Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24768/2022
CPV Kód: 03311000-2
Ajánlatkérő: Fővárosi Állat - és Növénykert
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Dér Lajos István Egyéni Vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Állat - és Növénykert
Nemzeti azonosítószám: 15490658242
Postai cím: Állatkerti Körút 6-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
Telefon: +36 305433172
E-mail: szabo.roland@zoobudapest.com
Fax: +36 13920023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoobudapest.com
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Édesvízi élő és fagyasztott hal
Hivatkozási szám: EKR001146532021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03311000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Élő hal beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03311000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi keretszerződés 12 hónapra a Fővárosi Állat- és Növénykert részére édesvízi élő hal (1. rész) beszerzése tárgyában a szerződéstervezet és a műszaki leírás szerint.
A szállítandó mennyiség mindösszesen, amelyre AK lehívási kötelezettséget vállal:
Megnevezés Méret Mennyiségi egység Előirányzott mennyiség 12 hónapra vetítve
Élő takarmány hal (ezüst kárász) Ennek helyettesítője lehet a hazai természetvédelmi oltalom (nem horgászati méretkorlátozás) alatt nem álló fajokból a ponty és egyéb pontyalkatúak - jellemzően keszegek (pl dévér, lapos, stb) 10 - 50 dkg között. 10 - 50 dkg kg 55 000
Élő apró hal (kínai "gyöngyös" razbóra)
Helyettesítő lehet bármely nem védett karcsú keszegféle (pl vörösszárnyú, bodorka) ugyanebben a méretben vagy kicsit kisebben a szélesebbek-zömökebbek (pl ezüstkárász, dévér, stb). 5 - 8 cm kg 60
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A teljes mennyiségre vonatkozó szállítást ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés 12 hónapos hatálya alatt kell biztosítania, az alábbiak figyelembe vételével:
- Az adott tárgyhónapban meghatározott 7 tonna leszállítására köteles, azzal, hogy ezen belül a heti szállítási ütemezést a felek közösen egyeztetik.
- Azonban nem köteles szállítani (azaz kötbér és egyéb jogkövetkezmény nem alkalmazható vele szemben) az eladó a lehalászást követő tavak árasztásáig terjedő időszakban (január, június, július, augusztus, szeptember), de ettől függetlenül teljesíthet, ha tud.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 243 - 640387

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Élő hal beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dér Lajos István Egyéni Vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 44215884224
Postai cím: Móricz Zsigmond Utca 40.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
E-mail: derlajos58@gmail.com
Telefon: +36 309456088
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 24777000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama pont kiegészítése:
A szerződés meghosszabbítható az eljárást megindító hirdetmény II.2.7. pontja alapján:
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben a keretmennyiség nem merült ki, a szerződés egyszer, maximum 6 hónappal meghosszabbítható.
A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként
szerződő fél az ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

A szerződés módosítás napja: 2022.11.10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03311000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03311000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 12 hónapra a Fővárosi Állat- és Növénykert részére édesvízi élő hal (1. rész) beszerzése tárgyában a szerződéstervezet és a műszaki leírás szerint.
A szállítandó mennyiség mindösszesen, amelyre AK lehívási kötelezettséget vállal:
Megnevezés Méret Mennyiségi egység Előirányzott mennyiség 12 hónapra vetítve
Élő takarmány hal (ezüst kárász) Ennek helyettesítője lehet a hazai természetvédelmi oltalom (nem horgászati méretkorlátozás) alatt nem álló fajokból a ponty és egyéb pontyalkatúak - jellemzően keszegek (pl dévér, lapos, stb) 10 - 50 dkg között. 10 - 50 dkg kg 55 000
Élő apró hal (kínai "gyöngyös" razbóra)
Helyettesítő lehet bármely nem védett karcsú keszegféle (pl vörösszárnyú, bodorka) ugyanebben a méretben vagy kicsit kisebben a szélesebbek-zömökebbek (pl ezüstkárász, dévér, stb). 5 - 8 cm kg 60
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A teljes mennyiségre vonatkozó szállítást ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés 12 hónapos hatálya alatt kell biztosítania, az alábbiak figyelembe vételével:
- Az adott tárgyhónapban meghatározott 7 tonna leszállítására köteles, azzal, hogy ezen belül a heti szállítási ütemezést a felek közösen egyeztetik.
- Azonban nem köteles szállítani (azaz kötbér és egyéb jogkövetkezmény nem alkalmazható vele szemben) az eladó a lehalászást követő tavak árasztásáig terjedő időszakban (január, június, július, augusztus, szeptember), de ettől függetlenül teljesíthet, ha tud.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 25465600
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dér Lajos István Egyéni Vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 44215884224
Postai cím: Móricz Zsigmond Utca 40.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
E-mail: derlajos58@gmail.com
Telefon: +36 309456088
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2.1. Felek a Keretszerződés 1. számú mellékletét képező Tételes árlistában szereplő egységárakat módosítják a mellékeltek szerint, ami a nettó egységár 10%-át el nem érő mértékű változás, mely az eseti megrendelések értékének növekedésének az alapja azzal, hogy az eseti megrendelések eredeti értéke szolgál viszonyítási alapként a Kbt. 141.§ (2) bek. a)-b) pontjainak alkalmazásához, számszakilag az egységárak 10%-ot el nem érő mértékben történő növelése következtében az eseti megrendelések ellenértékének növekedése sem éri el a 10%-ot.
A keretszerződésben vállalt keretmennyiség szerződéses ellenértéke módosult oly módon, hogy a vállalt keretmennyiségből a szerződésmódosítást követően fennmaradó mennyiség ellenértéke az emelt egységáron került kiszámításra.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kizárólag adminisztrációs okból került kitöltésre.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 24777000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 25465600 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben