Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/129
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.07.06.
Iktatószám: 13527/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Állatorvostudományi Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253268242
Postai cím: István Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gálszécsy Éva
Telefon: +36 309526140
E-mail: atekozbeszerzes@univet.hu
Fax: +36 14784101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://univet.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új Épület építése és Lábas házak korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001713242021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési és kivitelezési szerződés az „Állatorvostudományi Egyetem új épületének építésére és a Lábas házak korszerűsítésére – III. ütem” tárgyú beruházás tervezésére és kivitelezésére.
munkaterület átadása: legkésőbb 2022.09.03.
szerződés véghatárideje: a munkaterület átadásától számított 1035 naptári nap
Részhatáridők:
Új épület tervezés, engmód: Előzetes munkák+költözés követően 130 naptári nap
FG bontás: Új épület tervezés, engmód követően 65 naptári nap
Új épület mélyalapozás: FG bontás követően 200 naptári nap
Új épület építés: Új épület mélyalapozás követően 470 naptári nap
Lábasházak földszint: Előzetes munkák+költözés követően 225 naptári nap
N' épület: Előzetes munkák+költözés követően 204 naptári nap
L' épület: Előzetes munkák+költözés követően 205 naptári nap
J' épület tervezés, engmód: Előzetes munkák+költözés követően 130 naptári nap
J' épület: J' épület tervezés, engmód követően 225 naptári nap
H' épület: Munkaterület+592 nap felvonulási helyszín követően 225 naptári nap
költözés minden esetben: max 30nap
A 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 5/A. § -a értelmében „a Beruházás előkészítésére és megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 026753 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 040 - 100067
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosította a műszaki leírást, terveket, árazatlan költségvetést és szerződés tervezetet.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ