Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25474/2022
CPV Kód: 90524400-0
Ajánlatkérő: Kazincbarcikai Kórház Almási Balogh Pál Kórház;Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház;Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye: HU311; HU311; HU311; HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egészségügyi Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kazincbarcikai Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15846413205
Postai cím: Május 1 Út 56 1134/15
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.barcikakorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Almási Balogh Pál Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15822631205
Postai cím: Béke Utca 1-3
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hosp.ozd.hu/korhazozd/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15352176205
Postai cím: Mártírok Útja 9
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ujhelykorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15439196205
Postai cím: Dankó Pista Út 80.
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.krkedeleny.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veszélyes hulladék átvétele, szállítása - 2022
Hivatkozási szám: EKR000208192022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90524400-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Veszélyes hulladék átvétele, szállítása, ártalmatlanítása, valamint az ehhez szükséges csomagolóanyag biztosítása városi kórházak részére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kazincbarcikai Kórház veszélyes hulladék szállítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
További tárgyak: 34928480-6
90524400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Kazincbarcikai Kórház, 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Veszélyes hulladék várható mennyisége 24 hó vonatkozásában:
Egyéb hulladékok,amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális körülményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében 73892 kg/ 24 hó
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok(ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket, törlőkendőket, védőruházatot) 256 kg/ 24 hó
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 98 kg/ 24 hó
Veszélyes hulladékokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek- 1016 kg/ 24 hó
Vizes alapú előhívó és aktíváló oldatok 96 kg/ 24 hó
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék 126 kg/ 24 hó
Rögzítő oldatok 94 kg/ 24 hó
Elemek és akkumulátorok, amelyek között 160601, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 30 kg/ 24 hó
A veszélyes hulladék gyűjtéséhez szükséges gyűjtőedény:
Műanyag fólia zsák (kicsi) /terhelhetőség 6-10 kg között/ 30460 db/ 24 hó
Műanyag fólia zsák (nagy) /terhelhetőség 16-20 kg között/ 23760 db/ 24 hó
0,5 l-es műanyag edény (+-50 % méretbeli eltérés engedélyezett) 1000 db/ 24 hó
2 l-es tűgyűjtő (tűlehúzós, kisablakos tűgyűjtő vödör) (+-25 % méretbeli eltérés engedélyezett) 1600 db/ 24 hó
5 l-es tűgyűjtő (tűlehúzós, kisablakos tűgyűjtő vödör) (+-10 % méretbeli eltérés engedélyezett) 1800 db/ 24 hó
30 l-es badella (+-10 % méretbeli eltérés engedélyezett) 400 db/ 24 hó
ADR zsák 100 db/ 24 hó

További részletek a Specifikációban meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 30 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés
időtartama alatt van lehetősége Ajánlatkérőnek az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sátoraljaújhelyi Kórház veszélyes hulladék száll.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
További tárgyak: 34928480-6
90524400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
Gönci Rendelőintézet, 3895 Gönc, Károly Gáspár u. 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Veszélyes hulladék várható mennyisége 24 hó vonatkozásában:
Egyéb hulladékok,amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális körülményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében 50.000 kg/ 24 hó
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok(ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket, törlőkendőket, védőruházatot) 400 kg/ 24 hó
Citosztatikus és citotoxikus gyógyszerek 2.000 kg/ 24 hó
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 240 kg/ 24 hó
Veszélyes hulladékokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek- 5.000 kg/ 24 hó
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 320 kg/ 24 hó
Hulladékká vált gumiabroncs 240 kg/ 24 hó
A veszélyes hulladék gyűjtéséhez szükséges gyűjtőedény:
Műanyag fólia zsák (nagy) /terhelhetőség 16-20 kg között/ 11.200 db/ 24 hó
Sárga vékony zsák, 70*110*0,025 (+-10 % méretbeli eltérés engedélyezett) 23.760 db/ 24 hó
Sárga vékony zsák 50*55*0,010 (+-10 % méretbeli eltérés engedélyezett) 30.460 db/ 24 hó
0,5 l-es műanyag edény (+-50 % méretbeli eltérés engedélyezett) 1.000 db/ 24 hó
2 l-es tűgyűjtő (tűlehúzós, kisablakos tűgyűjtő vödör) (+-25 % méretbeli eltérés engedélyezett) 1.600 db/ 24 hó
5 l-es tűgyűjtő (tűlehúzós, kisablakos tűgyűjtő vödör) (+-10 % méretbeli eltérés engedélyezett) 1.800 db/ 24 hó
30 l-es badella (+-10 % méretbeli eltérés engedélyezett) 400 db/ 24 hó
További részletek a Specifikációban meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 30 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés
időtartama alatt van lehetősége Ajánlatkérőnek az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Almási Balogh Pál Kórház vesz. hulladék száll.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
További tárgyak: 34928480-6
90524400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd Béke utca 1.-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Veszélyes hulladék várható mennyisége 24 hó vonatkozásában:
Egyéb hulladékok,amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális körülményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében 69.520 kg/ 24 hó
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok(ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket, törlőkendőket, védőruházatot) 520 kg/ 24 hó
Veszélyes hulladékokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek- 1.572 kg/ 24 hó
Gyógyszerek amelyek különböznek a 180108-tól 234 kg/ 24 hó
A veszélyes hulladék gyűjtéséhez szükséges gyűjtőedény:
Műanyag fólia zsák (nagy) /terhelhetőség 16-20 kg között/ 11.000 db/ 24 hó
Sárga vékony zsák, 70*110*0,025 (+-10 % méretbeli eltérés engedélyezett) 78.000 db/ 24 hó
Sárga vékony zsák 50*55*0,010 (+-10 % méretbeli eltérés engedélyezett) 162.000 db/ 24 hó
2 l-es tűgyűjtő (tűlehúzós, kisablakos tűgyűjtő vödör) (+-25 % méretbeli eltérés engedélyezett) 950 db/ 24 hó
12 l-es tűgyűjtő (tűlehúzós, kisablakos tűgyűjtő vödör) (+-10 % méretbeli eltérés engedélyezett) 1.280 db/ 24 hó
60 l-es badella (+-10 % méretbeli eltérés engedélyezett) 330 db/ 24 hó
12 l-es zárható vödör (fül nélküli) (+-10 % méretbeli eltérés engedélyezett) 30 db/ 24 hó
25 cm-es záró kötegelő elem 800 db/ 24 hó
További részletek a Specifikációban meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 30 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés
időtartama alatt van lehetősége Ajánlatkérőnek az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Koch Róbert Kórház veszélyes hulladék szállítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
További tárgyak: 34928480-6
90524400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, 3780 Edelény Dankó Pista Út 80.
Pszichiátriai Szakkórház, 3741 Izsófalva Mária táró 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Veszélyes hulladék várható mennyisége 24 hó vonatkozásában:
Egyéb hulladékok,amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális körülményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében 19.800 kg/ 24 hó
Citosztatikus és citotoxikus gyógyszerek 30 kg/ 24 hó
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék 140 kg/ 24 hó
A veszélyes hulladék gyűjtéséhez szükséges gyűjtőedény:
Műanyag fólia zsák (kicsi) /terhelhetőség 6-10 kg között/ 1.700 db/ 24 hó
Műanyag fólia zsák (nagy) /terhelhetőség 16-20 kg között/ 2.800 db/ 24 hó
4 l-es papír doboz (+-10 % méretbeli eltérés engedélyezett) 600 db/ 24 hó
20 l-es papír doboz (+-10 % méretbeli eltérés engedélyezett) 2.400 db/ 24 hó
0,5 l-es műanyag edény (+-50 % méretbeli eltérés engedélyezett) 2.800 db/ 24 hó
30 l-es badella (+-10 % méretbeli eltérés engedélyezett) 1.200 db/ 24 hó
További részletek a Specifikációban meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 30 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés
időtartama alatt van lehetősége Ajánlatkérőnek az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 165 - 469331
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Kazincbarcikai Kórház veszélyes hulladék szállítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 017814 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Sátoraljaújhelyi Kórház veszélyes hulladék száll.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 017814 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Almási Balogh Pál Kórház vesz. hulladék száll.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 017814 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Koch Róbert Kórház veszélyes hulladék szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 017814 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.02.) MvM rendelet 18. §
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
1 - Kazincbarcikai Kórház veszélyes hulladék szállítás számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
2 - Sátoraljaújhelyi Kórház veszélyes hulladék száll. számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
3 - Almási Balogh Pál Kórház vesz. hulladék száll. számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
4 - Koch Róbert Kórház veszélyes hulladék szállítása számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma: -
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma, részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
1. rész:
Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21/c fszt.1.), Adószám: 11095347-2-43
ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbábony Gyártelep hrsz 024/143. hrsz.) Adószám: 11953500-2-05
2. rész:
Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21/c fszt.1.), Adószám: 11095347-2-43
ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbábony Gyártelep hrsz 024/143. hrsz.) Adószám: 11953500-2-05
3. rész:
Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21/c fszt.1.), Adószám: 11095347-2-43
ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbábony Gyártelep hrsz 024/143. hrsz.) Adószám: 11953500-2-05
4. rész:
Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21/c fszt.1.), Adószám: 11095347-2-43
ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbábony Gyártelep hrsz 024/143. hrsz.) Adószám: 11953500-2-05
d.) Az Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)