Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24783/2022
CPV Kód: 71356000-8
Ajánlatkérő: Avas Talentum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ingatlanfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Avas Talentum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28983475241
Postai cím: Somlói Út 49-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sólyom Attila
Telefon: +36 204698877
E-mail: asolyom@mcc.hu
Fax: +36 13720191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mcc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex beruházás-lebonyolító beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000326692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés komplex beruházáslebonyolítói, műszaki ellenőri és tervellenőri tevékenység ellátása tárgyában, összesen 48 hónapos időtartamra vonatkozóan, a részvételi felhívás II.2.4) pontjában és közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a II.2.3) pont szerinti telephelyén található több százéves múlttal rendelkező erősen elhanyagolt állapotban lévő országos jelentőségű műemléki védelmet élvező épületegyüttes ("Korona szálló”) funkcionális igények szerinti korszerűsítését és építészeti értékőrző megújítását, valamint új funkciókkal való bővítését határozta el. A bővítés (új épület építés) tervezetten 5.600 m2 hasznos alapterület kialakítására irányul, a felújítás tervezetten 7.336 m2 hasznos alapterületet érint (a továbbiakban együtt: Beruházás).
A Beruházás keretében az az alábbi főbb funkciócsoportok kerülnek tervezetten megvalósításra:
- Kereskedelmi szálláshely (Hotel) funkció: legalább 100 db szoba kialakítása (Hotel Star minősítés szerinti 4* superior)
- Étterem-kávéház kialakítása
- Főzőkonyha: kiszolgálja az éttermet-kávéházat, a rendezvény- konferenciaköz-pont catering funkcióját, valamint a diákszállásból eredő igényt
- Rendezvény- és konferencia központ (magas akusztika követelmények teljesítése elvárás lesz)
- Diákszállás: kb. 80 fő diák számára (50 db szoba), mely a napi életvitelszerű tartózkodás minden szükséges igényét kielégít
- Iroda funkció: kb. 26 fő dolgozó és oktató számára, kisebb (tervezetten 6, illetve 10 fős) egyterű iroda jellegű kialakítással
- Oktatási funkció: új irányelveknek megfelelő méretű és mennyiségű (minimum 8 db) oktató termek, előadótermek és oktatást kiszolgáló funkciókkal
- Közösségi terek: fogadó/aula helyiség
- Sport: kondicionáló terem, vizes rekreációs részleg és kiszolgáló öltöző-vizesblokk kapcsolatokkal
- Parkoló és közlekedő terület minimum 60 db autó részére, előzetesen tervezetten 2 pinceszinten (terepszint alatt), teremgarázsként kialakítva
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Beruházás megvalósítása során a részben alápincézett meglévő műemlék épület
alapmegerősítése szükséges, továbbá, hogy a bontási munkák során szükség lesz vasbeton szerkezetű épület bontására is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Beruházás tervezési feladataira közbeszerzési eljárást követően fog szerződést kötni, így az előirányzott mennyiségi adatok, és más jellemzők változhatnak.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a tervezési szerződés tárgya opcionálisan kiterjed a BREEAM épületminősítésre is.
A nyertes ajánlattevő feladata:
- Általános, folyamatos, továbbá a beruházás egészét érintő átfogó feladatok – különösen: a Beruházás folyamatának dokumentálása, havi jelentések és költségkimutatások készítése, kivitelezés(ek)re vonatkozó szerződés(ek)ben rögzített részteljesítések mennyiségi és minőségi ellenőrzése, változásmenedzsment, BIM mérnöki menedzsment feladatok
- Előkészítési, tervezési, illetve kivitelezési ajánlatkérési fázis szolgáltatásai – különösen: az Ajánlatkérő tervezési programja alapján részletes projekt- és építési program, ütemterv, valamint organizációs feltételek (szabályok) kidolgozása, tervellenőrzés, a Beruházás megindításához szükséges személyi feltételek meghatározása, döntések előkészítése, közreműködés a tervező és a generálkivitelező (k) kiválasztásában, engedélyezési és kiviteli tervek szakmai ellenőrzésének felügyelete, javaslat a BIM követelmények meghatározására
- Kivitelezési fázis (időszak) szolgáltatásai – különösen: az organizációs feltételek érvényre juttatása, ismertetése és betartatása, a munkaterület átadása, kooperációs értekezletek szervezése, előrehaladás ellenőrzése, komplex műszaki ellenőrzés (ennek részeként a restaurátori - legalább fa, kő és szilikát, és festőrestaurátori munkák – ellenőrzése a műemléki védettségű stukkók és festések restaurálása során), műszaki kérdésben Ajánlatkérő döntésének előkészítése, javaslattétel
- A beruházás lezárásához kapcsolódó szolgáltatások, garanciális feladatok – különösen: műszaki átadás-átvételi
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 493000000,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Komplex beruházás-lebonyolító beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 1.sz. (2527/3 HRSZ)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: komplex beruházáslebonyolítói, műszaki ellenőri és tervellenőri tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében, 48 hónapos időtartamra vonatkozóan, az alábbiak szerint.
Ajánlatkérő a II.2.3) pont szerinti telephelyén található több százéves múlttal rendelkező erősen elhanyagolt állapotban lévő országos jelentőségű műemléki védelmet élvező épületegyüttes ("Korona szálló”) funkcionális igények szerinti korszerűsítését és építészeti értékőrző megújítását, valamint új funkciókkal való bővítését határozta el. A bővítés (új épület építés) tervezetten 5.600 m2 hasznos alapterület kialakítására irányul, a felújítás tervezetten 7.336 m2 hasznos alapterületet érint (a továbbiakban együtt: Beruházás).
A Beruházás keretében az az alábbi főbb funkciócsoportok kerülnek tervezetten megvalósításra:
- Kereskedelmi szálláshely (Hotel) funkció: legalább 100 db szoba kialakítása (Hotel Star minősítés szerinti 4* superior)
- Étterem-kávéház kialakítása
- Főzőkonyha: kiszolgálja az éttermet-kávéházat, a rendezvény- konferenciaköz-pont catering funkcióját, valamint a diákszállásból eredő igényt
- Rendezvény- és konferencia központ (magas akusztika követelmények teljesítése elvárás lesz)
- Diákszállás: kb. 80 fő diák számára (50 db szoba), mely a napi életvitelszerű tartózkodás minden szükséges igényét kielégít
- Iroda funkció: kb. 26 fő dolgozó és oktató számára, kisebb (tervezetten 6, illetve 10 fős) egyterű iroda jellegű kialakítással
- Oktatási funkció: új irányelveknek megfelelő méretű és mennyiségű (minimum 8 db) oktató termek, előadótermek és oktatást kiszolgáló funkciókkal
- Közösségi terek: fogadó/aula helyiség
- Sport: kondicionáló terem, vizes rekreációs részleg és kiszolgáló öltöző-vizesblokk kapcsolatokkal
- Parkoló és közlekedő terület minimum 60 db autó részére, előzetesen tervezetten 2 pinceszinten (terepszint alatt), teremgarázsként kialakítva
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Beruházás megvalósítása során a részben alápincézett meglévő műemlék épület alapmegerősítése szükséges, továbbá, hogy a bontási munkák során szükség lesz vasbeton szerkezetű épület bontására is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Beruházás tervezési feladataira közbeszerzési eljárást követően fog szerződést kötni, így az előirányzott mennyiségi adatok, és más jellemzők változhatnak.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a tervezési szerződés tárgya opcionálisan kiterjed a BREEAM épületminősítésre is.
A nyertes ajánlattevő feladata:
- Általános, folyamatos, továbbá a beruházás egészét érintő átfogó feladatok – különösen: a Beruházás folyamatának dokumentálása, havi jelentések és költségkimutatások készítése, kivitelezés(ek)re vonatkozó szerződés(ek)ben rögzített részteljesítések mennyiségi és minőségi ellenőrzése, változásmenedzsment, BIM mérnöki menedzsment feladatok
- Előkészítési, tervezési, illetve kivitelezési ajánlatkérési fázis szolgáltatásai – különösen: az Ajánlatkérő tervezési programja alapján részletes projekt- és építési program, ütemterv, valamint organizációs feltételek (szabályok) kidolgozása, tervellenőrzés, a Beruházás megindításához szükséges személyi feltételek meghatározása, döntések előkészítése, közreműködés a tervező és a generálkivitelező(k) kiválasztásában, engedélyezési és kiviteli tervek szakmai ellenőrzésének felügyelete, javaslat a BIM követelmények meghatározására
- Kivitelezési fázis (időszak) szolgáltatásai – különösen: az organizációs feltételek érvényre juttatása, ismertetése és betartatása, a munkaterület átadása, kooperációs értekezletek szervezése, előrehaladás ellenőrzése, komplex műszaki ellenőrzés (ennek részeként a restaurátori - legalább fa, kő és szilikát, és festőrestaurátori munkák – ellenőrzése a műemléki védettségű stukkók és festések restaurálása során), műszaki kérdésben Ajánlatkérő döntésének előkészítése, javaslattétel
- A beruházás lezárásához kapcsolódó szolgáltatások, garanciális feladatok – különösen: műszaki átadás-átvételi eljárás intézése, átadási tervdokumentáció hiba- és hiánymentességének ellenőrzése, közreműködés a kivitelezési szerződés lezárásában, garanciális feladatok
Részletes mennyiségi adatok és további részletes elvárások (ideértve a tervekkel összefüggésben elvárt követelményeket) a közbeszerzési dokumentumokban és tervezési programban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakemberek alkalmassági követelmény körében előírtan felüli szakmai tapasztalata, további szakember bevonásának vállalása [a II.2.14) pontban részletezettek szerint] 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 056 - 146739
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Komplex beruházás-lebonyolító beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12037984241
Postai cím: Faludi Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@fober.hu
Telefon: +36 306633706
Internetcím(ek): (URL) www.fober.hu
Fax: +36 13415171
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 493000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: • Műszaki ellenőri és egyéb szakértői tevékenység

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Az eljárásban az alábbi Ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot (illetve a részvételi szakaszban részvételi jelentkezést):
Realiscon Kft. 1012 Budapest, Vérmező út 4. 1. em. 25725652-2-41
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. 1138 Budapest, Faludi utca 3. 12037984-2-41
TSPC Mérnökiroda Kft. - TSPC BIM Kft. - Elea iC projektiranje in svetovanje d.o.o. - MDG Expert Kft. közös részvételre ajánlattevők 9022 Győr, Dunakapu Tér 7. - 9022 Győr, Dunakapu Tér 7. - 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 21. - 2481 Velence, XI. utca 27. 24655460-2-08/ 25548659-2-08/ SI17212839/ 22669481-0-07
azzal, hogy Ajánlatkérő a Realiscon Kft. ajánlatát 2022.10.07-én a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította.
2) A V.2.3) és V.2.4) pontok kiegészítéseként Ajánlatkérő közli a nyertes ajánlat értékelési szempont szerinti adatait az alábbiak szerint:
1. Ajánlati ár (nettó HUF): 493.000.000 HUF
2. Személyi állomány szervezettsége, képzettsége, tapasztalata
A III.1.3) pont M2.1) alpontja szerinti szakember vonatkozásában bemutatott tapasztalaton túl a szakember rendelkezik-e
2.1. - legalább nettó 1500 m2 hasznos alapterületű közhasználatú műemléki épület/építmény tervezése és kivitelezése tekintetében beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőri és restaurátori felügyeletre is kiterjedő feladatok ellátása tekintetében betöltött projektvezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem): Igen
2.1. szakember neve: Désiné Németh Katalin
2.2. - diákotthon/kollégium tervezésével és kivitelezésével összefüggő beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása tekintetében betöltött projektvezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem): Igen
2.2. szakember neve: Désiné Németh Katalin
2.3. - legalább nettó 1000 m2 hasznos alapterületű oktatási funkciójú épület/építmény tervezésével és kivitelezésével összefüggő beruházáslebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása tekintetében betöltött projektvezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem): Igen
2.3. szakember neve: Désiné Németh Katalin
A III.1.3) pont M2.2) alpontja szerinti szakember vonatkozásában bemutatott tapasztalaton túl a szakember rendelkezik-e
2.4. - legalább nettó 1500 m2 hasznos alapterületű közhasználatú műemléki épület/építmény tervezésével és kivitelezésével összefüggésben ME-V jogosultságú műszaki ellenőri, vagy olyan szakmai tapasztalattal, amely az ME-V jogosultság megszerzéséhez szakmai gyakorlatként figyelembe vehető (igen/nem): Igen
2.4. szakember neve: Gömzsik Csaba
2.5. - legalább nettó 1000 m2 hasznos alapterületű oktatási funkciójú épület/építmény tervezésével és kivitelezésével összefüggésben ME-V jogosultságú műszaki ellenőri, vagy olyan szakmai tapasztalattal, amely az ME-V jogosultság megszerzéséhez szakmai gyakorlatként figyelembe vehető (igen/nem): Igen
2.5. szakember neve: Gömzsik Csaba
A III.1.3) pont M2.3) alpontja szerinti szakember vonatkozásában bemutatott tapasztalaton túl a szakember rendelkezik-e
2.6. - legalább nettó 1500 m2 hasznos alapterületű közhasználatú műemléki épület/építmény tervezésével és kivitelezésével összefüggésben ME-G jogosultságú műszaki ellenőri, vagy olyan szakmai tapasztalattal, amely az ME-G jogosultság megszerzéséhez szakmai gyakorlatként figyelembe vehető (igen/nem): Igen
2.6. szakember neve: Knáb Péter
2.7. - legalább nettó 1000 m2 hasznos alapterületű oktatási funkciójú épület/ építmény tervezésével és kivitelezésével összefüggésben MEG jogosultságú műszaki ellenőri, vagy olyan szakmai tapasztalattal, amely az ME-G műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szakmai gyakorlatként figyelembe vehető (igen/nem): Igen
2.7. szakember neve: Knáb Péter
2.8. A III.1.3) pont M2.4) alpontja szerinti szakember vonatkozásában bemutatott tapasztalaton túl a szakember rendelkezik-e – egy szerződés keretében - legalább nettó 4.000 m2 alapterületű közhasználatú épület/építmény tervezése és kivitelezése tekintetében további BIM mérnök menedzseri olyan szakmai tapasztalattal, amelynek keretében a BIM modell ütközésvizsgálati ellenőrzés kiterjedt legalább az építészet, a tartószerkezet, az épületgépészet és az épületvillamosság szakágakra (igen/nem): Nem
2.8. szakember neve: -
2.9. Az alkalmasság körében bemutatott szakembereken túl a teljesítésbe bevon-e műemlékvédelmi szakmérnöki végzettségű szakembert, aki legalább 500 m2 nettó hasznos alapterületű közhasználatú műemlék rekonstrukciót tartalmazó beruházás során műszaki ellenőri szervezeten belüli restaurátori felügyeletet látott el. (igen/nem): Igen
2.9. szakember neve: Medvegy Judit
3) A IV.2.1) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy az előzetes tájékoztató hirdetmény az Európai Unió Hivatalos Lapjában a TED-2022/S 056-146739 (2022.03.21) nyilvántartási számon, a Közbeszerzési Értesítőben a KÉ-4981/2022 iktatószámon (2022.03.21) számon jelent meg. A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2022. június 7-én került sor.
A részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés megküldésének napja: 2022. augusztus 3. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2022. augusztus 4.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)