Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9163/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: HU110,HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Alexandra
Telefon: +36 12078776
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veresegyház új 24tanterm.iskola tervezés-kivitelez
Hivatkozási szám: EKR001156302021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fővállalkozói kivitelezési szerződés a Veresegyházán épülő új, 24 osztályos iskola tervezésére - kivitelezésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 13435928000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Veresegyház új 24tanterm.iskola tervezés-kivitelez
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45214200-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: A tervezési feladatok vonatkozásban: 1146 Budapest, Hermina út 49., kivitelezés: 2112, Veresegyház, Budapesti út mellett, 8831/8 és 8831/9 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés tárgya egy új 24 osztályos iskola, valamint 4 SNI tantermet, tornatermet és kiszolgáló funkciójú helyiségeket, 600- adagos főzőkonyhát és étkezőt tartalmazó létesítmény tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján, az alábbiak szerint.
Az iskolaépület 24 + 4 SNI tanteremmel, 5 előadóteremmel, 3 részre osztható tornateremmel és fél-tornateremmel, 600 adagos főzőkonyhával és rendezvényekre alkalmas aulával valósul meg, a XXI. századi, korszerű, a közoktatási törvénynek megfelelő felszereltséggel és funkciókkal. A két ill. három szintes épület technológiáiban a kor követelményeinek, megjelenésében a környezetbe illeszkedően, a helyidentitás erősítő elemeként valósul meg. A közterületi részek, a kertek kialakítása a közösséget és a csoportot szolgáló ökológiai elvek szerint kialakított. Az építés a 8831/8 helyrajzi számú, 19.960 m2 területű és a 8831/9 helyrajzi számú, 2.150 m2 területű telkeken valósul majd meg.
Az épület alagsor, földszint és 1. emelet szinteken összesen 10.443m2 nettó alapterülettel rendelkezik, amelyből oktatási funkciójú terem 2.416 m2, testnevelő, illetve tornaterem összes alapterülete 1840 m2.
A beszerzés tárgya és mennyisége, műszaki paraméterek:
Az iskolaépület 24 + 4 SNI tanteremmel, 5 előadóteremmel, 3 részre osztható tornateremmel és 600 adagos főzőkonyhával és rendezvényekre alkalmas aulával valósul meg. Az épület a terep adottságainak megfelelően helyezkedik el. A felső szárny és a közlekedő zsibongó kétszintes épület rész, földszint és emelet szintekkel, alatta egy gépészeti szerelő tér kapott helyet. Az alsó szárny alagsori padlószintje 3,9 m-rel van lejjebb a földszintnél, ami a terep szintkülönbsége miatt adódik. Az alsó szárny első két része háromszintes, a másik két része kétszintes. A harmadik épületrész a sport szárny, ami kétszintes, alagsor és földszint szintekkel. A felső szárny 5 dilatációs egységből áll. Az alsó szárny 4 dilatációs egységből, a sport szárny 1 dilatációs egységből áll. A szerkezeti rendszerek szerinti tagolódás a felső szárnyat három területre osztja, a tantermi szárnyak jelentik az egyik, az íves alaprajzú közlekedő a másik, a közlekedő zsibongó a harmadik rendszert. Az alsó szárny szerkezeti rendszere négy részből áll: a háromszintes oktatási szárnyakból, a kétszintes oktatási szárnyakból az íves közlekedőből és az étkező szerkezetéből. A sport szárny szerkezete négy rendszer szerinti. A tornatermi rész nagyfesztávolságú egyszintes (részben kétszintes) csarnok, az emeletes, vb födémes rész, a drámaterem látszó tetővel fedett része és a bejárat pillérvázas egyszintes látszótetővel fedett része.
Az épület vb pillérvázas, vb falakkal merevített szerkezetű, kitöltő falas és magastetővel fedett kialakítású. A tantermi oldalszárnyak merőleges szerkesztésű alaprajzokból, 35 fokos szeglemezes faszerkezettel, összetett tetőidommal fedett épületrészek, kettő és háromszintes kialakítással. Az íves alaprajzú közlekedő is vb pillérvázas, ehhez kapcsolódnak a monolit vb lépcsők és a lift, monolit vb födémlemezek a felső szinten vb gerenda hálózat, adja a szerkezeti vázat, kitöltő falak és nyílászárók váltakoznak, tetőszerkezete íves alaprajzi kiosztású szeglemezes tartókból áll, melyek változó kb. 35 fok körüli, illetve 17 fokos hajlásszögű tetőt alkotnak.
Kétféle fedési mód szükséges, a magasabb hajlásszög kettős hódfarkú cseréppel, az alacsonyabb hajlásszög korcolt bevonatolt fémlemez fedéssel fedett. Tetőszerkezete egyedi kialakítású RRFA tartókból épített ácsszerkezet, látszó kivitelben, a vb fa és fa-fa kapcsolatokat szerkezeti acél elemek és csavarozások biztosítják. Az étterem feletti 12 m fesztávolságú tető részben az íves közlekedő vb pilléreire és gerendáira, részben a földszintes oldali vb pillérekre és szelemenekre támaszkodó RRFA szerkezetű, látszótetős kialakítású rész.
Az iskolaudvaron játszóudvar, sportudvar valamint tankert épül, kerékpártároló, 82 db parkoló és 6 db Kiss&Ride parkoló kerül kialakításra. Az épületben a technológiai leírásban meghatározott 600 adagos főzőkonyha létesül. A termálvíz biztosította geotermikus távhő rendszerből átvett hőmennyiség alacsony hőfokon történő felhasználására és kondenzációs kazántechnikára egyaránt alapozó hőtermelési koncepciót került megtervezésre, napelemes nyereség áramforrás alkalmazásával, az alábbiak szerint:

Hőtermelők és beépített teljesítményük:
· Kondenzációs gázkazán (HOVAL TopGas Classic 120 típ. x 6db):658,2kW
· Geotermikus távhő fűtési hőcserélő:400,0kW
Kiegészítő nyereség áramforrás:
· Napelemmező (~150db napelemmel): 50,0kWp
Az előállított hőenergiát radiátoros fűtéssel, padlófűtéssel és a szellőzőgépek hőcserélőin keresztül juttatjuk el a fűtendő terekbe.
Tervezési feladat:
- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- az engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,
- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően, belsőépítészettel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, berendezési terv készítése (mobíliák) külön dokumentációban árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, az AK utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
- a tervezői művezetés biztosítása a használatba vételi engedély véglegessé válásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: az engedélyezéshez szükséges példányokon felül 4 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 4 példányban CD/DVD lemezen. AK szakaszos tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a szerződés tervezete szerint.
Az eljárás a Kbt. 53. § (5) és (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő (Gazdaság-újraindítási Akcióterv) támogatási igényt nyújt be, ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Kivitelezési feladat:
AT feladata a műszaki dok.részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdok., jogerős építési eng. és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a hagyományos szerkezetű iskola kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott nettó alapterületi mennyiségekkel .
A belsőépítészeti tervekben szereplő műszaki tartalom kivitelezése AT feladata azzal, hogy a mobíliák beszerzése nem AT feladata.

**II.2.14) További információ: pontban folytatás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó)  10
2 3) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó)  10
3 4) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap min.0-max.60 hó)  10
4 5) Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szerzett tervezői többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max.60 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Gazdaság-újraindítási Akcióterv, 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása
II.2.14) További információ:
* II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása:
Ajánlatkérő által meghatározott feladatok teljes körű akadálymentesítéssel kell, hogy megvalósuljanak.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dok. tartalmazza.
Nyertes AT feladata a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.
Ajánlatkérő(AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek.alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű"-t kell érteni. Egyenértékűség bizonyítása AT feladata

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő, ami a Szerződés hatálybalépésétől számított.
3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj (Kivitelezésre jutó Vállakozói Díj + Tervezői Díj) összegét értékeli.
A 2-5.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2.-4. értékelési részszempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét (60 hónap), valamint az 5. értékelési részszempont szerinti ajánlati elem legkedvezőbb szintjét (5 db). A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
4) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 244 - 642389
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fővállalkozói kivetelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10738885220
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Internetcím(ek): (URL) www.zaev.hu
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13435928000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: KVADRUM Építész Kft. - adószám: 10398520241- III.1.1) SZ2) pont, III.1.3) M1)1. pont, és III.1.3) M2)4. pont

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.01.31 13:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő
ajánlat érkezett:
Ajánlattevő neve: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 6000 Kecskemét Csongrádi Utca 6.
adószám: 23037108-2-03

Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Millennium Köz 1.
adószám: 10738885-2-20
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)