Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9297/2022
CPV Kód: 42165000-3
Ajánlatkérő: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: BKM Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű Üzem 1151 Budapest, Mélyfúró utca 10-12. sz. alatti telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Andrea
Telefon: +36 14596346
E-mail: drLukacsA@fkf.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestikozmuvek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000614142022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000614142022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szükségkondenzátor hőcserélő gyártása,cseréje
Hivatkozási szám: EKR000614142022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42165000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A szükségkondenzátor hőcserélő cseréje beüzemeléssel, telepítéssel együtt”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szükségkondenzátor hőcserélő gyártása,cseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42165000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKM Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű Üzem
1151 Budapest, Mélyfúró utca 10-12. sz. alatti telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Szükségkondenzátor hőcserélő gyártása és cseréje, beüzemeléssel, telepítéssel együtt”
A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzemben (továbbiakban: HHM) üzemelő Szükségkondenzátor hőcserélő gyártása és cseréje, beüzemeléssel, telepítéssel együtt vállalkozási szerződés keretében, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Szükségkondenzátor műszaki adatai:
Hőátadó felület: 600 m2
Köpeny mérete: Ø1800 x 14 mm
Teljes hossz: 7100 mm
Tömeg üresen: 16 455 kg
A szükségkondenzátor szilárdsági méretezési adatai:
Megnevezés Csőtér Köpenytér
(víz) (gőz)
Méretezési nyomások (PS) 6 barg 3 barg
Méretezési hőmérsékletek (TS) 100 °C 150 °C
Próbanyomás 20°C-os vízzel 8,6 barg 4,3 barg
Térfogat 5,5 m3 10,5 m3
Az új berendezéssel kapcsolatos előírások:
- a terveket a mellékelt méretezett műszaki rajzok alapján kell elkészíteni.
- a berendezés elemeit a hatályos, harmonizált szabványok szerint kell szilárdságilag méretezni.
- csak a harmonizált szabványokban felsorolt, európai alapanyag engedéllyel rendelkező anyagok használhatók fel a gyártás során.
- az új berendezés kialakításának, alátámasztásának, csonk kialakításának gyakorlatilag teljesen meg kell egyeznie a jelenlegi alkalmazottal, a meglévő helyére átalakítás nélkül kell tudni telepíteni.
- a mellékelt műszaki rajzon szereplő lefogató csavarok és alátétlemezek a szállítási terjedelem részeit képezik.
- a berendezésnek rendelkeznie kell ki- és belépő oldali edényfenékkel, kondenzátor alján leszerelhető kondenzgyűjtő zsomppal, műszercsővel, készüléknyergekkel, lefogató csavarokkal és alátétlemezekkel, készülék összeszereléséhez és a vezetékek csatlakoztatásához szükséges karimacsavarokkal és tömítésekkel.
-el kell látni a mellékelt rajzon szereplő csonkokkal, és egy, a gőzdóm és a kondenzgyűjtő edény között rászerelhető műszercsővel. A műszercsőre fel kell szerelni egy helyi és egy távjelzős vízállásmutatót (ezek a csonkok a rajzokon nincsenek ábrázolva, a betervezett – és az Ajánlatkérővel egyeztetett – műszerektől függ), valamint 2 db DN150 PN16 méretű biztonsági szelepnek.
- az új szükségkondenzátor helyszíni beépítését a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap leteltét megelőzően meg kell kezdenie a nyertes Ajánlattevőnek.
Elvégzendő munkafázisok:
- PED-2014 (44/2016 NGM rendelet) teljes megvalósítási, engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, valamint az Ajánlatkérő nevében eljárva a szükséges engedélyek beszerzése (a továbbiakban, úgyis mint: tervdokumentáció),
- a hőcserélő cseréjének megvalósítási ütemezését tartalmazó ütemterv, egyéb dokumentációk elkészítése,
- új berendezés legyártása és a helyszíni cseréhez szükséges elemek, sinezetek, szerelvények előgyártása, anyagbiztosítással együtt kompletten,
- gyártás befejezését követően az előírásoknak megfelelő vizsgálatok és gyártóművi nyomáspróba elvégzése,
- berendezés és a helyszíni cseréhez szükséges elemek, sinezetek, szerelvények Ajánlatkérő telephelyére való leszállítása,
- a meglévő berendezés kiszerelése, és az Ajánlatkérő által kijelölt helyen való ledeponálása,
- az új berendezés a szükséges vegyszeres kezelések elvégzése,
- új berendezés beszerelése szakipari munkálatokkal, vizsgálatokkal és nyomáspróbával együtt kompletten,
- az előírásoknak megfelelő az Ajánlatkérő szakemberei számára összesen maximum 20 fő 2 ütemben oktatás lefolytatása, ütemenként 3 órás időtartamban a telepítés befejezése előtt,
- részvétel az új berendezés üzembehelyezésén,
- próbaüzem lefolytatása az Ajánlatkérő jelenlétében,
- átadási dokumentáció elkészítése és átadása az Ajánlatkérő részére a megvalósulási dokumentáció, tanúsításokkal együtt kompletten.
A munkafázisok részletesen: a közbeszerzési dokumentumokban.
A nyertes Ajánlattevő a teljesítés helyén helyszíni munkavégzése során napi rendszerességgel munkanaplót köteles vezetni (papír alapon).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.PED-2014 (44/2016 NGM rendelet) szerinti teljes megvalósítási-, és engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, szükséges engedélyek beszerzésének vállalt határideje a szerződés hatálybalépésétől számítva egész napban megadva (max. 60 nap)  5
2 2.Leszállítás határideje a szerződés hatálybalépésétől számítva, egész napban megadva 5
3 3. Helyszíni munkavégzés időtartama a munkaterület átadásától a próbaüzem megkezdéséig, egész napban megadva (maximum 45 nap)  5
4 4. A legyártott és üzembehelyezett berendezésre vonatkozó többlet jótállási idő (0 – 36 hónap többlet idő egész hónapban)  5
5 5. Jótállási idő alatt keletkező meghibásodás esetén a felvonulási határidő órában megadva  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/07/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő szempontok szerint értékeli. Az értékelés során adható pontszám: 0-10.
Ajánlatkérő a II.2.5. pontban az „Ár” értékelési szempont alatt a következőket érti: Vállalkozói díj összesen nettó HUF-ban 1db szükségkondenzátorra vonatkozóan,melyet a rendelkezésre bocsátott 1.a excel táblázat szerinti bontásban, annak teljes kitöltésével kell megadni a teljes műszaki tartalomra. Módszer: fordított arányosítás
Minőségi szempont, „A legyártott és üzembehelyezett berendezésre vonatkozó többlet jótállási idő (0 – 36 hónap többlet idő egész hónapban)” esetében a minimum 36 hónap vállalása érvényességi követelmény, az azon felüli többlet megajánlást értékeli ajánlatkérő, a 0 többlet jótállást megajánló 0 pontot kap, a plusz 36 hónap, vagy a felett vállaló többlet jótállás egyaránt a ponthatár maximumát a 10 pontot kapja. Módszer: arányosítás két szélső érték között.
1., 2., 3., és 5. minőségi szempont értékelésének módszere: fordított arányosítás.Az 1. minőségi szempont esetében a 60 nap, 3. minőségi szempont esetében 45 nap, az 5. minőségi szempont esetében a 48 óra érvényességi feltétel az ettől kedvezőtlenebb ajánlat érvénytelennek minősül.
A II.2.7. pont szerinti kezdő időpont a szerződéskötés, illetve hatálybalépés függvényében értendő, a befejezés időpontja: 2023.06.30. legfeljebb, előteljesítés elfogadott.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában - a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás esetén -a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8.§ és a 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében -a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás esetén- az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót a nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. irányadó.
Szolgáltatás végzésére való alkalmasság:----
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének α (alfa) szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
P.1/ Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (energetikai létesítményben legalább 3 m3 méretű nyomástartó edény és/vagy tartály és/vagy hőcserélő felújítása vagy gyártása vagy üzembehelyezése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye több mint kettő évben negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (energetikai létesítményben legalább 3 m3 méretű nyomástartó edény és/vagy tartály és/vagy hőcserélő felújítása vagy gyártása vagy üzembehelyezése) származó – árbevétele nem éri el a 140.000.000,- Ft értéket.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Közös ajánlattétel esetén e gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők közül legalább egynek meg kell felelnie
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az α szakasz kitöltése elegendő. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, részeletes igazolás: Kbt. 69. § (4) szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, azaz egységes európai dokumentumot az ajánlattevő nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, kapacitás szerv, az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmény igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban/eltérően határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) - (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek az alábbiak szerint:
M.1. AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)-(5) bek. szerint mutassa be a jelen eljárást megindító felhívás feladásától (feladás napja: VI.5) pont) visszafelé számított 3 évben (3x365 nap) teljesített, energetikai létesítményben legalább 3 m3 méretű nyomástartó edény és/vagy tartály és/vagy hőcserélő felújítására vagy gyártására vagy üzembehelyezésére vonatkozó teljesítés megvalósításáról szóló szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1a) bek. a) pontja alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x365 nap) belül megkezdett teljesítést veszi figyelembe. Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak.
AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára és 22. § (1-(2)) bek.-re. A korábbi teljesítést (referenciát a a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 22. § (1) bek a)-b) pontok szerint kell igazolni, legalább a következő, az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia nyilatkozatot, illetve az igazolást a cégjegyzésre jogosult képviselőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen közbeszerzés tárgyán kívüli munkáról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből megállapítható a közbeszerzés tárgya szerinti munkára vonatkozó teljesítés. Amennyiben AT nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges arról, hogy a tárgyak szerint nem megbontható szerződése esetén milyen mértékű a közbeszerzés tárgya szerinti teljesítés. A referenciamunka közös AT-ként történt teljesítése esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. szerint kell a referenciát bemutatni.
M.2.) AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. b) pontja alapján csatolnia kell 1. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó AT-i nyilatkozatot. 2. Az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a szakemberrel kapcsolatban előírt végzettség illetve képzettség és szakmai tapasztalat meglétét. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját ÉV/HÓNAP/NAP bontásban szükséges megadni. 3. Az adott szakemberrel kapcsolatban előírt végzettséget illetve képzettséget igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát. 4. Az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember gárda ismertetése/bemutatása az ajánlatban, az a feletti létszám ismertetése nem kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 23. § (1) bek. foglaltakkal is összhangban: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított (megelőző) 3 évben (3X365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6X365 nap) belül megkezdett) energetikai létesítményben legalább 3 m3 méretű nyomástartó edény és/vagy tartály és/vagy hőcserélő felújítására vagy gyártására vagy üzembehelyezésére vonatkozó szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával
Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés több szerződéssel igazolható.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a szerződés teljesítésébe nem von be legalább:
- 1 fő, minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező hegesztő szakmérnököt,
-1 fő, minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező gépészmérnököt (BSC vagy MSC),
-1 fő minősített hegesztőt.
AK rögzíti, hogy egy adott szakember a fenti pontokban előírt követelmények közül akár többet is teljesíthet (a szakemberek között átfedés lehetséges).
Közös ajánlattétel esetén e műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása esetében csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A fentiek szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30-32/A. §-aiban, illetve - amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó - a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást (30 naptári napos fizetési határidővel).
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
A próbaüzem sikeres teljesítését követően kiállított és az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás birtokában jogosult a nyertes Ajánlattevő a vállalkozói díjról kiállított számla benyújtására, amennyiben a teljesítésigazolás feltételei maradéktalanul teljesültek.
Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az AK a szerződésben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10 %- ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb a szerződés Vállalkozó általi aláírásáig / a munkaterület átadását követő 5 napon belül az AK részére történő átadása/megküldése. Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész) számlák összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő.
Részszámlázás: Ajánlatkérő az ütemezés szerint, azzal összhangban 2 részszámla és 1 végszámla benyújtását teszi lehetővé a szerződésben foglaltak szerint.
Irányadó: Áfatv. 55. §; Ptk. 6:130.§ (1) bekezdés, továbbá a Kbt. 27/A. §-ában és a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak is.
Kötbér: késedelmi: megkezdett naptári naponként a nettó vállalkozói díj 1 %-a, max. 10 %,, meghiusúlási (20%) a szerződéstervezetben részletezettek szerint, hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozói díj 1 %-a,szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Jótállás: ajánlattevő vállalása szerint, szerződés tervezetben foglaltak alapján.
Karakterkorlát okán VI.3. pont folyt:
25. ) Az eljárás feltételes közbeszerzési eljárás. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 92/H. § (7) bekezdésében és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltétleiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.r. 3/B-§-ában foglaltak értelmében a közszolgáltatók kizárólag a Hivatal jóváhagyásával köthetnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződést, vagy vállalhatnak kötelezettséget. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal jóváhagyja. (Kbt. 53. § (5), 75. § (2) a), 131. § (9))
26.) A közbeszerzési dokumentumokban használt kifejezések, így különösen de nem kizárólagosan: tervdokumentáció, megvalósulási dokumentáció, kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció a PED-2014 44/2016 NGM rendeletben foglaltakkal összhangban értendők és alkalmazandók és nem jelenti egyben azt, hogy tárgyi közbeszerzés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) hatálya alá tartozik az Étv.-ben használt hasonló, vagy azonos terminológiák egyezősége okán.
27.) Kbt. 35. § (8) bek.: AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A Kbt. 50.§ (2) bek.k) pontja alapján jelzi, hogy AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és tekintettel az eljárás során elvárt teljesítés műszaki komplexitására és az egyes részfeladatok szorosan összefüggő és nem különválasztható mivoltára, az elvárt teljesítés minőségének és színvonalának sérülése nélkül nem osztható részekre. 1) Az eljárás eredményéről a tájék., szerződéskötés: Kbt.79.§, 131.§ szerint.2)Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazd. szereplő: aki jelzést küld a jelen AF I.3. pontban megadott elektronikus elérési úton. 3)Hiánypótlás: Kbt.71.§ szerint. 4) Közös ajánlat benyújtása:a Kbt.35.§-ban és a dokumentációban (DOK) előírtak szerint.5)Az ajánlatba a Kbt.66. §(5) bek. és a DOK szerint Felolvasólapot (EKR/e-űrlap) kell csatolni.6) Kieg.tájékoztatás:Kbt.56.§ szerint. A kieg.tájékoztatást AK EKR rendszeren keresztül küldi meg.7)Az eljárás nyelve kizárólag a magyar,a kieg.tájék: magyar nyelven.8) AT-nek ajánlatában csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.tv.9.§ (1) bek. szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a DOK.ban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) (abban az esetben, ha ATaz előírt alkalmasság igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet), a Kbt.66.§(2) bek. (EKR/e-űrlap) és a (6) bek. a),b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó. 9) Az AT-nek ajánlatot a Kbt.66.§(1) bek szerinti tartalmi és formai követelményeknek,a Kbt. 41/A.§(1) bek.nek megfelelően kell benyújtani, a 424/2017. Korm. r. is irányadó. 10) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az AF III.1.2, III.1.3 pontjaiban.11) Az ajánlatot az EKRen keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40.§(1)bek. alapján:A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41.§(1) bek.szerinti elektronikus kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.”12) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 13) AT-nek EKR/eletronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. r. 13.§ szerinti iratokat csatolni kell. 14) Ha az AK a Kbt.69.§(11) bek.ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazd.szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD-ben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kormr. rendelet előírja.15)AF-ban és a közbesz.dok.ban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és vhr-ek az irányadók.16)FAKSZ: Dr. Lukács Andrea (lajstromszám: 01295) 17)AK jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 18) AK a Kbt.35.§ (8) bek.ben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes közös AT.nek gazd.szervezet létrehozását a szerz. teljesítésére. Közös ajánlatot benyújtó gazd.szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazd.szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.19) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban AK előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.20) AT-nek csatolnia kell a közbeszerzési dok.ok, jogszabályok által előírt iratokat. 21) AT köteles csatolni az ár értékelési szempont alátámasztásaként az 1/a. sz. mellékletet is hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva excel, illetve pdf formátumban is. Ellentmondás eseten a cégszerűen aláírt ártábla az irányadó.22) AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a szerződések kezdő napjaként megjelölt nap, az eljárás ütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.
23. Felelősségbiztosítás: AK a 322/2015.(X.30.) Korm. r.11.§,26.§-ai szerint előírja: Vállalkozó legkésőbb a szerz.kötés időpontjára köteles a jelen közbesz. eljárás tárgyára érvényes, építési-szerelési biztosítás (C.A.R./E.A.R.) tartalmú, annak II. fejezete tekintetében legalább 25.000.000,-Ft/káresemény, és legalább 50.000.000,-Ft/év kártérítési limittel és mérnök szolgáltatási tevékenységre kiterjedő káreseményenként legalább 3.000.000 Ft/káresemény, és legalább 5.000.000,-Ft/év, fedezeti értékű felelősségbiz. szerződéseket kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a fentiek szerint kiterjeszteni, valamint a fedezetigazolást bemutatni. Előbb részletezett C.A.R./E.A.R. fedezet kiváltható a jelen közbeszerzés tárgyára érvényes általános és szolgáltatói felelősségbiztosítással, amely esetén a kártérítési limit 25.000.000,-Ft/káresemény, és legalább 50.000.000,-Ft/év. A biztosításnak ki kell terjednie:- a szerződésen kívül okozott károkra,- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,- kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, továbbá közös ajánlattétel esetén – amennyiben a konzorciumi tagok nem önállóan rendelkeznek C.A.R./E.A.R. vagy általános és szolgáltatói felelősségbiztosítással – a közös ajánlattevők minden tagjának, mint együtt biztosítottnak szükséges szerepelnie a biztosítás(ok)ban. Fentieken túl Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen üzemi baleset felelősségbiztosírtással is (munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjesztve építőipari tevékenységre, akár kombinált felelősségbiztosítás részeként). 24.) Jótállás: AK a legyártott berendezésre előírja a minimum 36 hónap jótállási idő megajánlását, azonban az ezen felül (többlet!) jótállási időt értékelési szempontként kerül szerepeltetésre (36 hónaptól 72 hónapig terjedő időszakot, azaz 0-36 többletet). A jótállási idő a sikeresen lefolytatott próbaüzemet követően kiállított teljesítésigazolás dátumától számítódik. A nyertes Ajánlattevő a jótállás kötelezettségébe tartozó hibáit köteles a lehető legrövidebb időn belül kijavítani. A meghibásodás bejelentését követően 48 órán belül köteles elkezdeni a javítást.A nyertes AT-nek szavatolnia kell, hogy a munkavégzés során minden általa leszállított és felhasznált anyag új, korábban nem került használatra, kifogástalan minőségű és gyári hibáktól mentes, a teljesítése megfelel a hatályos jogszabályoknak,hatósági előírásoknak, valamint a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában előírt követelményeknek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák