Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/8
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.01.12.
Iktatószám: 0263/2022
CPV Kód: 65200000-5
Ajánlatkérő: Pest Megye Önkormányzata
Teljesítés helye: HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pest Megye Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731319141
Postai cím: Városház Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Popovics Gábor
Telefon: +36 12336808
E-mail: popovicsg@pestmegye.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pestmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pestmegye.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gödi ipari-innov. fejlesztési terület - Gázellátás
Hivatkozási szám: EKR000079422021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65200000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Göd különleges gazdasági övezet - Gázellátás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71326000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Göd, 054 és 063/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Göd, 054 és 063/1 hrsz-ú ingatlanokra három csatlakozási pont kialakításával, összességében 12.800 m3/h gázigénynek megfelelő szolgálatatás biztosítása.
A földgáz elosztói csatlakozási szerződés Elosztó általi teljesítéséhez és a Gázigénylő által a gázigénybejelentésben rögzített ingatlanok gázellátásához, az Elosztó tulajdonában és üzemeltetésében lévő 6 báros gázelosztó vezetékről kiinduló, megközelítőleg 6500 m elosztó gerincvezeték és 3 db leágazó vezeték kiépítése szükséges.
Csatlakozási nyomás (elosztóvezeték nyomásfokozata): nagyközépnyomás, névleges 6 bar (ellátási nyomás 3,5 - 6 bar között).
A részletes feltételek a csatlakozási szerződésben kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/01 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 070 - 179092

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gödi ipari-innov. fejlesztési terület – Gázellátás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/03/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11147073209
Postai cím: Rákóczi Utca 184
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tigaz.hu
Telefon: +36 52558100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 404794240 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2021. december 29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65200000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71326000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Göd, 054 és 063/1 hrsz
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Göd, 054 és 063/1 hrsz-ú ingatlanokra három csatlakozási pont kialakításával, összességében 12.800 m3/h gázigénynek megfelelő szolgálatatás biztosítása.
A földgáz elosztói csatlakozási szerződés Elosztó általi teljesítéséhez és a Gázigénylő által a gázigénybejelentésben rögzített ingatlanok gázellátásához, az Elosztó tulajdonában és üzemeltetésében lévő 6 báros gázelosztó vezetékről kiinduló, megközelítőleg 6500 m elosztó gerincvezeték és 3 db leágazó vezeték kiépítése szükséges.
Csatlakozási nyomás (elosztóvezeték nyomásfokozata): nagyközépnyomás, névleges 6 bar (ellátási nyomás 3,5 - 6 bar között).
A részletes feltételek a csatlakozási szerződésben kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 404794240
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11147073209
Postai cím: Rákóczi Utca 184
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tigaz.hu
Telefon: +36 52558100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Rendelkezésre állás időpontja:
Az 1. pont szerinti vásárolt hálózati kapacitás rendelkezésre állásának időpontja:
Az Elosztó vállalja, hogy legkésőbb 2021. december 30. napjától biztosítja a gázigénylő részére a vásárolt hálózati kapacitás igénybevételének lehetőségét.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A jelen szerződésmódosításban foglaltakat olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket sem az Elosztó, sem a Gázigénylő nem látott, és kellő gondossággal eljárva sem láthatott volna előre. A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem érinti, ahhoz illeszkedik, az Elosztó szerződésben vállalt feladata változatlan.
A teljesítési határidő az akadályoztatás, illetve a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet jogszabályban meghatározott mértékénél kevesebb időtartammal kerül meghosszabbításra. Mindezek alapján kijelenthető, hogy az eredeti szerződéses kötelezettségek teljesítésére a módosítás következtében sem áll több határidő az Elosztó rendelkezésére, mint amennyi a csatlakozási szerződés módosítása előtt rendelkezésre állt.
1. Tervezési fázis
A csatlakozási szerződés szerint építendő gázvezeték nyomvonala érintette a Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület részét képező, a 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet által is rögzített 063/1 és 054 hrsz-ú ingatlanokat (továbbiakban: ingatlanok). A nyomvonalas létesítmény tervezése során az ingatlanok tekintetében közútkezelői hozzájárulás kiadás iránti kérelemmel fordult az Elosztó megbízottja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé. A közútkezelői hozzájárulás megléte a gázvezeték létesítési engedély kiadásának feltétele.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2021. április 15.-én PES-2161/2/2021 iktatószámú levelében közölte állásfoglalását, amely szerint nem áll módjukban a közútkezelői hozzájárulásukat megadni azzal az indokkal, hogy a NIF Zrt. beruházásban az M2 Autóút 27+600 km szelvény környezetében tervezett félcsomópont épül. A 26+700 km szelvényben, ahol a gázvezeték keresztezné az autóutat, a felüljáró környezete is átépül, amelyre már jogerős engedélyezett terv van.
A közútkezelői hozzájárulást végül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2021. június 2. napján kelt, PES-2161/4/2021 iktatószámú levelében adta meg.
A közútkezelői hozzájárulás hiánya 2021. április 15. – 2021. június 2. napja között (49 napig) ténylegesen akadályozta a közbeszerzési eljárással érintett gázvezeték építéshez szükséges létesítési engedély megszerzésének folyamatát.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 3.5. pont eb) alpontja szerint a csatlakozási szerződés teljesítésére nyitva álló határidőbe nem számít bele más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárása lefolytatásához szükséges időtartam. A jogszabályi rendelkezések alapján az Elosztó teljesítési határidejébe a 2021. április 15. – 2021. június 2. napja közötti időtartam nem számít bele.
2. Kivitelezési fázis
A létesítési engedély véglegessé válását követően megkezdett építési tevékenység során merült fel, hogy a nyomvonalas létesítmény fő elemét képező polietilén gázcső gyártása és beszállítása világméretekben tapasztalható műanyaggyártási alapanyag (granulátum) hiánya miatt akadályokba ütközik. A csatlakozási szerződésben rögzített, cca. 6500 m PE anyagú gázcsövet – az alábbi táblázatba foglatan – több időpontban, az egyes időpontok között jelentős időbeli különbséggel tudta teljesíteni a beszállító.
2021.10.06. napján 432 méter -
2021. 10. 12. – 2021. 10. 14. között 1038 méter - 6 nap
2021. 11. 02. – 2021. 11. 05. között 1656 méter- 18 nap
2021. 11. 16. 504 méter-11 nap
2021. 11. 22. – 2021. 11. 25. között 2016 méter-6 nap
2021. 12. 02. napján 1044 méter-7 nap
A szállítási időpontok alapján rögzíthető, hogy az építéshez szükséges gázvezeték alapanyag deponálása egyszerre nem tudott megvalósulni. A szakaszokban történő teljesítés miatt az egyes szállítási időpontok között összes további 48 nap telt el, azzal, hogy megfelelő mennyiségű polietilén gázcső nem állt az Elosztó (és a kivitelező) rendelkezésére.
Az Elosztó végül 2021. november 22. napján tájékoztatta a Gázigénylőt, hogy a Csatlakozási szerződésben rögzített határidő teljesítése, az Elosztó által a szerződéskötéskor előre nem látott és az Elosztó érdekkörén kívül felmerült okok akadályozzák.

VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 404794240 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 404794240 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben