Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25533/2022
CPV Kód: 09130000-9
Ajánlatkérő: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10742833217
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sóthy Tímea
Telefon: +36 75506525
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://atomeromu.mvm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://atomeromu.mvm.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001810792022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rák Sándor
Telefon: +36 75508347
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://atomeromu.mvm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://atomeromu.mvm.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001810792022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Üzemanyag beszerzése 2023-2025 években
Hivatkozási szám: EKR001810792022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09130000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötése / Üzemanyag beszerzése 2023-2025 években
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Üzemanyag beszerzése 2023-2025 években
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09132100-4
További tárgyak: 09134220-5
30163100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe és MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.: 8803/17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Feladatok, terjedelem
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tulajdonában és üzemeltetésben lévő haszongépjárművek folyamatos üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagok biztosítása az alábbi bontásban:
1. Üzemanyagkártyák biztosítása az alábbi üzemanyagokra vonatkozóan: ESZ-95-ös vagy ennél magasabb minőségű ólommentes motorbenzin és normál és magasabb minőségű dízelgázolaj és
2. a gépjárművek biztonságos és rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb kapcsolódó áruk és szolgáltatások biztosítása az MVM Paksi Atomerőmű haszongépjárművei számára, valamint
3. ESZ-95-ös ólommentes motorbenzin, és dízelgázolaj Megrendelő székhelyére történő tartálykocsis szállítása.
Az ajánlatkérő keretmegállapodás megkötését tervezi 200.000.000Ft keretösszegre, összesen 279 000 l tervezett mennyiségben az alábbi bontás szerint:
Üzemanyag fajtája Éves tervezett mennyiség (l) Összes tervezett mennyiség (l) 2023-2025.
ESZ-95 (üzemanyagkártyásnál: vagy ennél magasabb minőségű) ólommentes motorbenzin Üzemanyagkártyás* 1 500 4 500
Tartálykocsis 3 500 10 500
Normál (üzemanyagkártyásnál: vagy magasabb minőségű) Dízelgázolaj Üzemanyagkártyás* 23 000 69 000
Tartálykocsis 65 000 195 000
Összesen 279 000
*A közvetlen megrendelés nem az üzemanyagra vonatkozó mennyiséget fogja tartalmazni, hanem a kártyák számát.
Az ajánlatkérő az egy időben teljesítendő megrendelések mértékének tervezetten a teljes mennyiségből 140 000 l üzemanyagot tekint (70 000 l tartálykocsis és 70 000 l üzemanyagkártyás üzemanyag).
a) ESZ-95-ös vagy ennél magasabb minőségű ólommentes motorbenzin, és dízelgázolaj üzemanyagkártyás rendszerben történő biztosításának feltételei:
Műszaki minimumkövetelmények:
- Ajánlattevő országos lefedettségű* üzemanyagtöltő hálózattal rendelkezzen és a Megrendelő székhelyétől közúton maximum 15 km** távolságon belül legyen üzemanyagtöltő állomása, amely a hét minden napján, napi legalább 12 órás nyitva tartással rendelkezésre áll.
*Országos lefedettségűnek tekinti az ajánlatkérő az üzemanyagtöltő hálózatot, ha az ajánlattevő kezelésében Magyarország területén megyénként legalább 5 db üzemanyagtöltő kút található.
**Ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia, erre tekintettel határozta meg a területi előírásra vonatkozó feltételt.
Hitelkeret: minimum 40.000.000 Ft.
A kártyák száma nem korlátozható.
Motorbenzinek (MSZ EN 228 vagy azzal egyenértékű szabvány)
- ESZ-95
- ESZ-95-nél magasabb minőségű üzemanyag
Dízelgázolaj (MSZ EN 590 vagy azzal egyenértékű szabvány)
- normál gázolaj
- a normál gázolajnál magasabb minőségű gázolaj
Megjegyzés: a normál gázolajnál magasabb minőségű gázolajok minőségi megjelölés alatt a Normál gázolajtól jobb minőségű, a gázolaj tulajdonságait javító adalékanyag hozzáadásával növelt minőségű üzemanyagot kell érteni.
Ajánlatkérő elsősorban ESZ-95 típusú motorbenzin, illetve normál gázolaj vásárlására tart igényt. A magasabb minőségű üzemanyag üzemanyagkártya terhére történő vásárlása a normál üzemanyagok hiánya esetén a folyamatos üzemvitel fenntartása érdekében lehetséges.
Elszámolás
Utólagos havi elszámolás, a tényleges kártyahasználatok és kedvezményi rendszer alkalmazásával. A számla és mellékletei online elérhetőek, letölthetőek legyenek.
b) A gépjárművek biztonságos és rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb kapcsolódó áruk és szolgáltatások biztosításának feltételei:
Üzemanyagkártyával - gázolajok, illetve ólmozatlan motorbenzinek vásárlásán túl -magyarországi töltőállomásokon igénybe venni kívánt szolgáltatások:
a. kenőanyagok (motorolaj, fagyálló folyadék stb.), adalékanyagok (AdBlue, stb.) vásárlása
b. szolgáltatások igénybevétele (autómosás, elektromos gépjármű töltése stb.)
c. autóápolási termékek vásárlása (jégkaparó, szélvédőmosó folyadékok, stb.)

Ügyintézéssel kapcsolatos előírások:
a) online kártyarendelés és kártyatiltás lehetősége
b) rendszámra szóló kártyák* és hordós kártyák biztosítása
c) rendszám nélküli kártya** biztosítása
d) az üzemanyagkártyának PIN kódos védelemmel kell rendelkeznie
e) a megrendelt kártyák elkészítésének és kézbesítésének határideje legfeljebb a megrendelés visszaigazolásától számított 10 naptári nap
f) az üzemanyagkártyák az MVM Paksi Atomerőmű nevére szóljanak
g) a kártyán legyen lehetőség a kártya adatain kívül más adat feltüntetésére is: cégnév, rendszám
h) elektronikus kártyaigénylés és kártyaügyintézés, kártyánként paraméterezhető
i) online riportolási lehetőség kártyánként, időszakra;
j) telefonos ügyfélszolgálati elérhetőség biztosítása munkanapokon 8:00-16:00 óra között
*rendszámra szóló kártya: Használója a kártyán rögzített forgalmi rendszámú gépjárműbe vételezhet üzemanyagot.
**rendszám nélküli kártya (garázs kártya): Használója bármilyen gépjárműbe vételezhet üzemanyagot.
hordós kártya: Használója bármilyen gépjárműbe és/vagy arra alkalmas edénybe vételezhet üzemanyagot.
c) ESZ-95-ös ólommentes motorbenzin, és dízelgázolaj Megrendelő székhelyére történő tartálykocsis üzemanyagok szállításának feltételei
Az áru átadásának, lefejtésének feltételei:
A lefejtőhely tankautóval megközelíthető.
A lefejtőhely elhelyezkedése sík területen van földelőhálózati csatlakozási ponttal rendelkezik.
2 db gázolaj elhelyezésére és 3 db benzin elhelyezésére alkalmas, zárt, fix csatlakozóval ellátott föld alatti tartályba történik a lefejtés. A tartályok mérete egyenként: 4000 l.
Vészhelyzet esetén a lefejtőhely elhagyásához biztosított az akadály- és tolatásmentes menekülési útvonal, a lefejtőhelyen érvényes tűzoltókészükék rendelkezésre áll.
Szállítási határidő: a Közvetlen megrendelésben meghatározott határidő, de minimum 3 munkanap, maximum 5 munkanap.
Minimum szállítandó mennyiség üzemanyagtípusonként: 3000 liter.

d) Szakmai követelmények
Üzemanyag minőségi előírások:
Az üzemanyagoknak meg kell felelniük a gépjármű-hajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V.26.) NFM rendelet mellékletében és az egyéb hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint a Magyarországon mindenkor hatályos szabványok követelményeinek.
A műszaki tartalomban meghatározott szabványsorozatok esetén a megnevezések csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, és a megnevezéseket úgy kell érteni, hogy „vagy azzal egyenértékű”.
További részletes leírásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező Közbeszerzési Műszaki Leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg a keretmegállapodás futamideje alatt nem merül ki, a megrendelő a keretmegállapodás véghatáridejét jogosult legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pontban megadott értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőnek nem szükséges megindokolnia a részajánlattétel lehetőségének kizárását.
A II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megadott kezdési határidő a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok
A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (a továbbiakban: GSZ), aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
• A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésben köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
• Az EEKD-ban a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn a (közös) részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezet vagy személy vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén – a hozzájáruló nyilatkozato(ka)t.
• Ha a (közös) részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy vagy szervezet EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]
• Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a (közös) részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Közvetlen megrendelés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]
Kizáró okok utólagos igazolása:
• A Magyarországon letelepedett GSZ részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § a)-m) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
• A nem Magyarországon letelepedett GSZ részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a)-j) pontja, a 10. § (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatók.
Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
Az AK a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálat során kétsége merül fel valamely GSZ nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan vagy az AK megítélése szerint az eljárás megfelelő lefolytatásához egyéb okból szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) értelmében részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell arról, hogy részvételi jelentkezése tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom. Ajánlatkérő ezzel kapcsolatban a Közbeszerzési dokumentumban nyilatkozatmintát bocsát a részvételre jelentkezők rendelkezésére.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Az előzetes és utólagos igazolásokkal kapcsolatos további részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
Az ajánlatkérő, összhangban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésével, az EEKD-ban megjelölte, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz ajánlatkérő lehetővé teszi az α szakaszra vonatkozó nyilatkozatot.
Ha egy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, akkor a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre vonatkozó EEKD-t nem a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyújtja be, hanem a részvételi jelentkezést az EKR-ben benyújtó részvételre jelentkező. Ilyen esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek vagy személynek csak arról az alkalmassági követelményről kell nyilatkoznia, amely alkalmassági követelményt a részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása:
A Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján.
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontjára, valamint a 21. § (1a) bekezdés b) pontjára, és a 22. § (1) és (2) bekezdéseire is. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint is eljárhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) igazoltan nem végezte el:
M1/1. összesen min. 50.000 liter üzemanyag (ESZ-95 és/vagy magasabb minőségű ólmozatlan benzin és/vagy normál és/vagy magasabb minőségű gázolaj) értékesítését üzemanyagkártya szolgáltatás keretében;
M1/2. összesen min. 50.000 liter üzemanyag (ESZ-95 és/vagy magasabb minőségű ólmozatlan benzin és/vagy normál és/vagy magasabb minőségű gázolaj) szállítását tartálykocsiban;
és a teljesítések az előírásoknak megfelelően történtek, figyelemmel a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1a) bek. b) pontjára.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 41/A. § (3) bekezdés alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha a KD - az EKR elektronikus űrlapjain kívül - nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozattételhez, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési, nem-teljesítési kötbér. Jótállási kötelezettség.
A részletes feltételeket a KD részét képező Keretmegállapodás-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A Közvetlen megrendelés szerinti teljesítés alapján benyújtott számlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
A Keretmegállapodásban és a Közvetlen megrendelésben is az ellenszolgáltatás forintban lesz meghatározva, és a kifizetések is forintban történnek.
A részletes feltételeket a KD részét képező Keretmegállapodás tervezete tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő Keretmegállapodás alapján történő Közvetlen megrendelés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Szerződéses minimumkövetelmények, melyről az ajánlatkérő nem tárgyal (Kbt. 87. § (1) és Közbeszerzési dokumentum IV. fejezet, 9. „A bírálat folyamata, tárgyalás” pontban előírtak szerint)
A KD mellékletét képező Keretmegállapodás tervezet 5.5 A Szállító a Keretmegállapodás (és a Közvetlen megrendelés) megkötésével összefüggő kijelentései, megfelelési és szankciós rendelkezések pont.
A részletes információkat a KD tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2022/12/20 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2025. III. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő a Keretmegállapodást a Kbt. 104. § (3) bekezdése alapján egy ajánlattevővel köti meg. A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés minden feltételét tartalmazza, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kerül sor a közbeszerzés megvalósítására. Ennek során a Keretmegállapodásban részes (nyertes) ajánlattevőt ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli.
2. Rendelkezések, melyeket a GSZ-nek be kell tartani:
- az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. (EKR rendelet) alkalmazása
- kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §
- verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
- üzleti titok: Kbt. 44. §
- dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bek.
- tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.
- hiánypótlás és felvilágosítás: Kbt.71. § (1)-(10) bek.
Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e GSZ-re tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új GSZ-re tekintettel biztosítja
- Változásbejegyzésről nyilatkozat: 321/2015. (X.30.) Korm. rend.13. §
- Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35. §
3. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti adatokat meg kell adni a részvételi jelentkezésben.
4. A részvételi jelentkezés, az ajánlattétel, az igazolások benyújtása és a teljesítés nyelve: magyar. Az idegen nyelvű iratok, nyilatkozatok azok magyar nyelvű fordításának eredeti vagy másolati példányával együtt nyújtandók be.
5. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bek.-ben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bek. b) pont hatálya alá, valamint a Közvetlen megrendelés teljesítésére való alkalmasságukat. Az AK felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3) pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményt a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
6. A (közös) részvételre jelentkezők és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet a részvételi jelentkezésben – Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - kötelesek a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatukat benyújtani. [Kbt. 67. § (1) bek.]
7. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
8. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt az AK felé költséget nem érvényesíthet.
9. Értékelési szempontrendszer: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár
10. Műszaki-szakmai ajánlat - előzetes tájékoztatás az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan
A) Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a műszaki-szakmai minimumkövetelménynek való megfelelőségről [II.2.4. pont 1 alpontja, amelyekről Ajánlatkérő nem tárgyal (Kbt. 87. § (1) és Közbeszerzési dokumentum IV. fejezet, 9. „A bírálat folyamata, tárgyalás” pont)]:
a II.2.4. pont 1 alpontjában meghatározott műszaki paramétereknek való megfelelés igazolása nyilatkozat formájában.
B) A műszaki-szakmai ajánlat– a műszaki minimumkövetelményeken felüli - egyéb tartalma:
• tartályautó szállításra és lefejtésre vonatkozó részletes feltételek ismertetése
• tankolókártya használati rendszer bemutatása
• online ügyintézői felület bemutatása
C) Ártáblázat és a kedvezmények megadása
11. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdésre tekintettel jelen eljárásban fenntartja annak lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
12. AK a Kbt. 2. §-a szerinti alapelveknek és a Kbt. 88. § (6) bekezdésben előírtaknak való megfelelés céljából tájékoztatja a GSZ-eket, hogy - a szerződéses minimumkövetelményeket kivéve – az alábbi szerződéses feltételekről (de nem kizárólagosan ezekről a feltételekről) lehetséges tárgyalni azzal, hogy a felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és szerződéstervezet az ajánlatkérő által javasolt feltételeket tartalmazza: felelősségi rendelkezések (pl. felelősségkorlátozás, annak mértéke, kötbérfeltételek), fizetési feltételek (pl. szerződés pénzneme), szerződés felfüggesztésével, megszüntetésével kapcsolatos feltételek, határidők, jótállással kapcsolatos feltételek, elszámolással kapcsolatos feltételek.
13. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.
14. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt ajánlatkérő 30 naptári napot ért, melyet a tárgyalásos eljárásra tekintettel a végleges ajánlat benyújtásának időpontjától kell számítani.
15. AK a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
16. A jelen felhívásban, ill. a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.
17. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2023.01.30
18. FAKSZ: Czakói-Zakar Bernadett, 01002
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/12/12 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák