Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9557/2022
CPV Kód: 45232221-7
Ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye: 6725 Szeged, SZTE a DÉLI Klinikapark területén (hrsz. 20294/1 Semmelweis u. 6-8.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308650206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544253
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211402022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211402022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyermekgyógyászati Klinika - Energiablokk építése
Hivatkozási szám: EKR000211402022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232221-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés alapján a Gyermekgyógyászati Klinika GYIPA és SBO épületének elektromos ellátására Energiablokk építése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyermekgyógyászati Klinika - energiablokk építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315300-1
További tárgyak: 45315400-2
45315500-3
45315600-4
45312100-8
45317200-4
45231000-5
45316100-6
45112700-2
45111100-9
45233200-1
45233228-3
45232410-9
45100000-8
45110000-1
45262700-8
45300000-0
45223200-8
45231300-8
45331210-1
45232121-6
45112330-7
77310000-6
43325000-7
77211400-6
45262210-6
45342000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6725 Szeged, SZTE a DÉLI Klinikapark területén (hrsz. 20294/1 Semmelweis u. 6-8.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyermekgyógyászati Klinika GYIPA és SBO épületének elektromos ellátására Energiablokk építése.
Rövid műszaki leírás:
Az SZTE a DÉLI Klinikapark területén (hrsz. 20294/1 Semmelweis u. 6-8.) az épülő Gyermekgyógyászati Klinika GYIPA és Sürgősségi Betegellátó Osztálya (SBO) részére kialakítandó új épületrész energetikai ellátására „Energiablokk” létesítményt építtet.
A kivitelezés építészeti része az energiablokk épület kivitelezéséből, valamint a –régi Gyermekklinika épületben kialakítandó kétszintes főelosztó kialakításából áll.
Az Energiablokk épülete és a Gyermekklinika főelosztó között mintegy 100 méter hosszan energetikai tápkábelek alépítményei fúrással lesznek kivitelezve, tápkábelek behúzva kerülnek kiépítésre ellátva a főelosztót.
A kivitelezésbe tartozik az energiablokk épületéhez kapcsolódó parkos rész tervek szerinti kialakítása, valamint a Gyermekklinika és Energiablokk környéke útkapcsolatainak terv szerinti kialakítása.
A kivitelezési tervek csoportosítva költségvetésileg öt fő szakági kivitelezést tartalmaz:
I. Építészet
II. Kertészeti munkák
III. Útépítési munkák
IV. Elektromos munkák épület kialakítás
V. Elektromos munkák - energetikai kábelezés
A kivitelezés főbb tételei, mennyiségei:
Építészet:
- 154 m2 Energiablokk épület kivitelezése tervek alapján;
- 2 db (kábel indító és fogadóakna – energiablokk és GYK között) vasbeton fúróakna létesítése, zsaluzott alépítményekkel;
- Gyermekklinika főelosztó építészeti kivitelezése 3 szinten tervek alapján, pinceszint 6,3 m2, alagsor 48,3 m2, magasföldszint 25,03 m2.
Elektromos:
Az Energiablokk épületbe:
- 2 db 2500 kVA (energiaátvitel) új transzformátor telepítése;
- 1 db 1000 kVA (energiaátvitel) új transzformátor telepítése;
- 3 db 670 kVA aggregátor telepítése ellátó üzemanyagtankkal;
- Meglévő FOG (Fül-Orr-Gége ) 1 db 1000 kVA transzformátor elbontása BHTR házastul, hozzá tartozó
- 11 kV-os KÖF hálózat kitérítése az Energiablokk épületéhez;
- Energiablokk és Gyermekklinika (GYK) főelosztója közötti kábel fúrása, védőcsövezése, kábelbehúzás;
- Energiablokk elosztó fogadó KÖF elosztó és KIF elosztó szerelése.
Gyermekklinika: KIF kábelfogadó, főelosztó, szünetmentes elosztó telepítése.
Kertészet:
A Gyermekklinika Korányi fasor és belső oldali területei, a GYK-Pszichiátria Tisza Lajos körúti oldalához tartozó terület (kerékpártároló), valamint az Energiablokk mögötti parkos rész kertészeti kialakítása, öntözőberendezésekkel történő ellátása (Műszaki dokumentációban részletezettek szerinti I., III., V., VI. területek).
A teljesítés folyamata:
A teljesítés a munkaterület átadás-átvételét követően kezdhető meg. A jelen teljesítés - a területi átfedés okán – kapcsolatban van ajánlatkérő két további beruházásával, amely következtében néhány teljesítési rész (befejező munkálatok) csak e kapcsolódó beruházások megvalósulását követően kezdhetők meg.
Első teljesítési „fázis” (Energiablokk) műszaki tartalma:
Az első fázis végére a kivitelezésnek olyan készültségben kell lennie, hogy a létesítmény használatbavételi engedély megadására alkalmas legyen. Ez a teljes szerződéses vállalási ár kb. 80%-át jelenti. Kivitelezőnek rendelkezésre kell állnia a teljes hatósági használatbavételi engedélyezési folyamatban.
Elvégzendő munkák: energiablokk teljes épületének megépítése és a GYK épületében elektromos fogadó helyiség kialakítása (építészeti munkák kb. 90%-a), az energiablokk szolgáltató oldali megtáplálása (villamosmű) és az épületen belüli teljes erősáramú infrastruktúra kialakítása (épületkialakítás erősáramú munkák 100%-a), a szekunder oldali magánvezetékek kialakítása (erősáramú kábelezési munkák kb. 90%-a).
- az NKM betápnak meg kell valósulnia: KÖF betáp a város más pontjairól az energiablokk fogadó helyiségébe, primer oldalon (villamosmű)
- az energiablokkból elmenő szekunder kábelek az egyes épületekbe (magánvezeték): DNT, GH, FOG, GYK régi és GYIPA, valamint a Kémia labor, a Vadászház és a régi térvilágítás meglévő kábelezésének átforgatása az energiablokkba
- az energiablokkban lévő trafók és aggregátorok legyenek feszültség alatt, és képesek legyenek felvenni a szekunder oldali terheléseket is
A készültség részletesen (új úthálózat, új térvilágítás és a teljes kertészet nélkül):
- ÉPÍTÉSZET: az energiablokk teljes épülete kompletten kell, tetőre felmenő lépcsővel, vízjáték szerkezeti kialakításával, támfalakkal, földfeltöltéssel együtt, korlátokkal, zöldtető termőközegével, járható tető burkolatával (padok, növények, vízfelületek nem fontosak)
- ÚT: csak az energiablokk körül bolygatott útburkolatok helyreállítása, a többi maradna úgy, ahogy van (tűzoltási felvonulási terület nem kell, de megközelíthető legyen az épület)
- KÖZMŰ: energiablokk épületének csapadékvíz elvezetése kell, a vízjáték vízgépészete számára az alépítményeket és a vízvezetéket ki kell építeni a vb szerkezetekkel együtt, de nem kell működnie
Első teljesítési „fázis” elvárt időtartama:
kivitelezésre 6 hónap a munkaterület-átadástól + 1 hónap az energiablokk műszaki átadás-átvételére és a használatbavételi engedélyezés lefolytatására. De maximum 2023.04.15.
Az energiablokk megvalósításának (fenti részletezés alapján) kötbérterhes határideje: a munkaterület átadástól számított 6+1 hónap, de maximum 2023.04.15.
Az első teljesítési fázis tekintetében rögzített időtartam nem nyúlhat túl a projekt által meghatározott konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor az első teljesítési fázis tekintetében rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, azonban az első teljesítési fázis tekintetében rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.
A befejező munkálatok elvégzésének kötbérterhes határideje: a vonatkozó munkaterület átadástól vagy a befejező munkálatok megkezdhetőségéről szóló értesítéstől számított 5 hónap.
A közbeszerzési dokumentáció részét képezi a szakágakra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció.
A kivitelezési feladathoz a hatósági jóváhagyások és az építési engedély rendelkezésre állnak. A részletes műszaki dokumentációt a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata  30
2 2.1 Minőségi kritérium - Név: M2.1) pontra megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) 10
3 2.2. Minőségi kritérium - Név: M2.2) pontra megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap)  10
4 2.3. Minőségi kritérium - Név: M2.3) pontra megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten uniós forrás, száma egyelőre nem ismert.
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont;
1. értékelési szempont (ár szempont) megnevezése: Vállalkozói díj (nettó HUF, tartalékkeret nélkül). Értékelés módszere: fordított arányosítás.
2. értékelési szempont:
Értékelés módszere: arányosítás.
A Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbbként meghatározott érték 36 hónap, legkedvezőtlenebb érték 0 hónap.
A II.2.7) pontban megadott időtartam a kivitelezés megvalósításához szükséges időtartam.
A teljesítés e pontban megjelölt 12 hónapos időtartama nem tartalmazza azt - az előzetes becslés alapján - tervezetten 10 hónapos olyan időszakot, amely az első fázis befejezése és a befejező munkálatok megkezdhetősége között eltelik, és amely időszak alatt a nyertes ajánlattevő kivitelezési tevékenységet nem tud végezni. A teljesítés befejező munkálatai csak a jelen kivitelezéshez területileg kapcsolódó beruházások (Gyermekklinika PSZ és SBO épülete) végleges elkészültét követően kezdhetők meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSz), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő (AK) tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) – (6) bekezdései szerint kell eljárni a Kr. vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontjára is.
Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]
Építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Igazolás az ajánlatban:
Az EEKD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
— Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi,
— nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kormányrendelet 1.§ (2)-(5)-re is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62.§ (1) i) pont rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr. V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti igazolási módra vonatkozóan:
Benyújtandó AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
M1) jogszabály szerinti igazolása(i) a felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi - a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett - építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban előírtakon (építési beruházás tárgya, valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja /év, hó, nap/) és helye, továbbá nyilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat is. [Kbt.65.§(1) b), és Kr. 21.§(2)a), 22.§(3)].
M2) nyilatkozata - mely tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat - azon szakemberek megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. [Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(2)b)].
M2.1), M2.2), M2.3): a képzettség (jogosultság) igazolására benyújtandó a nevezett szakember által aláírt, az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat (szakmai tapasztalatot év, hónap bontásban) tartalmazó szakmai önéletrajza és végzettségét igazoló dokumentum. Már megszerzett jogosultság esetén megadandó a jogosultság első megszerzésének időpontja, a képzettség igazolására elegendő a fentiek helyett, ha az ezt igazoló dokumentum kerül benyújtásra, vagy a kamarai nyilvántartási szám megadása, ha ez alapján a jogosultság AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül megismerhető.
Az M2) követelmény szerinti feltételekhez megnevezett szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai is benyújtandók.
A szakmai tapasztalat tekintetében a párhuzamosan szerzett tapasztalat csak egyszeresen kerül figyelembevételre.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a GSz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)):
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1). Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:
- energetikai beruházás kivitelezési munkáira vonatkozó korábbi teljesítés(ek), amely(ek) keretében megvalósult összesen legalább 3600 kVA energiaátvitel.
Energetikai beruházásként elfogadott minden olyan kivitelezés, amely keretében energiaátvitel valósult meg. A referencia szerint előírt mennyiségi adat több szerződés bemutatásával együttesen is igazolható.
M2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M2.1) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) VI. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
M2.2) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. VI. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
M2.3) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. VI. fejezet 3. rész 17. pontja szerinti (MV-VI) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
Az M2) szerinti szakemberek között az átfedés megengedett, egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Az M2.1-3) pont szerint előírt jogosultságok meglétének igazolása szerződéskötési feltétel, hiányát ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerint jár el.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: 24 hónap
Késedelem: A késedelemmel érintett teljesítésre (100 % készültségi fokhoz mérten) vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a kötbér naptári naponta. 20 napi késedelem esetén a szerződést ajánlatkérő felmondhatja.
Finanszírozás tervezett módja és intenzitása: nem ismert.
Hibás teljesítés: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt - észszerű határidő tűzésével - felhívja a szerződésszerű teljesítésre. Ez időtartam alatt a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandók.
Meghiúsulás: kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a
Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó szerződéses ellenérték (tartalékkeret nélkül) 5 %-a
Jólteljesítési biztosíték: mértéke a nettó szerződéses ellenérték (tartalékkeret nélkül) 2,5 %-a
Biztosítékok: Kbt. 134.§ (6) bek. a) szerint
Igényelhető előleg: tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatás 15 %-a, biztosíték nyújtásához nem kötött. Az előleg a 70%-os teljesítéshez kapcsolódó részszámlából és végszámlából az elvégzett teljesítéssel arányosan kerül levonásra.
A nyertes ajánlattevő 8 db számla és 1 db előlegszámla benyújtására jogosult.
A kifizetés során a Ptk. 6:155. §; 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1)-(3), (5), (6), (8) bekezdései és a 322/2015(X. 30.) Kr. 30-32/ A. § az irányadók. Tartalékkeret: 10%.
Vonatkozó főbb jogszabályok: 2015. évi CXLIII. tv., 2013. évi V. tv.
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A TED karakterkorlátozása okán a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalma részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre!
1. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
2. AK a Kbt. 40-41. § alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bek. megfelelően az eljárás dokumentumait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.
3. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot alkalmazza.
4. AK a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő. legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
5. Ajánlatkérő az M1)-M2) alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
6. Ajánlatkérő az aj. kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért.
7. Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok:
 Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
 Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
 Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
 Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
 Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat)
 Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.
 Nyilatkozat üzleti titokról
 Nyilatkozat fordításról
 Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
 Aláírási címpéldány, aláírás minta
 Közös ajánlattételről szóló megállapodás (adott esetben)
 Meghatalmazás (adott esetben)
 Árazott költségvetés. Az árazott költségvetés hiánya az ajánlat ÉRVÉNYTELENSÉGÉT eredményezi!
 Nyilatkozat felelősségbiztosításról
 Nyilatkozat szerződéses feltételekről
 Nyilatkozat az üvegkapu használatára vonatkozóan
 Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről
 2. Értékelési szempont alátámasztása (2.1, 2.2, 2.3) adott esetben
 Nyilatkozat egyenértékűségről
 Egyenértékűség igazolása – adott esetben
8. Az eljárás nyertese a köteles teljes körű (allrisk) [építési-szerelési] felelősségbiztosítást (100 millió HUF/év és 100 millió HUF/kár összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni. Nyertes Ajánlattevő a biztosítási kötvény másolatát a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül köteles átadni Ajánlatkérő részére.
9. A szerződéskötés feltételei:
a) Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3) M2.1-M2.3) pontok szerinti szakembereknek a szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal;
b) A teljesítés során építési tevékenységet végző GSz-k Étv. szerinti bejegyzésének megléte.
A fentiek hiányát Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi és a Kbt.131.§(4) szerint járhat el.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyes teljesítési egységek érvényes MVM Hálózat hozzáférési engedéllyel végezhetők.
10. Szerződéses feltételek:
• Nyertes ajánlattevő az alábbi szakembereket köteles bevonni a teljesítésbe: épületgépészeti munkákra: 1 fő MV-ÉG felelős műszaki vezető szakember, valamint útépítési munkákra: 1 fő MV-KÉ felelős műszaki vezető szakember.
11. Ajánlatkérő biztosítja a kivitelezés helyszín megtekintésének lehetőségét. Helyszíni bejárás találkozó helye: Szeged, Tisza Lajos krt. 109., SZTE Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal épülete előtt. Időpontja: 2022. május 18-án, szerdán reggel 9:00.
12. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján - feltételes közbeszerzésként indul, mivel ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és az ajánlatkérő a támogatási igénye el nem fogadását vagy kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Ptk. 6:116.§ (1) bekezdése alapján a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kötik ki a teljes fedezet rendelkezésre állását. A támogatás tervezetten uniós, és/vagy hazai támogatási és/vagy egyéb forrás, támogatás intenzitása nem ismert.
13. A teljes ajánlati felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
14. Az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési dokumentumok rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeletei az irányadók, különösen a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet, a 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet (Ép. Kr), az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Kormányrendelet (EKR Kr). Szerződésekre Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az irányadók.
15. FAKSZ: Ludvigné Paczolay Ildikó, 00195, paczolay.ildiko@ebesz.hu, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.
16. II.1.6) Részekre vonatkozó információk: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és megállapította, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (egységesen működő komplexum kialakítása) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a beruházás mérete, jellege miatt, a költséghatékonyság szempontja, a párhuzamos kivitelezési tevékenységet végzők közötti esetleges jogviták elkerülése érdekében nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Továbbá a kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, a beruházás munkaszervezése hatékonyan egy ajánlattevő esetében oldható meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák