Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9053/2022
CPV Kód: 03210000-6
Ajánlatkérő: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: Balatonlelle-Irmapuszta halastavak, Buzsák halastavak, Fonyód halastavak, Öreglak halastavak, Balatonföldvár halastó, Balatonszárszó halastó;Nagykanizsa-Mórichelypuszta halastavak, Varászló halastavak
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: állami tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14830312214
Postai cím: Horgony Utca 1
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Ferenc haltermelési igazgató
Telefon: +36 84519630
E-mail: fodorferenc@balatonihal.hu
Fax: +36 84519630
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonihal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000617512022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000617512022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: állami tulajdonú gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarmánybúza és tritikálé beszerzése 2022. évre
Hivatkozási szám: EKR000617512022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03210000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Takarmánybúza, tritikálé beszerzése a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére, továbbá a megvásárolt termék tárolása, és Ajánlatkérő igénye szerinti kiszállítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Balatonlelle és környéke
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03210000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Balatonlelle-Irmapuszta halastavak, Buzsák halastavak, Fonyód halastavak, Öreglak halastavak, Balatonföldvár halastó, Balatonszárszó halastó
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarmánybúza, tritikálé beszerzése a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére, továbbá a megvásárolt termék tárolása, és Ajánlatkérő igénye szerinti kiszállítása.
Ajánlatkérő a két terméket egyenértékűnek tekinti.
Beszerzési mennyiségek: 1.400 tonna + opcióként további 100 tonna
Műszaki leírás:
Takarmánybúza
2022. évi termésű, takarmánybúza (MSZ 12541:2019) és/vagy élelmezési célra alkalmas búza (MSZ 6383:2017) szabvány szerinti minősítésű, a mindenkori egészségügyi feltételeknek megfelelő, mentes élő gabonakártevőktől, rovaroktól, valamint karantén kártevőktől, különösen: Anguina tritici-, Heterodera latipons-, Trogoderma granariumtól és radioaktivitástól.
Az élelmezési célra alkalmas minősítésű búza emberi fogyasztásra is alkalmas, a takarmányozási célra minősített búza állati takarmánynak minősül. Ajánlatkérő mindkét minősítésű terméket elfogadja a szerződés teljesítéséhez.
Általános minőségi követelmények
- A takarmánybúza rostált, száraz, gabonakártevőtől mentes legyen, feleljen meg a mindenkor érvényben lévő állategészségügyi követelményeknek.
Érzékszervi követelmények
- Szín: búzára jellemző barna, barnásvörös vagy világossárga legyen.
- Szag: az egészséges búzára jellemző szagú legyen; penészes, erjedt vagy egyéb idegen szag nincs megengedve.
- Íz: édeskés ízű legyen. Keserű, savanyú íz nincs megengedve.
Élelmiszer-biztonsági követelmények
- A búzaszemek nem tartalmazhatnak hozzáadott komponenst és semmilyen, az egészségre káros szenynyeződést. A nehézfém-szennyezés, mikotoxinok, növényvédőszer-maradványok megengedett maximális koncentrációit EU- és nemzeti jogszabályok rögzítik.
- A búzatételnek élő állati kártevőktől mentesnek kell lennie.
Részletes minőségi követelmények
- Nedvességtartalom, legfeljebb: 14,5% (m/m)
- Hektolitertömeg, legalább: 70 kg/100 l
Tisztaságmeghatározás:
- Törött szem, legfeljebb: 5% (m/m);
- Magszennyező anyagok, legfeljebb: 7% (m/m)
- Csírázott szem, legfeljebb: 4% (m/m)
- Vegyes szennyező anyagok, legfeljebb: 3% (m/m);
Fenti paraméterek vizsgálata az MSZ 12541:2019 szerint történnek, valamint a nem részletezett egyéb paraméterek tekintetében is a MSZ szabványokban és a vonatkozó EU előírásokban előírtak a meghatározók.
Eladónak garantálnia kell, hogy az áru az Európai Unió vonatkozó hatályos szabályozása értelmében nem esik címkézési kötelezettség alá.
Az áru genetikai módszerrel nem módosított (GMO-free) vetőmagból származik.
Eladó a Vevő kérése esetén a vetőmag eredeti műbizonylatának bemutatásával igazolni köteles a vetőmag fajtáját és származását.
Tritikálé
2022. évi termésből, száraz, rostált, káros keveréktől, kénezéstől, élő kártevőktől, idegen szagtól, avasságtól, dohosságtól, penésztől mentes. Az áruban vegyszermaradványok, nehézfémek, toxinok, dioxin, radioaktivitás, gyommagvak és növényi gombabetegségek a mindenkori magyar és az EU hatósági előírások által megengedett értéken belül vannak, egyebekben megfelel a mindenkori magyar és EU növény- és állategészségügyi követelményeknek. Amennyiben az árut valamilyen vegyszerrel kezelték, fumigálták, annak adatairól Eladó a Vevőt haladéktalanul értesíteni köteles. Eladó tudomással bír arról, hogy az áru termelése során az egész tenyészidő alatt a természetes érést befolyásoló kemikáliák alkalmazása tilos! A termesztés során kizárólag a búzában felhasználásra engedélyezett szereket szabad alkalmazni.
Általános minőségi követelmények
- Az tritikálé legyen rostált, száraz – legfeljebb 14,5% nedvességtartalmú –, egészséges, raktári gabonakártvőtől mentes és azonos évjárat termése. A tritikálé feleljen meg a mindenkor érvényben lévő élelmiszer-biztonsági követelményeknek.
Érzékszervi követelmények:
- Szín, alak: egészséges tritikáléra jellemző, világos sárgásbarna színű. Alakja átmenetet képez a búza és a rozs között.
- Szag: az egészséges tritikáléra jellemző szagú legyen. Penészes, erjedt, fülledt, dohos vagy egyéb idegen szag nincs megengedve.
- Íz: a fajtára jellemző ízű legyen. Savanyú, keserű, dohos íz nincs megengedve.
Élelmiszer-biztonsági követelmények
- A tritikálészemek nem tartalmazhatnak hozzáadott komponenst és semmilyen, az egészségre káros
szennyeződést. A nehézfém-szennyezés, mikotoxinok, növényvédőszer-maradványok megengedett maximális koncentrációit EU- és nemzeti jogszabályok rögzítik.
- A tritikálétételnek élő állati kártevőktől mentesnek kell lennie.
Részletes minőségi követelmények
- Nedvességtartalom, legfeljebb: 14,5% (m/m)
- Hektolitertömeg, legalább: 68 kg/100 l
Tisztaságmeghatározás:
- Törött szem, legfeljebb: 2% (m/m);
- Magszennyező anyagok, legfeljebb: 2% (m/m)
- Csírázott szem, legfeljebb: 2% (m/m)
- Vegyes szennyező anyagok, legfeljebb: 2% (m/m);
Fenti paraméterek vizsgálata az MSZ 6252:2017 szerint történnek, valamint a nem részletezett egyéb paraméterek tekintetében is a MSZ szabványokban és a vonatkozó EU előírásokban előírtak a meghatározók.
Az áru genetikai módszerrel nem módosított (GMO-free) vetőmagból származik.
Eladó a Vevő kérése esetén a vetőmag eredeti műbizonylatának bemutatásával igazolni köteles a vetőmag fajtáját és származását.
Egyéb feltételek:
- A teljes megvásárolt mennyiséget ajánlattevő szállítja le.
- Az éves mennyiséget ajánlattevő tárolja be, az ajánlatkérő részére külön írásbeli megrendelését követően 15 napos határidőben szállítsa le.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése:
A felhívás II.2.4) pontjában foglaltak alapján Ajánlatkérő a beszerzés tárgyaként megjelölt 1.400 tonna mennyiségen felül további 100 tonna mennyiségű terméket opciókénti beszerezésére kíván szerződést kötni.
Az opció lehívására Ajánlatkérő igénye alapján a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül kerülhet sor, a nyertes ajánlattevő által az eljárásban megadott egységáron.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nagykanizsa és környéke
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03210000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Nagykanizsa-Mórichelypuszta halastavak, Varászló halastavak
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarmánybúza, tritikálé beszerzése a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére, továbbá a megvásárolt termék tárolása, és Ajánlatkérő igénye szerinti kiszállítása.
Ajánlatkérő a két terméket egyenértékűnek tekinti.
Beszerzési mennyiségek: 900 tonna + opcióként további 100 tonna
Műszaki leírás:
Takarmánybúza
2022. évi termésű, takarmánybúza (MSZ 12541:2019) és/vagy élelmezési célra alkalmas búza (MSZ 6383:2017) szabvány szerinti minősítésű, a mindenkori egészségügyi feltételeknek megfelelő, mentes élő gabonakártevőktől, rovaroktól, valamint karantén kártevőktől, különösen: Anguina tritici-, Heterodera latipons-, Trogoderma granariumtól és radioaktivitástól.
Az élelmezési célra alkalmas minősítésű búza emberi fogyasztásra is alkalmas, a takarmányozási célra minősített búza állati takarmánynak minősül. Ajánlatkérő mindkét minősítésű terméket elfogadja a szerződés teljesítéséhez.
Általános minőségi követelmények
- A takarmánybúza rostált, száraz, gabonakártevőtől mentes legyen, feleljen meg a mindenkor érvényben lévő állategészségügyi követelményeknek.
Érzékszervi követelmények
- Szín: búzára jellemző barna, barnásvörös vagy világossárga legyen.
- Szag: az egészséges búzára jellemző szagú legyen; penészes, erjedt vagy egyéb idegen szag nincs megengedve.
- Íz: édeskés ízű legyen. Keserű, savanyú íz nincs megengedve.
Élelmiszer-biztonsági követelmények
- A búzaszemek nem tartalmazhatnak hozzáadott komponenst és semmilyen, az egészségre káros szenynyeződést. A nehézfém-szennyezés, mikotoxinok, növényvédőszer-maradványok megengedett maximális koncentrációit EU- és nemzeti jogszabályok rögzítik.
- A búzatételnek élő állati kártevőktől mentesnek kell lennie.
Részletes minőségi követelmények
- Nedvességtartalom, legfeljebb: 14,5% (m/m)
- Hektolitertömeg, legalább: 70 kg/100 l
Tisztaságmeghatározás:
- Törött szem, legfeljebb: 5% (m/m);
- Magszennyező anyagok, legfeljebb: 7% (m/m)
- Csírázott szem, legfeljebb: 4% (m/m)
- Vegyes szennyező anyagok, legfeljebb: 3% (m/m);
Fenti paraméterek vizsgálata az MSZ 12541:2019 szerint történnek, valamint a nem részletezett egyéb paraméterek tekintetében is a MSZ szabványokban és a vonatkozó EU előírásokban előírtak a meghatározók.
Eladónak garantálnia kell, hogy az áru az Európai Unió vonatkozó hatályos szabályozása értelmében nem esik címkézési kötelezettség alá.
Az áru genetikai módszerrel nem módosított (GMO-free) vetőmagból származik.
Eladó a Vevő kérése esetén a vetőmag eredeti műbizonylatának bemutatásával igazolni köteles a vetőmag fajtáját és származását.
Tritikálé
2022. évi termésből, száraz, rostált, káros keveréktől, kénezéstől, élő kártevőktől, idegen szagtól, avasságtól, dohosságtól, penésztől mentes. Az áruban vegyszermaradványok, nehézfémek, toxinok, dioxin, radioaktivitás, gyommagvak és növényi gombabetegségek a mindenkori magyar és az EU hatósági előírások által megengedett értéken belül vannak, egyebekben megfelel a mindenkori magyar és EU növény- és állategészségügyi követelményeknek. Amennyiben az árut valamilyen vegyszerrel kezelték, fumigálták, annak adatairól Eladó a Vevőt haladéktalanul értesíteni köteles. Eladó tudomással bír arról, hogy az áru termelése során az egész tenyészidő alatt a természetes érést befolyásoló kemikáliák alkalmazása tilos! A termesztés során kizárólag a búzában felhasználásra engedélyezett szereket szabad alkalmazni.
Általános minőségi követelmények
- Az tritikálé legyen rostált, száraz – legfeljebb 14,5% nedvességtartalmú –, egészséges, raktári gabonakártvőtől mentes és azonos évjárat termése. A tritikálé feleljen meg a mindenkor érvényben lévő élelmiszer-biztonsági követelményeknek.
Érzékszervi követelmények:
- Szín, alak: egészséges tritikáléra jellemző, világos sárgásbarna színű. Alakja átmenetet képez a búza és a rozs között.
- Szag: az egészséges tritikáléra jellemző szagú legyen. Penészes, erjedt, fülledt, dohos vagy egyéb idegen szag nincs megengedve.
- Íz: a fajtára jellemző ízű legyen. Savanyú, keserű, dohos íz nincs megengedve.
Élelmiszer-biztonsági követelmények
- A tritikálészemek nem tartalmazhatnak hozzáadott komponenst és semmilyen, az egészségre káros
szennyeződést. A nehézfém-szennyezés, mikotoxinok, növényvédőszer-maradványok megengedett maximális koncentrációit EU- és nemzeti jogszabályok rögzítik.
- A tritikálétételnek élő állati kártevőktől mentesnek kell lennie.
Részletes minőségi követelmények
- Nedvességtartalom, legfeljebb: 14,5% (m/m)
- Hektolitertömeg, legalább: 68 kg/100 l
Tisztaságmeghatározás:
- Törött szem, legfeljebb: 2% (m/m);
- Magszennyező anyagok, legfeljebb: 2% (m/m)
- Csírázott szem, legfeljebb: 2% (m/m)
- Vegyes szennyező anyagok, legfeljebb: 2% (m/m);
Fenti paraméterek vizsgálata az MSZ 6252:2017 szerint történnek, valamint a nem részletezett egyéb paraméterek tekintetében is a MSZ szabványokban és a vonatkozó EU előírásokban előírtak a meghatározók.
Az áru genetikai módszerrel nem módosított (GMO-free) vetőmagból származik.
Eladó a Vevő kérése esetén a vetőmag eredeti műbizonylatának bemutatásával igazolni köteles a vetőmag fajtáját és származását.
Egyéb feltételek:
- A teljes megvásárolt mennyiséget ajánlattevő szállítja le.
- Az éves mennyiséget ajánlattevő tárolja be, az ajánlatkérő részére külön írásbeli megrendelését követően 15 napos határidőben szállítsa le.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése:
A felhívás II.2.4) pontjában foglaltak alapján Ajánlatkérő a beszerzés tárgyaként megjelölt 900 tonna mennyiségen felül további 100 tonna mennyiségű terméket opciókénti beszerezésére kíván szerződést kötni.
Az opció lehívására Ajánlatkérő igénye alapján a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül kerülhet sor, a nyertes ajánlattevő által az eljárásban megadott egységáron.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
2. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az Ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
3. Igazolás: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§ - 16. §-a alapján:
- a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá;
- a Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá;
- a Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített Ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek;
- a Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi, A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
- A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdés alapján e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
Pi1) Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (búza és/vagy tritikálé értékesítése) származó, az általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pont
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P1) alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
A további információkat a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) amennyiben
P1) Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyának (búza és/vagy tritikálé) értékesítéséből származó, az általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el
- 1. rész esetében a 100 mFt-ot
- 2. rész esetében a 80 mFt-ot
ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pont
Amennyiben ajánlattevő mindkét részajánlati kört együttesen pályázza meg, abban az esetben a megpályázott részek vonatkozásában együttesen előírt feltételnek kell megfelelnie.
Ha az ajánlattevő az előírás szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdés alapján e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
Mi1) Az igazolásban meg kell adni legalább:
- a megrendelő nevét és székhelyét;
- referenciát igazoló személy nevét, beosztását, telefonszámát;
- a teljesített szállítás pontos megnevezését, annak tárgyának megadásával;
- a teljesítés során leszállított mennyiséget (tonna);
- a teljesítés kezdő időpontja (év/hó/nap megadásával);
- a teljesítés befejező időpontja (év/hó/nap megadásával);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pont
Amennyiben ajánlattevő a referenciát az általa kiállított referencia nyilatkozattal kívánja igazolni, úgy a referencia nyilatkozatot cégszerű aláírással kell megtennie.
A további információkat a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) amennyiben
M1) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik már megvalósult (teljesítés igazolással igazolt) búza és/vagy tririkálé adásvételi szerződés keretében történő értékesítésére vonatkozó olyan referenciával (referenciákkal), ahol az értékesített búza és/vagy tririkálé összesített mennyisége nem érte el
- 1. rész esetében a 900 tonnát
- 2. rész esetében a 600 tonnát
Amennyiben ajánlattevő mindkét részajánlati kört együttesen pályázza meg, abban az esetben a megpályázott részek vonatkozásában együttesen előírt feltételnek kell megfelelnie.
A referenciák vonatkozásában Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
Az előírt mennyiség több szerződésből együttesen is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
Az elszámolás pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által vállalt kötelezettségek Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően fizeti meg az ellenszolgáltatás összegét 30 napos fizetési határidővel.
A Kbt. 135.§ (6) bekezdés alapján ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás kifizetése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 27/A.§ szerint jár el.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
a) Késedelmi kötbér, amely mértéke a késedelmesen teljesített termékek értékének 2 % -a/nap, maximum a nettó szerződéses érték 20%-a.
b) Meghiúsulási kötbér, amely mértéke a nettó ajánlati ár 20%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A bontásra irányadóak továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ában foglaltak szerint az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
2. Ajánlatkérő az eljáráson való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti, amely összege
- 1. részajánlati kör esetében 500.000 Ft;
- 2. részajánlati kör esetében 500.000 Ft.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdés alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Ajánlatkérő számlaszáma: K&H Bank Zrt-nél vezetett 10403923-50515657-52531004 számla
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni az eljárás azonosítóját: HKT-038/2022
Az ajánlati biztosíték teljesítésétnek igazolását (banki átutalás esetén a bak által kiállított erre vonatkozó igazolást) az EKR rendszerbe kell csatolni.
3. Ajánlattevőnek az ajánlatához ki kell töltenie az alábbi, az EKR rendszerben űrlapként megtalálható alábbi nyilatkozatokat:
- Felolvasólap;
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról;
- Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- Nyilatkozat üzleti titokról;
- EEKD.
4. Amennyiben ajánlattevő az EKR rendszerben megtett elektronikus nyilatkozatokon túl egyéb nyilatkozatokat is feltölt az EKR rendszerben, abban az esetben az ajánlatában csatolnia kell (fel kell tölteni) ezen nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, egyszerű másolat formájában.
5. Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a dokumentáció tartalmazza.
6. Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek a beszerzés tárgyát és teljes mennyiségét képező terményre, annak értékének megfelelő biztosítási összegű, a tárolási időszakra vonatkozó értékbiztosítást kell kötnie, amelyre vonatkozó, a biztosító társaság által kiállított kötvényt vagy igazolást legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell mutatnia Ajánlatkérő részére. A biztosítás megkötése és igazolása a szerződéskötés feltétele.
7. A II.2.5) pont kiegészítése:
- Nettó ajánlati ár (sorbarendezés - a legalacsonyabb ár a legkedvezőbb)
8. Figyelemmel a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdésére Ajánlatkérő ez úton jelzi, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
9. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdés alapján ez úton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás III.1.2) P1) és a III.1.3) M1) pontjaiban rögzített alkalmassági feltételeket a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
10. Nemzeti illetőségű ajánlattevő esetében az EEKD-ben a kizáró okok vonatkozásában, az adott kizáró ok fennállására adott válaszon túl ajánlattevőnek nem kell megadnia sem az elektronikusan elérhető nyilvántartás elérhetőségét (URL), sem az adatbázisokat üzemeltető szervezetek nevét, tekintettel arra, hogy ezt Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 6.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján. Amennyiben ezen adatokat ajánlattevő mégis szerepelteti az EEKD-ben, azokat Ajánlatkérő az értékelés során figyelmen kívül hagyja.
11. A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megjelölése: Dr. Schablauer Péter FAKSZ (00182)
12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy jelen felhívás karakter korlátozása miatt a felhívás kiegészítését az EKR rendszerben jelen eljáráshoz csatolt dokumentáció II. fejezete tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák