Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25068/2022
CPV Kód: 18110000-3
Ajánlatkérő: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;"Pro-Team" Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszár Tamás
Telefon: +36 302052663
E-mail: huszar.tamas.peter@mav-szk.hu
Fax: +36 15114337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyen- formaruházati termékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001576452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18110000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Női blúzok és férfi ingek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18110000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Központi regionális raktárak:Budapest, Szolnok, Szeged, Debrecen, Dombóvár, Szombathely. A teljesítési helyek pontos címadatait a közbeszerzési (továbbiakban: KD-ok) tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Irányadó mennyiségi adatok (darab):
A szerződés keretösszege nettó 381.658.750,- Ft, melyből Ajánlatkérő nettó 293.583.654,-Ft erejéig vállal lehívási kötelezettséget, az opcionális rész értéke pedig 88.075.096,- Ft.
Az értékelés alapjául szolgáló – a lehívási kötelezettséggel terhelt alapösszegre vonatkozóan - kalkulált mennyiségek (darab)
Női rövid ujjú blúz 9 648
Női hosszú ujjú blúz 5 127
Férfi rövid ujjú ing 15 168
Férfi hosszú ujjú ing 8 042
Mindösszesen: 37 985
Az értékelés alapjául szolgáló – az opciós összegre vonatkozóan – kalkulált mennyiségek (darab)
Női rövid ujjú blúz 2 894
Női hosszú ujjú blúz 1 538
Férfi rövid ujjú ing 4 551
Férfi hosszú ujjú ing 2 413
Mindösszesen: 11 396
A fenti mennyiségi adatok az ajánlattevő (a továbbiakban: AT) árképzéséhez nyújtandó segítségként kerültek meghatározásra, azok kizárólag az értékelés alapját képezik, mely mennyiségekre Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) lehívási kötelezettséget nem vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 138 - 339078

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Női blúzok és férfi ingek
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/07/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75831956
Postai cím: Csömöri Út 50-60 31260/343
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.gabor@kezmu.hu
Telefon: +36 204929214
Internetcím(ek): (URL) https://kezmu.hu
Fax: +36 12520456
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: "Pro-Team" Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18177235
Postai cím: Lujza Utca 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@prorehab.hu
Telefon: +36 303839649
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506310
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 381658750 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022.11.14.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18110000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18110000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Központi regionális raktárak:Budapest, Szolnok, Szeged, Debrecen, Dombóvár, Szombathely. A teljesítési helyek pontos címadatait a közbeszerzési (továbbiakban: KD-ok) tartalmazzák.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Irányadó mennyiségi adatok (darab):
A szerződés keretösszege nettó 381.658.750,- Ft, melyből Ajánlatkérő nettó 293.583.654,-Ft erejéig vállal lehívási kötelezettséget, az opcionális rész értéke pedig 88.075.096,- Ft.
Az értékelés alapjául szolgáló – a lehívási kötelezettséggel terhelt alapösszegre vonatkozóan - kalkulált mennyiségek (darab)
Női rövid ujjú blúz 9 648
Női hosszú ujjú blúz 5 127
Férfi rövid ujjú ing 15 168
Férfi hosszú ujjú ing 8 042
Mindösszesen: 37 985
Az értékelés alapjául szolgáló – az opciós összegre vonatkozóan – kalkulált mennyiségek (darab)
Női rövid ujjú blúz 2 894
Női hosszú ujjú blúz 1 538
Férfi rövid ujjú ing 4 551
Férfi hosszú ujjú ing 2 413
Mindösszesen: 11 396
A fenti mennyiségi adatok az ajánlattevő (a továbbiakban: AT) árképzéséhez nyújtandó segítségként kerültek meghatározásra, azok kizárólag az értékelés alapját képezik, mely mennyiségekre Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) lehívási kötelezettséget nem vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 419441982
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: "Pro-Team" Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18177235
Postai cím: Lujza Utca 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@prorehab.hu
Telefon: +36 303839649
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506310
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75831956
Postai cím: Csömöri Út 50-60 31260/343
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.gabor@kezmu.hu
Telefon: +36 204929214
Internetcím(ek): (URL) https://kezmu.hu
Fax: +36 12520456
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdése alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a Szerződés, mivel a Módosítás eredményeként az ellenérték növekedése (nettó 37.783.232,- Ft) az eredeti Szerződés értékének (azaz: nettó 381.658.750,- Ft) 10%-át, valamint az uniós értékhatárt (nettó 75.245.700,-Ft) nem éri el. A Módosítás a Szerződés általános jellegére sincs kihatással, azt nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Ezen módosítás következtében a Szerződés értéke változott, és a módosítás a Szerződés további elemeit nem érintette. A Kbt. 141. § (3) bekezdésének második fordulata nem állt fenn.
A Szerződés 5. pontja:
„A Szerződés Alapösszege 293.583.654,-Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz Kétszázkilencvenhárommillió-ötszáznyolcvanháromezer-hatszázötvennégy Forint + mindenkor hatályos ÁFA.
Az Opciós összeg értéke 88.075.096,-Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz Nyolcvannyolcmillió-hetvenötezer-kilencvenhat Forint + mindenkor hatályos ÁFA, mely összeg tekintetében Vevőt lehívási kötelezettség nem terheli.
A Szerződés Alapösszegének és az Opció összeg értékének összege, azaz a Szerződés Keretösszege mindösszesen: 381.658.750,-Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz Háromszáznyolcvanegymillió-hatszázötvennyolcezer-hétszázötven Forint + mindenkor hatályos ÁFA.”
az alábbiak szerint módosul:
„A Szerződés Alapösszege 331.366.886,-Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz Háronszázharmincegymillió-háromszázhatvanhatezer-nyolcszáznyolcvanhat Forint + mindenkor hatályos ÁFA.
Az Opciós összeg értéke 88.075.096,-Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz Nyolcvannyolcmillió-hetvenötezer-kilencvenhat Forint + mindenkor hatályos ÁFA, mely összeg tekintetében Vevőt lehívási kötelezettség nem terheli.
A Szerződés Alapösszegének és az Opció összeg értékének összege, azaz a Szerződés Keretösszege mindösszesen: 419.441.982,-Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz Négyszáztizenkilencmillió-négyszáznegyvenegyezer-kilencszáznyolcvankét Forint + mindenkor hatályos ÁFA.”
Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló (módosított) 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikkben előírt feltételek alapján került sor továbbá a szerződés egyes rendelkezéseinek módosítására (kiegészítésére) a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján, mely nem lényeges módosításnak minősül. Felek a Szerződés 11.1. pontját az alábbi rendelkezésekkel egészítették ki:
„11.1.8. Eladó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül.
11.1.9. Amennyiben a szerződés teljesítése során a körülmények változása következtében Eladó olyan helyzetbe kerül, hogy a Szerződés teljesítése során igénybe vett, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezet vonatkozásában a Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül, úgy Eladó köteles az érintett alvállalkozót, szállítót, kapacitást biztosító szervezetet haladéktalanul lecserélni, különös tekintettel a Ptk. 6:111.§-ra, valamint a Kbt.-ben foglalt releváns rendelkezések betartására.
11.1.10. Eladó a Szerződés 8. sz. mellékletét képező nyilatkozattal nyilatkozik, hogy vonatkozásában a Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek egyike sem teljesül.
11.1.11. Eladó tudomásul veszi, hogy a 8. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül – köteles Vevőt írásban értesíteni, mely kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Eladó részéről. Eladó egyebekben tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött Szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni. Vevő továbbá jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni, ha a Rendeletnek való megfelelés eképpen biztosítható.
11.1.12. Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Vevő nem köteles a megszüntetésből eredő kártérítési igények megtérítésére, amennyiben a szerződéses jogviszony megszüntetésére a Rendelet szerinti valamely feltétel fennállása miatt kerül sor, figyelemmel arra, hogy a jogviszony megszüntetésére vonatkozó kötelezettség a Rendeletből ered.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló (2022.04.09-i hatállyal módosított) 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikkben előírt feltételek alapján került sor továbbá a szerződés egyes rendelkezéseinek módosítására (kiegészítésére). A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (a 833/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról) a szerződés 2019. 12. 05-i megkötéskor nem volt ismert.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 381658750 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 419441982 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben