Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24999/2022
CPV Kód: 79341400-0
Ajánlatkérő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Har Meron Hungary Kft
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka
Telefon: +36 704433853
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bkk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bkk.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VEKOP szemléletformálási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001677922021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341400-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
VEKOP projektcsomaghoz tartozó szemléletformálási feladatok - kommunikációs és oktatási tevékenységek elvégzése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 56564187,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: VEKOP szemléletformálási feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretmegállapodás a VEKOP projektcsomaghoz tartozó szemléletformálási feladatok - kommunikációs és oktatási tevékenységek elvégzése
Nyertes ajánlattevő főbb feladatai:
Jelen közbeszerzési eljárás célja a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten VEKOP-5.3.1-15” elnevezésű projekt kötelező, a kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampányának szakszerű és határidőre történő megvalósítása. A projekt 11 budapesti kerületet érint. A projekt bemutatását a műszaki leírás 2. sz. melléklete tartalmazza.
1. 1 db kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló tematikájú Ernyőkampány koncepció elkészítése, illetve a 11 kerületre bontott, kerületenként 1-1 db kommunikációs. terv és média mix elkészítése (nem minden kerület esetén ugyanaz a terv használandó)
Ernyőkampány kreatív koncepció elkészítése és prezentálása szóban vagy írásban a Megrendelő részére.
Kerékpáros kultúra színvonalának növelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, események, akciók megvalósítása.
2. kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáláshoz kapcsolódó szemléletformáláshoz és/vagy népszerűsítéshez kapcsolódó kreatív kivitelezési feladatok
3. kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú rendezvényszervezési feladatok
4. Nyomdai kivitelezési feladatok
5. Ajándéktárgyak
6. Sajtófigyelés és sajtókapcsolattartás
7. Közlekedésbiztonsági célú szemléletformálási eszközök
A műszaki leírás 1. számú mellékletben található módszertan és a cselekvési terv alapján szükség szerinti közlekedésbiztonsági célú oktatások tervezése, szervezése, lebonyolítása.
• kerékpárhasználattal és közlekedési szituációkkal kapcsolatos pedagógus továbbképzés
• kerékpáros és gyalogos közlekedés óvodai oktatása
• kerékpáros és gyalogos közlekedés általános iskolai oktatása
• kerékpáros közlekedés középiskolai oktatása
• kerékpáros közlekedés oktatása felnőttek számára
• gépjárművezetők oktatás
• bebiciklizés és/vagy személyes kísérés, mentorálás
• QR-kódos városi kerékpáros kalandtúra
8. Médiatervezési és -vásárlási feladatok
A nyertes Ajánlattevő feladata a kommunikációhoz kapcsolódó médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása az ártáblázat szerint, valamint produkciós és anyagleadási lista készítése.
Keresőoldalak és közösségimédia-hirdetések - a nyertes Ajánlattevő feladatai: Google- és Facebook-kampányok
Integrált kampányok tervezése és kivitelezése (online kampány és közterületen megjelenés)
A szolgáltatások pontos meghatározását a közbeszerzési dokumentumok mellékletéként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és annak mellékletei tartalmazzák.
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás keretösszege nettó 56.564.187,- Ft.
Tervezett mennyiségek:
10 db kreatív ügynökségi feladat (kampánytervezés és lebonyolítás), kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáláshoz kapcsolódó szemléletformáláshoz és/vagy népszerűsítéshez kapcsolódó kreatív kivitelezési feladatok
10 db egyenként, legalább 75 fő számára kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló tematikájú rendvény megszervezése és lebonyolítása
15 alkalommal, alkalmanként legalább 15 fős elméleti és gyakorlati kerékpáros oktatás
5 db integrált kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló tematikájú kampány tervezése és kivitelezése
Az egyidejűleg tervezetten várható egyedi megrendelések maximális nagyságrendje az alábbi:
• 4 db kreatív ügynökségi feladat,
• 2 db legalább 75 fő számára kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló tematikájú rendvényszervezés,
• 12 alkalommal, alkalmanként 15 fős elméleti és gyakorlati kerékpáros oktatás, valamint
• 4 db integrált kampány tervezése és kivitelezése kerül lehívásra.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kreatív ügynökségi feladatok közé tartozik a márkaépítés és stratégia megalkotása, a kampányok tervezése és lebonyolítása, a kampány és népszerűsítéshez kapcsolódó – a lakosságot jól megszólító és könnyen elérő szövegek írása, a vizuális tartalomgyártás, a közösségi média menedzsmentje, valamint a webfejlesztés és optimalizálás
Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a keretmegállapodás időtartamára vetített kalkulált, tervezett mennyiségeket, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, ajánlatkérő a keretösszeg erejéig bocsáthat ki közvetlen megrendeléseket.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. Az M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-24 hó) 10
2 4. Az M/2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-24 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.1-15
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5. ponthoz:
Ár értékelési részszempont megoszlása:
1. Súlyszámokkal képzett ügynökségi feladatok nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 65
2. Súlyszámokkal képzett médiavásárlási feladatok nettó ajánlati ár (nettó Ft) / súlyszám: 15
Kiegészítés a II.2.13. ponthoz: A támogatás intenzitása 100%.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 070 - 185266
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VEKOP szemléletformálási feladatok ellátása - Keretmegállapodás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Har Meron Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám: 11583592243
Postai cím: Tóth Lőrinc Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@harmeron.hu
Telefon: +36 209999234
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56564187,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi feladat ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
Név: HAR MERON HUNGARY Befektetési és Tanácsadó Kft.
Cím: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u 31.
Adószám: 11583592-2-43
Név: Adistrict Reklámügynökség Kft.
Cím: 2120 Dunakeszi, Bulcsú utca 4.
Adószám: 26515418-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)