Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9497/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tuzson János botanikus kert fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001725072021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008 azonosítószámú, „Tuzson János botanikus kert fejlesztése” tárgyú projekt vonatkozásában a beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.2.4. pont folytatása:
Kertészet:
A tervezési program szerint a kert „A Királynők Kertje” szellemében 12 történelmi kertrészletet mutat be 12 királynőt és korát megidézve. A 12 helyszín közül 9 kültéri és 3 beltéri kertet tekinthet meg a látogató.
A 12 kertrészlet a következő:
1. Himiko császárné japán kertje
2. Erdők királynőjének a kertje
3. Szélike királykisasszony játszókertje
4. Ariadné királylány labirintusa
5. Árpádházi Szt Margit kolostorkertje
6. Sissi király- és császárné rózsakertje
7. Ginevra királynő angol tájképi kertje
8. Méhkirálynő kertje
9. Marie Antoinette barokk kertje
10. La Catrina kaktuszháza
11. Vörös királynő trópusi háza
12. Nefertiti oranzsáriuma
A Királynők kertjében 9 kültéri és 3 beltéri királynői kertrészlet kap helyet. Ezek a park területén elszórtan találhatóak, köztük van olyan, mely részben már megvalósult, de fejlesztendő; illetve kialakításra kerülnek teljesen új kertrészletek is, akár bontás, fakivágás útján kialakítva.
Főbb mennyiségek:
virághagymák - 271 914 db
különleges üvegházi növényanyag (trópusi, mediterrán, kaktusz): 371 db
parki dísznövények (fák, cserjék, évelők): 32 014 db
Stabilizer burkolat: 4073 m2
fémszegély burkolat mellé: 3664 m2
pad: 60 db
hulladékgyűjtő: 27 db
Gyepszőnyeg terítés: 5537 m2
Füvesítés: 2602 m2
Öntözőrendszer kialakítása:
A tervezett öntözőrendszer 3 forrásból üzemeltethető:
- meglévő esővízgyűjtő ciszterna
- meglévő öntözőkút
- ivóvíz hálózat
Tervezett zóna mennyiség: 33 zóna kerti öntözés és 5 zóna beltéri öntözés.
A Botanikus kert területére kiírt növénymennyiség többnyire fajtagyűjteményeket takar.A kert területére csak fajtaazonos,származási igazolással rendelkező növények ültethetők,a kiírt fajtáktól eltérni nem lehet.
Elektromechanikus kivitelű személyi felvonó:
Jellege: személyfelvonó
Teherbírása: 630 kg/8 személy
névleges sebessége: 1,0 m/s
emelési magassága: 4500 mm
szintek/beszálló helyek száma: 2/2 egyoldali
vezethetősége: mindenki által
vezérlés módja: gyűjtő
meghajtás jellege: elektromechanikus (hajtótárcsás)
Parkoló útépítés és csapadékvízelvezetés:
A tervezett parkolóterület jelenleg zúzott köves burkolattal rendelkezik, melyet aszfalt burkolattal újítunk fel, ehhez a zúzott kő réteget 15-20 cm vastagságban el kell bontani,mellyel egyúttal kialakításra kerül a tervezett keresztirányú profil. A határoló kiemelt útszegélysor jó állapotú, ezért ez nagyrészben megmarad, a tervezett burkolat szintjét pedig úgy alakítjuk ki, hogy a szegély kiállása konstans 10 cm legyen, így biztosítva, hogy a parkoló autók számára nem képezzen akadályt.
Tervezett személygépkocsi parkoló összesen: 154 db
Közműellátás (használati- és öntözővíz, szennyvíz, csapadékvíz):
A szükséges szociális és részbeni locsolási vízigényt a Stadion u. irányából, cca. 100fm-re lévő DN 80 acny gerincvezeték D110 PE 100 SDR 17 csővel történő meghosszabbításával tudjuk biztosítani. A tervezett gerincvezeték végét DN100-as földfeletti tűzcsappal kell lezárni, előtte kell a létesítmény bekötővezetékét szintén D110 PE 100 SDR 17 csővel lecsatlakoztatni.
Oltóvíz biztosítása: Az üvegház főépület esetében a tűzoltás céljára biztosítandó oltóvíz-intenzitás, a mértékadó tűzszakasz alapterülete (2288 m2) alapján az OTSZ 8. mellékletben foglalt 1. táblázat szerint 2700 liter/perc. Az oltóvíz mennyiséget legalább 60 percen keresztül kell biztosítani.
Vízgépészet:
A kialakításra került műszaki megoldások biztosítják a vízkeret irányelvnek megfelelően a keletkező csapadékvizek helyben tartását felhasználását, ezáltal a
felszín alatti vízkészletek óvását, mindamellett nagyfokú műszaki biztonságot valósít meg a kertben lévő növények vízigények kielégítésére.
Biodiverzitás fal készítése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 6968 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 072 - 191124
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. A jelen hirdetmény közzétételének célja a 2022/S 072-191124 (KÉ-2022/6968) számú megjelent eredeti hirdetményben meghatározottak módosítása.
2. Ajánlatkérő utal arra, hogy egyéb közbeszerzési dokumentumok nem kerültek módosításra.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ