nem köteles érvényesíteni. Ilyen egyoldalú jognyilatkozatnak minősül az is, ha az ajánlatkérő az alapmennyiség teljes körű megrendelését követően újabb megrendelést küld az ajánlattevő részére. Az opció lehívásának esetét a felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintik.
Az opció alkalmazásának indoklása:
A betegellátás zavartalan működése miatt ajánlatkérő számára rendkívül fontos az orvosi gázok állandó biztosítása, azonban annak 12 hónapra vetített pontos mennyiségének a meghatározásánál problémába ütközött, tekintettel arra, hogy a koronavírus okozta világjárvány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a betegellátásban megnövekedett mennyiségű orvosi gáz került felhasználásra, és mivel a járvány leszálló ágban van, valószínűsíthető, hogy kevesebb mennyiségre lesz szükség, ám ha mégis ajánlatkérő alul kalkulálta mennyiségeket, akkor sem veszélyezteti az állandó betegellátás rendjét, mivel akkor érvényesíteni tudja opciós a fent meghatározott opciós jogát.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérőnek a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján lehetősége van a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontjának alkalmazására, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1)
Elnevezés: 2. ajánlati rész: Palackos orvosi oxigén gáz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5.-7.: Intézeti Gyógyszertár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Orvosi gázok beszerzése a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére
Palackos orvosi oxigén gáz:
395 db palack 1335 db orvosi oxigén gáz töltéssel.
A megadott mennyiségek tekintetében ajánlatkérőt legfeljebb +20% mértékben opciós jog illeti meg. Lásd részletesen a II.2.11. pontban.
A beszerzendő termékek tárgyára és mennyiségére vonatkozó további adatokat a közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírás, illetve ajánlati lap tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségeket Ajánlatkérő részletesen a VI.3) További információk pontban ismerteti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opció meghatározása:
A közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírásban, illetve ajánlati lapban megjelölt 12 havi alapmennyiséghez képest az ajánlatkérőt legfeljebb +20% mértékben opciós jog illeti meg az ajánlatban benyújtott ajánlati lapon rögzített ajánlati árral, változatlan feltételek mellett. A legfeljebb +20% mértékű opciós mennyiség tekintetében lehívást az ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával (a szerződés 12 havi alap időszakában és a meghosszabbítás max. 12 havi időtartamában összesen +20% mértékig) jogosult, de nem köteles érvényesíteni. Ilyen egyoldalú jognyilatkozatnak minősül az is, ha az ajánlatkérő az alapmennyiség teljes körű megrendelését követően újabb megrendelést küld az ajánlattevő részére. Az opció lehívásának esetét a felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintik.
Az opció alkalmazásának indoklása:
A betegellátás zavartalan működése miatt ajánlatkérő számára rendkívül fontos az orvosi gázok állandó biztosítása, azonban annak 12 hónapra vetített pontos mennyiségének a meghatározásánál problémába ütközött, tekintettel arra, hogy a koronavírus okozta világjárvány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a betegellátásban megnövekedett mennyiségű orvosi gáz került felhasználásra, és mivel a járvány leszálló ágban van, valószínűsíthető, hogy kevesebb mennyiségre lesz szükség, ám ha mégis ajánlatkérő alul kalkulálta mennyiségeket, akkor sem veszélyezteti az állandó betegellátás rendjét, mivel akkor érvényesíteni tudja opciós a fent meghatározott opciós jogát.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérőnek a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján lehetősége van a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontjának alkalmazására, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1)
Elnevezés: 3. ajánlati rész: Palackos egyéb ipari gáz
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tolna Megyei Balassa János Kórház:
1-6 tétel esetében: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5.-7.: Intézeti Gyógyszertár,
7-12 tétel esetében: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 2.: Szülészet udvara
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Orvosi gázok beszerzése a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére
Palackos egyéb ipari gáz:
136 db palack 243 db egyéb ipari gáz töltéssel.
A megadott mennyiségek tekintetében ajánlatkérőt legfeljebb +20% mértékben opciós jog illeti meg. Lásd részletesen a II.2.11. pontban.
A beszerzendő termékek tárgyára és mennyiségére vonatkozó további adatokat a közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírás, illetve ajánlati lap tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségeket Ajánlatkérő részletesen a VI.3) További információk pontban ismerteti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opció meghatározása:
A közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírásban, illetve ajánlati lapban megjelölt 12 havi alapmennyiséghez képest az ajánlatkérőt legfeljebb +20% mértékben opciós jog illeti meg az ajánlatban benyújtott ajánlati lapon rögzített ajánlati árral, változatlan feltételek mellett. A legfeljebb +20% mértékű opciós mennyiség tekintetében lehívást az ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával (a szerződés 12 havi alap időszakában és a meghosszabbítás max. 12 havi időtartamában összesen +20% mértékig) jogosult, de nem köteles érvényesíteni. Ilyen egyoldalú jognyilatkozatnak minősül az is, ha az ajánlatkérő az alapmennyiség teljes körű megrendelését követően újabb megrendelést küld az ajánlattevő részére. Az opció lehívásának esetét a felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintik.
Az opció alkalmazásának indoklása:
A betegellátás zavartalan működése miatt ajánlatkérő számára rendkívül fontos az orvosi gázok állandó biztosítása, azonban annak 12 hónapra vetített pontos mennyiségének a meghatározásánál problémába ütközött, tekintettel arra, hogy a koronavírus okozta világjárvány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a betegellátásban megnövekedett mennyiségű orvosi gáz került felhasználásra, és mivel a járvány leszálló ágban van, valószínűsíthető, hogy kevesebb mennyiségre lesz szükség, ám ha mégis ajánlatkérő alul kalkulálta mennyiségeket, akkor sem veszélyezteti az állandó betegellátás rendjét, mivel akkor érvényesíteni tudja opciós a fent meghatározott opciós jogát.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérőnek a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján lehetősége van a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontjának alkalmazására, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1)
Elnevezés: 4. ajánlati rész: Cseppfolyós orvosi nitrogén
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri B.Á.u. 5-7.: Dewar e, űrtart 3l cseppf N2: Bőr-nemi gond, Dewar e, űrtart 4l cseppf N2: Bőrgyógy. o., Dewar e, űrtart 8l cseppf N2 Onkológiai o.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Orvosi gázok beszerzése a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére
Cseppfolyós orvosi nitrogén:
390 liter cseppfolyós orvosi nitrogén.
A megadott mennyiségek tekintetében ajánlatkérőt legfeljebb +20% mértékben opciós jog illeti meg. Lásd részletesen a II.2.11. pontban.
A beszerzendő termékek tárgyára és mennyiségére vonatkozó további adatokat a közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírás, illetve ajánlati lap tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségeket Ajánlatkérő részletesen a VI.3) További információk pontban ismerteti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opció meghatározása:
A közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírásban, illetve ajánlati lapban megjelölt 12 havi alapmennyiséghez képest az ajánlatkérőt legfeljebb +20% mértékben opciós jog illeti meg az ajánlatban benyújtott ajánlati lapon rögzített ajánlati árral, változatlan feltételek mellett. A legfeljebb +20% mértékű opciós mennyiség tekintetében lehívást az ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával (a szerződés 12 havi alap időszakában és a meghosszabbítás max. 12 havi időtartamában összesen +20% mértékig) jogosult, de nem köteles érvényesíteni. Ilyen egyoldalú jognyilatkozatnak minősül az is, ha az ajánlatkérő az alapmennyiség teljes körű megrendelését követően újabb megrendelést küld az ajánlattevő részére. Az opció lehívásának esetét a felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintik.
Az opció alkalmazásának indoklása:
A betegellátás zavartalan működése miatt ajánlatkérő számára rendkívül fontos az orvosi gázok állandó biztosítása, azonban annak 12 hónapra vetített pontos mennyiségének a meghatározásánál problémába ütközött, tekintettel arra, hogy a koronavírus okozta világjárvány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a betegellátásban megnövekedett mennyiségű orvosi gáz került felhasználásra, és mivel a járvány leszálló ágban van, valószínűsíthető, hogy kevesebb mennyiségre lesz szükség, ám ha mégis ajánlatkérő alul kalkulálta mennyiségeket, akkor sem veszélyezteti az állandó betegellátás rendjét, mivel akkor érvényesíteni tudja opciós a fent meghatározott opciós jogát.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérőnek a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján lehetősége van a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontjának alkalmazására, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részben: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújtja be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja ajánlatkérő. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlattevőnek az alkalmassága igazolására csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát valamennyi - a cégkivonatban feltüntetett - pénzforgalmi számlájára vonatkozóan arra nézve, hogy mióta vezeti a számlát, volt-e azon a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti 30 napot meghaladó sorbaállítás az eljárást megindító felhívás feladását megelőző egy éven belül, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó szervezet köteles nyilatkozni a bankszámlát vezető pénzügyi intézményeiről, valamint arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását becsatolta. Amennyiben a cégkivonatban olyan pénzügyi intézmények szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről nyilatkozni kell. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1.,pontban az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD formanyomtatványba foglalt nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A fent ismertetett alkalmassági követelmény esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. Az alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ban foglaltak is irányadók. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő ha, bármely számlavezető pénzügyi intézményének a nyilatkozata szerint a számláján 30 napot meghaladóan sorbaállított tétel volt az eljárást megindító felhívás feladását megelőző egy éven belül. Ajánlatkérő sorbaállításon a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítást érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevőnek alkalmassága igazolására csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, 21. § (1a)pontja és a 21/A § szerint, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) a felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségét
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő) (év, hónap, nap)
- a szállítás (szerződés) tárgyát, mennyiségét, időtartamát (olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (e-mail, telefon)
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Közös ajánlattevők esetében elég, ha egyikük megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
A legjelentősebb referenciákat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni
és igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. pontban az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD formanyomtatványba foglalt nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja, (2) bekezdése vagy 24. § (1) bekezdései.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három évben történt, ajánlati részenként az alábbi termékek szállítását elérő mennyiségű referenciával, és igazolja, hogy a szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt:
1. ajánlati rész: Cseppfolyós oxigén orvosi gáz: 75 000 m3 cseppfolyós oxigén orvosi gáz,
2. ajánlati rész: Palackos orvosi oxigén gáz: 666 db orvosi oxigén gázpalacktöltés,
3. ajánlati rész: Palackos egyéb ipari gáz: 121 db egyéb ipari gázpalacktöltés,
4. ajánlati rész: Cseppfolyós orvosi nitrogén: 195 liter cseppfolyós nitrogén.
Minden egyes ajánlati részeknél meghatározott összértékű teljesítés bemutatható egy vagy több referenciával is.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65.§.(4) bekezdésében előírtak
figyelembevételével bírálja. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A
Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a
köztük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65.§ (7) bekezdés]
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerinti esetekben
támaszkodhat. Az alkalmassági követelmények minden rész vonatkozásában irányadóak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vevő a teljesítések ellenértékét a lehívásoknak megfelelő (rész)teljesítést követően havonta, utólag, átutalással, számla ellenében, magyar forintban teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 135. §. (1), (5) és (6) bek.-ben és a 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A § rendelkezéseiben foglalt előírásokat. Fizetési határidő a Ptk. 6:130. § (3) bek.-ben foglalt előírások szerint a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 60 nap. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.-ben foglaltak figyelembevételével kell eljárni. A részletes fizetési feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek szabályait, melyek valamennyi rész esetében irányadóak részletesen az adásvételiszerződés-tervezete tartalmazza.
A Vevő elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlákat is, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Eladó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Eladó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Eladó köteles késedelmi kötbér fizetésére, ha a teljesítési határidőn belül az áru átadás-átvétele nem történik meg, továbbá Vevő nem szerzi be az árut harmadik személytől. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként az egyedi lehívás ellenértékének 2 %-a. Késedelmi kötbér maximuma: ha az egyedi lehívás teljesítése jelen szerződésben megállapított határidejéhez képest az Eladó 20 napot elérő vagy azt meghaladó késedelembe esik olyan okból, amiért Eladó felelős, úgy Vevő - érdekmúlás bizonyítása nélkül - jogosult a szerződést az Eladóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni és Eladó felé meghiúsulási kötbért is érvényesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke az Eladó által az összes mennyiségből még nem teljesített termékek éves nettó összértékének 10%-a.
Eladó szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, illetve a szállított Áru a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában megjelölt feltételek mellett a jótállási időtartam alatt megőrzi a használhatóságot.
Vevő köteles írásban értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.
A szavatosság, illetve a jótállásnak az Eladó által megjelölt időtartama alatt az Eladó köteles a Vevő szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében. A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási idő lejárta után is érvényesíthetők.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)A felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 1 hónapos ajánlati kötöttség alatt az Ajánlatkérő 30 napot ért.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az AT-(k), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát, vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazást is. Egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány helyett az egyéni vállalkozó részéről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó, egyszerű másolatban. (Közös ajánlattétel esetén: minden AT-nek)
3) AK az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az AT-(k), alvállalkozók, ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az AT-(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példánya, illetve az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is csatolandó. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlatban. Egyéni vállalkozó esetében, amennyiben az egyéni vállalkozó az ajánlatban feltünteti adószámát AK a https://www.nyilvantarto.hu/evig weboldalon ellenőrzi az egyéni vállalkozók nyilvántartásában való szereplés tényét, ellenkező esetben csatolandó a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66.§ (2) és (6) bek. szerinti nyilatkozatait.
5) Az alkalmassági feltételek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6) Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján történik a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján, mivel az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
7) Kbt.71.§ (6) bek. szerint AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és rá tekintettel lenne szükséges újabb HP.
8) AK részajánlattételre lehetőséget ad.
9) AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek.e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
10) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
11) AT az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
12) AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
13) Amennyiben a nyertes AT által az átláthatósági nyil. nem vagy nem megfelelően kerül kitöltésre, ez a körülmény szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, ennek tekintetében a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti AT-vel kerül a sz. megkötésre.
14) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Balogh Barbara, lajstromszám: 00827.
15) A Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél és Ajánlatkérő a szerződést a hatályba lépéstől számított 12 (tizenkettő) hónap határozott időtartamra kötik meg, azonban Ajánlatkérő fenntartja a szerződés 1 alkalommal változatlan feltételek mellett történő, 12 hónapos hosszabbításának lehetőségét. Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése esetén Ajánlatkérő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér szükség esetén a felettes szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől. A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. Mindezek alapján a meghosszabbított időtartammal együtt a szerződés időtartama 24 hónapos lesz.
16) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő szakmai ajánlatát azaz az "Ajánlati
lapot". Továbbá be kell nyújtani a Gyártói termékleírást vagy terméklapot (ezen dokumentumok nem képezik a szakmai ajánlat részét) a megajánlás érvényességének, azaz a műszaki minimumkövetelményeknek történő megfelelés vizsgálatára tekintettel a dok-ban előírtak szerint.
17) Az érvényes ajánlattételhez bármely ajánlati részre (1 - 4.) lehet ajánlatot tenni, de az egyes ajánlati részeken belül valamennyi tételt, teljes mennyiségben meg kell ajánlani. Ajánlati részen belül nem teljeskörűen megadott ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
18) A megajánlott termék(ek)re, vonatkozóan Ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlatában, amennyiben releváns, a 16/2012. (II. 16.) Kr. 9. § (2) bekezdésében foglaltaknak az orvostechnikai eszköz megfelelőségének igazolására az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítványt vagy OGYÉI engedélyt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati eljárásra vonatkozó szabályokat, benne a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó szabályokat a jelen eljárással összefüggésben a hatályos Kbt. XXI. fejezete tartalmazza.
A Vevő elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlákat is, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az Eladó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Eladó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Eladó köteles késedelmi kötbér fizetésére, ha a teljesítési határidőn belül az áru átadás-átvétele nem történik meg, továbbá Vevő nem szerzi be az árut harmadik személytől. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként az egyedi lehívás ellenértékének 2 %-a. Késedelmi kötbér maximuma: ha az egyedi lehívás teljesítés jelen szerződésben megállapított határidejéhez képest az Eladó 20 napot elérő vagy azt meghaladó késedelembe esik olyan okból, amiért Eladó felelős, úgy Vevő - érdekmúlás bizonyítása nélkül - jogosult a szerződést az Eladóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni és Eladó felé meghiúsulási kötbért is érvényesíteni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák