Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25224/2022
CPV Kód: 60140000-1
Ajánlatkérő: Magyar Úszó Szövetség
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: INTER TAN-KER Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Úszó Szövetség
Nemzeti azonosítószám: 18096545241
Postai cím: Hajós Alfréd Sétány 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1007
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fábry György
Telefon: +36 204215726
E-mail: tanacsadas@koncsar.hu
Fax: +36 204215726
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.musz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.musz.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Autóbuszos gyermekszállítási feladatok
Hivatkozási szám: EKR001497892021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Autóbuszos gyermekszállítási feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Autóbuszos gyermekszállítási feladatok
A Magyar Úszó Szövetség Úszó Nemzet Programjának szakmai megvalósításához kapcsolódó belföldi csoportos gyermekszállítás biztosítása a Magyar Úszó Szövetség részére ún. Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram részeként. A tervezett közbeszerzés tárgya: Magyarország teljes területén, minden megyében, különböző helyszíneken egyes oktatási intézményekből kell biztosítani a gyermekek szállítását az adott településen lévő tanuszodához és vissza azzal, hogy a tanuszoda és az oktatási intézmény távolsága max 20 km, az autóbuszok átlagos napi futása kb. 75 km. Az oktatási intézmény és a helyi tanuszoda épülete között előre egyeztetett, megadott menetrend szerinti időpontokban, tanítási napokon, 07:30 és 16:00 óra között előre megadott menetrendek alapján kell teljesíteni a szolgáltatást az egyes tanévi félévekre vagy teljes tanévekre megadott megrendelések/egyedi szerződések alapján.
A helyszínek, intézmények, a tanulók és kísérők létszáma, a menetrendek, útvonalak, szükséges autóbusz mennyiségek a keretmegállapodás alapján kiadott közvetlen megrendelések vagy írásbeli konzultációk során kerülnek konkrét meghatározásra. Megrendelő a szolgáltatást tervezetten egy oktatási félévhez vagy egy teljes oktatási tanévhez kapcsolódóan rendeli meg.
Ajánlatkérő az eljárás jelen szakaszában a tanévenkénti tervezett adatokat adja meg, azzal, hogy az egyes megrendelések, egyedi szerződések szerinti tényleges adatok ettől eltérőek lehetnek, ezen adatok kizárólag a megfelelő ajánlattétel elősegítését szolgálják:
Tervezett településszám és szállítandó létszám:
2022. 02 – 2022. 06.: 20 település (kb. 17 600 fő)
2022. 09. – 2023. 06.: 46 település (kb. 44 800 fő)
2023. 09. – 2024. 06.: 76 település (kb. 79 200 fő)
2024. 09. – 2025. 06.: 106 település (kb. 115 200 fő)
Szállítójárművek tervezett mennyisége:
2022. 02. – 2022. 06.:
nagybusz: 15-20
midibusz: 15-20
kisbusz: 45-50
2022. 09. – 2023. 06.:
nagybusz: 37-50
midibusz: 37-50
kisbusz: 100-125
2023. 09. – 2024. 06.:
nagybusz: 60-80
midibusz: 60-80
kisbusz: 160-200
2024. 09. – 2025. 06.:
nagybusz: 80-106
midibusz: 80-106
kisbusz: 212-265
A részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.
Keretösszeg: nettó 16.700.000.000 Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 010 - 020881

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Autóbuszos gyermekszállítási feladatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: INTER TAN-KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14025336241
Postai cím: Istvántelki Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
E-mail: bauer.ferenc@intertanker.hu
Telefon: +36 14221650
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14221651
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 16700000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2022. november 17. napja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt .148. §-ban foglaltaknak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Autóbuszos gyermekszállítási feladatok
A Magyar Úszó Szövetség Úszó Nemzet Programjának szakmai megvalósításához kapcsolódó belföldi csoportos gyermekszállítás biztosítása a Magyar Úszó Szövetség részére ún. Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram részeként. A tervezett közbeszerzés tárgya: Magyarország teljes területén, minden megyében, különböző helyszíneken egyes oktatási intézményekből kell biztosítani a gyermekek szállítását az adott településen lévő tanuszodához és vissza azzal, hogy a tanuszoda és az oktatási intézmény távolsága max 20 km, az autóbuszok átlagos napi futása kb. 75 km. Az oktatási intézmény és a helyi tanuszoda épülete között előre egyeztetett, megadott menetrend szerinti időpontokban, tanítási napokon, 07:30 és 16:00 óra között előre megadott menetrendek alapján kell teljesíteni a szolgáltatást az egyes tanévi félévekre vagy teljes tanévekre megadott megrendelések/egyedi szerződések alapján.
A helyszínek, intézmények, a tanulók és kísérők létszáma, a menetrendek, útvonalak, szükséges autóbusz mennyiségek a keretmegállapodás alapján kiadott közvetlen megrendelések vagy írásbeli konzultációk során kerülnek konkrét meghatározásra. Megrendelő a szolgáltatást tervezetten egy oktatási félévhez vagy egy teljes oktatási tanévhez kapcsolódóan rendeli meg.
Ajánlatkérő az eljárás jelen szakaszában a tanévenkénti tervezett adatokat adja meg, azzal, hogy az egyes megrendelések, egyedi szerződések szerinti tényleges adatok ettől eltérőek lehetnek, ezen adatok kizárólag a megfelelő ajánlattétel elősegítését szolgálják:
Tervezett településszám és szállítandó létszám:
2022. 02 – 2022. 06.: 20 település (kb. 17 600 fő)
2022. 09. – 2023. 06.: 46 település (kb. 44 800 fő)
2023. 09. – 2024. 06.: 76 település (kb. 79 200 fő)
2024. 09. – 2025. 06.: 106 település (kb. 115 200 fő)
Szállítójárművek tervezett mennyisége:
2022. 02. – 2022. 06.:
nagybusz: 15-20
midibusz: 15-20
kisbusz: 45-50
2022. 09. – 2023. 06.:
nagybusz: 37-50
midibusz: 37-50
kisbusz: 100-125
2023. 09. – 2024. 06.:
nagybusz: 60-80
midibusz: 60-80
kisbusz: 160-200
2024. 09. – 2025. 06.:
nagybusz: 80-106
midibusz: 80-106
kisbusz: 212-265
A részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.
Keretösszeg: nettó 16.700.000.000 Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 16700000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: INTER TAN-KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14025336241
Postai cím: Istvántelki Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
E-mail: bauer.ferenc@intertanker.hu
Telefon: +36 14221650
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14221651
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Vállalkozó a Megrendelő felé tételesen bemutatta és megfelelően igazolta, hogy a fenti körülmények a vállalkozói díj alábbiak szerinti emelését, a Keretmegállapodás 6.1 pontjának alábbi módosítását teszik szükségessé (törlés áthúzással, módosított szöveg dőlt betűvel jelölve)
A Keretmegállapodás szerinti szolgáltatás teljesítésének ellenértékeként az alábbi vállalkozói díjak számolhatók el:

Busz típusa Nettó Napidíj (Ft/nap)
Nagybusz (min. 45. fő) 83.189 Ft
116.491 Ft
Midibusz (min. 28 fő) 74.868 Ft
98.395 Ft
Kisbusz (min. 18 fő) 66.590 Ft
79.467
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó az ajánlattétel során a szokásos piaci kockázattal, áremelkedési trendekkel, árfolyam-és kamatkockázatokkal megfelelően kalkulált, megfelelő tartalékot képzett - figyelembe véve a Keretmegállapodás hatályát is -, ugyanakkor az eljárás előkészítését, az ajánlattételt és a Keretmegállapodás aláírását követően az alábbi, előre nem látható, az tervezhető infláció, illetve árfolyam-és kamatemelkedés mértékét jelentős mértékben meghaladó költségnövelő hatással járó körülmények következtek be:
- az orosz-ukrán konfliktus hatására az árfolyamok alakulásában extrém, előre nem kalkulálható ingadozások voltak tapasztalhatóak,
- továbbá a rendkívüli helyzet következtében a finanszírozási kamatszint is előre nem látható drasztikus mértékben növekedett.
Az ajánlattétel során a piaci kockázatokat figyelembe véve és felelősen elemezve sem lehetett arra számítani, hogy a Forint árfolyama több mint 8%-ot fog gyengülni az Euroval szemben, valamint a lízingkamatok alapját képező BUBOR több mint 300%-os emelkedésen megy keresztül. Az árfolyamváltozások és a BUBOR emelkedése mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó érdekkörén kívül esik, ugyanakkor a szolgáltatáshoz szükséges járművek beszerzését és finanszírozását alapjaiban határozza meg, tekintettel arra, hogy azok beszerzésére a vételár lízingszerződés alapján, Euro-ban kerül megfizetésre. A hitelkamatok drasztikus emelkedése, valamint a forint extrém gyengülése a Keretmegállapodás teljesítését a jelenlegi vállalkozási díjak mellett fenntarthatatlanná és finanszírozhatatlanná teszi, a szolgáltatás nyújtását gazdaságilag ellehetetleníti.
Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a Keretmegállapodás teljesítéséhez szükséges vállalkozói költségeket olyan külső körülmények alakítják kedvezőtlenül, amelyek mind a megrendelő, mind a vállalkozó hatás- és érdekkörén kívül esnek, ugyanakkor az szolgáltatási költségeket jelentősen növelő hatással járnak. A kamatszint emelkedése és az árfolyamok emelkedése közvetlen befolyással van a szerződés teljesítésére, a szükséges autóbuszok beszerzési költségeire. Megrendelő és Vállalkozó a felsorolt gazdasági körülményeket gondos tervezéssel sem láthatták előre, ezek extrém, a korábbi évek trendjei alapján nem megjósolható, specifikus költségelemekre (kamatok és árfolyam) vonatkozó változások, melyeket az árképzés során a Vállalkozó nem vehetett figyelembe és melyeket az üzemanyagárra és munkabérköltségekre vonatkozó szerződéses indexálási módszer sem tükröz megfelelően arányosan. Jelen szerződésmódosítással a Felek a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó változásokat kívánják kezelni, Megrendelő nem vállal át kockázatot a Vállalkozótól, hanem az előre nem látható mértékű kockázatok viselését osztják meg a Felek a jelen módosítás szerint.
A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 16700000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 16700000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben