Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25237/2022
CPV Kód: 33194000-6
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Premier G. Med Onko Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Türk Attila
Telefon: +36 18964952
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Infúziós transzfúziós szerelékek kanülök 2021
Hivatkozási szám: EKR001243082020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33194000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós szerelékek IX.- Arcomed inf.pump.komp.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33194120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe. A 168/2004.(V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és önként csatlakozó intézmények által keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények infúziós szerelékek - Arcomed infúziós pumpával kompatibilis szállítására legfeljebb 25 000 000 Ft keretösszeg erejéig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 100 - 263553

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KM09EINF21 Rész száma: 9 Elnevezés: Infúziós szerelékek IX.- Arcomed inf.pump.komp.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/05/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Premier G. Med Onko Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42165183
Postai cím: Hidász Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: premiergmed@premiergmed.hu
Telefon: +36 13914030
Internetcím(ek): (URL) www.premiergmed.hu
Fax: +36 13980687
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 25000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A KM09EINF21 azonosító számú keretmegállapodás a Kbt. 141. § 4. bekezdés c) pontja alapján került módosításra.
A KM09EINF21 azonosító számú keretmegállapodás 1. számú módosításának dátuma: 2022.09.28.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33194000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33194120-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe. A 168/2004.(V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és önként csatlakozó intézmények által keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények infúziós szerelékek - Arcomed infúziós pumpával kompatibilis szállítására legfeljebb 25 000 000 Ft keretösszeg erejéig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 25000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Premier G. Med Onko Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42165183
Postai cím: Hidász Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: premiergmed@premiergmed.hu
Telefon: +36 13914030
Internetcím(ek): (URL) www.premiergmed.hu
Fax: +36 13980687
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Korábbi szerződésmódosítás ismertetése: Ajánlatkérő 2022.04.13-án keretmegállapodás IV. fejezet 5. pontja alapján a
kertmegállapodás időtartamát további 6 hónappal meghosszabbította.
Jelen szerződésmódosítás a szerződés időbeli hatályának 6 hónappal való meghosszabbítására irányul.
Az időbeli meghosszabbítás a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények folyamatos ellátása érdekében történt.
A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan tartalommal hatályban maradnak, a szerződő fél
személye nem változik.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az alábbi indokok
figyelembevételével módosították a megkötött keretmegállapodást.
A módosítást olyan, az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső és kellő gondossággal eljárva általa előre nem látható körülmények
tették szükségessé, amelyekre befolyása és ráhatása nem volt. Az Oroszország és Ukrajna között folyamatban lévő fegyveres
összecsapás (mint vis maior) hatására jelentős mértékben változtak az árupiaci termékek és nyersanyagok beszerzéseinek gazdasági
és logisztikai paraméterei. Ajánlatkérő számára kellő gondosság mellett sem volt előre látható a háborús konfliktus eredményeként
fennálló nyersanyaghiány, ezzel összefüggésben a szállítási nehézségek és áremelkedés/jelentős áringadozás, amely körülmények
jelentős nehézséget és bizonytalan ellátási problémákat okozhatnak. Ajánlatkérő gondos eljárása mellett mindent megtett, ami tőle
elvárható, akkor sem láthatta volna előre a körülmény bekövetkezését, nem számíthatott a háborús konfliktus folytatására, az abból
következő beszerzési és ellátási problémákra (az eladók/ az eladók beszállítói köre jelentősen leszűkült) melyek szükségessé tették
jelen szerződésmódosítást, az időbeli hatály meghosszabbítást.
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi
következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az orosz-ukrán fegyveres
konfliktussal párhuzamosam kiemelt körülmény továbbá, hogy a koronavírus által okozott megbetegedések miatt Magyarország egész
területére a Kormány egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be, amely kiemelt jelentőségűvé
teszi az infúziós és transzfúziós szerelékek, valamint intravénás kanülök, mint egészségügyi kiemelt termékek beszerzését, ezáltal a
szerződés módosítását.
A szerződés módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 25000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 25000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben