Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/129
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.07.06.
Iktatószám: 13574/2022
CPV Kód: 71356000-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 28950334241
Postai cím: Pozsonyi Út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bódy Gábor
Telefon: +36 305674678
E-mail: body.gabor@nvmzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nemzetivizmu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Víziközmű állapotfelmérés
Hivatkozási szám: EKR000418632022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási szerződés „Ivóvíz víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása a többségi állami tulajdonba lévő víziközmű társságok (DRV Zrt., DMRV Zrt., TRV Zrt., ÉRV Zrt., ÉDV Zrt.) működési területén” elnevezésű projekt szolgáltatás típusú feladatainak teljes körű ellátására, az alábbi részajánlattételi lehetőséggel:
1. rész: Ivóvíz víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, a DRV Zrt. működési területén
2. rész: Ivóvíz víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, a DMRV Zrt. működési területén
3. rész: Ivóvíz víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, a TRV Zrt. működési területén
4. rész: Ivóvíz víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, az ÉDV Zrt. működési területén
5. rész: Ivóvíz víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, az ÉRV Zrt. működési területén

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 011587 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 109 - 309352
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a felhívás IV.2.2) és IV.2.7) pontjain kívül az ártáblázatot módosította.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ