Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24825/2022
CPV Kód: 79340000-9
Ajánlatkérő: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU213; HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Veszprém Handball Team Zrt.;Veszprém Handball Team Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734202219
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula
Telefon: +36 88549101
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.veszprem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.veszprem.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Városmarketing szolgáltatás biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001274802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész Veszprém városmarketing
Veszprém város potenciális vonzerejének kihasználása a passzív sportturisták körében. Fel kell hívni a csak a sportért ide látogató turisták figyelmét Veszprém egyéb adottságaira, azaz növelni kell körükben a várostermékek eladásának szintjét.
A sport és a turizmus szinergiájában rejlő lehetőségek kihasználása a fontosabb sportesemények és a kiemelt városi rendezvények időpontjainak összehangolásával és közös hirdetésével.
a) Veszprém város hivatalos logójának megjelenítése valamennyi mérkőzésen és sporteseményen a játékosok által viselt mez elején, a televíziós közvetítés során is jól látható módon, 18,5 cm x 15 cm méretben, továbbá a Bajnokok Ligája, Magyar Bajnoki, Magyar Kupa és SEHA Liga mérkőzéseken, sporteseményeken a LED falon reklámanyag elhelyezése 80 méter hosszon; Bajnokok Ligája hazai mérkőzésein LED CUB-on reklámanyag elhelyezése 3*15 mp időtatamra, Bajnokok Ligája, Magyar Bajnoki és Magyar Kupa mérkőzéseken 1,5 m * 4,5 m padlómatrica elhelyezése; Bajnokok Ligája hazai mérkőzéseire készülő műsorfüzetben megjelenés; Veszprém Aréna északi oldalán található zászlótartón 1 db zászló elhelyezése.
b) Kedvezményes belépőjegyek biztosítása minden hazai mérkőzésre a veszprémi lakcímmel rendelkező diákok, hallgatók és nyugdíjasok részére 100 Ft-os egységáron. A biztosítandó kedvezményes belépők száma 5000 darab a szerződés időtartama alatt.
c) Minden hónapban legalább 2 alkalommal a kézilabda csapatból a 5 játékos vesz részt a városi rendezvények valamelyikén.
d) A Veszprém város hivatalos logójának megjelenítése során a Veszprém város 2012-ben elfogadott Városmarketing stratégiájában megfogalmazott elvek figyelembevételével kell a megjelenési formákat kialakítani.
2. rész Veszprém EKF 2023 cím viselése
Veszprém város potenciális vonzerejének kihasználása a passzív sportturisták körében. Fel kell hívni a csak a sportért ide látogató turisták figyelmét Veszprém egyéb adottságaira, azaz növelni kell körükben a várostermékek eladásának szintjét.
A sport és a turizmus szinergiájában rejlő lehetőségek kihasználása a fontosabb sportesemények és a kiemelt városi rendezvények időpontjainak összehangolásával és közös hirdetésével.
1. Reklám elhelyezése a mérkőzésen használt mez hátulján, 18 cm (szélesség)*15 cm (magasság) méretben
2. Bajnokok Ligája, Magyar Bajnoki, SEHA Liga és Magyar Kupa hazai mérkőzésein LED falon reklámanyag elhelyezése 80 méter hosszon
3. Bajnokok Ligája hazai mérkőzésein LED CUB-on reklámanyag elhelyezése 3*15 mp időtartamra
4. Bajnokok Ligája, Magyar Bajnoki és Magyar Kupa mérkőzéseken 1,5m * 4,5m padlómatrica elhelyezése
5. Bajnokok Ligája hazai mérkőzéseire készülő műsorfüzetben megjelenés
6. A Veszprém Aréna északi oldalán található zászlótartón 1 db zászló elhelyezése
7. A különböző marketing tevékenységeknél (sajtóanyag, sajtóhirdetés, szórólapok, rendezvényajánlók, plakátok, elektronikus eszközök, ruházat, és kiegészítő), illetve a játékosok sportmezén Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 arculati kézikönyvben megfogalmazott elvek figyelembevételével kell a megjelenési formákat kialakítani.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 555118110,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Veszprém városmarketing
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Veszprém városmarketing tevékenységének hatékonyabbá tételéhez, különösen az alábbi célok megvalósítása érdekében:
Marketing célú megjelenési lehetőségek különböző hordozókon történő biztosítása Veszprém városa részére országos és nemzetközi médianyilvánosságot jelentő hazai – legalább a Veszprém Arénában megrendezendő sporteseményeken – és nemzetközi színtereken zajló sporteseményeken.
Szurkolói közösségi terek kialakítása és azok propagálása, népszerűsítése, a társadalmi kohézió, és az összetartozás sporton keresztül történő erősítésének érdekében. A szurkolók veszprémi identitásának erősítése különféle ereklyék árusításán, közönségtalálkozók szervezésén keresztül és a külföldön zajló mérkőzések helyi kivetítőkön történő közös megtekintésének segítségével.
Veszprém város potenciális vonzerejének kihasználása a passzív sportturisták körében. Fel kell hívni a csak a sportért ide látogató turisták figyelmét Veszprém egyéb adottságaira, azaz növelni kell körükben a várostermékek eladásának szintjét.
A sport és a turizmus szinergiájában rejlő lehetőségek kihasználása a fontosabb sportesemények és a kiemelt városi rendezvények időpontjainak összehangolásával és közös hirdetésével.
a) Veszprém város hivatalos logójának megjelenítése valamennyi mérkőzésen és sporteseményen a játékosok által viselt mez elején, a televíziós közvetítés során is jól látható módon, 18,5 cm x 15 cm méretben, továbbá a Bajnokok Ligája, Magyar Bajnoki, Magyar Kupa és SEHA Liga mérkőzéseken, sporteseményeken a LED falon reklámanyag elhelyezése 80 méter hosszon; Bajnokok Ligája hazai mérkőzésein LED CUB-on reklámanyag elhelyezése 3*15 mp időtatamra, Bajnokok Ligája, Magyar Bajnoki és Magyar Kupa mérkőzéseken 1,5 m * 4,5 m padlómatrica elhelyezése; Bajnokok Ligája hazai mérkőzéseire készülő műsorfüzetben megjelenés; Veszprém Aréna északi oldalán található zászlótartón 1 db zászló elhelyezése.
b) Kedvezményes belépőjegyek biztosítása minden hazai mérkőzésre a veszprémi lakcímmel rendelkező diákok, hallgatók és nyugdíjasok részére 100 Ft-os egységáron. A biztosítandó kedvezményes belépők száma 5000 darab a szerződés időtartama alatt.
c) Minden hónapban legalább 2 alkalommal a kézilabda csapatból a 5 játékos vesz részt a városi rendezvények valamelyikén.
d) A Veszprém város hivatalos logójának megjelenítése során a Veszprém város 2012-ben elfogadott Városmarketing stratégiájában megfogalmazott elvek figyelembevételével kell a megjelenési formákat kialakítani.

A nyertes ajánlattevő feladata a teljes körű városmarketing szolgáltatások biztosítása a műszaki dokumentációban írtak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítésének határideje előre láthatóan 7 hónap, de legkésőbb 2023. április 30.

II.2.1)
Elnevezés: Veszprém EKF 2023 cím viselése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alap cél, hogy az alábbi tevékenységek hozzájáruljanak Veszprém város Európa Kulturális Fővárosa 2023 (EKF 2023) programsorozatának felvezető kampányához és az elnyert cím népszerűsítéséhez, illetve az ilyen irányú marketing tevékenységének hatékonyabbá tételéhez.
A helyi és nemzetközi lakosság figyelmét fel kell hívni az EKF 2023 címre és Veszprém kulturális adottságaira, ezzel előkészítve és növelve a programokon való részvételi hajlandóságot és a későbbi programlátogatás szintjét.
Marketing célú megjelenési lehetőségek biztosítása a szélesebb nyilvánosságot megcélzó különböző reklámhordozókon és Veszprém kiemelt sporteseményein megjelenő felületeken.
A kulturális javakat és szolgáltatásokat kevésbé kereső fogyasztó potenciális helyi közönség érzékenyítése és tudatosságának növelése, valamint az EKF 2023 program általános propagálása, népszerűsítése, a társadalmi kohézió és az összetartozás kultúrán keresztül történő erősítésének az érdekében.
A helyi közönség identitásának erősítése különféle arculati elemek, különösen az EKF 2023 logó és szlogen megjelenítésének az útján a potenciális helyi közönség elérésének az érdekében.
Szurkolói közösségi terek kialakítása és azok propagálása, népszerűsítése, a társadalmi kohézió és az összetartozás sporton keresztül történő erősítésének érdekében. A szurkolók Veszprém városi identitásának erősítése különféle ereklyék árusításán, közönségtalálkozók szervezésén keresztül és a külföldön zajló mérkőzések helyi kivetítőkön történő közös megtekintésének segítségével.
Veszprém város potenciális vonzerejének kihasználása a passzív sportturisták körében. Fel kell hívni a csak a sportért ide látogató turisták figyelmét Veszprém egyéb adottságaira, azaz növelni kell körükben a várostermékek eladásának szintjét.
A sport és a turizmus szinergiájában rejlő lehetőségek kihasználása a fontosabb sportesemények és a kiemelt városi rendezvények időpontjainak összehangolásával és közös hirdetésével.
1. Reklám elhelyezése a mérkőzésen használt mez hátulján, 18 cm (szélesség)*15 cm (magasság) méretben
2. Bajnokok Ligája, Magyar Bajnoki, SEHA Liga és Magyar Kupa hazai mérkőzésein LED falon reklámanyag elhelyezése 80 méter hosszon
3. Bajnokok Ligája hazai mérkőzésein LED CUB-on reklámanyag elhelyezése 3*15 mp időtartamra
4. Bajnokok Ligája, Magyar Bajnoki és Magyar Kupa mérkőzéseken 1,5m * 4,5m padlómatrica elhelyezése
5. Bajnokok Ligája hazai mérkőzéseire készülő műsorfüzetben megjelenés
6. A Veszprém Aréna északi oldalán található zászlótartón 1 db zászló elhelyezése
7. A különböző marketing tevékenységeknél (sajtóanyag, sajtóhirdetés, szórólapok, rendezvényajánlók, plakátok, elektronikus eszközök, ruházat, és kiegészítő), illetve a játékosok sportmezén Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 arculati kézikönyvben megfogalmazott elvek figyelembevételével kell a megjelenési formákat kialakítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítésének határideje előre láthatóan 24 hónap, de legkésőbb 2024. szeptember 30.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 209 - 598506
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Veszprém városmarketing
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Veszprém Handball Team Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 24118716219
Postai cím: Külső-kádártai Út 5.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: office@handballveszprem.hu
Telefon: +36 88566400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55118110,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55118110,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Veszprém EKF 2023 cím viselése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Veszprém Handball Team Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 24118716219
Postai cím: Külső-kádártai Út 5.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: office@handballveszprem.hu
Telefon: +36 88566400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 500000000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 500000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének adatai, tekintettel a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § 2. bekezdésére:
Ajánlattevő neve: Veszprém Handball Team Zrt.
Székhelye: 8200 Veszprém Külső-Kádártai Út 5.
Adószáma: 24118716-2-19
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás vagy mulasztás miatt a Kbt. Hatodik Részében rögzített rendelkezések szerint jogorvoslatnak van helye.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályai alapján kerül lefolytatásra tekintettel arra, hogy a beszerzési igényét realizáló, a beszerzés tárgyát képező városmarketing szolgáltatásra vonatkozó szerződés, műszaki technikai sajátosságok és a kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy szervezettel, a Veszprém Handball Team Zrt.-vel (8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5.) köthető meg.