Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9268/2022
CPV Kód: 39154000-6
Ajánlatkérő: Károlyi József Alapítvány
Teljesítés helye: HU211; HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Károlyi József Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18065877207
Postai cím: Petőfi Utca 2
Város: Fehérvárcsurgó
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bendi Lajos
Telefon: +36 208080008
E-mail: szabo.szabolcs@karolykastely.hu
Fax: +36 22578081
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.karolyi.org.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fehérvárcsurgó Károlyi-kastély eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001191912021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39154000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fehérvárcsurgó Károlyi-kastély eszközbeszerzés
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kiállítási eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak: 31500000-1
34999400-0
35261000-1
37500000-3
39133000-3
39154000-6
72212517-6
79530000-8
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi utca 2. (hrsz.: 611, 615/1, 023/5, 610/1, 610/2, 612)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A fehérvárcsurgói Károlyi kastély volt istálló épületépítészeti felújítása 2020.10. hó óta folyamatban van. A beruházás célja egy kulturális javakat bemutató kiállítás és kapcsolódó szolgáltatások létrehozása.
A felújítást követően a felújított istálló épület egy interaktív kiállításnak, rendezvényteremnek és kiszolgáló funkcióknak fog helyet adni. A korábban felújított kastély pincéjében interaktív élményhelyszín a földszinten gyermekjátszó szoba kerül kialakításra.
Jelen közbeszerzési rész keretén belül a kiállításhoz, szükséges elemek kerülnek beszerzésre és telepítésre.
A kiállítás elemei egyedileg tervezett és helyszínre gyártott installációból állnak. A kurátori koncepciót követve modern vonalvezetésű és anyaghasználatú kiállítási bútorzat készül,
Általánosságban elmondható, hogy az építészeti felújítási munkálatok lezajlását követően, utólagosan felépíthető installációt terveztünk. Ezek jelentős része, helyszíni méretellenőrzést követően, kiviteli, illetve gyártmánytervek alapján műhelymunkával el-, illetve előkészíthető.
Helyenként azonban a helyszínen végzet szakipari munkákra (asztalos beszabások, helyszíni festések, burkolatok beépítése) is számítani kell. Az installációk tervezésénél törekedtünk arra, hogy méreteiket, pozícióikat úgy határozzuk meg, hogy azok önhordóak és állékonyak, valamint a műemléki környezetbe beilleszthetőek legyenek. A látogatói terek és útvonalak kialakítása során az előírásos méretezési elveket szem előtt tartva jártunk el.
Kiállítási feladattal érintett kiállítói és szolgáltatói terek hasznos alapterülete: istálló 661m2 nettó, kastély 243 m2 nettó.
1. INSTALLÁCIÓ és kiállítási bútorok gyártása, a kiállítás építése
• 1.1a Egyedi bútorok gyártása és beépítése (40 tétel)
• 1.1b Termékbútor (mobíliák) (45 tétel)
• 1.1c. Szőnyegek és függönyök szabása és kihelyezése (26 tétel)
• 1.2. Replika bútorok gyártása és kihelyezése (1 tétel)
• 1.3. Grafikai felületek gyártása és beépítése (16 tétel)
2. Kiállítási ÉLMÉNYELEM-ESZKÖZÖK beszerzése
• 2.1. Jelmezek tervezése és gyártása (22 tétel)
• 2.2. Használható kellékek, játékok (15 tétel)
3.1 Kiállítási informatikai HARDVER ESZKÖZÖK beszerzése, egyedi bútorozása (82 tétel)
3.2 Ledfal 3x3 egységes építése
4. IMMATERIÁLIS fejlesztések
• 4.1 Szoftverfejlesztés (4 tétel)
• 4.1 Tartalomfejlesztés általános (12 tétel)
5. ÉLMÉNYELEM SZOLGÁLTATÁSOK nyomdai termékei és eszközei
• 5.1. Múzeumpedagógiai program nyomdai kellékeinek tervezése, gyártása (gyermekfoglalkoztató füzet 1 tétel)
• 5.2. Fordítási munka / angol (400 000 karakter)
Kiállítást üzemeltető személyzet betanítása (2 fő, legalább 4 órában).
Nyertes ajánlattevő feladata a munkaterület átadását követően a kiállítás kivitelezésével érintett terület, valamint a már helyszínre szállított kiállítási elemek őrzése.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt. A KD-ban szereplő konkrét gyártmányra, típusra, márkára való hivatkozások mindegyike csupán a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása céljából került feltüntetésre, Ajánlatkérő az adott termékkel egyenértékű termék megajánlását is elfogadja. Egyenértékűnek azon áru tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által
megadott gyártmánnyal, típussal, márkával azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Az egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az Ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
A részletes leírást a Közbeszerzési dokumentum részét képező Részletes Műszaki Forgatókönyv tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) M/2.1. szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
2 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (min. 0, max 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00017 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Üzemeltetési eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30192000-1
További tárgyak: 31500000-1
39110000-6
72212517-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi utca 2. (hrsz.: 611, 615/1, 023/5, 610/1, 610/2, 612)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A fehérvárcsurgói Károlyi kastély volt istálló épület építészeti felújítása 2020.10. hó óta folyamatban van. A beruházás célja egy kulturális javakat bemutató kiállítás és kapcsolódó szolgáltatások létrehozása.
A felújítást követően a felújított istálló épület egy interaktív kiállításnak, rendezvényteremnek és kiszolgáló funkcióknak fog helyet adni. A korábban felújított kastély pincéjében interaktív élményhelyszín a földszinten gyermekjátszó szoba kerül kialakításra.
Jelen közbeszerzési rész keretén belül az üzemeltetéshez szükséges elemek kerülnek beszerzésre és telepítésre. A beszerzendő eszközök a működtetés, biztonságtechnika, látogatói kényelem és tájékoztatás célját szolgálják. Beszerzésre kerülkamerarendszer szállítása és üzembe helyezése 1 klt (3 db kamera, 1 szervergép, 2db HDD, 1db rack, 200fm UTP)
pelenkázó asztal 1 db
ruhatári fogas állvány 2 db
kisasztal 5 db
gyerek asztal 1 db
rendezvényi székek 20
gyerek székek 4
prospektusállvány 2
tájékoztató tábla 2
rendezvényi kétszemélyes pad 40 db.
rendezvényi kottaálványok 12db
rendezvényi szék 12 db
Kamerarendszert üzemeltető személyzet betanítása (2 fő, legalább 1 órában).
Nyertes ajánlattevő feladata a munkaterület átadását követően kivitelezéssel érintett terület, valamint a már helyszínre szállított eszközök őrzése.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt. A KD-ban szereplő konkrét gyártmányra, típusra, márkára való hivatkozások mindegyike csupán a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása céljából került feltüntetésre, Ajánlatkérő az adott termékkel egyenértékű termék megajánlását is elfogadja. Egyenértékűnek azon áru tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által
megadott gyártmánnyal, típussal, márkával azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Az egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az Ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
A részletes leírást a Közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kamerarendszerre vonatkozó többlet jótállás (min. 0, max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00017 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 017 - 040074
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Kiállítási eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 001329 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Üzemeltetési eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 001329 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1 - Kiállítási eszközök beszerzése számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A közbeszerzési eljárás 1. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. ;
2 - Üzemeltetési eszközök beszerzése számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A közbeszerzési eljárás 2. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárás 1-2. része vonatkozásában:
a Harmonic team management Kft. (1039 Budapest, Ady Endre utca 66., Adószám 26242662-2-41 ) ajánlattevő ajánlatát, a Shortcut Communications Kft. (1092 Budapest, Ferenc körút 14. fél I/TB 1., Adószám 12980545-2-43 ) ajánlattevő ajánlatát, a BARTHA MANAGEMENT Kft. (1037 Budapest, Iglice utca 1-3., Adószám 12849871-2-41 ) ajánlattevő ajánlatát, továbbá az Empire Event Kft. (1162 Budapest, György utca 7., Adószám 22694816-2-42 ) ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánította a 2022. május 02. napján meghozott döntésével.
Részletesen lsd. EKR.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)