Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/177
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.12.
Iktatószám: 18978/2022
CPV Kód: 45232451-8
Ajánlatkérő: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye: HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: 100%%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13778749205
Postai cím: Petőfi Sándor Út 1-3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász-Nagy Judit Adrienn
Telefon: +36 705137603
E-mail: juhasz-nagy.judit@miskolcholding.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolcholding.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÖSSZEKÖTŐ ÚT ÉPÍTÉSE JOYSON BUSZF. és GALAMB J. U.
Hivatkozási szám: EKR001506172021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232451-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Összekötő út építése JOYSON buszforduló és a Galamb J. utca között
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 326554884,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Összekötő út építés JOYSON buszf. és a Galamb J. u
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232451-8
További tárgyak: 45233123-7
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, 47511/22 , 47511/5 és 47511/3 hrsz ingatlanokat érintően
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Miskolc, 47511/22 , 47511/5 és 47511/3 hrsz ingatlanokat érintően a Miskolc, Joyson út és Galamb József utca közötti közlekedési kapcsolat megvalósításához, útépítéshez, csapadékvíz elvezetéshez és közvilágítás megvalósításához szükséges beruházás.
A 47511/3 hrsz-on lévő 1.szakaszra, a 47511/22 hrsz-on lévő 2. szakaszra és a 47511/5 hrsz-on lévő körforgalomra. Az 1. és 2. szakasz egymásra merőlegesen 3 ágú csomópont kialakítással csatlakozik egymáshoz, ez lehetőséget ad a csatlakozási pontból az észak irányú folytatás lehetőségére is.
Az első szakasz a Joyson út buszfordulójához csatlakozva indul a 0+000 szelvényben. A végszelvénye 0+595,24. A bal oldalon kiemelt szegéllyel gyalogjárda épül 2,0 m szélességben. A burkolat szélessége 7,0 m amit bal oldalon a járda kiemelt szegélye, jobb oldalon 1,5 m széles zúzottkő padka támaszt meg. Az út egyoldali keresztirányú eséssel épül a tervezett burkolt árok irányába. A vízelvezetés biztosítása érdekében a szakasz 0+100 és 0+400 szelvénye között az árok számára pót-töltés építés szükséges. A 0+562,9 szelvényben 800-as vasbeton csőáteresz épül a csapadékvíz átvezetésére a 2. szakasz irányába.
A második szakasz az első szakasz 0+572,93 szelvényébe csatlakozik. A szegélylekerekítések mindkét oldalt 15,0 m-esek. A becsatlakozás szöge 91,97°. A szakasz a becsatlakozás tengelymetszésének 0+000 szelvényétől a 0+196,08 szelvényig tart.
A jobb oldalon kiemelt szegéllyel gyalogjárda épül 2,0 m szélességben. A burkolat szélessége 7,0 m amit jobb oldalon a járda kiemelt szegélye, bal oldalon 1,5 m széles zúzottkő padka támaszt meg. Az út egyoldali keresztirányú eséssel épül a tervezett burkolt árok irányába.
A szakaszon a jobb oldalon a 0+140 és 0+195 szelvények között autóbusz megálló öböl került kialakításra. A megállóhely 20,0 m hosszúságú, a behajtási szakasz 1:7, a kihajtási szakasz 1:5 hajlású. A bejővő szakasz sugarai 25,0 m-esek, a kimenő szakasz sugarai 15,0 m-esek.
Körforgalom: A tervezett körforgalom három ágú a tervdokumentációban található műszaki leírás 6. pontja szerinti paraméterekkel.
A körforgalom északi oldalán a Galamb József úti ág, a délin a Joyson területre bejárást biztosító ág és a keleti oldalon a 2 szakaszhoz csatlakozó ág épül. A Joyson ághoz csatlakozik a meglévő csapadékvíz átemelőhöz vezető (1. szervizút) és a meglévő szennyvíz átemelőhöz vezető 2. szervizút.
A körforgalom burkolatszéleit „k” szegély támasztja meg. A be- és kihajtó ágak között a forgalomtól elzárt területek szélessége 3,5 m-nél kisebb ezért kiemelt szegéllyel épített sziget az előírások szerint nem épül.
Vízelvezetés, csatornázás
A vízelvezetést a burkolat hossz- és keresztirányú esései biztosítják. A burkolatra kerülő csapadékvíz (út+járda) a 2,5 % oldaleséssel az 1.szakasz jobb és a 2. szakasz bal oldalán tervezett I 40/40 beton elemekkel burkolt árokba kerül. A teljes szakaszon a két ezrelékes esés biztosításához az 1. szakaszon a 0+000 és 0+400 szelvények között pót töltés épül.
Az 1. szakasz 0+563 szelvényében Ø 800-as vasbeton csőáteresz épül ami az 1 szakaszt a 2. szakasszal köti össze.
A tervezett betonelemeket az 1. szakasz 0+500 – 0+595 szelvények között és a 2. szakaszon teljes hosszban beton alapba kell rakni a felúszás megakadályozására. A 2. szakasz ág árok végén beton hordalékfogó műtárgy épül. A hordalékfogóból a csapadékvíz a meglévő zárt csapadékcsatorna hálózat aknájába kerül bekötésre. A körforgalom és az ágak vízelvezetésére a meglévő csapadékcsatorna víznyelői szolgálnak, melyeket a helyszínrajzon jelzett helyekre kell áthelyezni és a burkolat szintjébe kell emelni/süllyeszteni.
Az út közvilágítására külön szakági terv készült, ez alapján kell a feladatokat elvégezni.
A beruházás építési engedély köteles.
Az építendő út hossza pontosan: 875,20 m
A tervezett burkolatszélesség: 7,0 m
A részletes műszaki dokumentumokat a kiadott tervdokumentációk tartalmazzák. A leírásban és a műszaki dokumentációban megadott típusú termékek esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint van lehetőség egyenértékű, vagy magasabb minőségű helyettesítő termék használatára, szerződésmódosítás keretében.
Illetve a leírásban és a műszaki dokumentációban megadott típusú termékek esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján lehetőség van „vagy azzal egyenértékű” termék használatára.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (mélyépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-5 db projekt) 10
2 3./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (közlekedési építmények építési munkáira vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-5 db projekt) 10
3 4./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (vízgazdálkodási építmények építési munkáira vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-5 db projekt)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-16-MI1-2017-00001 azonosító számú „Iparterület infrastrukturális fejlesztése Miskolcon”
II.2.14) További információ:
II.2.3 pont folytatása: Miskolc, Joyson út és Galamb József utca közötti közlekedési kapcsolat megvalósításához, útépítéshez, csapadékvíz elvezetéshez és közvilágítás megvalósításához szükséges beruházás és buszöböl.
II.2.5 pont: értékelési szempont Ár kritérium: 1./ Nettó vállalkozói díj (HUF) - 70 (súlyszám)
II.2.7 ponthoz: Ajánlatkérő a szerződés hónapokban kifejezett a 6 hónapos idején 180 naptári napot ért.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 052 - 134355
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/09/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12976119205
Postai cím: Visó Utca 9
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
E-mail: laspedkft@gmail.com
Telefon: +36 203479054
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 333000061,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 326554884,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti tájékoztatás:
1./ A nyertes ajánlattevő:
a.) Ajánlattevő neve: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3528 Miskolc, Visó utca 9.
Adószáma: 12976119-2-05
2./ Az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):
a.) Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Adószáma: 10776456-4-43
b.) Ajánlattevő neve: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.
Adószáma: 11440424-2-05
c.) Ajánlattevő neve: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3400 Mezőkövesd, Eper utca 51
Adószáma: 14927393-4-05
d.) Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Adószáma: 14904134-2-44
e.) Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.
Adószáma: 27972685-2-41
f.) Ajánlattevő neve: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Adószáma: 10452556-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)