Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25126/2022
CPV Kód: 34152000-7
Ajánlatkérő: Országos Kórházi Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU211,HU213,HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15845883243
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@okfo.gov.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.okfo.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.okfo.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szimulációs eszközfejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000828392021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34152000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Endo-VR szimulátor kiegészítők
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34152000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU213,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Lásd II.2.4) pont
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlatkérő a műszaki leírásban (tenderlapon) meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő 3 db magas hűségű virtuális, komplex endoszkópos trénerhez – EBUS-TBNA modult (VIII/01) kíván beszerezni.
Jelen közbeszerzési részt ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja. Az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 Skill laborok fejlesztése projektben jelenleg nem áll rendelkezésre fedezet a jelen közbeszerzési részre vonatkozóan. A szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik, amellyel kapcsolatban a Támogatási Szerződés módosításra kerül, és erről Eladó igazolt módon tudomást szerez. A szerződés hatályba lépésének napja a Vevő szerződés hatályba lépéséről szóló írásbeli értesítőjének Eladó általi igazolt kézhezvétele. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a szerződés aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a szerződés aláírásának napjával. A szerződés a Felek aláírásának napjától számított 60 naptári napon belül bármikor hatályba léptethető, amennyiben a fedezet rendelkezésre áll.
A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a termékeknek a szerződésben rögzített teljesítési határidőig a teljesítési helyszínekre történő szállítását, üzembe helyezését és betanítását.
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg. Jótállási idő: legalább 12 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.
Teljesítési helyszínek: Békés Megyei Központi Kórház 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18., Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3., Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pontos teljesítési helyszínek az egyedi megrendelésekben kerülnek rögzítésre.
A teljesítés elfogadásának feltételei:
- megtörtént a készülék szállítása, és erről a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet állítottak ki
- megtörtént az eszköz üzembe helyezése és a 2 órás betanítása legalább 2 főnek, és erről a felek üzembe helyezési és jelenléti ívvel ellátott betanítási jegyzőkönyvet állítottak ki
- rendelkezésre áll magyar nyelvű elektronikus (kereshető) használati utasítás
- rendelkezésre áll a nyilatkozat a jótállásról (az adott helyszínen történt teljesítés dátumától számítva).
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő naptári napban értendő.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás (tenderlap) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 116 - 325447

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: OKFŐ/30784-8/2022 Rész száma: 8 Elnevezés: Endo-VR szimulátor kiegészítők
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/06/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10705775243
Postai cím: Ugocsa Utca 5., fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@speeding.hu
Telefon: +36 309003160
Internetcím(ek): (URL) www.speeding.hu
Fax: +36 12010847
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 23924100 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022.11.16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34152000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34152000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU213,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Lásd II.2.4) pont
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a műszaki leírásban (tenderlapon) meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő 3 db magas hűségű virtuális, komplex endoszkópos trénerhez – EBUS-TBNA modult (VIII/01) kíván beszerezni.
Jelen közbeszerzési részt ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja. Az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 Skill laborok fejlesztése projektben jelenleg nem áll rendelkezésre fedezet a jelen közbeszerzési részre vonatkozóan. A szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik, amellyel kapcsolatban a Támogatási Szerződés módosításra kerül, és erről Eladó igazolt módon tudomást szerez. A szerződés hatályba lépésének napja a Vevő szerződés hatályba lépéséről szóló írásbeli értesítőjének Eladó általi igazolt kézhezvétele. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a szerződés aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a szerződés aláírásának napjával. A szerződés a Felek aláírásának napjától számított 60 naptári napon belül bármikor hatályba léptethető, amennyiben a fedezet rendelkezésre áll.
A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a termékeknek a szerződésben rögzített teljesítési határidőig a teljesítési helyszínekre történő szállítását, üzembe helyezését és betanítását.
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg. Jótállási idő: legalább 12 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.
Teljesítési helyszínek: Békés Megyei Központi Kórház 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18., Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3., Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pontos teljesítési helyszínek az egyedi megrendelésekben kerülnek rögzítésre.
A teljesítés elfogadásának feltételei:
- megtörtént a készülék szállítása, és erről a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet állítottak ki
- megtörtént az eszköz üzembe helyezése és a 2 órás betanítása legalább 2 főnek, és erről a felek üzembe helyezési és jelenléti ívvel ellátott betanítási jegyzőkönyvet állítottak ki
- rendelkezésre áll magyar nyelvű elektronikus (kereshető) használati utasítás
- rendelkezésre áll a nyilatkozat a jótállásról (az adott helyszínen történt teljesítés dátumától számítva).
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő naptári napban értendő.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás (tenderlap) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 23924100
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10705775243
Postai cím: Ugocsa Utca 5., fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@speeding.hu
Telefon: +36 309003160
Internetcím(ek): (URL) www.speeding.hu
Fax: +36 12010847
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés 4.1 pontjában hivatkozott 4. sz. melléklet tartalmazza a teljesítési helyszíneket: Békés Megyei Központi Kórház 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18., Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3., Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Eladó arra vállalt kötelezettséget, hogy az általa szállítandó kiegészítő termékek (szoftver) kompatibilisek legyenek a műszaki leírásban meghatározott magas hűségű virtuális, komplex endoszkópos trénerrel (továbbiakban: alaptermék).
A 4. sz. melléklet módosítása vált szükségessé az egyik teljesítési helyszín vonatkozásában, tekintve, hogy a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban jelenleg nem áll rendelkezésre az az alaptermék, amelyhez Eladó az az alaptermékkel kompatibilis kiegészítő termék szállítására vállalt kötelezettséget.
Felek rögzítik, hogy a fentiekre tekintettel másik az OKFŐ irányítása alatt álló intézményt, a Markhot Ferenc Oktató Kórházat (3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.) jelölik meg teljesítési helyszínnek a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház helyett.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a szerződés 4. sz. mellékletében rögzített teljesítési helyszín módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (6) bekezdését alkalmazzák.
A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint „A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A. szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja megy vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képestjelentős új elemre terjeszti ki. ”
A fenti feltételek mindegyikének megfelel a jelen szerződésmódosítás, tekintettel arra, hogy a teljesítési helyszín módosítása nem lényeges, ezen változás nem határoz meg az eredeti feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételt, a közbeszerzési eljárás során ajánlattevők ismerték a lehetséges teljesítési helyszíneket. A szerződés módosítása nem érinti sem a szerződés ellenértékét, sem a szerződésben rögzített teljesítési határidőt.
Felek a szerződés 4. sz. mellékletét akként módosítják, hogy az ott rögzített teljesítési helyszínek közül a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 8000 Székesfehérvár teljesítési helyszín helyett új teljesítési helyszínt - a Markhot Ferenc Oktató Kórházat (3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.) - jelölnek ki.
Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása nem irányul arra, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő felet mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy, hogy az ajánlatkérő átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 23924100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 23924100 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben