Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25600/2022
CPV Kód: 09123000-7
Ajánlatkérő: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735739242
Postai cím: Szent László Tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10816772242
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Egyesített Bölcsődék
Nemzeti azonosítószám: 16909984242
Postai cím: Állomás Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanyaibolcsodek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Gépmadár Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909513242
Postai cím: Gépmadár Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gepmadarovoda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Bóbita Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909520242
Postai cím: Halom Utca 7/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bobitaovi10.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Kiskakas Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16918339242
Postai cím: Mádi Utca 86-94
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiskakasovi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Csodapók Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909599242
Postai cím: Mádi Utca 127
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csodapokovoda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Gezengúz Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909661242
Postai cím: Zágrábi Utca 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gezenguzkobanya.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15510000242
Postai cím: Szent László Tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kobanya.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Nemzeti azonosítószám: 15823137242
Postai cím: Ihász Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bkhk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 25307610242
Postai cím: Szent László Tér 7-1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.korosi.org/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14324130242
Postai cím: Basa Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kokertkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgázenergia beszerzése a 2023. évre, II.
Hivatkozási szám: EKR001644212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgázenergia beszerzése a 2023. évre az egyetemes szolgáltatásból kiesett felhasználási helyek részére:
Vezetékes földgáz beszerzése az ajánlatkérők részére a 2023. 01. 01. 00:00-től (CET) 2023. 10. 01. 06:00-ig (CET) terjedő időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében, összesen 63 075 m3 mennyiségű földgáz beszerzése céljából.
Az ajánlatkérő pótdíjmentesen jogosult legfeljebb +30% mennyiségi opció gyakorlására. Összesen 128 db felhasználási hely, valamennyi felhasználási hely 4-16 m3/h közötti kapacitással vételez. A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³). A Vevő részére átadott földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány 2H jelű gázcsoportra vonatkozó előírásainak. A földgáz szagosított formában kerül átadásra a Vevőnek.
A fix és a forgalomarányos rendszerhasználati díj és a molekula díj HUF/MJ-ban megadott értékét, a szerződésben szereplő 34,82 MJ/m3 fűtőértékkel szükséges HUF/m3-re átváltani és az ártáblázatban feltüntetni.
Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 023158 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 210 - 600864
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Földgázenergia beszerzése a 2023. évre az egyetemes szolgáltatásból kiesett felhasználási helyek részére:
Vezetékes földgáz beszerzése az ajánlatkérők részére a 2023. 01. 01. 00:00-től (CET) 2023. 10. 01. 06:00-ig (CET) terjedő időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében, összesen 63 075 m3 mennyiségű földgáz beszerzése céljából.
Az ajánlatkérő pótdíjmentesen jogosult legfeljebb +30% mennyiségi opció gyakorlására. Összesen 128 db felhasználási hely, valamennyi felhasználási hely 4-16 m3/h közötti kapacitással vételez. A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³). A Vevő részére átadott földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány 2H jelű gázcsoportra vonatkozó előírásainak. A földgáz szagosított formában kerül átadásra a Vevőnek.
A fix és a forgalomarányos rendszerhasználati díj és a molekula díj HUF/MJ-ban megadott értékét, a szerződésben szereplő 34,82 MJ/m3 fűtőértékkel szükséges HUF/m3-re átváltani és az ártáblázatban feltüntetni.
Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
Földgázenergia beszerzése a 2023. évre az egyetemes szolgáltatásból kiesett felhasználási helyek részére:
Vezetékes földgáz beszerzése az ajánlatkérők részére a 2023. 01. 01. 06:00-től (CET) 2023. 10. 01. 06:00-ig (CET) terjedő időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében, összesen 63 075 m3 mennyiségű földgáz beszerzése céljából.
Az ajánlatkérő pótdíjmentesen jogosult legfeljebb +30% mennyiségi opció gyakorlására. Összesen 128 db felhasználási hely, valamennyi felhasználási hely 4-16 m3/h közötti kapacitással vételez. A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³). A Vevő részére átadott földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány 2H jelű gázcsoportra vonatkozó előírásainak. A földgáz szagosított formában kerül átadásra a Vevőnek.
A fix és a forgalomarányos rendszerhasználati díj és a molekula díj HUF/MJ-ban megadott értékét, a szerződésben szereplő 34,82 MJ/m3 fűtőértékkel szükséges HUF/m3-re átváltani és az ártáblázatban feltüntetni.
Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/12/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Földgázenergia beszerzése a 2023. évre az egyetemes szolgáltatásból kiesett felhasználási helyek részére:
Vezetékes földgáz beszerzése az ajánlatkérők részére a 2023. 01. 01. 00:00-től (CET) 2023. 10. 01. 06:00-ig (CET) terjedő időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében, összesen 63 075 m3 mennyiségű földgáz beszerzése céljából.
Az ajánlatkérő pótdíjmentesen jogosult legfeljebb +30% mennyiségi opció gyakorlására. Összesen 128 db felhasználási hely, valamennyi felhasználási hely 4-16 m3/h közötti kapacitással vételez. A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³). A Vevő részére átadott földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány 2H jelű gázcsoportra vonatkozó előírásainak. A földgáz szagosított formában kerül átadásra a Vevőnek.
A fix és a forgalomarányos rendszerhasználati díj és a molekula díj HUF/MJ-ban megadott értékét, a szerződésben szereplő 34,82 MJ/m3 fűtőértékkel szükséges HUF/m3-re átváltani és az ártáblázatban feltüntetni.
Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
Földgázenergia beszerzése a 2023. évre az egyetemes szolgáltatásból kiesett felhasználási helyek részére:
Vezetékes földgáz beszerzése az ajánlatkérők részére a 2023. 01. 01. 06:00-től (CET) 2023. 10. 01. 06:00-ig (CET) terjedő időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében, összesen 63 075 m3 mennyiségű földgáz beszerzése céljából.
Az ajánlatkérő pótdíjmentesen jogosult legfeljebb +30% mennyiségi opció gyakorlására. Összesen 128 db felhasználási hely, valamennyi felhasználási hely 4-16 m3/h közötti kapacitással vételez. A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³). A Vevő részére átadott földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány 2H jelű gázcsoportra vonatkozó előírásainak. A földgáz szagosított formában kerül átadásra a Vevőnek.
A fix és a forgalomarányos rendszerhasználati díj és a molekula díj HUF/MJ-ban megadott értékét, a szerződésben szereplő 34,82 MJ/m3 fűtőértékkel szükséges HUF/m3-re átváltani és az ártáblázatban feltüntetni.
Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/12/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Ajánlatkérő = AK, Ajánlattevő = AT, Alvállalkozó = AV, Gazdasági szereplő:
GSZ, Ajánlati felhívás: AF.
1. AK jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint,
elektronikusan
folytatja le. Az elektronikus közbesz rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció
szükséges.
2. Dokumentumbenyújtás: Az AK és a GSZ-ek között a közbesz. elj.-sal kapcs.-os, a Kbt.-ben vagy
végr.-i
rend.-ben szabályozott írásbeli kommunikáció elektr. úton, az EKR-en keresztül történik.
Amennyiben valamely
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni.
3. Az EKR-ben továbbított dok.-kal,
az EKR-ben elektr. úton tett nyilat. szemben támasztott köv-kel, valamint képviselet esetén elektr.
úton megtett nyilat.
kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 40. §, 41. §, 41/A. §, és az e-Kr. 11-12. §-ai szabályozzák.
4. Ajánlathoz csatolandó:
- Kbt. 68. § (5) bek. szerint felolvasólap (Űrlap),
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint (Űrlap),
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD vagy EEKD),
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (Űrlap) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti
okiratok,
- NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan (űrlap),
- a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás
mintája,
- adott esetben meghatalmazás. Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban
az
esetben a képviseletre feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt, jogszabályoknak megfelelő
meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
Magánszemély
aláírásának igazolására vonatkozóan aláírást tartalmazó okmányának egyszerű másolati példányát
(pl:
személyi igazolvány) vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírást tartalmazó
dokumentum
benyújtását is elfogadja AK,
- nyilatkozat üzleti titokról (Űrlap) és indokolás (adott esetben),
- Közös ajánlattétel esetében csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást,
továbbá a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó,
a
képviseletre jogosult(ak) által aláírt okiratot elektronikus formában (pdf), ennek ki kell terjednie
arra, hogy
az ajánlatot benyújtó GSZ a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az adott
eljárás
tekintetében és az EKR rendszerben az egyes AT-k képviseletében eljárhat,
- Nyilatkozat változásbejegyzésről (Űrlap,) foly.-ban lévő változásbejegyzési elj. esetében csatolni
kell a cégbír.-hoz benyújtott változásbej.-i kérelmet és a cégbír. megküldött igazolását a beérk.-ről,
— Nyilatkozat arról, hogy a szállítandó földgáz megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány előírásainak a
2H jelű
gázcsoportra vonatkozóan,
— Nyilatkozat fordításról és a becsatolt idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordítása – adott
esetben,
— az AK által rendelkezésre bocsátott Ártáblázat kitöltve,
- NYILATKOZAT AZ UKRAJNAI HELYZETET DESTABILIZÁLÓ OROSZ INTÉZKEDÉSEK MIATT HOZOTT KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ 833/2014/EU TANÁCSI RENDELET 5K. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILALOMRÓL (lásd iratminták),
- az AF-ben külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a Kbt.,
valamint a kapcsolódó
végrehajtási rendeletek kötelezően előírnak.
5. Hiánypótlás: Kbt. 71. § szerint.
6. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest az AF III.1.3) pontban
szigorúbban hat. meg.
7. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján
ajánlattevőnek az
ajánlattételi határidő lejártakor érvényes földgáz kereskedelmi engedéllyel kell rendelkeznie.
AK a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi az
engedély
meglétét.
8. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
9. Jelen eljárásban a legalacsonyabb ár az egyedüli értékelési szempont, mivel AK igényeinek a
közbesz.
dokumentumokban megadott MSZ szabványnak megfelelő földgáz felel meg és a
gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése
szolgálja.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. Amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, az AK az
eljárás során
fenntartja annak a lehetőségét, hogy úgy dönthessen, nem tart elektronikus árlejtést, hanem a
benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul
értesíti
az AT-t, az
AT ajánlati kötöttsége az értesítés AK általi megküldésével áll be.
12. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.
13. Ajánlati kötöttség: 1 hónap, melyen AK 30 napot ért.
14. Részajánlattétel kizárásának indoka:
A közbeszerzés tárgyának jellege nem teszi
lehetővé a
részajánlattétel lehetőségét. A részekre bontás a közbeszerzés ellenértékének jelentős
növekedését okozná,
illetve kihatással lenne a teljesítés minőségére is.
15. AK a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé
projekttársaság alapítását.
16. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén egy szerződés kerül megkötésre AK és a nyertes ajánlattevő
között, az érintett intézmények által az Önkormányzatnak adott
meghatalmazás alapján.
17. Ajánlattevőnek a Nettó ajánlati egységárat (HUF/m3) kell a felolvasólapon megadnia. Az
ajánlati árat két tizedesjegy pontossággal kell megadni. AK a Felolvasólapon szereplő ajánlati árat a szerződött (azaz nem a várható vagy a maximális) mennyiségre kéri megadni.
18. Az AF-ben meghatározott valamennyi időpont közép-európai idő (CET) szerint értendő.
19. AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei az
irányadóak.
20. FAKSZ: dr. Bánhidi Ferenc, lajstromszám: 00201.
Helyesen:
Ajánlatkérő = AK, Ajánlattevő = AT, Alvállalkozó = AV, Gazdasági szereplő:
GSZ, Ajánlati felhívás: AF.
1. AK jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint,
elektronikusan
folytatja le. Az elektronikus közbesz rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció
szükséges.
2. Dokumentumbenyújtás: Az AK és a GSZ-ek között a közbesz. elj.-sal kapcs.-os, a Kbt.-ben vagy
végr.-i
rend.-ben szabályozott írásbeli kommunikáció elektr. úton, az EKR-en keresztül történik.
Amennyiben valamely
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni.
3. Az EKR-ben továbbított dok.-kal,
az EKR-ben elektr. úton tett nyilat. szemben támasztott köv-kel, valamint képviselet esetén elektr.
úton megtett nyilat.
kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 40. §, 41. §, 41/A. §, és az e-Kr. 11-12. §-ai szabályozzák.
4. Ajánlathoz csatolandó:
- Kbt. 68. § (5) bek. szerint felolvasólap (Űrlap),
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint (Űrlap),
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD vagy EEKD),
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (Űrlap) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti
okiratok,
- NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan (űrlap),
- a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás
mintája,
- adott esetben meghatalmazás. Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban
az
esetben a képviseletre feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt, jogszabályoknak megfelelő
meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
Magánszemély
aláírásának igazolására vonatkozóan aláírást tartalmazó okmányának egyszerű másolati példányát
(pl:
személyi igazolvány) vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírást tartalmazó
dokumentum
benyújtását is elfogadja AK,
- nyilatkozat üzleti titokról (Űrlap) és indokolás (adott esetben),
- Közös ajánlattétel esetében csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást,
továbbá a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó,
a
képviseletre jogosult(ak) által aláírt okiratot elektronikus formában (pdf), ennek ki kell terjednie
arra, hogy
az ajánlatot benyújtó GSZ a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az adott
eljárás
tekintetében és az EKR rendszerben az egyes AT-k képviseletében eljárhat,
- Nyilatkozat változásbejegyzésről (Űrlap,) foly.-ban lévő változásbejegyzési elj. esetében csatolni
kell a cégbír.-hoz benyújtott változásbej.-i kérelmet és a cégbír. megküldött igazolását a beérk.-ről,
— Nyilatkozat arról, hogy a szállítandó földgáz megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány előírásainak a
2H jelű
gázcsoportra vonatkozóan,
— Nyilatkozat fordításról és a becsatolt idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordítása – adott
esetben,
— az AK által rendelkezésre bocsátott Ártáblázat kitöltve,
- NYILATKOZAT AZ UKRAJNAI HELYZETET DESTABILIZÁLÓ OROSZ INTÉZKEDÉSEK MIATT HOZOTT KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ 833/2014/EU TANÁCSI RENDELET 5K. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILALOMRÓL (lásd iratminták),
- az AF-ben külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a Kbt.,
valamint a kapcsolódó
végrehajtási rendeletek kötelezően előírnak.
5. Hiánypótlás: Kbt. 71. § szerint.
6. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest az AF III.1.3) pontban
szigorúbban hat. meg.
7. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján
ajánlattevőnek az
ajánlattételi határidő lejártakor érvényes földgáz kereskedelmi engedéllyel kell rendelkeznie.
AK a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi az
engedély
meglétét.
8. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
9. Jelen eljárásban a legalacsonyabb ár az egyedüli értékelési szempont, mivel AK igényeinek a
közbesz.
dokumentumokban megadott MSZ szabványnak megfelelő földgáz felel meg és a
gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése
szolgálja.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. Amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, az AK az
eljárás során
fenntartja annak a lehetőségét, hogy úgy dönthessen, nem tart elektronikus árlejtést, hanem a
benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul
értesíti
az AT-t, az
AT ajánlati kötöttsége az értesítés AK általi megküldésével áll be.
12. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.
13. Ajánlati kötöttség: 1 hónap, melyen AK 30 napot ért.
14. Részajánlattétel kizárásának indoka:
A közbeszerzés tárgyának jellege nem teszi
lehetővé a
részajánlattétel lehetőségét. A részekre bontás a közbeszerzés ellenértékének jelentős
növekedését okozná,
illetve kihatással lenne a teljesítés minőségére is.
15. AK a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé
projekttársaság alapítását.
16. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén egy szerződés kerül megkötésre AK és a nyertes ajánlattevő
között, az érintett intézmények által az Önkormányzatnak adott
meghatalmazás alapján.
17. Ajánlattevőnek a Nettó ajánlati egységárat (HUF/m3) kell a felolvasólapon megadnia. Az
ajánlati árat két tizedesjegy pontossággal kell megadni. AK a Felolvasólapon szereplő ajánlati árat a szerződött (azaz nem a várható vagy a maximális) mennyiségre kéri megadni.
18. Az AF-ben meghatározott valamennyi időpont közép-európai idő (CET) szerint értendő.
19. AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei az
irányadóak.
20. FAKSZ: dr. Bánhidi Ferenc, lajstromszám: 00201.
21. Ajánlatkérő a jelen felhívás módosításával egyidejűleg módosította a szerződés-tervezetet, a Közbeszerzési Dokumentumokat, valamint a Műszaki Adatlapot.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a jelen felhívás módosításával egyidejűleg módosította a szerződés-tervezetet, a Közbeszerzési Dokumentumokat, valamint a Műszaki Adatlapot.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ