Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25092/2022
CPV Kód: 50111000-6
Ajánlatkérő: Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye: HU; HU; HU; HU; HU; HU; HU; HU; HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Fenesi József e.v.;Fenesi József e.v.;Győri Autóközpont Zártkörű Részvénytársaság;Fenesi József e.v.;Győri Autóközpont Zártkörű Részvénytársaság;Győri Autóközpont Zártkörű Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720773251
Postai cím: Szent Imre Út 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Orsolya
Telefon: +36 96520000
E-mail: TothO@gyor.police.hu
Fax: +36 96520061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GYMS MRFK szolgálati gépjárműveinek javítása
Hivatkozási szám: EKR001268502022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő (1. rész esetében 107 db, 2. rész esetében 51 db, 3. rész esetében 24 db, 4. rész esetében: 16 db, 5. rész esetében: 26 db, 6. rész esetében: 13 db, 7. rész esetében 8 db, 8. rész esetében: 11 db, 9. rész esetében: 3 db) szolgálati gépjárművek különösen javítási, karbantartási, kárjavítási, műszaki vizsgáztatásra felkészítési szolgáltatásainak elvégzése a szerződéskötéstől számított 27 hónapra, 9 (kilenc) részajánlattétel biztosításával. Az eljárás valamennyi közbeszerzési rész esetében egy ajánlattevővel kötendő keretszerződés megkötésére irányul.
Ajánlatkérő az egyes részek szerinti keretösszegek 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget, figyelemmel a szerződés-tervezetben írtakra, a fennmaradó 30% rész opcionális rész.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat. A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
Az 1-7. részek ajánlatkérő szolgálati gépjárműveinek különösen teljes körű javítási, karbantartási, kárjavítási feladatainak elvégzésére vonatkozik, míg a 8-9. részek pedig kárjavítási szolgáltatásra.
Az 1-9. részekkel kapcsolatos, közbeszerzés mennyiségével kapcsolatos információkat lásd az ajánlati felhívás adott részre vonatkozó II.2.4) pontjaiban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 184000000,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 5 évnél régebbi, Győr
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, a műszaki leírásban részletezett típusú, 5 évnél régebbi szolgálati gépjárművek (jelenleg 107 db) különösen teljes körű javítása, karosszéria javítása és fényezése,műszaki vizsgára történő felkészítése, műszaki vizsgáztatása, téli-nyári mintázatú gumiabroncsok átszerelése a szerződéskötéstől számított 27 hónapra.
Az eljárás ezen közbeszerzési részben egy ajánlattevővel kötendő keretszerződés megkötésére irányul. A keretszerződés
keretösszege 27 hónapra nettó 90 000 000,- Ft. Ez a mennyiség +30% opciós mennyiséget tartalmaz, azaz Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A szolgáltatással szembeni részletes ajánlatkérői elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott autószerelő szakmunkás képesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező járműszerelő tevékenységet ellátó szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
2 3. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész képesítéssel vagy azokkal egyenértékű végzettséggel rendelkező, járművillamossági tevékenységet ellátó szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
3 4. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott karosszérialakatos szakképesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő opciót köt ki a keretszerződés 27 hónapra vonatkozó keretösszegének (nettó 90 000 000,-Ft) 30%-os mértékére, azaz nettó 27 000 000,-Ft-ra. Ez arra biztosít jogot, hogy Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének 70%-a (nettó 63 000 000,-Ft) fölötti legfeljebb 30%-os mértékű (legfeljebb nettó 27 000 000,-Ft értékben) opcióval szabadon rendelkezhet a nyertes ajánlattevő felé a keretszerződés időtartama alatt, melynek keretében a II.2.4) pont szerinti szolgáltatásokat rendelheti meg. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. Ajánlattevő az
ajánlat megtételével elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él az opcióval. Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván az opcióval, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli dokumentummal (megrendelő kibocsátásával) vállal kötelezettséget.
A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség keretében elvégzendő szolgáltatásokat is az alapmennyiség keretében elvégzendő szolgáltatások szerinti azonos szerződéses feltételekkel köteles ellátni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7) pontban a 27 hónap a szerződés hatálybalépésétől értendő.
2.)A II.2.5)pontban az Ár kritérium értékelése:1.alszempont(1.1.): Gépjárműjavítás nettó óradíja(nettó Ft/óra) - Súlyszám:30, 2.alszempont(1.2.):Karosszériajavítás nettó óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám:15., 3. alszempont (1.3.): Gépjármű-fényezés nettó óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám: 10., 4. alszempont (1.4.): Téli-nyári mintázatú gumiköpeny átszerelés díja (nettó Ft/keréktárcsa) - Súlyszám:10., 5. alszempont (1.5.): Utángyártott alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában 3 alkatrészkereskedelmi cég („Láng” Kft., Unix Autó Kft., Bárdi Autó Zrt.) által alkalmazott lista árak számtani átlagából adott kedvezmény (egész értékre kerekítés a matematikai szabályai szerint) (%) - Súlyszám: 20.
3.) II.2.5) pontban az Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere: Ár kritérium 1.1.-1.4. alszempontok: fordított arányosítás, 1.5. alszempont: egyenes arányosítás, míg a Minőségi kritérium esetében: arányosítás, a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel. Az értékelés részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
4.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmet, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben az alábbi értékelési alszempontokra vonatkozó ellenszolgáltatás meghaladja az alábbi összegeket, árakat:
1.1. értékelési alszempont, azaz a Gépjárműjavítás nettó óradíja(nettó Ft/óra) esetében a nettó 15.000,-Ft/óra összeget.
1.2. értékelési alszempont, azaz Karosszériajavítás nettó óradíja (nettó Ft/óra) esetében a nettó 15.000,-Ft/óra összeget.
1.3. értékelési alszempont, azaz Gépjármű-fényezés nettó óradíja (nettó Ft/óra) esetében a nettó 15.000,-Ft/óra összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fentiek közül már egy értékelési alszempontra vonatkozóan előírt összeget meghaladó ellenszolgáltatás is megalapozza az adott ajánlattevői ajánlat Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségét.

II.2.1)
Elnevezés: 5 évnél fiatalabb VW, Skoda, Audi, Győr
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, a műszaki leírásban részletezett típusú, 5 évnél fiatalabb szolgálati gépjárművek (jelenleg 51 db) különösen teljes körű javítása, karosszéria javítása és fényezése,műszaki vizsgára történő felkészítése, műszaki vizsgáztatása, téli-nyári mintázatú gumiabroncsok átszerelése a szerződéskötéstől számított 27 hónapra.
Az eljárás ezen közbeszerzési részben egy ajánlattevővel kötendő keretszerződés megkötésére irányul. A keretszerződés
keretösszege 27 hónapra nettó 45 000 000,- Ft. Ez a mennyiség +30% opciós mennyiséget tartalmaz, azaz Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A szolgáltatással szembeni részletes ajánlatkérői elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott autószerelő szakmunkás képesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező járműszerelő tevékenységet ellátó szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
2 3. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész képesítéssel vagy azokkal egyenértékű végzettséggel rendelkező, járművillamossági tevékenységet ellátó szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
3 4. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott karosszérialakatos szakképesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő opciót köt ki a keretszerződés 27 hónapra vonatkozó keretösszegének (nettó 45 000 000,-Ft) 30%-os mértékére, azaz nettó 13 500 000,-Ft-ra. Ez arra biztosít jogot, hogy Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének 70%-a (nettó 31 500 000,-Ft) fölötti legfeljebb 30%-os mértékű (legfeljebb nettó 13 500 000,-Ft értékben) opcióval szabadon rendelkezhet a nyertes ajánlattevő felé a keretszerződés időtartama alatt, melynek keretében a II.2.4) pont szerinti szolgáltatásokat rendelheti meg. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. Ajánlattevő az
ajánlat megtételével elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él az opcióval. Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván az opcióval, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli dokumentummal (megrendelő kibocsátásával) vállal kötelezettséget.
A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség keretében elvégzendő szolgáltatásokat is az alapmennyiség keretében elvégzendő szolgáltatások szerinti azonos szerződéses feltételekkel köteles ellátni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7) pontban a 27 hónap a szerződés hatálybalépésétől értendő.
2.)A II.2.5)pontban az Ár kritérium értékelése:1.alszempont(1.1.): Gépjárműjavítás nettó óradíja(nettó Ft/óra) - Súlyszám:30, 2.alszempont(1.2.):Karosszériajavítás nettó óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám:15., 3. alszempont (1.3.): Gépjármű-fényezés nettó óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám: 10., 4. alszempont (1.4.): Téli-nyári mintázatú gumiköpeny átszerelés díja (nettó Ft/keréktárcsa) - Súlyszám:10., 5. alszempont (1.5.): Utángyártott alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában 3 alkatrészkereskedelmi cég („Láng” Kft., Unix Autó Kft., Bárdi Autó Zrt.) által alkalmazott lista árak számtani átlagából adott kedvezmény (egész értékre kerekítés a matematikai szabályai szerint) (%) - Súlyszám: 20.
3.) II.2.5) pontban az Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere:Ár kritérium 1.1.-1.4. alszempontok: fordított arányosítás, 1.5. alszempont: egyenes arányosítás, míg a Minőségi kritérium esetében:arányosítás, a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel. Az értékelés részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
4.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmet, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben az alábbi értékelési alszempontokra vonatkozó ellenszolgáltatás meghaladja az alábbi összegeket, árakat:
1.1. értékelési alszempont, azaz a Gépjárműjavítás nettó óradíja(nettó Ft/óra) esetében a nettó 18.000,-Ft/óra összeget.
1.2. értékelési alszempont, azaz Karosszériajavítás nettó óradíja (nettó Ft/óra) esetében a nettó 18.000,-Ft/óra összeget.
1.3. értékelési alszempont, azaz Gépjármű-fényezés nettó óradíja (nettó Ft/óra) esetében a nettó 18.000,-Ft/óra összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fentiek közül már egy értékelési alszempontra vonatkozóan előírt összeget meghaladó ellenszolgáltatás is megalapozza az adott ajánlattevői ajánlat Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségét.

II.2.1)
Elnevezés: 5 évnél régebbi, Sopron
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, a műszaki leírásban részletezett típusú, 5 évnél régebbi szolgálati gépjárművek (jelenleg 24 db) különösen teljes körű javítása, karosszéria javítása és fényezése,műszaki vizsgára történő felkészítése, műszaki vizsgáztatása, téli-nyári mintázatú gumiabroncsok átszerelése a szerződéskötéstől számított 27 hónapra.
Az eljárás ezen közbeszerzési részben egy ajánlattevővel kötendő keretszerződés megkötésére irányul. A keretszerződés
keretösszege 27 hónapra nettó 20 000 000,- Ft. Ez a mennyiség +30% opciós mennyiséget tartalmaz, azaz Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A szolgáltatással szembeni részletes ajánlatkérői elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott autószerelő szakmunkás képesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező járműszerelő tevékenységet ellátó szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
2 3. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész képesítéssel vagy azokkal egyenértékű végzettséggel rendelkező, járművillamossági tevékenységet ellátó szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
3 4. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott karosszérialakatos szakképesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő opciót köt ki a keretszerződés 27 hónapra vonatkozó keretösszegének (nettó 20 000 000,-Ft) 30%-os mértékére, azaz nettó 6 000 000,-Ft-ra. Ez arra biztosít jogot, hogy Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének 70%-a (nettó 14 000 000,-Ft) fölötti legfeljebb 30%-os mértékű (legfeljebb nettó 6 000 000,-Ft értékben) opcióval szabadon rendelkezhet a nyertes ajánlattevő felé a keretszerződés időtartama alatt, melynek keretében a II.2.4) pont szerinti szolgáltatásokat rendelheti meg. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. Ajánlattevő az
ajánlat megtételével elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él az opcióval. Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván az opcióval, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli dokumentummal (megrendelő kibocsátásával) vállal kötelezettséget.
A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség keretében elvégzendő szolgáltatásokat is az alapmennyiség keretében elvégzendő szolgáltatások szerinti azonos szerződéses feltételekkel köteles ellátni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7) pontban a 27 hónap a szerződés hatálybalépésétől értendő.
2.)A II.2.5)pontban az Ár kritérium értékelése:1.alszempont(1.1.): Gépjárműjavítás nettó óradíja(nettó Ft/óra) - Súlyszám:30, 2.alszempont(1.2.):Karosszériajavítás nettó óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám:15., 3. alszempont (1.3.): Gépjármű-fényezés nettó óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám: 10., 4. alszempont (1.4.): Téli-nyári mintázatú gumiköpeny átszerelés díja (nettó Ft/keréktárcsa) - Súlyszám:10., 5. alszempont (1.5.): Utángyártott alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában 3 alkatrészkereskedelmi cég („Láng” Kft., Unix Autó Kft., Bárdi Autó Zrt.) által alkalmazott lista árak számtani átlagából adott kedvezmény (egész értékre kerekítés a matematikai szabályai szerint) (%) - Súlyszám: 20.
3.) II.2.5) pontban az Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere:Ár kritérium 1.1.-1.4. alszempontok: fordított arányosítás, 1.5. alszempont: egyenes arányosítás, míg a Minőségi kritérium esetében:arányosítás, a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel. Az értékelés részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
4.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmet, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben az alábbi értékelési alszempontokra vonatkozó ellenszolgáltatás meghaladja az alábbi összegeket, árakat:
1.1. értékelési alszempont, azaz a Gépjárműjavítás nettó óradíja(nettó Ft/óra) esetében a nettó 15.000,-Ft/óra összeget.
1.2. értékelési alszempont, azaz Karosszériajavítás nettó óradíja (nettó Ft/óra) esetében a nettó 15.000,-Ft/óra összeget.
1.3. értékelési alszempont, azaz Gépjármű-fényezés nettó óradíja (nettó Ft/óra) esetében a nettó 15.000,-Ft/óra összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fentiek közül már egy értékelési alszempontra vonatkozóan előírt összeget meghaladó ellenszolgáltatás is megalapozza az adott ajánlattevői ajánlat Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségét.

II.2.1)
Elnevezés: 5 évnél fiatalabb VW, Skoda, Audi, Sopron
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, a műszaki leírásban részletezett típusú, 5 évnél fiatalabb szolgálati gépjárművek (jelenleg 16 db) különösen teljes körű javítása, karosszéria javítása és fényezése,műszaki vizsgára történő felkészítése, műszaki vizsgáztatása, téli-nyári mintázatú gumiabroncsok átszerelése a szerződéskötéstől számított 27 hónapra.
Az eljárás ezen közbeszerzési részben egy ajánlattevővel kötendő keretszerződés megkötésére irányul. A keretszerződés
keretösszege 27 hónapra nettó 15 000 000,- Ft. Ez a mennyiség +30% opciós mennyiséget tartalmaz, azaz Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A szolgáltatással szembeni részletes ajánlatkérői elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott autószerelő szakmunkás képesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező járműszerelő tevékenységet ellátó szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
2 3. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész képesítéssel vagy azokkal egyenértékű végzettséggel rendelkező, járművillamossági tevékenységet ellátó szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
3 4. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott karosszérialakatos szakképesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő opciót köt ki a keretszerződés 27 hónapra vonatkozó keretösszegének (nettó 15 000 000,-Ft) 30%-os mértékére, azaz nettó 4 500 000,-Ft-ra. Ez arra biztosít jogot, hogy Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének 70%-a (nettó 10 500 000,-Ft) fölötti legfeljebb 30%-os mértékű (legfeljebb nettó 4 500 000,-Ft értékben) opcióval szabadon rendelkezhet a nyertes ajánlattevő felé a keretszerződés időtartama alatt, melynek keretében a II.2.4) pont szerinti szolgáltatásokat rendelheti meg. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. Ajánlattevő az
ajánlat megtételével elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él az opcióval. Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván az opcióval, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli dokumentummal (megrendelő kibocsátásával) vállal kötelezettséget.
A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség keretében elvégzendő szolgáltatásokat is az alapmennyiség keretében elvégzendő szolgáltatások szerinti azonos szerződéses feltételekkel köteles ellátni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7) pontban a 27 hónap a szerződés hatálybalépésétől értendő.
2.)A II.2.5)pontban az Ár kritérium értékelése:1.alszempont(1.1.): Gépjárműjavítás nettó óradíja(nettó Ft/óra) - Súlyszám:30, 2.alszempont(1.2.):Karosszériajavítás nettó óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám:15., 3. alszempont (1.3.): Gépjármű-fényezés nettó óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám: 10., 4. alszempont (1.4.): Téli-nyári mintázatú gumiköpeny átszerelés díja (nettó Ft/keréktárcsa) - Súlyszám:10., 5. alszempont (1.5.): Utángyártott alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában 3 alkatrészkereskedelmi cég („Láng” Kft., Unix Autó Kft., Bárdi Autó Zrt.) által alkalmazott lista árak számtani átlagából adott kedvezmény (egész értékre kerekítés a matematikai szabályai szerint) (%) - Súlyszám: 20.
3.) II.2.5) pontban az Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere: Ár kritérium 1.1.-1.4. alszempontok: fordított arányosítás, 1.5. alszempont: egyenes arányosítás, míg a Minőségi kritérium esetében: arányosítás, a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel. Az értékelés részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
4.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmet, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben az alábbi értékelési alszempontokra vonatkozó ellenszolgáltatás meghaladja az alábbi összegeket, árakat:
1.1. értékelési alszempont, azaz a Gépjárműjavítás nettó óradíja(nettó Ft/óra) esetében a nettó 18.000,-Ft/óra összeget.
1.2. értékelési alszempont, azaz Karosszériajavítás nettó óradíja (nettó Ft/óra) esetében a nettó 18.000,-Ft/óra összeget.
1.3. értékelési alszempont, azaz Gépjármű-fényezés nettó óradíja (nettó Ft/óra) esetében a nettó 18.000,-Ft/óra összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fentiek közül már egy értékelési alszempontra vonatkozóan előírt összeget meghaladó ellenszolgáltatás is megalapozza az adott ajánlattevői ajánlat Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségét.

II.2.1)
Elnevezés: 5 évnél fiatalabb Mercedes, Opel, megye
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, a műszaki leírásban részletezett típusú, 5 évnél fiatalabb szolgálati gépjárművek (jelenleg 26 db) különösen teljes körű javítása, karosszéria javítása és fényezése,műszaki vizsgára történő felkészítése, műszaki vizsgáztatása, téli-nyári mintázatú gumiabroncsok átszerelése a szerződéskötéstől számított 27 hónapra.
Az eljárás ezen közbeszerzési részben egy ajánlattevővel kötendő keretszerződés megkötésére irányul. A keretszerződés
keretösszege 27 hónapra nettó 25 000 000,- Ft. Ez a mennyiség +30% opciós mennyiséget tartalmaz, azaz Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A szolgáltatással szembeni részletes ajánlatkérői elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott autószerelő szakmunkás képesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező járműszerelő tevékenységet ellátó szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
2 3. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész képesítéssel vagy azokkal egyenértékű végzettséggel rendelkező, járművillamossági tevékenységet ellátó szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
3 4. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott karosszérialakatos szakképesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő opciót köt ki a keretszerződés 27 hónapra vonatkozó keretösszegének (nettó 25 000 000,-Ft) 30%-os mértékére, azaz nettó 7 500 000,-Ft-ra. Ez arra biztosít jogot, hogy Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének 70%-a (nettó 17 500 000,-Ft) fölötti legfeljebb 30%-os mértékű (legfeljebb nettó 7 500 000,-Ft értékben) opcióval szabadon rendelkezhet a nyertes ajánlattevő felé a keretszerződés időtartama alatt, melynek keretében a II.2.4) pont szerinti szolgáltatásokat rendelheti meg. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. Ajánlattevő az
ajánlat megtételével elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él az opcióval. Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván az opcióval, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli dokumentummal (megrendelő kibocsátásával) vállal kötelezettséget.
A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség keretében elvégzendő szolgáltatásokat is az alapmennyiség keretében elvégzendő szolgáltatások szerinti azonos szerződéses feltételekkel köteles ellátni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7) pontban a 27 hónap a szerződés hatálybalépésétől értendő.
2.)A II.2.5)pontban az Ár kritérium értékelése:1.alszempont(1.1.): Gépjárműjavítás nettó óradíja(nettó Ft/óra) - Súlyszám:30, 2.alszempont(1.2.):Karosszériajavítás nettó óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám:15., 3. alszempont (1.3.): Gépjármű-fényezés nettó óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám: 10., 4. alszempont (1.4.): Téli-nyári mintázatú gumiköpeny átszerelés díja (nettó Ft/keréktárcsa) - Súlyszám:10., 5. alszempont (1.5.): Utángyártott alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában 3 alkatrészkereskedelmi cég („Láng” Kft., Unix Autó Kft., Bárdi Autó Zrt.) által alkalmazott lista árak számtani átlagából adott kedvezmény (egész értékre kerekítés a matematikai szabályai szerint) (%) - Súlyszám: 20.
3.) II.2.5) pontban az Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere:Ár kritérium 1.1.-1.4. alszempontok: fordított arányosítás, 1.5. alszempont: egyenes arányosítás, míg a Minőségi kritérium esetében:arányosítás, a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel. Az értékelés részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
4.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmet, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben az alábbi értékelési alszempontokra vonatkozó ellenszolgáltatás meghaladja az alábbi összegeket, árakat:
1.1. értékelési alszempont, azaz a Gépjárműjavítás nettó óradíja(nettó Ft/óra) esetében a nettó 18.000,-Ft/óra összeget.
1.2. értékelési alszempont, azaz Karosszériajavítás nettó óradíja (nettó Ft/óra) esetében a nettó 18.000,-Ft/óra összeget.
1.3. értékelési alszempont, azaz Gépjármű-fényezés nettó óradíja (nettó Ft/óra) esetében a nettó 18.000,-Ft/óra összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fentiek közül már egy értékelési alszempontra vonatkozóan előírt összeget meghaladó ellenszolgáltatás is megalapozza az adott ajánlattevői ajánlat Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségét.

II.2.1)
Elnevezés: 5 évnél fiatalabb Suzuki, megye
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, a műszaki leírásban részletezett típusú, 5 évnél fiatalabb szolgálati gépjárművek (jelenleg 13 db) különösen teljes körű javítása, karosszéria javítása és fényezése,műszaki vizsgára történő felkészítése, műszaki vizsgáztatása, téli-nyári mintázatú gumiabroncsok átszerelése a szerződéskötéstől számított 27 hónapra.
Az eljárás ezen közbeszerzési részben egy ajánlattevővel kötendő keretszerződés megkötésére irányul. A keretszerződés
keretösszege 27 hónapra nettó 10 000 000,- Ft. Ez a mennyiség +30% opciós mennyiséget tartalmaz, azaz Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A szolgáltatással szembeni részletes ajánlatkérői elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott autószerelő szakmunkás képesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező járműszerelő tevékenységet ellátó szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
2 3. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész képesítéssel vagy azokkal egyenértékű végzettséggel rendelkező, járművillamossági tevékenységet ellátó szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
3 4. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott karosszérialakatos szakképesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő opciót köt ki a keretszerződés 27 hónapra vonatkozó keretösszegének (nettó 10 000 000,-Ft) 30%-os mértékére, azaz nettó 3 000 000,-Ft-ra. Ez arra biztosít jogot, hogy Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének 70%-a (nettó 7 000 000,-Ft) fölötti legfeljebb 30%-os mértékű (legfeljebb nettó 3 000 000,-Ft értékben) opcióval szabadon rendelkezhet a nyertes ajánlattevő felé a keretszerződés időtartama alatt, melynek keretében a II.2.4) pont szerinti szolgáltatásokat rendelheti meg. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. Ajánlattevő az
ajánlat megtételével elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él az opcióval. Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván az opcióval, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli dokumentummal (megrendelő kibocsátásával) vállal kötelezettséget.
A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség keretében elvégzendő szolgáltatásokat is az alapmennyiség keretében elvégzendő szolgáltatások szerinti azonos szerződéses feltételekkel köteles ellátni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7) pontban a 27 hónap a szerződés hatálybalépésétől értendő.
2.)A II.2.5)pontban az Ár kritérium értékelése:1.alszempont(1.1.): Gépjárműjavítás nettó óradíja(nettó Ft/óra) - Súlyszám:30, 2.alszempont(1.2.):Karosszériajavítás nettó óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám:15., 3. alszempont (1.3.): Gépjármű-fényezés nettó óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám: 10., 4. alszempont (1.4.): Téli-nyári mintázatú gumiköpeny átszerelés díja (nettó Ft/keréktárcsa) - Súlyszám:10., 5. alszempont (1.5.): Utángyártott alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában 3 alkatrészkereskedelmi cég („Láng” Kft., Unix Autó Kft., Bárdi Autó Zrt.) által alkalmazott lista árak számtani átlagából adott kedvezmény (egész értékre kerekítés a matematikai szabályai szerint) (%) - Súlyszám: 20.
3.) II.2.5) pontban az Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere:Ár kritérium 1.1.-1.4. alszempontok: fordított arányosítás, 1.5. alszempont: egyenes arányosítás, míg a Minőségi kritérium esetében:arányosítás, a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel. Az értékelés részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
4.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmet, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben az alábbi értékelési alszempontokra vonatkozó ellenszolgáltatás meghaladja az alábbi összegeket, árakat:
1.1. értékelési alszempont, azaz a Gépjárműjavítás nettó óradíja(nettó Ft/óra) esetében a nettó 18.000,-Ft/óra összeget.
1.2. értékelési alszempont, azaz Karosszériajavítás nettó óradíja (nettó Ft/óra) esetében a nettó 18.000,-Ft/óra összeget.
1.3. értékelési alszempont, azaz Gépjármű-fényezés nettó óradíja (nettó Ft/óra) esetében a nettó 18.000,-Ft/óra összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fentiek közül már egy értékelési alszempontra vonatkozóan előírt összeget meghaladó ellenszolgáltatás is megalapozza az adott ajánlattevői ajánlat Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségét.

II.2.1)
Elnevezés: 3,5 t feletti tgk, autóbusz
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, a műszaki leírásban részletezett típusú, N2 kategóriájú, 3,5 tonna feletti szolgálati tehergépjárművek és M3 kategóriájú szolgálati autóbuszok (jelenleg 8 db) különösen teljes körű javítása, karosszéria javítása és fényezése,műszaki vizsgára történő felkészítése, műszaki vizsgáztatása, téli-nyári mintázatú gumiabroncsok átszerelése a szerződéskötéstől számított 27 hónapra.
Az eljárás ezen közbeszerzési részben egy ajánlattevővel kötendő keretszerződés megkötésére irányul. A keretszerződés
keretösszege 27 hónapra nettó 5 000 000,- Ft. Ez a mennyiség +30% opciós mennyiséget tartalmaz, azaz Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A szolgáltatással szembeni részletes ajánlatkérői elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott autószerelő szakmunkás képesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező járműszerelő tevékenységet ellátó szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
2 3. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész képesítéssel vagy azokkal egyenértékű végzettséggel rendelkező, járművillamossági tevékenységet ellátó szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
3 4. Az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott karosszérialakatos szakképesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (min.0 - max.48 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő opciót köt ki a keretszerződés 27 hónapra vonatkozó keretösszegének (nettó 5 000 000,-Ft) 30%-os mértékére, azaz nettó 1 500 000,-Ft-ra. Ez arra biztosít jogot, hogy Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének 70%-a (nettó 3 500 000,-Ft) fölötti legfeljebb 30%-os mértékű (legfeljebb nettó 1 500 000,-Ft értékben) opcióval szabadon rendelkezhet a nyertes ajánlattevő felé a keretszerződés időtartama alatt, melynek keretében a II.2.4) pont szerinti szolgáltatásokat rendelheti meg. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. Ajánlattevő az
ajánlat megtételével elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él az opcióval. Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván az opcióval, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli dokumentummal (megrendelő kibocsátásával) vállal kötelezettséget.
A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség keretében elvégzendő szolgáltatásokat is az alapmennyiség keretében elvégzendő szolgáltatások szerinti azonos szerződéses feltételekkel köteles ellátni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7) pontban a 27 hónap a szerződés hatálybalépésétől értendő.
2.)A II.2.5)pontban az Ár kritérium értékelése:1.alszempont(1.1.): Tehergépjármű (3,5 tonna feletti) javítás nettó óradíja(nettó Ft/óra) - Súlyszám:30, 2.alszempont(1.2.): Tehergépjármű karosszériajavítás nettó óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám:15., 3. alszempont (1.3.): Tehergépjármű fényezés nettó óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám: 10., 4. alszempont (1.4.): Téli-nyári mintázatú gumiköpeny átszerelés díja (nettó Ft/keréktárcsa) - Súlyszám:10., 5. alszempont (1.5.): Utángyártott alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában 3 alkatrészkereskedelmi cég („Láng” Kft., Unix Autó Kft., Bárdi Autó Zrt.) által alkalmazott lista árak számtani átlagából adott kedvezmény (egész értékre kerekítés a matematikai szabályai szerint) (%) - Súlyszám: 20.
3.) II.2.5) pontban az Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere:Ár kritérium 1.1.-1.4. alszempontok: fordított arányosítás, 1.5. alszempont: egyenes arányosítás, míg a Minőségi kritérium esetében:arányosítás, a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel. Az értékelés részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
4.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmet, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben az alábbi értékelési alszempontokra vonatkozó ellenszolgáltatás meghaladja az alábbi összegeket, árakat:
1.1. értékelési alszempont, azaz a Gépjárműjavítás nettó óradíja(nettó Ft/óra) esetében a nettó 15.000,-Ft/óra összeget.
1.2. értékelési alszempont, azaz Karosszériajavítás nettó óradíja (nettó Ft/óra) esetében a nettó 15.000,-Ft/óra összeget.
1.3. értékelési alszempont, azaz Gépjármű-fényezés nettó óradíja (nettó Ft/óra) esetében a nettó 15.000,-Ft/óra összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fentiek közül már egy értékelési alszempontra vonatkozóan előírt összeget meghaladó ellenszolgáltatás is megalapozza az adott ajánlattevői ajánlat Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségét.

II.2.1)
Elnevezés: Mercedes-Benz B220 kárjavítás
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, Mercedes-Benz B220 gyártmányú szolgálati gépjárművek (jelenleg 11 db) kárjavítási szolgáltatásainak (karosszéria javítás és fényezés
szolgáltatás) elvégzése a szerződéskötéstől számított 27 hónapra.
Az eljárás ezen közbeszerzési részben egy ajánlattevővel kötendő keretszerződés megkötésére irányul. A keretszerződés
keretösszege 27 hónapra nettó 9 000 000,- Ft. Ez a mennyiség +30% opciós mennyiséget tartalmaz, azaz Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A szolgáltatással szembeni részletes ajánlatkérői elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kárjavítási munkákra előírt 6 hónap kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő opciót köt ki a keretszerződés 27 hónapra vonatkozó keretösszegének (nettó 9 000 000,-Ft) 30%-os mértékére, azaz nettó 2 700 000,-Ft-ra. Ez arra biztosít jogot, hogy Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének 70%-a (nettó 6 300 000,-Ft) fölötti legfeljebb 30%-os mértékű (legfeljebb nettó 2 700 000,-Ft értékben) opcióval szabadon rendelkezhet a nyertes ajánlattevő felé a keretszerződés időtartama alatt, melynek keretében a II.2.4) pont szerinti szolgáltatásokat rendelheti meg. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. Ajánlattevő az
ajánlat megtételével elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él az opcióval. Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván az opcióval, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli dokumentummal (megrendelő kibocsátásával) vállal kötelezettséget.
A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség keretében elvégzendő szolgáltatásokat is az alapmennyiség keretében elvégzendő szolgáltatások szerinti azonos szerződéses feltételekkel köteles ellátni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7) pontban a 27 hónap a szerződés hatálybalépésétől értendő.
2.)A II.2.5)pontban az Ár kritérium értékelése:1.alszempont(1.1.): Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) karosszéria javítás esetén - Súlyszám:35, 2.alszempont(1.2.): Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) fényezés esetében - Súlyszám:35., 3. alszempont (1.3.): Gyári alkatrészek tekintetében a listaárból nyújtott kedvezmény mértéke (%) - Súlyszám: 20., 3.) II.2.5) pontban az Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere:Ár kritérium 1.1. és 1.2. alszempontok: fordított arányosítás, 1.3. alszempont: egyenes arányosítás, míg a Minőségi kritérium (2. értékelési szempont) esetében: arányosítás, a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel. Az értékelés részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Skoda Kodiaq kárjavítás
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, Skoda Kodiaq gyártmányú szolgálati gépjárművek (jelenleg 3 db) kárjavítási szolgáltatásainak (karosszéria javítás és fényezés
szolgáltatás) elvégzése a szerződéskötéstől számított 27 hónapra.
Az eljárás ezen közbeszerzési részben egy ajánlattevővel kötendő keretszerződés megkötésére irányul. A keretszerződés
keretösszege 27 hónapra nettó 2 000 000,- Ft. Ez a mennyiség +30% opciós mennyiséget tartalmaz, azaz Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A szolgáltatással szembeni részletes ajánlatkérői elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kárjavítási munkákra előírt 6 hónap kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő opciót köt ki a keretszerződés 27 hónapra vonatkozó keretösszegének (nettó 2 000 000,-Ft) 30%-os mértékére, azaz nettó 600 000,-Ft-ra. Ez arra biztosít jogot, hogy Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének 70%-a (nettó 1 400 000,-Ft) fölötti legfeljebb 30%-os mértékű (legfeljebb nettó 1 400 000,-Ft értékben) opcióval szabadon rendelkezhet a nyertes ajánlattevő felé a keretszerződés időtartama alatt, melynek keretében a II.2.4) pont szerinti szolgáltatásokat rendelheti meg. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. Ajánlattevő az
ajánlat megtételével elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él az opcióval. Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván az opcióval, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli dokumentummal (megrendelő kibocsátásával) vállal kötelezettséget.
A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség keretében elvégzendő szolgáltatásokat is az alapmennyiség keretében elvégzendő szolgáltatások szerinti azonos szerződéses feltételekkel köteles ellátni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7) pontban a 27 hónap a szerződés hatálybalépésétől értendő.
2.)A II.2.5)pontban az Ár kritérium értékelése:1.alszempont(1.1.): Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) karosszéria javítás esetén - Súlyszám:35, 2.alszempont(1.2.): Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) fényezés esetében - Súlyszám:35., 3. alszempont (1.3.): Gyári alkatrészek tekintetében a listaárból nyújtott kedvezmény mértéke (%) - Súlyszám: 20., 3.) II.2.5) pontban az Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere:Ár kritérium 1.1. és 1.2. alszempontok: fordított arányosítás, 1.3. alszempont: egyenes arányosítás, míg a Minőségi kritérium (2. értékelési szempont) esetében: arányosítás, a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel. Az értékelés részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Valamennyi részre vonatkozóan:
Ajánlatkérő feladata a rendőrségi feladatellátásban résztvevő szolgálati gépjárművek folyamatos használhatóságának biztosítása, szükség esetén azok javítási, karbantartási szolgáltatásának megrendelése. Ajánlatkérő kivételesen különös érdeke, hogy a rendőri alapfeladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében jelen közbeszerzés sürgősen, minél rövidebb idő alatt kerüljön lefolytatásra a jelenleg hatályos szerződés 2022. október 01-vel történő megszűnése miatt. A kivételesen indokolt és sürgős körülmények miatt a Kbt. 81. § (7) bekezdés szerinti határidők nem lennének betarthatóak, így ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 81. § (10) bekezdés szerinti gyorsított eljárásként bonyolítja le.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 179 - 506032
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 08000-0/3312-105/2022.ált. Rész száma: 1 Elnevezés: 5 évnél régebbi, Győr
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenesi József e.v.
Nemzeti azonosítószám: 46618647228
Postai cím: Szittya Utca 5.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: fényezés

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 08000-0/3312-106/2022.ált. Rész száma: 2 Elnevezés: 5 évnél fiatalabb VW, Skoda, Audi, Győr
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenesi József e.v.
Nemzeti azonosítószám: 46618647228
Postai cím: Szittya Utca 5.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: fényezés

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: 5 évnél régebbi, Sopron
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 019030 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: 5 évnél fiatalabb VW, Skoda, Audi, Sopron
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 019030 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 08000-0/3312-108/2022.ált. Rész száma: 5 Elnevezés: 5 évnél fiatalabb Mercedes, Opel, megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Győri Autóközpont Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11120360208
Postai cím: Tompa Utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.autokoz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 08000-0/3312-107/2022.ált. Rész száma: 6 Elnevezés: 5 évnél fiatalabb Suzuki, megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenesi József e.v.
Nemzeti azonosítószám: 46618647228
Postai cím: Szittya Utca 5.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: fényezés

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 08000-0/3312-109/2022.ált. Rész száma: 7 Elnevezés: 3,5 t feletti tgk, autóbusz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Győri Autóközpont Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11120360208
Postai cím: Tompa Utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.autokoz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 08000-0/3312-110/2022.ált. Rész száma: 8 Elnevezés: Mercedes-Benz B220 kárjavítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Győri Autóközpont Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11120360208
Postai cím: Tompa Utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.autokoz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: Skoda Kodiaq kárjavítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 019030 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) A 3., 4. és 9. részek tekintetében az eljárás eredménytelenségi indoka a következő volt: nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].
2.) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok nem voltak sem szerződéses feltételként, sem értékelési szempontként, sem a műszaki leírás részeként, sem alkalmassági feltételként.
3.) Az eljárás során környezetvédelmi szempontok műszaki leírás részeként, valamint szerződéses feltételként
kerültek figyelembe vételre. Az eljárás során környezetvédelmi szempontok értékelési szempontként nem kerültek figyelembe vételre.
4.) Ajánlattevő neve, címe, adószáma a közbeszerzés 1. része tekintetében:
4.1. Fenesi József e.v. (címe: 9027 Győr, Szittya Utca 5. , adószáma: 46618647228)
4.2. Győri Autóközpont Zártkörű Részvénytársaság (címe: 9027 Győr, Tompa Utca 2., adószáma: 11120360208)
5.) Ajánlattevő neve, címe, adószáma a közbeszerzés 2. része tekintetében:
5.1. Fenesi József e.v. (címe: 9027 Győr, Szittya Utca 5. , adószáma: 46618647228)
5.2. Győri Autóközpont Zártkörű Részvénytársaság (címe: 9027 Győr, Tompa Utca 2., adószáma: 11120360208)
5.3. Szabi-Car Kft. (címe: 9081 Győrújbarát, Széchenyi Körút 011/8, adószáma: 14279504208)
6.) Ajánlattevő neve, címe, adószáma a közbeszerzés 5. része tekintetében:
6.1. Győri Autóközpont Zártkörű Részvénytársaság (címe: 9027 Győr, Tompa Utca 2., adószáma: 11120360208)
6.2. Szabi-Car Kft. (címe: 9081 Győrújbarát, Széchenyi Körút 011/8, adószáma: 14279504208)
7.) Ajánlattevő neve, címe, adószáma a közbeszerzés 6. része tekintetében:
7.1. Fenesi József e.v. (címe: 9027 Győr, Szittya Utca 5. , adószáma: 46618647228)
7.2. Győri Autóközpont Zártkörű Részvénytársaság (címe: 9027 Győr, Tompa Utca 2., adószáma: 11120360208)
8.) Ajánlattevő neve, címe, adószáma a közbeszerzés 7. része tekintetében:
8.1. Győri Autóközpont Zártkörű Részvénytársaság (címe: 9027 Győr, Tompa Utca 2., adószáma: 11120360208)
8.2. Szabi-Car Kft. (címe: 9081 Győrújbarát, Széchenyi Körút 011/8, adószáma: 14279504208)
9.) Ajánlattevő neve, címe, adószáma a közbeszerzés 8. része tekintetében:
9.1. Győri Autóközpont Zártkörű Részvénytársaság (címe: 9027 Győr, Tompa Utca 2., adószáma: 11120360208)
9.2. Szabi-Car Kft. (címe: 9081 Győrújbarát, Széchenyi Körút 011/8, adószáma: 14279504208)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)