Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/10
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.14.
Iktatószám: 0312/2022
CPV Kód: 34100000-8
Ajánlatkérő: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110,HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Villamosenergia-termelést előkészítő tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipos Péter Tamás
Telefon: +36 205152564
E-mail: siposp@paks3.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Villamosenergia-termelést előkészítő tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Paks II. Zrt. gépjárműbérlet és flottakezelés
Hivatkozási szám: EKR001245422020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gépjárműbérlet nyújtása a Paks II. Zrt. részére teljes körű flottakezeléssel és üzemeltetéssel együtt. Ajánlatkérő a gépjárművek bérletét és üzemeltetését rugalmas szolgáltatási konstrukcióban (a továbbiakban együttesen: flottaszolgáltatás) kívánja igénybe venni.
Ajánlatkérő összesen legfeljebb 993 132 000 Ft keretösszegig kíván gépjárműveket lehívni a megkötött keretmegállapodás terhére.
Ajánlatkérő az egyes lehívandó járműkategóriákon belül hozzávetőlegesen az alábbiakban meghatározott számú gépjárművet kívánja megrendelni a keretmegállapodás időtartama alatt:
— Igazgatói 1/a. kategóriában: 1,
— Igazgatói 1/b. kategóriában: 1,
— Igazgatói 2. kategóriában: 10,
— Vezetői kategóriában: 42-50,
— Kulcsos 1. kategóriában: 7-9,
— Kulcsos 2. kategóriában: 2-3,
— Kulcsos 3. kategóriában: 1,
— Kulcsos 4. kategóriában: 5,
— 9 személyes mikrobusz kategóriában: 1,
— 5 személyes terepjáró kategóriában: 2.
Nyertes ajánlattevő a bérbe adott gépjárműparkhoz az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokat biztosítja:
— Gépjármű megrendelés, forgalomba helyezés és átadás bonyolítása
— Gépjármű tartós bérletbe adásával összefüggő adminisztrációs szolgáltatások
— Biztosítás ügyintézése, díjfizetés a biztosítótársaság felé
— Káresemények biztosítási ügyintézése
— Gumicserék szervezése, karbantartása, javítása
— Karbantartás, javításszolgáltatás
— Cseregépjármű biztosítása
— Assistance-szolgáltatás
— Riportolás
— Adó és illetékfizetés, belföldi autópálya használat díjának fizetése
— Hozom-viszem szolgáltatás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 95581824 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Paks II. Zrt. gépjárműbérlet és flottakezelés
Rész száma: -
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
További tárgyak: 50111000-6
50111100-7
50111110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Paks.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműbérlet nyújtása a Paks II. Zrt. részére teljes körű flottakezeléssel és üzemeltetéssel együtt. Ajánlatkérő a gépjárművek bérletét és üzemeltetését rugalmas szolgáltatási konstrukcióban (a továbbiakban együttesen: flottaszolgáltatás) kívánja igénybe venni.
Ajánlatkérő összesen legfeljebb 993 132 000 Ft keretösszegig kíván gépjárműveket lehívni a megkötött keretmegállapodás terhére.
Ajánlatkérő az egyes lehívandó járműkategóriákon belül hozzávetőlegesen az alábbiakban meghatározott számú gépjárművet kívánja megrendelni a keretmegállapodás időtartama alatt:
— Igazgatói 1/a. kategóriában: 1,
— Igazgatói 1/b. kategóriában: 1,
— Igazgatói 2. kategóriában: 10,
— Vezetői kategóriában: 42-50,
— Kulcsos 1. kategóriában: 7-9,
— Kulcsos 2. kategóriában: 2-3,
— Kulcsos 3. kategóriában: 1,
— Kulcsos 4. kategóriában: 5,
— 9 személyes mikrobusz kategóriában: 1,
— 5 személyes terepjáró kategóriában: 2.
Nyertes ajánlattevő a bérbe adott gépjárműparkhoz az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokat biztosítja:
— Gépjármű megrendelés, forgalomba helyezés és átadás bonyolítása
— Gépjármű tartós bérletbe adásával összefüggő adminisztrációs szolgáltatások
— Biztosítás ügyintézése, díjfizetés a biztosítótársaság felé
— Káresemények biztosítási ügyintézése
— Gumicserék szervezése, karbantartása, javítása
— Karbantartás, javításszolgáltatás
— Cseregépjármű biztosítása
— Assistance-szolgáltatás
— Riportolás
— Adó és illetékfizetés, belföldi autópálya használat díjának fizetése
— Hozom-viszem szolgáltatás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 0-12. hónapon belüli meghiúsulásért fizetendő nettó kötbér kulcs (%) 125
2 13-24. hónapon belüli meghiúsulásért fizetendő nettó kötbér kulcs (%)  125
3 25-36. hónapon belüli meghiúsulásért fizetendő nettó kötbér kulcs (%) 125
4 37-48. hónapon belüli meghiúsulásért fizetendő nettó kötbér kulcs (%) 125
5 Futamidőn belül térítésmentesen visszaadható gépjárművek darabszáma (minimum 5 db) 500
6 Túlfutás díja (nettó Ft/km) 500
7 Alulfutási díja (nettó Ft/km) 500
x Költség kritérium – 1 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Igazgatói 1/a. kategória (nettó Ft/gépjármű) 175
2 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Igazgatói 1/b. kategória (nettó Ft/gépjármű) 175
3 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Igazgatói 2. kategória (nettó Ft/gépjármű) 1589
4 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Vezetői kategória (nettó Ft/gépjármű) 5594
5 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Kulcsos 1. kategória (nettó Ft/gépjármű) 890
6 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Kulcsos 2. kategória (nettó Ft/gépjármű) 397
7 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Kulcsos 3. kategória (nettó Ft/gépjármű) 126
8 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Kulcsos 4. kategória (nettó Ft/gépjármű) 628
9 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - 9 személyes mikrobusz kategória (nettó Ft/gépjármű) 168
10 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Terepjáró kategória (nettó Ft/gépjármű) 258
11 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Igazgatói 1/a. kategória (nettó Ft/gépjármű) 77
12 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Igazgatói 1/b. kategória (nettó Ft/gépjármű) 77
13 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Igazgatói 2. kategória (nettó Ft/gépjármű) 70
14 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Vezetői kategória (nettó Ft/gépjármű) 392
15 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Kulcsos 1. kategória (nettó Ft/gépjármű) 87
16 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Kulcsos 2. kategória (nettó Ft/gépjármű) 58
17 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Kulcsos 3-4. kategória (nettó Ft/gépjármű) 110
18 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - 9 személyes mikrobusz kategória (nettó Ft/gépjármű) 55
19 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Terepjáró kategória (nettó Ft/gépjármű) 74
  Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 251 - 628377
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Paks II. Zrt. gépjárműbérlet és flottakezelés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/10/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Komáromi Út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@mercarius.hu
Telefon: +36 14719230
Internetcím(ek): (URL) https://mercarius.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 95581824
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95581824
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Karbantartás, javításszolgáltatás, assistance szolgáltatás, gumicserék szervezése, karbantartása, javítása, cseregépjármű
szolgáltatás, hozom-viszem szolgáltatás, karosszéria javítások, biztosítás ügyintézése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tájékoztató a keretmegállapodás alapján 2021. IV. negyedévben megküldött egyedi megrendelésekre vonatkozik.
A nyertes ajánlattevő adószáma: 12238673-2-42.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint nyújtható be.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)